Viser arkivet for stikkord og

Det er 30 år siden Stilla demonstrasjonen i Altaelva

Det er denne helga 30 år siden Stilla demonstrasjonen ble arrangert i Altaelva. Den folkelige motstanden mot Regjeringen nede i Oslo, som ville demme opp kjernesamiske områder som hele den vakre Masi bygda, møtte meget sterk motstand fra Stilla aktivistene. Aktivistene lyktes i å berge Masi fra ødeleggelse og demonstrasjonen la grunnlag for den samiske kampsaken om rettigheter, som førte til at Sametinget ble opprettet, blandt annet. I dag er Finnmarkskommisjonen i arbeid som skal kartlegge rettigheter til eiendommer, fra dagens felles eide Finnmarkseiendommen. Slik bøndene benyttet utmarka langsmed bondegårdene og fikk eiendomsrett til utmarka i Nordland og Troms, skal nå samene få sine eiendomsrettigeheter i den felles utmarka fastlagt, noe som er rett og rimelig spør du meg, så lenge allmenretten til å benytte utmarka som før, videreføres for innbyggerne i nord.

Folkelig motstand er undervurdert i den kontekst for hva som er mulig å oppnå for den vanlige innbygger. Jeg føler derfor at vi behøver en ny Stilla-demonstrasjon. Ikke slik den var for 30 år siden, med lenkegjenger og punktvis demonstrasjon, men mer som et folkeopprør over hele landsdelen, for å sikre rettighetene til våre egne ressurser. Det er et faktum at de fleste av våre ressurser kontrolleres utenfra landsdelen. Dette gjelder innenfor alle resurssområder, fra fisk, olje/gass, strøm, metaller og biologisk masse fra havet som ikke er fisk. FN sitt folkeretslige prinsipp om at nærhet til ressurser, gir rett til høsting/utvinning av ressursene. Praktisk sett er det vanskelig å få gjennomført at kun nordnorske selskaper skal klare å utvinne alle ressursene grunnet at det mangler risikokapital i nord, som skyldes historiske forhold, hvor staten enten er selve grunnet til dette eller at staten har nektet å stille opp når utenomstatlige forhold har virket inn på mengden av kapital tilgjengelig i nord, har forsvunnet (Oktoberrevoulusjonen i Russland i 1918 da all kapital forsvant fra Nord-Norge grunnet utnullingen av rubelen). En positiv holdning til investorer og store internasjonale selskaper er derfor nødvendig og også ønskelig i nord.

Jeg foreslår derfor i Stilla-aksjonistenes ånd, at det opprettes en ressurs-skatt som innbyggerne og kommunene/fylkene i nord, skal nyte godt av. Dette siden ressursene er hovedårsaken til at vi bor her oppe, og vi tar en stor risiko med å fortsette å tillate samme regime innenfor hvordan ressursene skal forvaltes gjennom Storting og Regjering i en sentralisert beslutningsprosess, hvor vår makt fra nord er svært redusert eller ikke til stede i det hele tatt, innenfor besluttende organer.
Vi tar også miljørisikoen om noe går galt og miljøet ødelegges, hvilket vil føre til en katastrofe for hele landsdelen.

Jeg foreslår derfor konkret at hver innbygger med statsborgerskap, og bostedsadresse i Nord-Norge, hvor det fysisk også kobles mot at man også til det daglige oppholder seg i landsdelen, mottar 2,5 % av olje og gass omsetningen årlig, per person, utbetalt fra olje og gass selskapene som utvinner ressursene. Denne ressurs-skatten er samsvarende med hva inbyggerne i Alaska får utbetalt fra olje og gass selskapene som utvinner ressursene der. I Alaska får innbyggerne 2,23 % utbetalt av det permanente oljefondet der. Det er sannsynligvis olje og gass i Barentshavet for 450 milliarder kroner årlig omsatt (på sikt), med en oljepris på 100 dollar fatet i 40 år fremover, og 2,5 % utbytte per innbygger utgjør 24.456.- kroner årlig i ressursskatt til innbyggerne i nord (beregnet etter 460.000 innbyggere i Nord-Norge). Fylkene og kommune i nord bør få samme skatteprosent av utvinningen. Totalt utgjør ikke dette mer en 5 % direkte skatteprosent av den årlige olje og gass omsetningen, fordelt i Nord-Norge på innbyggere og kommuner og fylkeskommuner. Dette lar seg gjennomføre!

Med hilsen Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Tar Stoltenberg ansvaret om det blir en katastrofe i Nordnesfjellet?

Kings Bay gruveulykken på Svalbard førte til regjeringskrise for AP i 1962, ved at Gerhardsen sin regjering måtte gå av, etter at 21 mennesker døde som følge av en gasseksplosjon i en gruve. Gruvedriften var vanskelig og en slik katastrofe kunne inntreffe, men måleinstrumenter og sikkerhetsteknologi var fremmen-ord i gruvene den gang da.

En mye større katastrofe kan inntreffe i Lyngenfjorden i Troms, hvor Norges farligeste fjell, Nordnesfjellet i Kåfjord kommune, kan rase ut og ta livet av flere hundre eller endatil tusenvis av mennesker, ved et værst tenkelig scenario, fra en flodbølge som kan oppstå om fjellet raser ut. Nå er det slik at dette fjellet er i dag fulgt opp av høyteknologisk måleutstyr, som følges opp av de beste eksperter på dette fagfeltet. Med andre ord regjeringen som øverste ansvarlige skal ha kontroll over utviklingen i Nordnesfjellet.

I dag kom sjokkmeldigen om at Norges Vassdrag og Energiverk (NVE) ikke lengre vil bevilge penger til å fortsette overvåkingen av fjellet. Lokale protester fra politikere (endatil fra AP sin egen ordfører Bjørn Inge Mo) og øvrig lokalbefolkning, ser ut til å være nyttesløst. Olje og Energidepartementet har avslått en anke om å forsette å bevilge penger til fortsatt overvåking. Med andre ord, Regjeringen forsøker å frasi seg ansvaret om det skjer en ulykke, med denne handlingen. Man kan spørre seg, om det faktisk ligger et taktisk spill bak å stoppe overvåkningen av Nordnesfjellet. Er det slik at NVE vet at dette kommer til å gå fryktelig galt og ikke lengre vil være ansvarlig fagetat og at Regjeringen derfor bevisst forsøker å “stikke av med halen mellom beina” mens fjellet enda står der.

Nå krever Regionpartiet som jeg styrer, svar fra Statsminister Stoltenberg, om hvem som har ansvaret om katastrofen inntreffer og hundrevis av mennesker dør i Lyngenfjorden, grunnet at staten ikke lengre vil overvåke fjellet!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Sett igang og produser olje og gass i Lofoten og Vesterålen!

North Energy i Alta lanserer ny modell for utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen gjennom undersjøiske tunneller fra land og ut på feltene. Dette gjøres allerede i Storbritannia med suksess

Lofoten, Vesterålen og Senja er i denne runden vernet for oljeutvinning. En konsekvensutredning er lagt på is av de rødgrønne inntil videre. I stedetfor har SV og SP gått med på å åpne oljefeltene sør for LoVe, som et kompromiss i saken, samt at det blir tillatt å lete etter olje og gass nærmere land i nord. Dette medfører mye større risiko for fiskeeggene som klekkes av torsken i Lofoten og Vesterålen. Dette fordi havstrømmene fra sør vil kunne føre et oljeutslipp rett nordover inn i gyteområdene til torsken. Disse feltene sør for LoVe burde derfor vært vernet mot oljeutvinning og det motsatte burde skje, at olje og gassutvinning burde skje i LoVe, via undersjøiske tunneler fra land og ut på olje og gassfeltene, hvor produksjonen skjer. Dette fungerer utmerket i Storbritannia hvor metoden benyttes i et vernet naturreservat med godt resultat. Ingen produksjon er synlig fra havoverflaten siden all produksjon skjer nede i undersjøiske tunneler og fjellhaller.

Vi kan derfor ikke vente lengre på å komme i gang i Lofoten, Vesterålen og Senja med olje og gass, men det som vi i Regionpartiet er helt klare på, er at kommunene utenfor Lofoten og Vesterålen, (i likhet med alle andre områder i nord), skal ha en god andel av hvert fat olje eller hvert kubikkmeter gass som produseres i disse farvannene. De skal ikke bare kunne legge på eiendomskatt, men ha direkte andel av omsetningen. Og så skal fylkeskommunen(e) i nord også ha en andel av dette, for fordeling av vår felles rikdom på havbunnen.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

“Hålogaland/Nord-Norge er mulighetenes land!”

God jul til alle mine venner og bidragsytere på forumet

Julen står for døren og juleribba, domkirke-bjeller, gang rundt juletreet og hyggelig samvær venter. Det har vært et hektisk år, med mye fremgang i verden, men også tilbakeslag. Mangel på rettferdig fordeling og avfolking av samfunn i nord, tynger oss. Fiskeriene blir tatt fra oss i rask takt. Klimaet virker usikkert. Vi har mange bekymringer i det daglige. Har man jobb, vil jeg og mine nærmeste holde seg friske, vil man føle seg trygg i hverdagen, vil kjærligheten holde og samværet bestå eller vil jeg møte min nye livspartner på neste møteplass, er tanker mange gjør seg.

Når sølvguttene synger julen inn, så senker julefreden seg og de fleste av oss er litt nærmere hverandre, og vi dyrker vi den gode samtalen og nyter det å være menneske igjen, borte fra alt stress, jag og bekymringer. Vi gir oss selv en tid for å sitte ned og “vente på sjelen”, som vi sprang fra i alt stresset tidligere. Vi skaper et rom for ettertanke og lar oss være frie og glade. Å bruke begrepet “tine opp” som menneske er kanskje ganske beskrivende. Men dette er noe vi kan få til også i hverdagen. Hvis vi spør oss selv; Er vi flinke nok til å sette av tid til hverandre i det daglige? Lar vi oss bare rive med av “kjøret” og prestasjonspresset i hverdagen? Lag rom for sjelen din (det som er deg) og dyrk deg selv noen minutter av dagen, du er så mye verdt det og du fortjener det så inderlig.

Husk du er en superstjerne i ditt eget liv, og har hendene på rattet i din egen lysende fremtid, Du er helt spesiell som menneske. Ingen er som deg, på hele denne jordkloden. Er ikke det fantastisk, så vet ikke nå ikke jeg! Stå opp for dine kvaliteter og si til deg selv at jeg kan sannelig noe som er helt unikt, og som alle må lytte til. Om du er hjemløs eller tynget av dårlige opplevelser om julen og denne perioden er en tid du skulle ønske snart var over, så benytt hvert minutt til å tenke på hvor fantastisk du egentlig er som menneske.

Husk hvert minutt er en anledning, til å endre det neste minuttet.

Ønsker alle som har bidratt på forumet mitt, både de som er enige og de som deler en annen mening, en riktig god jul og et strålende og fremgangsrikt nytt år.

Ta vare på hverandre og gi en god klem til noen som fortjener det.

Ha en strålende jul.

Fra Per Vidar og oss i Regionpartiet