Viser arkivet for stikkord selvstendighet

Sør-Sudan er nå egen stat. Bør vi her oppe følge etter?

Det kristne Sør-Sudan i hjertet av det afrikanske kontinent, har ved folkeavstemning bestemt seg for å løsrive seg fra det øvrige Sudan, og danne egen stat. Regionpartiet er glad for å kunne annerkjenne Sør-Sudan som egen stat. Det at majoriteten av et folk med egen kultur, religion og etnisk tilhørighet, kan danne egen stat, for å utvikle eget samfunn til beste for alle innbyggere, er en menneskerett beskyttet under FN traktater. Sør-Sudan har lenge vært forsøkt utnyttet av det muslimske Nord-Sudan.

En parallell til Sør-Sudan kan trekkes til vårt eget samfunn. Nord-Norge neglisjeres kraftig av Stortingsflertallet på det sentrale østland. Senest i november 2009 så ble det fattet et enstemmig vedtak i Troms Fylkesting om at Nord-Norge neglisjeres av stortingsflertallet, som holder hus på det sentrale østland. Neglisjeringen er nå som omfattende, at Nord-Norge taper befolkningsmessig mot andre folkerike områder, som dermed dominerer maktapparatet. De fleste ressurser som naturlig skal komme befolkningen til gode her nord, jamført FN-terminologien om at “nærhet til ressurser, gir rett til utnytting av ressurser” blir ikke lengre respektert av staten Norge. Mesteparten av fiskeressursene er på hendene til redere utenfor landsdelen. Olje og gass ressursene er det i hovedsak selskaper og kommuner/fylkeskommuner og staten ved stortingsflertallets samfunn sørpå, som nyter godt av overskuddet disse ressursene gir. Nord-Norge har i liten grad noe tilbake for de ressursene som normalt tilhører befolkningen i nord.

Den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø har tegnet dette bildet. Låner dette fra han. Klikk på bildet for større utgave av bildet

Les mer…

Regionpartiet gratulerer Grønland med selvstendighet

Greenland flag

I dag ble Grønland (Kalaallit Nunaat) selvstendig, etter nærmere 300 år under dansk okkupasjon. Det gamle norske øygruppen, som ble kolonisert av Eirik Raude, før inuittene kom til øya fra Canada, er nå tilbake under inuittene sin egen kontroll og det er bra.

I så måte er det rettferdig at Danmark, ikke lengre kan frarøve inuittene kontroll over eget samfunn.

Danmark vil likevel styre forsvar og utenrikspolitikk over Kalaallit Nunaat, men det er trolig at Grønland vil bli helt selvstendig, i løpet av få år. Dette støtter Regionpartiet, og ønsker Grønland velkommen som suveren stat i Arktisk råd, uten Danmarks suverenitets hevdelse over landet. Vi støtter dette, fordi okkupasjon er en utdatert form for mellommenneskelig “samhandlig”, og fører ikke noe godt for seg for fremtiden.

Okkupasjon er en utdatert form for samfunnsutvikling

I lys av dette, er det interessant å se på folkegruppers krav på mer selvstendig styre, hvis et ønske om dette fremsettes, med stor enighet innad i denne befolkningsgruppen. Regionpartiet er den fremste pådriver her hjemme, med krav om å innføre 5 mer eller mindre selvstyrte regioner i Norge, hvor Nord-Norge blir egen delvis selvstyrt region, i likhet med de 4 andre regionene i Norge, slik vi foreslår i vår regionreform.

Det finnes ikke lengre noe bærekraftig argument for imperialistisk politikk, hvor en suveren overlegen imperialist, styrer over et underlegent mindretall (provins). Moderne handelsavtaler sikrer den tidligere “imperialisten” tilgang på råvarer fra “provinsen”, så lenge priser på varer og tjenester ligger på et rimelig nivå og at mennesker kan snakke sammen. At mennesker av en folkegruppe får bestemme over eget samfunn, er en vinn/vinn situasjon både for “imperialisten” og “provinsen”. Ny kreativitet og økt effektivitet vil øke tilgangen til flere og bedre produkter, levert fra provins til tidligere imperialist. Den tidligere situasjonen hvor en gruppe ble undertrykt, resulterte i lav effektivitet og dårligere produkter tilgjengelig for imperialisten.

Derfor er det en stor dag for Kalaallit Nunaat og det skal Danmark være glade for og ikke sure og bitre på.

Gratulerer med dagen i vest:-)

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no