Viser arkivet for stikkord regionreform

Demokrati ja takk! Vi følger opp Stoltenbergs lovnader om demokrati.

Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, så har Statsminister Stoltenberg sagt tydelig ifra om at det nå skal bli mer demokrati i Norge. Dette applauderer Regionpartiet, hvor undertegnede sitter som partileder. Regionpartiet har vært den største demokratiforkjemperen i Norge.

Vår store kampsak; en demokratireform som vil tilbakeføre lokalt og regionalt folkestyre, gjennom å innføre 5 selvstyrte regioner i Norge, hvor hver region styres av et folkevalgt Parlament og den øverste folkevalgte leder i hver region, er en Guvernør. Landet ønsker vi som helhelt styres av en folkevalgt President. Slik styres de aller fleste land i verden, både i Europa, Asia, Afrika og i Amerika. Tyskland for eksempel har delt opp landet sitt i rene delstater, hvor hver delstat styres av en Statsminister og hver deltstat har eget parlament. Tyskland som helhet styres av en Rikskansler (President). De fleste land i verden har tilsvarende styreform.

Les mer…

Er 17 mai egentlig så viktig å feire lengre?

17 mai

I dag feires Grunnlovsdagen til staten Norge, en dag som har vært behøvelig feiret i alle fjorder og byer her hjemme og flere steder i utlandet. Vi kler oss opp i fine klær og pusser bunadsølvet som aldri før, før det bærer av sted til skolen eller et samfunnshus. Først og fremst for å ha en hyggelig dag, gå i tog, spise is og pølser og synge “Ja vi elsker”. Men har denne dagen egenlig så stor betydning lengre, når vi ser på hvorfor vi egentlig feirer denne dagen?

Jeg tør påstå at de fleste voksne i dag, mener at betydningen av denne dagen ikke lengre er det den var. Det er først og fremst en dag for barna, slik at de kan spise is og pølser og at de voksne kan møte kjentfolk og vise frem sine flotte bunader og føle at man tar del en del i et felleskap som er større en seg selv. Mennesket er nå engang skapt slik at vi er sosiale vesener, som holder felleskapet høyere enn seg selv, og det er i og for seg selv, en fin ting.

Les mer…

Mer demokrati takk. Innfør demokrati reformen nå!

RegionerNorge

La oss gå inn for å dele Norge opp i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Hver region tar hånd om egne naturressurser og utvinner disse på best mulig måte, for å bygge opp egen region og samfunn. For de 3 regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, så betyr dette at Brutto Nasjonalprodukt (BNP) vil øke betydelig i disse 3 regionene.

For å stoppe sentraliseringen i Norge, som mange mener er skadelig for landet som helhet, så ønsker jeg at vi å deler Norge inn i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Dette vil tilbakeføre makt og økonomi til hele landet og føre til at Norge blir en rettferdig land å bo i og at hele landet kan ta del i den verdiskapningen som disse regionen selv skaper.

Les mer…

Regionreform må komme før helse samhandlingsreform

Universitetsykehuset

AP og Bjarne Håkon Hansen, starter i feil ende med å reformere helsevesenet. Samhandlingsreformen slik den foreligger fra Regjeringen, er dårlig politisk handverk.

Alt for små kommuner med forsvinnende lite fagmiljø, fører til at kommunene ikke klarer å rekruttere kvalifiserte leger og sykepleiere. Turnuskandidater fra inn og utland, kan ikke ha ansvar for svært syke mennesker, og skal man drive å flytte disse pasientene i ambulanse eller i verstefall og mest sannsynligvis i taxi, så får vi en helsetjeneste hvor den økonomiske gevinsten ikke er regningsvarende, i tillegg til at pasientene får en dårligere behandling.

En regionreform og samferdsels “reform” må komme først, hvor Stortinget med tvang slår samme kommuner, og benytter disse besparte midlene, til å bygge nye og topp standard lokalsykehus. Gode veier alle steder i landet, med fokus på at Nord-Norge skal opp på samme veistandard som resten av landet, som bringer pasienter inn til lokalsykehuset eller regionsykehus, med maks 50 minutters kjøring.

Lokale helsesentere må erstattes av fullverdige, oppgraderte og renoverte lokalsykehus, sentralt plassert topp standard motorvei eller oppgradet europavei standard.

Regionpartiet har foreslått en regionreform hvor fylkene legges ned og erstattes av en regioner og kommuner slåes sammen, for å gi bedre tjenester for innbyggerne.

Innlegget er også gjengitt på nordlyspuls

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet.

www.regionpartiet.no