Viser arkivet for stikkord vesterålen

Sett igang og produser olje og gass i Lofoten og Vesterålen!

North Energy i Alta lanserer ny modell for utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen gjennom undersjøiske tunneller fra land og ut på feltene. Dette gjøres allerede i Storbritannia med suksess

Lofoten, Vesterålen og Senja er i denne runden vernet for oljeutvinning. En konsekvensutredning er lagt på is av de rødgrønne inntil videre. I stedetfor har SV og SP gått med på å åpne oljefeltene sør for LoVe, som et kompromiss i saken, samt at det blir tillatt å lete etter olje og gass nærmere land i nord. Dette medfører mye større risiko for fiskeeggene som klekkes av torsken i Lofoten og Vesterålen. Dette fordi havstrømmene fra sør vil kunne føre et oljeutslipp rett nordover inn i gyteområdene til torsken. Disse feltene sør for LoVe burde derfor vært vernet mot oljeutvinning og det motsatte burde skje, at olje og gassutvinning burde skje i LoVe, via undersjøiske tunneler fra land og ut på olje og gassfeltene, hvor produksjonen skjer. Dette fungerer utmerket i Storbritannia hvor metoden benyttes i et vernet naturreservat med godt resultat. Ingen produksjon er synlig fra havoverflaten siden all produksjon skjer nede i undersjøiske tunneler og fjellhaller.

Vi kan derfor ikke vente lengre på å komme i gang i Lofoten, Vesterålen og Senja med olje og gass, men det som vi i Regionpartiet er helt klare på, er at kommunene utenfor Lofoten og Vesterålen, (i likhet med alle andre områder i nord), skal ha en god andel av hvert fat olje eller hvert kubikkmeter gass som produseres i disse farvannene. De skal ikke bare kunne legge på eiendomskatt, men ha direkte andel av omsetningen. Og så skal fylkeskommunen(e) i nord også ha en andel av dette, for fordeling av vår felles rikdom på havbunnen.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

“Hålogaland/Nord-Norge er mulighetenes land!”

North Energy er et visjonært oljeselskap

North Energy tunell

Leste på Avisa Nordland sine nettsider at North Energy vurderer å produsere olje og gass gjennom undersjøiske tuneller. Dette var utrolig interessant.

North Energy er et selskap som er visjonære innenfor ny teknologi, og det står det respekt av. Sjekk deres websider på www.northenergy.no

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør hos Mitt Nord-Norge bloggen

Hvilken fordelingsnøkkel kan vi legge til grunn, for omsetning av olje og gass fra Lofoten og Vesterålen.

Snøhvit Hammerfest

Hvis vi skulle tillate olje og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen, så mener vi i Regionpartiet at kommunene i Lofoten og Vesterålen, må få direkte del av omsetningen av hvert fat olje eller hver kubikkmeter gass, som omsettes fra en eventuell utvinning derfra. Risikoen er større siden sokkelen er så smal, at det må kompenseres samfunnet med å få direkte del i omsetningen, slik at samfunnet i Lofoten og Vesterålen kan utvikles til å ha en bredere plattform, om fiskeriene skulle bli redusert, som følge av en eventuell olje lekkasje.

Hvordan kan vi fordele olje og gass inntektene mellom lokale interesser, staten og oljeselskapene sine interesser?

Selve fordelingsnøkkelen er ikke debattert tidligere fra oss i Regionpartiet, men et eksempel kan være at olje og gass selskapene som produserer, får beholde 22 % av omsetningen fra hvert fat olje eller kubikkmeter gass, og 30 % går til region Nord-Norge, hvor kommunene i Lofoten og Vesterålen beholder 15 % av omsetningen og den administrative regionen Nord-Norge (de tre fylkene) beholder 15 %. Den siste 48 % av omsetingen går til staten.

Les mer…