Viser arkivet for stikkord russland

Russisk rakett skutt ned, ved hjelp av "Blue Beam" fra Eiscat anlegget i Tromsø.

Jeg kan ikke lengre holde på denne topp-militære hemmeligheten, som Stoltenberg regjeringen har forsøkt å dysse ned. Jeg velger derfor å offentliggjøre dette her på bloggen min, slik at alle kan få vite fakta om hva som skjedde, da et ikke armert atommissil av Russlands nye stolthet, den super avanserte Bulava atomraketten, av en eller annen grunn kom inn over Norges grenser og detonerte i luften et sted over Nord-Troms, den 10 desember 2009. Dette opptrinnet vakte stor oppstandelse i media, med en rekke spekulasjoner i presse og på sosiale media. Sannheten om hva som var årsaken til at atomraketten kom inn over Norges grenser og landet i sjøen i Grøtfjorden nord for Tromsø, har aldri blitt skikkelig belyst. I seg selv er det en svært alvorlig grensekrenkelse, at et masseødeleggelsesvåpen fra Russland kommer inn over våre grenser.


(Bulava atommissilet sett fra Skjervøy, sett i retning østover, på vei mot vest)

Man har inntil nylig trodd at det var Russland sin egen feil, at oppskytningen førte til at raketten etter Russlands eget utsagn, detonerte i lufta over Kolahalvøya langt inne på russisk side av grensa. Men dette stemmer ikke. Atomraketten detonerte i lufta rundt Kvænangen i Nord-Troms og en liten gjenværende del av missilet, falt ned i Grøtfjorden nord for Tromsø, i sjøen der en fisker i Grøtfjorden nord for Tromsø, nesten fikk raketten i hodet, mens han var ute og fisket. Det store spørsmålet er hvorfor falt raketten ned der og ikke inne på Kolahalvøya langt inne i Russland? Russland har teknologi til å fjern detonere Bulava-missilene, om det skjer en feil under oppskytningen. Med andre ord, Russland kunne detonert missilet som kom på feil kurs, under oppskytningen i Kvitsjøen, umiddelbart etter oppskytingen som skjedde fra en ubåt i russiske Kvitsjøen. Men det skjedde altså ikke.

Les mer…

Det muslimske brorskap må ta ansvar for boikotten av Gaza.

Muslimske Broskap logo

Jeg leste en interessant artikkel skrevet av Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG som omhandler den gjensidige frykten mellom palestinerne og israelerne. Skartveit setter som en av få journalister i Norge, hele konflikten i et balansert lys og ser konflikten fra begge sider. Denne konflikten er som Skartveit sier ikke en konflikt som er sort/hvitt, den er grå, hvor mange skurker og politiske interesser dominerer arenaen.

De fleste araberstater som grenser til Israel, ønsker i likhet med Israel å opprettholde boikotten av terror organisasjonen Hamas som styrer Gaza, fordi de er redde for at Hamas og Iran sin islamske revolusjon, skal bre seg til deres områder. Al Qaida volder allerede store problemer for islamske land verden over. Palestinske selvstyremyndigheter på vestbredden som er styrt av Fatah, ønsker ikke at Israel skal heve boikotten av terror-organisasjonen Hamas. På vestbredden samarbeider Fatah og Israel om utvikling av dette området.

Det muslimske brorskap som styrer den islamske revolusjonen via sine underavdelinger, inkludert Hamas, er den organisasjonen som må “adresseres”, for å få slutt på denne konflikten. Det islamske partiet som har makten i Tyrkia, er en også en del av dette brorskapet, og vi ser nå en farlig utvikling i konflikten hvor Tyrkia trekkes inn i konflikten, på en måte som truer stabiliteten i hele Midtøsten. Konflikten kan utvikles til å tilspisse forholdet mellom Tyrkia og Russland. Det islamistiske partiet i Tyrkia, styrker seg nå kraftig som en følge av at et passasjerskip eid av en islamistisk organsisasjon med angivelige forbindelser til Al Qaida, ble bordret av den israelske hæren og 8 tyrkiske statsborgere/aktivister ble drept. Dette kan igjen føre til at Tyrkia ikke lengre blir et sekulært samfunn, men en ren islamistisk stat. Dette vil føre til enda mer konflikter med et Russland, som allerede holder på å bli sprettet opp fra buken av fra “Russlands hengende mage” i hele den muslimsk dominerte Kaukasus regionen. En ren islamsk tyrkisk stat som kontroller Russlands tilgang til Middelhavet, er en livsfarlig situasjon.

Libermann sin inntreden i regjeringen i Israel, gjør heller ikke situasjonen bedre. Libermanns ekstremt konservative parti baserer seg på støtte fra tidligere russiske jøder, som har innvandret til Israel, og det er god grunn til å tro at Libermanns forbindelser til Russland fortsatt er sterke, slik at Tyrkia sin aggresjon mot Israel kan føre til en regional storkrig bryter ut i hele regionen, om ekstremistene i både Israel og Tyrkia vinner frem. Mye tyder på at dette er i ferd med å skje i begge landene.

Det muslimske brorskap må derfor bekjempes med de lovlige virkemidler som finnes, slik at konflikten i hele Midtøsten kan roes ned og Gaza blokaden kan heves. En internasjonal boikott av det muslimske brorskap er derfor mye mer aktuelt enn å boikotte Israel, som er tøv fra SV sin side å foreslå.

Hamas er en terrororganisasjon som er stadig mer brutal mot sitt eget folk i Gaza. Vi må derfor bekjempe Hamas med alle mulige lovlige midler. Se denne sjokkerende videoen om Hamas om hvordan de dreper sitt eget folk på Gaza, så forstår man kanskje litt av begge sidene av konflikten. Del 2 av videoen kan sees her

Radikal Islam tillater tortur som en offentlig folkeforlystelse

Ny grenseavtale mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og Gahr Støre har gitt bort "halve Norge" til Russland!

Den nye delelinjen

I dag på pressekonferansen i Oslo er det enighet om grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet, nærmere bestemt Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansens bassenget på Nordpolen. Avtalen er at vi skal dele Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansen bassenget i 2 like store deler. Med andre ord Norge har fraveket kravet om midtlinje prinsippet (må ikke forveksles med å dele området i 2 like deler), og gitt Russland delvis innrømmelser på sitt krav om å bruke sektorlinjen som delelinje, i og med at man er enig om å dele det omstridte området i 2 like deler. 175.000 kvadratkilometer delt på 2, tilsier at Norge har gitt fra seg 87.500 kvadratkilometer hav områder til Russland, med andre ord en super avtale for Russland, og et elendig forhandlingsresultat for Norge. Midtlinjeprinsippet vil være det rette delingsforholdet, men dette er fraveket slik jeg kan se, slik at sektorlinje kravet som er et horribelt krav fra Russland mot oss, i prinsippet har gitt Russland delvis innrømmelser og en svært god avtale for Russland!

Les mer…

Kaldt kappløp i Arktis. Hva gjør Norge for å sikre egne ressurser?

russian aircraft carrier admiral kuznetsov

NRK dokumentar serien som nå har startet på NRK2, med tittelen “Kaldt kappløp”, viser med tydelighet hvor langt landene som grenser til Arktis, er villige til å gå for å sikre eierrettigheter, til de enorme ressursene som skjuler seg under isflaten i nord. 25 % av de gjenværende olje og gass ressursene finnes i arktis og et flytende “oljefond” i form av fornybare fiskeressurser, er grobunn nok for en alvorlig konflikt, siden verdens befolkning øker og behøver mer mat og energi.

Canada sin statsminister sa det rett ut i en fortreffelig uttalelse, om hvorfor også Canada ruster kraftig opp i Arktis. Han sa følgende: “Use it, or loose it” eller oversatt til norsk “bruk det eller mist det”, om suverenitet-hevdelsen i Arktis.

Men hva gjør Norge for å hevde suverenitet over våre områder i Arktis, spesielt med tanke på Svalbard og de enorme havområdene våre? Marinen har 5 fregatter som snart er operative og noen nye jagerfly er under bestilling snart, men det store spørsmålet er; Er det vilje nok tilstede hos de rødgrønne, til å hevde suverenitet over vår del av Arktis?

Les mer…

Ble vårt eget luftrom krenket av en russisk atomrakett, som eksploderte over hodene på oss?

Russisk atomrakett utenfor kontroll

Gårdagens spektakulære syn på himmelen i Nord-Norge, skyldes i følge den svært pålitelige nyhetskanalen Barents Observer at et Bulava missil, (den nyeste langdistanse-atomraketten til Russland) som kom ut av kontroll, etter en oppskyting i Kvitsjøen utenfor Murmansk.
En fisker utenfor Tromsø holdt på å få deler av raketten i hodet da eksplosjonen skjedde et sted over Nord-Troms. Jeg ringte til fiskeren og fikk snakket med kona hans, siden Leif Hansen var ute på havet igjen og ikke kunne ta telefonen. Hun bekreftet at mannen hennes hadde kommet på land, livredd i ansiktet, og han berettet om hva som hadde skjedd ute i Grøtsundet nord for Tromsø, da deler av raketten falt i havet rett at med båten hans.

Les mer…

Norgespartiet krever folkeavstemning, om fiskekvotene skal tilbakeføres til folket.

Miljoskisse

I Finnmark er hele den pelagiske kvoten (sild og lodde) på vestlandske hender (10 familie-rederier), så der ligger utspillet hos Regjeringen og Lisbeth Berg Hansen (AP), om å la Nord-Norge igjen få tilbake sine egne fiskeriressurser av sild og lodde. Måten disse 10 vestlands-rederiene bruker den pelagiske kvoten til å bytte til seg torskekvoter, gjør i tillegg til at disse vestlands-rederiene, spiser betydelig av Finnmark fiskeren sitt marked, og dette må det bli en slutt på.

Lønnsnivået i Norge må ned. Logistikk og sluttforedling av konsumentprodukter gir Nord-Norge muligheter

Produksjonskostnadene er nok dyrere i Norge enn i Kina, selv etter at fraktkostnader er tatt med, foreløpig. Det generelle lønnsnivået i Kina er på vei opp og det vil da komme et balansepunkt, om når det lønner seg å produsere i Kina. Øker både frakt og lønnskostnadene ytterligere der, så vil det ikke være så mye å hente på å produsere i Kina. Lønnsnivået i Norge må ned. 10 års lønnsfrys i offentlig sektor er påkrevet, og kan vi senke skattene og avgiftene så kan vi i tillegg redusere lønnsnivået, i hvertfall ned til svensk nivå. Det ville hjulpet betydelig.

Les mer…

Regionpartiet ønsker at Arktisk Råd må bli et maktorgan, og en forløper til en Arktisk Union (AU)

Arktis

Arktisk Råd bør bli et reelt maktorgan. Men spørsmålet om fullverdig medlemstatus for de EU landene som har observatør status (Tyskland, Storbritannia, Italia, Nederland med flere), mener jeg må legges død.

Et maktpolitisk Arktisk Råd, med de eksisterende medlemmer, kan være en god forløper for en Arktisk Union (AU) slik vi i Regionpartiet ønsker. Vi mener de faste medlemmene i Arktisk Råd, Norge, Russland, Grønland (Danmark), Canada og Alaska (USA), bør søke tettere samarbeid i en eventuell fremtidig Arktisk Union (med nasjonalstatene som øverste myndighet), som vi skriver om på våre websider på www.regionpartiet.no

Arktisk Union (AU) kan konkurrere med den Europeiske Union (EU)

Alle nordiske land med Island og EU medlemmene Finland, Danmark og Sverige bør derfor tre ut av EU og inngå i en Arktisk Union (AU) på sikt, i tillegg til Arktisk Råd sine eksisterende medlemmer. AU vil da være omtrent halvparten så stor i innbyggerantall som EU, men med relatvt sett likt Brutto Nasjonalprodukt og så videre. Da vil Norge komme svært styrket ut av forandlingen hvis det er AU og EU som forhandler seg imellom. En Arktisk Union vil i første omgang handle om frihandel, kulturbygging, samarbeid innen forskning, innen utvikling, og sikkerhets-avspenning.

Ser man taktisk på det så kontrollerer vi og Russland de ressursene (fisk, olje, gass og metaller) som EU behøver. Derfor mener jeg at vi må samarbeide tett med Russland og danne et maktpolitisk Arktisk Råd, som en forløper for en Arktisk Union (AU).

Ser man kulturelt, økonomisk, strategisk, millitært og historisk på det så har disse landene vært knyttet tett sammen, og kommer i fremtiden til å være enda tettere knyttet sammen, ved et eventuelt isfritt polhav.

Regionpartiet ønsker ikke at Norge og rådet skal ta opp flere fullverdige medlemmer i Arktisk Råd

Når det gjelder Arktisk Råd, så hvis man gir ytterligere tilgang for observatør landene å bli fullverdige medlemmer, så betyr det i realiteten et skjult EU medlemskap for Norge, hvis rådet blir et reelt maktorgan. EU kan da blokkere vedtak som Norge fremsetter i Arktisk Råd på fiskeri i Barentshavet med fordeling av kvoter og likende. Dette må ikke skje. EU har kun en eneste agenda for sitt utspill med en arktisk traktat, og det er å få tilgang til våre ressurser, som EU er helt avhengige av fremover.

Jeg er for å si opp EØS avtalen og la et Arktisk Råd og senere et AU, heller forhandle frem avtaler med EU på alle områder, slik at vi beholder vår egen suverenitet over egne ressurser og territorier og politiske vedtak og lovverk, og fortsatt får full og ubegrenset tilgang til EU sitt indre marked.

Norge har en god forhandlingsituasjon. Vi har alle de ressurser som EU behøver, så er det naturlig å kunne forhandle med EU.

Svalbard traktaten må avvikles, innenfor et maktpolitisk arktisk råd

Ved omgjøringen av Arktisk Råd til å bli et maktorgan, så må Svalbardtraktaten avvikles. Svalbard er ubestridt norsk territorie, og Svalbard traktaten er ikke egnet for videre liv, innenfor et Arktisk Råd som et maktorgan. De landene som er medlem i Svalbardtraktaten, får ikke noe lengre noen påvirkning, og det er på høy tid!

Det er på tide å tenke nytt, og Regionpartiet er kanskje den som er mest nytenkende innen politikk. Arktisk Råd må bli et maktorgan!

Dette innlegget har jeg også gjengitt på Nordlys redaktør Hans Kristian Amundsen sin sone på Origo, på “Sett fra Nord”

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet.

Russland, en fiende eller en mulig partner?

Russland

Russland er ansett som den tradisjonelle fienden, noe Russland selv må ta mye ansvar for, grunnet mye krigsretorikk, strategisk bombeflyging utenfor Norge, samt noe tvilsom rettspraksis ovenfor utenlandske investorer. Men det tradisjonelle fiendebildet behøver nødvendigvis ikke være enerådende fremover. Russland er den nabo som vi i Norge, har all grunn til å samarbeide tett med fremover.

Vi og Russland er de eneste naboene som aldri har vært i krig. Selv svenskene og danskene, har en verre historie ovenfor Norge. Russland har et ønske om å leve i fred med Norge, og dette ønsket er gjensidig, selv om det inntil bare for noen år siden, var en annen retorikk fra Russland. De 2 siste årene har Russland tatt en mer positiv vending mot vesten, og det er bra.

Les mer…