Viser arkivet for stikkord pervidar

Sør-Sudan er nå egen stat. Bør vi her oppe følge etter?

Det kristne Sør-Sudan i hjertet av det afrikanske kontinent, har ved folkeavstemning bestemt seg for å løsrive seg fra det øvrige Sudan, og danne egen stat. Regionpartiet er glad for å kunne annerkjenne Sør-Sudan som egen stat. Det at majoriteten av et folk med egen kultur, religion og etnisk tilhørighet, kan danne egen stat, for å utvikle eget samfunn til beste for alle innbyggere, er en menneskerett beskyttet under FN traktater. Sør-Sudan har lenge vært forsøkt utnyttet av det muslimske Nord-Sudan.

En parallell til Sør-Sudan kan trekkes til vårt eget samfunn. Nord-Norge neglisjeres kraftig av Stortingsflertallet på det sentrale østland. Senest i november 2009 så ble det fattet et enstemmig vedtak i Troms Fylkesting om at Nord-Norge neglisjeres av stortingsflertallet, som holder hus på det sentrale østland. Neglisjeringen er nå som omfattende, at Nord-Norge taper befolkningsmessig mot andre folkerike områder, som dermed dominerer maktapparatet. De fleste ressurser som naturlig skal komme befolkningen til gode her nord, jamført FN-terminologien om at “nærhet til ressurser, gir rett til utnytting av ressurser” blir ikke lengre respektert av staten Norge. Mesteparten av fiskeressursene er på hendene til redere utenfor landsdelen. Olje og gass ressursene er det i hovedsak selskaper og kommuner/fylkeskommuner og staten ved stortingsflertallets samfunn sørpå, som nyter godt av overskuddet disse ressursene gir. Nord-Norge har i liten grad noe tilbake for de ressursene som normalt tilhører befolkningen i nord.

Den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø har tegnet dette bildet. Låner dette fra han. Klikk på bildet for større utgave av bildet

Les mer…

Helter av Hålogaland og Sapmi, del 2. Jack Berntsen en kjempe i nord

I serien om helter av Hålogand og Sapmi, så ønsker jeg å hedre en av mine barndoms helter.

Visesangeren og Nord-Norge patrioten Jack Berntsen, gikk bort 69 år gammel. Jack Berntsen var en av mine barndoms helter, og har satte dype spor i min motstandsvilje mot sentralmakta ledet av Oslomannen Jens Stoltenberg, som på nytt utarbeider strategier for avfolkning, av vårt elskede Nord-Norge. “Kor e hammaren Edvard, du treng han vel no, no som døra skal spikras igjen” sang Jack Berntsen på 70 tallet, som et motsvar mot avfolkningen av landsdelen, som faktisk truet med å legge hele vår vakre landsdel øde. Noe som igjen er en aktuell problemstilling, men den arrogansen AP sentralt viser oss her nord, spesielt på statsbudsjettet, hvor Jens Stoltenberg og Karl Erik Schøtt Pedersen i tospann, fører en avfolkningspolitikk mot Nord-Norge.

Jack Berntsen var en ekte patriot for vårt samfunn, og gjennom institusjonen “Tråilltampen”, den kjente visesanger festivalen som Jack dro igang, befestet han det rotekte med å være nordfra og vedkjenne seg sin identitet, språk og ikke minst stoltheten av å være nordnorsk artist. Tråilltampen-festivalen ble til som et motsvar, mot at nordnorske konsertarrangører kun holdt konserter med sørnorske artister.
Jack lærte oss å være stolt av vårt opphav, og stole på at vi kan administre vårt eget samfunn.

Jeg bøyer meg i støvet for Jack Berntsen, og ønsker å hedre hans minne, med å hedre han som en ekte helt av Hålogaland og Sapmi (også kalt Nord-Norge).

Tidligere i serien har jeg hedret vår første helt, Tore Hund, som var den første fra nord som stod opp for vårt eget fantastiske samfunn.

Med patriotisk hilsen fra nord

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Status for Regionpartiet. Åpent brev til Bernt Sønvisen, fylkessekretær i AP i Troms.

Bernt 250px bigger

Forrige Lørdag var fylkessekretær i AP,

Bernt Sønvisen ute med en lite hyggelig kommentar i avisa Nordlys, om Regionpartiet som jeg sitter som partileder for. Jeg syns derfor som partileder, at det er på sin plass å reagere skarpt på det innlegget som stod på trykk i avisa Nordlys, sin side med ytringer. I innlegget til Sønvisen, så går han til frontalangrep på nystiftede Regionpartiet og skjeller oss ut etter noter. Blandt annet ramser Sønvisen opp en del meldinger, som står på vårt Twitterkonto (en internett tjeneste med korte meldinger som tillater en personlig stil). Det Bernt Sønvisen her har gjort, er å gå inn på Twitterkontoen vår og hente ut overskrifter fra Twittermeldingene, men han har utelatt de viktige linkene (adressene til internettsider som Twitter-sitatene henviser til).

Når vi skriver på Regionpartiets Twitterkonto, om at Jens Stoltenberg har blitt en diktator, så får Sønvisen det til å virke som om det er vi i Regionpartiet, som har bestemt at Stoltenberg er en diktator. Sønvisen unnlater her å ta med linken til den artikkelen, som twittermeldingen henviser til. Det er faktisk AP sin egen ordfører i Sandøy kommune, som sier at Stoltenberg har blitt en diktator, og vi hensviser derfor til denne artikkelen på nettavisen, som AP ordfører Jens Myklebost utbasunerer denne kraftsalven på. Artikkelen om Stoltenberg som diktator kan leses her

Slik er det med alle Twitter meldingene, som Bernt Sønvisen kritiserer oss for. Derfor virker Sønvisen sin artikkel i Nordlys totalt misvisende og jeg reagerer derfor skarpt på denne måten å henge ut politiske motstander på! Under her følger et åpent brev til Bernt Sønvisen i AP. Min holdning til Sønvisen, er at denne personen burde ikke innha den øverste funksjonær stillingen i AP i Troms. Den som leser det åpne brevet under her, forstår kanskje hvorfor:

Med hilsen Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

-—————-Åpent brev til Bernt Sønvisen, fylkessekretær i AP i Troms————————

Til Bernt Sønvisen, Fylkessekretær i AP i Troms. Tilsvar til innlegg i avisa Nordlys, om Regionpartiet.

Har gått igjennom twitter kontoen din Bernt Sønvisen. Den 6 Januar i år står følgende på trykk på din Twitter konto: “I villnisset av politike mikroorganismer på ytterste høyre fløy, finner man patetiske Regionpartiet. Er det noen der som ikke er straffedømt?” sitat slutt.

Ser at du Bernt Sønvisen har vært inne og slettet kommentaren. Jeg tok heldigvis kopi av hele Twitterkontoen din, før du slettet denne horrible kommentaren, og det vil på neste styremøte i partiet, vurdert om du blir politianmeldt for grov sjikane av politiske motstandere.

Bernt Sønvisen i AP, har store manglende kunnskaper om politiske motstandere

Når du skriver i ditt innlegg i Nordlys og på din blogg på Blogspot, om “hvor blir det av Regionpartiet” og “Etter navneskiftet har det blitt dørgende stille fra den kanten. Det eneste stedet vi kan skimte av livstegn fra Regionpartiet er på Twitter” sitat slutt, så spør jeg meg om hvordan du som fylkessekretær for AP, ikke har klart å få med deg den programbyggingen vi driver med på Origo sonen min, på http://mittnord-norge.origo.no og på http://regionpartiet.origo.no

“Mitt Nord-Norge” sonen på Origo, er en av de mest besøkte politiske sonene på Origo og jeg syns det er rart at du ikke klarer å få med deg denne viktige møteplassen, for Regionpartiets politikk og møte med samfunnet. Er det ikke din jobb som fylkessekretær, å holde deg oppdatert på politiske motstandere sin politikk? I såfall virker det som AP har valgt feil person, til denne viktige stillingen. Når du heller ikke har tatt deg bryet verdt, ved å gå inn på partiet sin nettside www.regionpartiet.no for å se hvor vi står politisk, så virker dette enda merkeligere av deg. Regionpartiet står ideologisk mellom SP og KRF og vi er derfor sentrumskonservative. I noen saker er vi enige med FRP om innvandring, motstand mot moskebygging i Tromsø, betalt av det ultra konservative og rasistiske Wahabi regimet i Saudi Arabia. AP i Troms omfavner et regime som ønsker å bygge en kjempestor moske i Tromsø og gjøre antirasistiske Tromsø til et ikon og mekka, for det brutale og rasehatende menneskesynet som Saudi Arabia fremmer, samt at vi ikke godtar FN sin klimabløff, så betyr det ikke at vi står ideologisk ytterst på høyre fløy sammen med Fædrelandspartiet og ekstreme partier på ytterste høyre fløy, som vi forøvrig tar avstand fra.

På nytt stiller jeg meg undrende til dine manglende kunnskaper, om politiske motstandere. Hvis du ikke fikk med deg at vi gikk ut og anbefalte våre medlemmer og støttespillere, å stemme Senterpartet eller Kystpartiet ved valget i fjor høst (siden vi selv ikke stilte til valg), så kan du umulig være rett person til å inneha stillingen som fylkessekretær i AP. Vi var veldig tydelige på at vi ligger ideologisk mellom SP og Kystpartiet, og det er for meg en gåte, at du karakteriser partiet vårt som en “mikroorganisme på ytterste høyre fløy”. Men den kommentaren din sammenfatter vel bare hva AP har blitt til i dag. Et maktarrogant parti, som ikke er i kontakt med seg selv og samfunnet.

Bernt Sønvisen, misbruker Twitter kontoen til Regionpartiet, for å fremme egen sak

Når det gjelder ditt innlegg om Regionpartiet, som du publiserer på Blogspot, i avisa Nordlys og på Twitter, så kunne du vært så ærlig å henvist til linkene som twittermeldingene, fra vår Twitter konto referer til. Blandt annet refererer du i innlegget her følgende, til en twitter melding fra Regionpartiets konto: "Jens Stoltenberg er en diktator. Fler og fler som skjønner tegningen " Twitter sitat slutt.

Du unnlater her å kommentere at det er AP ordfører Jens Myklebost i Sandøy kommune, som kommer med denne beskrivelsen av sin egen Statsminister. Og det sier jo litt, når så erfarne AP politiker som Myklebost kommer med slike uttalelser om Jens Stoltenberg! Legger ved linken til Twitter meldingen vi la ut på kontoen vår, så alle kan se hva AP sine egne ordførere sier om diktatoren Jens Stoltenberg

Det er forøvrig partiets nestleder, Håkon Winther, som styrer partiets Twitterkonto og Winther skriver i en personlig og ungdommelig stil, som han har full rett til å benytte. Håkon Winther har ingen problemer med å kalle en “spade for en spade” og det har vært allment akseptert dagligtale i Nord-Norge, å benytte direkte tale. Jeg deler Winther sin oppfatning av direkte tale, og har overhodet ingen problemer med å benytte direkte tale. Ingen har ondt av å høre sannheten, når det blir så til de grader arrogant av AP, som det er nå. Når Håkon Winther viser frustrasjon og sinne over den maktarrogansen som AP påfører vårt elskede Nord-Norge, så er det lov å bli skikkelig sint og til og med benytte seg av sterke ord. Twitter er en personlig uttrykksform, hvor man setter sitt personlige preg på de korte meldingen man skriver, og er derfor forståelig at Winther skriver Twitter-meldingen som han gjør.

Ut fra din egen Twitter konto Bernt Sønvisen, så ser jeg at du har valgt tilnærmet samme måte, å profilere dine Twittermeldinger på!

Når Winther skriver om at “damn, noe må gjøres” så viser det bare frustrasjonen han og partiet vårt føler ovenfor den maktarrogansen Jens Stoltenberg og resten av AP ledelsen, påfører landsdelen vår. Begrepet “noe må gjøres” refererer til at vi må få AP til å snu i statsbudsjettets feildisponeringer, som rammer Nord-Norge brutalt og feilaktig, som igjen fører til at folketallet har stagnert og Finnmark er i ferd med å fraflyttes, på grunn av denne maktarrogansen som AP viser oss.

Arbeiderpartiet har fått panikk etter meningsmålinger og forsøker å dreie fokus bort fra egen udugelighet

Når du Bernt Sønvisen skriver i ditt innlegg her i bloggen din: “Den nye partilederen, Per-Vidar Johansen, møtte jeg personlig, da vi begge var publikummere i en TV-debatt. Da hevdet han at partiet hans gjorde krav på å bli tatt på alvor. De kom nemlig til å ta flesteparten av de nordnorske mandatene ved stortingsvalgene i framtiden, vi andre skulle bare passe oss”, sitat slutt, så må jeg spørre deg følgende:

- Med de meningsmålingene som har vært gjort av Regionpartiet, utført av NRK Nordland i fjor høst, hvor Regionpartiet var 3 størst bare slått av AP og FRP, og AP sin elendige meningsmåling nettopp, hvor FRP nå er like store som AP, og de borgerlige partiene større en Regjeringspartiene til sammen tror du at AP vil fortsette å være største parti ved stortingsvalget i 2017 eller 2021?

Regionpartiet er satt opp for å komme i opposisjon ved Stortingsvalget i 2021, så vi ha god tid på oss. Når Arbeiderpartiet ble startet i 1887 og kom til regjeringsmakt først i 1935 (48 år etterpå) så undrer jeg meg over dine sitater om “hvor blir det av Regionpartiet”. Jeg begynner faktisk å tvile på dine evner til å vurdere andre partier, når du ikke engang husker ditt eget parti sin historie. Regionpartiet satser på å komme i oppposisjon 13 år etter (ved Stortingsvalget i 2021).

Jeg kan forstå panikken som nå brer seg i AP og at man behøver en skyteskive, for at man selv begynner å miste grepet om makten. Da syns jeg det er ufint av deg, å ta et nystartet parti og forsøke å dreie fokuset bort fra AP sitt kommende fall fra makten. AP har et alvorlig problem med den maktarrogansen partiet legger for dagen, og fortsetter AP på den destruktive kursen, så skal man ikke se bort fra at Regionpartiet en gang i fremtiden etter 2021, kommer i en maktposisjon. Hvis vi ikke klarer det på mindre en 48 år, så kan du Sønvisen ringe meg (om du fortsatt er tillitsvalgt i AP) og spørre meg om “hvor blir det av Regionpartiet?”

Vi som jobber med Regionpartiet er ikke taburett og prestisje søkende politikere. Vi er vanlige mennesker med en brennende kjærlighet til egen landsdel, og vi forsøker å kjempe mot maktarrogansen til AP

Regionpartiet er i dag under oppstart og vi driver partiet av egen lomme, av ren idealisme og kjærlighet til vår egen landsdel. Denne landsdelen virker det som AP gjør det de kan for å ødelegge, med å beslaglegge halvparten av våre egne penger og verdier, og fører dem ned til østlandet for å bygge ut samfunnet der. Hvis du ikke fikk med deg at dette er partiets hovedkampsak, så er du herved informert. Vi er hverken erfarne ringrever politisk, som streber etter taburetter og prestisje. Vi er en gjeng unge ildsjeler som driver partiet, og vi gjør det av ren kjærlighet og idealisme som en kampsak, for å forsøke å berge vårt elskede Nord-Norge, fra avfolking og for å igjen reise landsdelen som det beste geografiske området i Europa å bo i. Vi ser enorme muligheter i vår egen landsdel, men vi har ikke alle svarene i dag, men vi vet hvor vi skal med partiet og har en langsiktig visjon for mulighetenes landsdel. Vi kommer i allefall ikke til å gi oss. Vi sitter ikke lengre og finner oss i denne maktarrogansen, som ødelegger vårt samfunn her nord. Vi er unge og idealistiske, og vi kommer til å fortsette å hamre løs på Arbeiderpartiet, inntil dere snur. Lytter dere ikke til oss og velgerne her nord mr. Sønvisen, så ser jeg ikke bort fra at AP “skal bare passe dere” for Regionpartiet i fremtiden.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel!”

www.twitter.com/pervidar