Viser arkivet for stikkord troms

Senterpartiet oppfordres til å endre fokus

Navarsete

SP sin partileder Liv Signe Navarsete, var ute i nordlys.no og oppfordret til debatt, om hvordan Nord-Norge kan stoppe Oslodominansen. Jeg vil derfor på nytt oppfordre SP til å jobbe for å behandlet Regionpartiets forslag til regionreform, hvor landet deles inn i 5 selvstyrte regioner, innenfor en felles stat, Norge.

Grunnen til det, er at Nord-Norge i stadig økende tempo, ribbes for kontroll over egne ressurser og kompetanse, siden utenlandske og “utenfor nordnorske” selskaper stikker av med mesteparten av kontraktene innen olje og gass, samt innenfor fiskeindustrien med det omsettelige kvotesystemet.

Irene Lange Nordahl er i dag ute på Senterpartiets Origo sone og anklager ENI Norge for å ikke prioritere lokale nordnorske aktører med oppdrag, som underleverandører på offshore kontrakter innen supply, til den nye oljeriggen til ENI på Goliat feltet, utenfor Finnmarkskysten. Det store problemet er at Oslo dominansen er så sterk i Regjeringskvartalet, at det er ingen fra distrikt som tør ta til motmæle mot det sentrale østlandsområdet sine maktpolitikere, som dominerer politikken med sin arroganse. SP har Olje og Energiministeren med Terje Riis Johansen, og det burde være enkelt for SP, å tvinge igjennom at Nordnorske operatører skal være selve rettighetshaverne til alle felt i nord, slik at disse kan bestemme hvem de leier inn som operatør (Statoil, Shell, ENI og så videre). Når utenlandske oljeselskaper får rettigheter fremfor våre egne nordnorske oljeselskaper, så blir det slik som nå, at supply/offshore kontrakter går til utenlandske underoperatører som driver litt billigere, enn de nordnorske underleverandørene. Det ser vi et tydelig eksempel på hvor ENI vraket superkompetente Troms Offshore, som underleverandør på supplyskip. Kontrakten gikk til færøyske Ersvagt, eid av danske Maersk.

Løsningen for Senterpartiet, for igjen å kunne gjenreise seg som et parti med større innflytelse i norsk politikk, er derfor å endre fokus. Det er utopi å tro at distriktene (alt utenfor det sentrale østland) vi få noe særlig makt over eget samfunn/distrikt og ressursforvaltning, med den sentralstyrte styrefomen Norge tviholder på. Norge må innse at regionalisering er veien å gå, og lære av omtrent alle europeiske land, på det amerikanske kontinent og meste parten av landene i Asia. Kun da kan Senterpartiet utvikle seg til å være rustet til konkurranse, mot partier som jobber aktivt for landsdelen.

Oppfordringen er herved sendt til SP. Jobb for å få innført regionreformen med å inndele landet i 5 selvstyrte regioner, slik at vi her i nord kan ta kontroll over egne ressurser. For Regionpartiet som jeg representerer tar gjerne æren alene, for å kjempe for Nord-Norge. Vi gir oss i allefall aldri, med å få til en ny statsforfatning og få tilbake penga våre, som staten har stjelt fra Nord-Norge på alle statsbudsjettene siden krigens dager. Det beløpet dreier seg om nærmere 500 milliarder kroner og taksameteret tikker fort!

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Frank Aarebrot mener finnmarkingene er Norges narkomane

Frank Aarebrot

Under forskningsdagene i Alta i dag, kom Frank Aarebrot med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at finnmarkingene er Norges narkomane og at staten er den største “pusheren” i form av overføring av statlige penger. Uttalesen fra Årebrot kan tolkes på flere måter.

Antall ansatte i offentlig sektor i forhold til befolkningtall, tilsier at Finnmark sin befolkning prosentvis ligger i toppen, på antall innbyggere ansatt i det offentlige eller som mottar trygdestønader. Men det er ikke denne prosentvise andelen som er problemet. Ser man på de svært begrensede mulighetene til å få igang større private arbeidsplasser utenom primærernæringene og de mange sesongarbeidsplassene, så er det naturlig at offentlig sektor i Finnmark blir prosentvis større, en andre deler av landet.

Les mer…

Stoltenberg på næringslivseminar i Tromsø, med tafatt satsning i nord

Stoltenberg legger ned grunnstein for Barentsbio senter

Etter å ha overvært næringslivet sitt seminar i dag i Forskningsparken i Tromsø, hvor Statsminister Jens Stoltenberg holdt innledningen, under konferansen kalt for “Hvordan skape vekst i Nord-Norge etter finanskrisen”, sitter jeg igjen med flere spørsmål en svar.

Temaet om hvordan skape vekst i Nord-Norge, var etter det jeg oppfattet Stoltenberg på, beskrevet som om at staten (Regjeringen) skulle være den som la til rette for næringslivet, og ikke som en aktiv pådriver innen å drive butikk, som næringslivets representanter på seminaret snakket om.

Les mer…

Hvor viktig er egentlig Nord-Norge for Arbeiderpartiet?

Hålogaland

Det nærmer seg Stortingsvalg og det kommer til å bli svært gjevnt i følge meningsmålingene, for hvem som skal sitte innenfor regjeringskontorene i 4 nye år.

AP sin nyvalgte partisekretær var i Tromsø i går og proklamerte at nordområdene er strategisk viktig for AP og at Regjeringen kommer til å satse i nord. Hva betyr ordet satse? Det kan i hvertfall ikke bety finansielt på det innenlands statsbudsjettet, for der har den AP ledede Regjeringen nærmest sulteforet nordområdene i alle år, og har forsatt med dette i inneværende stortingsperiode.

Ti prosent av befolkningen og 10 % av det innenlands statsbudsjettet nordover

Vi er 10 % av befolkningen og har et unisont krav om 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til Nord-Norge. AP og resten av de rødgrønne har tilbakeført mellom 4-7 % av det innenlands statsbudsjettet for denne 4 års perioden til Nord-Norge. Før dette så lå det på mellom 2-4 %. Skyldes økningen at Regionpartiet har kjørt en aktiv kampanje mot neglisjeringen, som de rødgrønne har påført vår kjære landsdel? Utvilsomt. For ellers har ikke Trond Giske på festspillene i Harstad uttalt nettopp at “det skal bare mangle at ikke Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden dere er 10 % av befolkningen”. Dette er Regionpartiet sin hovedparole, og det er faktisk bare Giske som nå tar Nord-Norge delvis på alvor og nå øker kulturbudsjettet til 10 % av det hele kulturbudsjettet for Norge som helhet. Den nevnte nordområdesatsningen, skulle egentlig medført at de ble gitt en ekstra bevilgning på 4-6 % i tillegg til de 10 %, for at det skal kunne kalles en satsning, men alikevel fortjener Giske ros her for å delvis ha kommet oss i Regionpartiet i møte.

I tillegg fortjener utenriksminister Gard Støre ros for det arbeidet som ble gjort med å sikre eierretten til kontinentalsokkelen i “Smutthavet”, “Smutthullet” og Polhavet nettopp, det er godkjent nordområdsatsning på det utenrikspolitiske plan. Men hovedproblemet gjenstår innenriks og skjevfordelingen av budsjettene.

Nordområdesatsningen har vært fraværende for den vanlige mann i gata

For den gjevne mann i gata, så oppleves nordområdesatsningen som bare fine ord, uten handling. Intet har blitt endret innad her oppe, så jeg vil påstå at skal Regjeringen få 4 nye år, så må de lytte til Nord-Norges befolkning, og Regionpartiets systemkritikk. Vi er kanskje et bittelite parti, men oppslutningen og hva vi sier i media og her på forumet, blir nøye lagt merke til. Og vi gir ikke vår støtte til AP med 4 nye år, før vi får en bindende uttalelse fra Stoltenberg om at Nord-Norge skal ytes retteferdighet på budsjettene, og vi skal ha en endring i antall Stortingsrepresentanter som synliggjør den strategiske viktigheten av landsdelen vår, slik Raymond Johansen uttaler til avisa Nordlys.

Regionpartiet krever enda mer innflytelse, og vil være viktig å lytte til

Kommer en slik bindende uttalelse fra Stoltenberg, så kan det godt hende at vår anbefaling og vår innsats er nok, til å la de rødgrønne få 4 nye år. Inntil videre så ligger det an til at vi anbefaler våre velgere og sympatisører å stemme FRP, for å få fart på samferdsel, forsvar, sykehus, skole og så videre i nord.

Valget er enkelt, men likefult så vanskelig. For oss i Regionpartiet, så er vår egen landsdel helt avgjørende strategisk. For Norge så er nordområdene helt kritisk avgjørende, å kunne ha eierrett i. Den som leser vårt forum her på Origo, skjønner hvorfor.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel”