Viser arkivet for stikkord smutthavet

Marinen, sikkerhetsgarantien for vår velferdstat.

Siden vi kun har 3 operative fregatter neste år, som skal hevde suverenitet over våre enorme havområder så er det påkrevet med ytterligere 5 fregatter til marinen,. De 2 andre fregattene av de første 5 som er bestilt og delvis levert, er enten opplæringsskip, eller skal gå i internasjonal tjeneste i NATO regi. 5 ytterligere fregatter er derfor påkrevet.

Mesteparten av Norge ligger til havs, og vi er helt avhengige av våre store havområder, for at velferdstaten skal bestå. Derfor er det ønskelig med totalt 12 marinebaser i Norge.
Luftforsvaret en tilsvarende oppbygging, som jeg skriver om i et annet innlegg på forumet mitt

Bildeserie med 6 bilder — bla ved å trykke på pilene
Les mer…

Styrk Forsvaret med jagerfly-baser i Norge og 120 nye jagerfly

F35 Joint-strike-fighter

I lyset av den pågående jagerfly-base debatten, så er det lett å glemme hvorfor vi har et forsvar. Den stadige rasjonalisering av hele forsvaret, som har pågått siden midten av 80 tallet, har brakt oss dit vi er i dag. En situasjon hvor vi skal kun skal ha en eneste jagerflybase for landet, lagt til Bodø, Evenes eller Ørlandet (redigert 01.11.2011)

Slik jeg ser det fra et forsvarsfaglig perspektiv, så ønskelig å snu forfallet og beholde eksisterende basestruktur på luftforsvaret, samt ta opp igjen de 2 nedlagte basene på sør og østlandet. I tillegg ønsker vi at Norge oppretter en ny jagerflybase på Jan Mayen, slik at vi får 8 jagerflybaser i Norge og anskaffer 120 jagerfly av det amerikanske F-35 JSF. Dette er langt mindre luftforsvar enn Russlands nordflanke og mindre en for eksempel Sverige som opererer 140 jagerfly. 120 fly er tilstrekkelig nok til å ha et minimum-luftforsvar, med dette antall fly og baser slik vi foreslår.

Les mer…

Den nordlige del av Norge har blitt større. Hvordan forvalter vi dette?

Smutthavet

De nye olje og gassforemkomstene i nord betyr at vi nå må planlegge, hvordan vi forvalter disse enorme områdene utenfor Nord-Norge. En åpnebar disponering, er å anlegge en marine og jagerfly base på Jan Mayen, til å hevde suverenitet over det gigantiske “smutthavet” som nå ble tildelt oss. Smutthavet ligger øst for Jan Mayen og mellom Jan Mayen og fastlandet i Nordland fylke. Også “smutthullet” nordøst for Vardø ble tilkjent oss, samt et område rett nedenfor Nordpolen. Striden om opprettholdelse av Olavsvern er nå definitivt over. Basen må videreføres og til og med utvides. En mindre base i nærheten av Hammerfest, for å dekke Melkøya, den viktige Porsangerfjorden og de nye havområdene i vestlige Barentshavet/Svalbard og Polhavet, er også påkrevet. I tillegg en mindre base som legges til Vardø, hvor kystvakt, korvett og mineleggervåpenet blir representert. Ramsund og Sortlandbasene utvides de også.

Les mer…