Viser arkivet for stikkord selvråderett

Demokrati ja takk! Vi følger opp Stoltenbergs lovnader om demokrati.

Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, så har Statsminister Stoltenberg sagt tydelig ifra om at det nå skal bli mer demokrati i Norge. Dette applauderer Regionpartiet, hvor undertegnede sitter som partileder. Regionpartiet har vært den største demokratiforkjemperen i Norge.

Vår store kampsak; en demokratireform som vil tilbakeføre lokalt og regionalt folkestyre, gjennom å innføre 5 selvstyrte regioner i Norge, hvor hver region styres av et folkevalgt Parlament og den øverste folkevalgte leder i hver region, er en Guvernør. Landet ønsker vi som helhelt styres av en folkevalgt President. Slik styres de aller fleste land i verden, både i Europa, Asia, Afrika og i Amerika. Tyskland for eksempel har delt opp landet sitt i rene delstater, hvor hver delstat styres av en Statsminister og hver deltstat har eget parlament. Tyskland som helhet styres av en Rikskansler (President). De fleste land i verden har tilsvarende styreform.

Les mer…

Finnmark kan bli det rikeste geografiske området i Europa, hvis de får ta hand om egne naturressurser.

Snøhvit Hammerfest

Frank Aarebrot går ut i media og sier at Finnmark har hatt godt av en liberalistisk FRP kultur. Jeg er ikke enig i at alle sider av FRP sin kultur er bra for Finnmark, men jeg skal gi valgforskeren Frank Aarebrot rett i en ting, og det er at hvis Finnmark får hand om egne ressurser, så vil fylket blomstre, og bli det rikeste geografiske området i Europa. Nå ønsker vel ikke FRP å la finnmarkingene ta hand om egne ressurser, men det ønsker Regionpartiet at folk i Finnmark skal få hand om egne naturressurser.

Del de enorme olje og gass inntektene på 72.492 innbyggere, så får man et Brutto Nasjonalprodukt (BNP) per innbygger på over rundt 250.000 kroner hvert år fra olje og gassutvinningen, på toppen av den årlige verdiskapningen som for 2006 lå på 271.000 kroner. Med andre ord 521.000 kroner i året, hvilket ville vært desidert høyest i Norge og for den saks skyld i Europa også.

Skal oppsummere hvor betydelig økt økonomisk levestandard (BNP) finnmarkingene ville fått med å “nasjonalisere” olje og gass inntektene

161 milliarder kubikkmeter LNG gass som er det man mener Snøhvit inneholder av gass, produsert over 40 år, til en salgspris på 2.36 kroner kubikkmeteren (basert på oljepris 65 dollar fatet) gir ufattelige 380 milliarder kroner omsatt i denne perioden, med samme dollarpris. Det vil si 9,5 milliarder kroner årlig omsetning fra Melkøya rett inn i “AS Finnmark-innbyggernes olje og gass-selskap” hvert år.

174 milloner fat olje (som er de totale reservene) utvinnet fra Goliat, utgjør ved 400 kroner fatet, en omsetning på 69,9 milliarder kroner over 40 år, som gir 1,7 milliarder kroner omsatt hvert år, inn i nevnte selskap.

11,2 Milliarder kroner omsatt i finnmarkingene sitt eget olje og gass selskap, skulle tilsi at man kunne ta ut 78 % av dette hvert år i olje og gass skatt til Finnmark fylke. Det betyr at 8,73 milliarder årlig kan pumpes inn i finnmarksøkonomien og det gir som nevnt i starten av mitt innlegg et BNP per innbygger i Finnmark på 120.000 kroner per år, bare på disse skatteinntektene.

Brutto Nasjonalprodukt i Finnmark kan skyte i været, hvis finnmarkingene får hand om egne naturressurser

I tillegg kan vi doble dette fordi lønnsinntekter, og et blomstrende næringsliv sine skatteinntekter til Finnmark Fylke på grunn av olje og gass, ville gitt ca 130.000 kroner i BNP i tillegg ved at nye bedrifter etableres, som kan bli realtivt store i norsk sammenheng. Totalt 250.00 kroner i BNP per innbygger fra egne inntekter av olje og gass utvinning. I tillegg kommer øvrig industri, fiske, turisme og offentlige ansatte sitt bidrag til BNP per år (se øverst for totalt BNP i Finnmark)

Per-Vidar Nikolaisønn

Freelancejournalist og webredaktør.

Mer demokrati takk. Innfør demokrati reformen nå!

RegionerNorge

La oss gå inn for å dele Norge opp i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Hver region tar hånd om egne naturressurser og utvinner disse på best mulig måte, for å bygge opp egen region og samfunn. For de 3 regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, så betyr dette at Brutto Nasjonalprodukt (BNP) vil øke betydelig i disse 3 regionene.

For å stoppe sentraliseringen i Norge, som mange mener er skadelig for landet som helhet, så ønsker jeg at vi å deler Norge inn i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Dette vil tilbakeføre makt og økonomi til hele landet og føre til at Norge blir en rettferdig land å bo i og at hele landet kan ta del i den verdiskapningen som disse regionen selv skaper.

Les mer…