Hva skjer med det norske oljefondet ?

bilde fra Deesillustration.com

I løpet av de siste årene har Norges utenlandsgjeld «eksplodert» – til tross for at vi er i en situasjon, hvor vi egentlig ikke har hatt behov for å låne penger i utlandet.

Norge har i dag en brutto utenlandsgjeld på hele 4.318 milliarder kroner. Oljefondets verdi er nå på 5.060 milliarder kroner. Bruttogjelden er den samlede gjelden fra norske banker og husholdninger inkludert statsgjelden, som nå ligger på i underkant av 500 milliarder kroner inkludert offentlige innlån. Norges Bank ved Finansdepartementet er garantist for alle statlige lån som takes opp i utenlandske banker (primært IMF-fondet, Verdensbanken, FED og BIS – Bank of International Settlement). Disse 4 bankene er eid av den globale eliten, og styres med hard hånd, som et politisk verktøy for å oppnå et spesifikt mål om verdendominans.

DNB er den banken som har den største delen av utenlandsgjelden i Norge. DNB er underlagt og kontrollert av FED på Wall Street. Hvordan Norges største forretningsbank kom på FED sine hender er i seg selv en sak som er svært kritikkverdig, men det faktum at Monopolpengemaskinens høyborg, FED, nå kontrollerer Norges største forretningsbank, er kjernen i dette ranet av oljefondet. FED kontrolleres av Vatikanet, som er globalismens høyborg, og FED, IMF, BIS og Verdensbanken vil bli brukt til å tappe oljefondet, ved å føre Norge inn i en styrt finanskrise, hvor DNB skal fremstå som en bank i dyp økonomisk krise, hvor Regjeringen som en nikkedukke for Globalistene, skal “tvinges” til å bruke oljefondet vårt til å berge DNB fra konkurs, slik at de som eier DNB sin gjeld (FED/Vatikanet) vil få sine penger av vårt oljefond, og DNB blir dermed slaktet av sine eiere, som også overtar samtlige konti i banken, i denne kommende/pågående/planlagte operasjonen. Regjeringen vil ikke la DNB gå konkurs, og dermed er FED og sine eiere dermed eiere av store deler av oljefondet eller det som er igjen etter at dette internasjonale finanskrise-strategien fra FED og de 3 andre store finansinstitusjonene er satt i spill. Les mer om Ingunn Røiseland sin avhandling om DNB som er kontrollert av FED her, hvor hun oppsummerer hvorfor staten er korrupt og hvordan DNB underlagt FED brukes i et spill for å ødelegge norsk økonomi

Les mer…

Hvorfor er vi mennesker slik vi er?

Vi er i en tid med mange fronter. Ondt mot godt, konspirasjoner mot sannhet, grådighet mot rettferdighet, hat mot forbrødring, krig mot fred, maktbegjær mot idealisme.

Hva er det som driver oss mennesker, hvorfor er vi slik? Er vi ikke alle sammen mennesker, skapt likens fremfor Gud?

- Er det slik at vi skal kjenne det onde, så vi skal se de gode når det kommer?

- At vi skal bli offer for ondsinnet konspirasjon, så vi kan se sannheten senere for vårt øye?

- At vi skal nesten miste vår sjel for grådigheten i vår kjøpefest, for at vi senere skal kunne se rettferdigheten?

- At vi skal smake på hatet, for å føle menneskelig forbrødring når den tid kommer?

- At vi skal vi skal søke krigen så hardt at vi skal omfavne freden når den kommer?

- At vi skal underlegges maktens pisk, så vi senere endelig forstår hva menneskerettighets-idealistene kjemper for?

Er vi ikke alle mennesker av den samme sjel, en stor felles sjel, som ulmende kullbiter fra et sloknende bål, trukket ut til siden av bålet er vi separert og dømt til å slokne alle sammen?. Skjøvet sammen i bålets kjerne, utgjør vi et flammende bål, en felles sterk sjel i kjærlighet?

Er det slik ?

Mitt Nord-Norge bloggens topp 10 artikler

Per-Vidar Johansen, freelance journalist og webredaktør

Jeg opprettet Mitt Nord-Norge bloggen i mars 2009, som freelancejournalist, for å skrive om politikk i Nord-Norge og beskrive realitene som omgir Nord-Norge som region. Lite ante jeg den gang, om at min lille blogg ble sentrum for avsløringer av flere store saker i verdenspolitikkens mørke maktspill-korridorer. Jeg har listet opp de 10 viktigste artiklene som jeg har skrevet om på nyhetsbloggen min, og artiklene har spennvidde fra avsløringer om kald krig mellom supermaktene, med den amerikanske nedskyting av det nye supervåpenet til Russland, Bulava interkontinentale atomraketten. Nyhetsbloggen har videre artikkler med avsløringer om hvordan Vatikanet styrer verdens maktinstitusjoner bak vår rygg, artikkel om hvordan domstolene har blitt korrumpert og hvor omtrent samtlige dommere i Norge driver uten gyldig autorisasjon, og til hvordan Norge ble tvangsinnmeldt direkte inn i EU av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre i 1994. På topp 10 listen har jeg også funnet plass til en artikkel jeg skrev om 22 juli terroren, satt i skarp kontrast til den fredelige sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riddu i Manndalen i Kåfjord.

Jeg har forsøkt å rangere de artiklene jeg er mest stolt av som samfunnskribent, men det er vanskelig å trekke frem en absolutt favoritt blant mine mange og varierte artikler, på min etterhvert så poplulære samfunnskritiske nyhetsblogg. Men om jeg skulle trekke frem en absolutt favoritt, så får det bli rakettsaken, hvor USA sine etterretningstjenester i et koordinert angrep, tok over Russland sin nye stolthet, Bulava missilet, ved å hacke seg inn i hoveddatamaskinen til missilet under oppskytingen i Kvitsjøen, via spionsatelitter og HAARP teknologi, tok over styringssystemene og dirigerte raketten inn over norsk territorium, hvor USA skjøt ned den russiske Bulava atomraketten, inne på norsk territorium i Nord-Troms, via HAARP anlegget på Ramfjordmoen utenfor Tromsø. Norge var timer unna full krig med Russland i desember 2009, etter at Stoltenberg regimet godtok denne enorme amerikanske provokasjonen mot Russland, utført inne på norsk territorium. Ironien i saken er at Obama dagen etter at han gav ordre til denne enorme provokasjonen mot Russland, stod på podiumet i Oslo Rådhus og mottok fredsprisen, ledsaget av en samlet norsk regjering i salen. Det er litt av et paradoks. Informasjonen og avsløringen som jeg stod bak, er senere bekreftet av Edvard Snowden, CIA og PRISM avhopperen, som nå er i Moskva under Putins beskyttelse.

Her er mine 10 beste artikler rangert etter min egen oppfatning av artiklenes betydning:

1. Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

2. Norge er ingen rettstat lengre. Anarkiet kommer!

3. Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår norske stat og vår kristne kulturarv

4. Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge

5. Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre

6. Hva skjer med det norske oljefondet?

7. Anne Grethe Strøm Eriksen (AP) forfalsket en rapport om nedleggingen av Olavsvern marinebase i Tromsø

8. Riddu Riddu festivalen sitt budskap om samhold og respekt, er mer enn noen gang aktuelt etter terrorhandlingen

9. Ny grenseavtale mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og Gahr Støre har gitt bort “halve Norge” til Russland!

10. Hålogaland som egen stat

Det er også verdt å nevne min artikkel på Nyhetsspeilet om Tempelridderne

Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.

Ja det er faktisk sant, Norge er allerede EU medlem. Gro Harlem Brundtland og Bjørn Tore Godal, underskrev Norges EU medlemskapet den 24 juni 1994, på Korfu i Hellas, sammen med flere andre nasjoner som ville bli EU medlemmer. I november samme år, ble det avholdt en folkeavstemning i Norge om EU medlemskapet. Folket gav sitt klare nei til EU under folkeavstemningen, slik de også gjorde i 1972. Men da hadde allerede Gro Harlem Brundtland underskrevet EU medlemskapet for Norge, den 24 juni 1994 på Korfu, sammen med Sverige, Finland og Østerrike.

Bilde tatt fra selve underskrivelses-seremonien av EU medlemskapet, der Gro Harlem Brundtland, sammen med Jan Tore Godal, Grethe Knudsen og Eivinn Berg, grunnlovsstridig melder Norge inn i EU, uten Stortingets og folkets samtykke. Videoen viser hvor Gro Harlem Brundtland uten faktisk mandat fra Grunnloven, på grovt kriminelt vis, signerer EU medlemskapsavtalen og melder Norge inn i EU bakveien. Brundtland regjeringen hadde bare et høyst tvilsomt mandat fra Stortinget til å forhandle med EU om et mulig medlemskap, IKKE å signere EU medlemskapet, siden det Grunnloven forbyder en slik handling. Skulle Brundtland-delegasjonen hatt en slik rett, så skulle det vært ventet til et utfall av folkeavstemmingen og deretter som minimum endring av Grunnlovens § 93 med 3/4 dels flertall over 2 stortingsperioder, før en undertegnelse av medlemskapet kunne ha funnet sted på lovlig vis. Fra 1:25 ut i filmen vises bevises på hennes kriminelle og landsforæderiske handling, da hun ulovlig signerer EU medlemskapet.

Les mer…

Jonas Gahr Støre gav bort et av verdens største gassfelt over til Russland, etter blankofullmakt fra velgerne.

Den 27 april 2010 kunngjorde Stoltenberg og Gahr Støre på en pressekonferanse at Norge hadde blitt enige med Russland, om en delelinjeavtale i Barentshavet. Den lange forhandlingen med Russland var endelig over, og utenriksminister Gahr Støre og Statsminister Jens Stoltenberg, fremholdt dette som en diplomatisk triumf for sin sosialistiske regjering. Men hva skjedde egentlig i kulissene under forhandlingene og var forhandlingsresultatet bra sett med norske øyne?

Les mer…

Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

Edward Snowden, NSA og PRISM avhopperen som nå er i Moskva, bekrefter nå min avsløring om Bulavamissilet som spant på himmelen på Nord-Troms, i desember 2009. Raketten vakte stor oppsikt over hele verden, da den kom til syne på nord-øst himmelen over Nord-Norge, den 9 desember 2009. Jeg konkluderte rimelig raskt ved analyser og mitt nettverk, at dette var en rakett fra Russland, som var en del av et uhyggelig kald krig operasjon, mellom USA og Russland.

Mange trodde ikke på min versjon, da jeg avslørte historien om amerikanske agenter på hotell i Nord-Troms og Finnmark, og en intens maktkamp mellom stormaktene i vårt eget territorium. Jeg informerte om kapring av raketten i luften, hvor Bulava missilet til slutt ble skutt ned ved hjelp av Bluebeam teknologi, fra HAARP/Eiscat anlegget utenfor Tromsø på Breivikeidet. Raketten eller deler av den havnet i havet nord for Tromsø, hvor en fisker nesten fikk deler av raketten i hodet.

I EU Times rapporten, i nest nederste avsnitt, siterer kilden til denne FSB rapporten, som sirkulerer inne i Kreml i Moskva, hvor Snowden avslører den egentlige årsaken til det svært anstrengte forholdet mellom Putin og Obama. FSB rapporten peker spesifikt på “Norway spiral warning” som er denne rakettepisoden som jeg har avslørt saken på. I rapporten skriver kilden til FSB rapporten at rakettepisoden og USA sitt ansvar for nedskytingen av Bulava missilet, er den direkte årsaken til det svært anspente forholdet supermaktene imellom. FSB kilden siterer også at Russland har ikke enda ikke gjengjeldt krigshandlingen fra USA/Norge (a warning, mind you, that has not been heeded")….

“The GRU addendum to this FSB report, however, cryptically states that for the “truest meaning” of Snowden’s information revealing who the US is really at war with, and the fears of Obama-Bush-Clinton, lies in the 9 December 2009 “Norway Spiral Warning” giving to our Earth on the eve of Obama receiving his 10 December 2009 Nobel Peace Prize…a warning, mind you, that has not been heeded”

EU Times rapporten kan leses her på denne linken. Vær oppmerksom på at artikkelen er sabotert av “de som har noe å tjene på det”, så ikke klikk på linkene inne i rapporten, men det går fint å åpne nettsiden til EU Times og lese artikkelen deres, men som sagt ikke klikk videre på linkene der.

Artikkelen min med avsløringene om hele denne svært alvorlige hendelsen kan leses og deltakes i debatten her

Les mer…

Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår norske stat og vår kristne kulturarv.

Det okkulte Vatikanet, som historisk kommer fra de blodtørstige Khazarene fra Kaukasus regionen, med sine “hellige” ordener slik som Jesuittordenen, Malteserordenen, Frimurerordenen, og svikefulle norske stortings og regjeringspolitikere, har gjennom de 21 målsetningene til Vatikanets sin egen avdeling “Comittee of 300” og illuminati, den nazistiske verdensmafiaen til Vatikanet, klart å ødelegge vår engang så stolte og frie nasjon. De har også klart å ødelegge vår kjære kristne lutherske protestantiske statskirke, ved å legge henne under Vatikanets nye verdenskirke, uten at den norske befolkning har blitt informert om dette. Gjennom å bruke den internasjonale sosialismen som verktøy (Nazisme, Fascisme, Kommunisme eller Islam), så har Vatikanets nazier, som aldri tapte andre verdenskrig, bare omorganiserte seg og dannet sine egne organisasjoner NATO, FN og EU/EØS og amerikanske CFR – Comittee of Foreign Relations.

Naziene til Vatikanet kontrollerer også verdens finanser, gjennom det tette samarbeidet med den politiske zionismen som Vatikanets Jesuitter startet rundt år 1900 gjennom Theodore Herzl, en jødisk ateist. Zionismen er spredt i ulike retninger med “Big Bankers” som den mest fremtredene politiske zionist ideologien, formelt styrt av den okkulte og hemmelige dødskulten illuminati, som utgjør kjernen i Zionismens innerste krets. Disse kontrollerer i samarbeid med Vatikanets jesuitter de store pengeinstitusjonen; IMF pengefondet, Verdensbanken, BIS-Bank of International Settlement (alle statsbankers mor) og amerikanske FED banken. I tillegg har de etablert den sentrale komiteen “Comittee of 300” som et samordningsverktøy for å få etablere det 3’dje riket, under navnet NWO – New World Order verdensregjeringen i FN bygningen i New York. De har også infiltrert Norge og har i dag sine landsvikere innefor både Kongehus, Regjering og Storting. Sentralt i dette verdensbedraget er Vatikanets ordener, alt fra Jesuittordenen, Malteserordenen og Frimurerordenen. Malteserkorset er lett å kjenne igjen, det brukes som “hedersymbol” på de fleste av lederne i denne internasjonale mafiaen. De 21 punktene til Vatikanets nazistiske mafia, er oppsummert i boken “Committee of 300” av forfatteren Jon Coleman

Les mer…

Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Tempelridderne til Vatikanstaten, The Knights of Malta

Mange tenker på Norge som nasjonalstaten langt mot nord, med demokrati og rettstat som fundamentet for en fredelig og samstemt kultur, basert på sunne tradisjoner med hardingfele og samisk joik, i skjønn forening. De fleste vet faktisk ikke at Norge for lengst er infiltrert av fremmede makter, som styrer Norge fra kulissene, og at demokratiet i Norge er fallitt siden rettstaten vår er korrupt. I dag styres Norge av en Jesuittisk konspirasjon direkte fra Vatikanet i Roma, som ødelegger denne nasjonen innenfra, dag for dag. Dette er en del av en større plan internasjonalt, hvor Vatikanet har planer om å ta kontroll på hele verdens befolkning, og innføre New World Order – NWO, og innstifte en verdensregjering, hvor alle mennesker skal tvinges til å underkaste seg den katolske kirke og den satanistiske pavemakten. De som ikke underkaster seg, skal fjernes fra denne jord, det er Vatikanets onde plan.

Les mer…

Johan Falkberget, AP medlem og stortingsrepresentant, var redaktør av Vepsen, som eksisterte som agitatorisk blad (propaganda blad) for AP sin politikk, allerede i 1914. Vepsen er fortsatt en av AP sine viktige propaganda tiltak for å narre folk i Norge, om sannheten om AP.

Vepsen drives under nettstedet vepsen.no og driver sarkastisk propaganda av verste sort mot lovlydige flinke norske politikere og opposisjonelle, på bestilling fra AP, silkediktaturets herremenn.

Tore Hansen, helt av Hålogaland

Bilde fra Tore Hansens offisielle facebook profil

I serien helter av Hålogaland, som tidligere har hedret Håløyghøvdingen Tore Hund, og musikk og kulturhøvdingen Jack Berntsen, er det nå kommet til 3’dje del av denne serien. De som har vist utpreget patriotisme for Hålogaland, vil bli hedret som helt av Hålogaland, og en av mine barndomshelter var musikeren Tore Hansen, fra Unit Five. Tore Hansen fra Hammerfest døde i dag, 63 år gammel, etter ett års sykdom. Få artister i moderne tid, har preget vår bevissthet så mye i Hålogaland, som Tore Hansen og hans band Unit Five. Tekster som “Æ e nordlenning æ”, “Hvil under stjerna”, “Han Mikkel”, og “Vit at jeg elsker deg”, er alle melodier som vi her nord i Hålogaland har et nært og kjært forhold til. Der Jack Berntsen med sin visemusikk og festival “Tråilltampen” samlet vår foreldregenerasjon, så inspirerte Tore Hansen og Unit Five oss som i dag er i 40-50 årene.

Hit-låten “Æ e nordlenning æ” som handler om å vise at vi er stolt av “landet” vårt i nord, er fremført med en god dose selv-ironi, som tilkjennegir oss her i nord. Vi tar oss selv ikke så alvorlig her nord, og kom gjerne som du er, “Vi gjer oss blanke blaffen i kor du kommer fra”, sang Tore Hansen. Det er noe i det, og det er kanskje faktisk viktig å repetere på en dag som i dag. Tromsø By som eksempel har over 130 nasjonaliteter som innbyggere. Ikke verst til å være en by rett under Nordpolen.

Vi her nord er hjertevarme mennesker, men vi kan si ifra om det vi mener, “selv om vi kan beherske oss”, slik Tore Hansen og Unit Five sang. Tore Hansen i likhet med Jack Berntsen, lærte oss en viktig ting, og det er at vi skal lære oss å være stolte av hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er mer en noen gang viktig for Hålogalands fremtid.

Tore Hansen til minne, en helt av Hålogaland!

“Hvil under stjerna” Tore og takk for den du var.

Med ærbødig hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør og frilansjournalist.

Mitt Nord-Norge bloggen
- En kultur og nyhets-blogg fra nord -

Mitt Nord-Norge

Følges av 74 medlemmer.

Denne sonen er en parti-uavhengig nyhetsblogg, som dekker utvalgte nyheter innenfor det som skjer i Nord-Norge, for saker innen politikk og samfunnsanalyse. Hele spekteret av politiske temaer dekkes på denne bloggen alt fra kultur, samferdsel, utenrikspolitikk, forsvarspolitikk, helsepolitikk, landbrukspolitikk og regional/kommunal politikk.

Alt for lenge har Nord-Norge blitt neglisjert og ikke blitt tatt på alvor. Grunnet denne neglisjeringen er Finmark og Nordland fylker nå igjen truet av fraflytting. Mye handler om hvordan staten fordeler budsjettene, og det koster å drive et samfunn. Denne bloggen er derfor viktig å delta i, for å kjempe Nord-Norge sin sak uansett partifarge og tilhørighet.

Alle er velkommen i sonen, og bloggen er nå åpen for alle som vil skrive et innlegg. Ønsker du å skrive en tekst på sonen, så send meg en melding, så ser jeg på det om det er greit eller ikke og eventuelt autoriserer deg, slik at du kan legge inn tekst. Alle bilder på sonen er beskyttet av opphavsrett, eller oppgir kildereferanse til bilder om er publisert på bloggen. Vennligst respekter kildevernet og opphavsretten til alt materiale som publiseres på bloggen.

Velkommen skal alle være, og husk at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Med andre ord vis folkeskikk i debattene som går på sonen. Lykke til.

For Mitt Nord-Norge bloggen

Per Vidar Johansen

Webredaktør Mer om sonen

Origo Mitt Nord-Norge er en sone på Origo. Les mer

Scann denne koden for å komme til mobilversjonen av Mitt Nord-Norge bloggen

Annonse

Nye bilder