Viser arkivet for stikkord ntp

Bygg tunnel gjennom Lavangsdalen på E8

Moderne ettløpstunnel, hvor midterste felt kan benyttes som forbikjøringsfelt styrt av lyssignaler.

Etter gårdagens dypt tragiske trafikkulykke i Lavangsdalen sør for Tromsø, hvor 5 personer mistet livet, så er det viktig å debattere om hva som må gjøres med denne svært trafikkerte dødsveien, som siden år 2000 har krevd 22 menneskeliv fra Nordkjosbotn til Tromsø. Det verste døds-strekket er uten tvil den korte, men værharde Lavangsdalen, hvor 11 mennesker har mistet livet bare fra 2004 og frem til nå. Slik kan det ikke fortsette.

Lavangsdalen har en av de tetteste elgstammene i hele Nord-Norge. Under årets elgjakt ble det observet nærmere 50 talls elg i dalen. Dyrene er relativt stedegne gjennom hele vinteren og dette fører til en rekke elgpåkjørsler gjennom vinteren, som representerer en alvorlig trussel for at menneskeliv skal gå tapt.

Les mer…

Hvor viktig er egentlig Nord-Norge for Arbeiderpartiet?

Hålogaland

Det nærmer seg Stortingsvalg og det kommer til å bli svært gjevnt i følge meningsmålingene, for hvem som skal sitte innenfor regjeringskontorene i 4 nye år.

AP sin nyvalgte partisekretær var i Tromsø i går og proklamerte at nordområdene er strategisk viktig for AP og at Regjeringen kommer til å satse i nord. Hva betyr ordet satse? Det kan i hvertfall ikke bety finansielt på det innenlands statsbudsjettet, for der har den AP ledede Regjeringen nærmest sulteforet nordområdene i alle år, og har forsatt med dette i inneværende stortingsperiode.

Ti prosent av befolkningen og 10 % av det innenlands statsbudsjettet nordover

Vi er 10 % av befolkningen og har et unisont krav om 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til Nord-Norge. AP og resten av de rødgrønne har tilbakeført mellom 4-7 % av det innenlands statsbudsjettet for denne 4 års perioden til Nord-Norge. Før dette så lå det på mellom 2-4 %. Skyldes økningen at Regionpartiet har kjørt en aktiv kampanje mot neglisjeringen, som de rødgrønne har påført vår kjære landsdel? Utvilsomt. For ellers har ikke Trond Giske på festspillene i Harstad uttalt nettopp at “det skal bare mangle at ikke Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden dere er 10 % av befolkningen”. Dette er Regionpartiet sin hovedparole, og det er faktisk bare Giske som nå tar Nord-Norge delvis på alvor og nå øker kulturbudsjettet til 10 % av det hele kulturbudsjettet for Norge som helhet. Den nevnte nordområdesatsningen, skulle egentlig medført at de ble gitt en ekstra bevilgning på 4-6 % i tillegg til de 10 %, for at det skal kunne kalles en satsning, men alikevel fortjener Giske ros her for å delvis ha kommet oss i Regionpartiet i møte.

I tillegg fortjener utenriksminister Gard Støre ros for det arbeidet som ble gjort med å sikre eierretten til kontinentalsokkelen i “Smutthavet”, “Smutthullet” og Polhavet nettopp, det er godkjent nordområdsatsning på det utenrikspolitiske plan. Men hovedproblemet gjenstår innenriks og skjevfordelingen av budsjettene.

Nordområdesatsningen har vært fraværende for den vanlige mann i gata

For den gjevne mann i gata, så oppleves nordområdesatsningen som bare fine ord, uten handling. Intet har blitt endret innad her oppe, så jeg vil påstå at skal Regjeringen få 4 nye år, så må de lytte til Nord-Norges befolkning, og Regionpartiets systemkritikk. Vi er kanskje et bittelite parti, men oppslutningen og hva vi sier i media og her på forumet, blir nøye lagt merke til. Og vi gir ikke vår støtte til AP med 4 nye år, før vi får en bindende uttalelse fra Stoltenberg om at Nord-Norge skal ytes retteferdighet på budsjettene, og vi skal ha en endring i antall Stortingsrepresentanter som synliggjør den strategiske viktigheten av landsdelen vår, slik Raymond Johansen uttaler til avisa Nordlys.

Regionpartiet krever enda mer innflytelse, og vil være viktig å lytte til

Kommer en slik bindende uttalelse fra Stoltenberg, så kan det godt hende at vår anbefaling og vår innsats er nok, til å la de rødgrønne få 4 nye år. Inntil videre så ligger det an til at vi anbefaler våre velgere og sympatisører å stemme FRP, for å få fart på samferdsel, forsvar, sykehus, skole og så videre i nord.

Valget er enkelt, men likefult så vanskelig. For oss i Regionpartiet, så er vår egen landsdel helt avgjørende strategisk. For Norge så er nordområdene helt kritisk avgjørende, å kunne ha eierrett i. Den som leser vårt forum her på Origo, skjønner hvorfor.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel”

Regionpartiet får gjennomslag for politikken sin

Artic gate

Kulturminister Giske gikk nettopp ut og gav Regionpartiet (nå nedlagt) rett i at Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden vi er 10 % av befolkningen. Dette betyr at kulturoperatører i Nord-Norge går lysere tider i møte, takket være Regionpartiets harde systemkritikk av måten statsbubsjettet fordeles på, og den neglisjeringen som har blit vist Nord-Norge opp gjennom alle tider. Nå skal ikke bare Oslo bli et sted hvor kultur arbeidsplasser er en selvfølge, og der skal Giske faktisk ha honnør for at han som en av få statsråder, tar Nord-Norge på alvor.

NTP så har vi i samarbeid med FRP, presset de rødgrønne til å øke Nord-Norge sin andel, av dette viktige budsjettet. Når vi avslørte i deltalj hvor skrekkelig lite de rødgrønne opprinnelig hadde tenkt å tilbakeføre til Nord-Norge, så fikk “pipa en annen låt” i revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig lå det inne at det kun skulle tilbakeføres mellom 2-4 % av NTP, nordover alt etter om man tar med trafikksikringstiltak eller ikke i regnestykket. Etter at vi påpekte denne neglisjeringen, så kom AP på banen og økte til rundt 7% av NTP nordover. Dette betyr at de blir penger til mere vedlikehold og asfalt i nord, selv om det betyr at tog og ny E-6 ikke blir realisert i Nord-Norge, denne gang heller.

Ti prosent av befolkningen og 10 prosent av statsbudsjettet nordover

Vi har et soleklart krav om 10 % av hele NTP nordover siden vi er 10 % av befolkningen, og skal det være en nordområdesatsning, så betyr det 14-16 % av NTP nordover og IKKE 7 %, som er en skandale. Og slik har det være i alle år etter krigen på alle budsjett, med andre ord et etterslep på samferdsel, på ufattelige 200 milliarder kroner siden krigen, bare på dette budsjettet.

Vi kommer til å jobbe hardt for å få rettferdighet på plass for Nord-Norge. Vi ønsker at Kulturbudsjettet skal økes ytterligere i nord, for å ta igjen etterslepet.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Avtroppet partileder i nå nedagte Regionpartiet

www.regionpartiet.no

De rødgrønne, en omvendt Robin Hood. Nord-Norge ble i dag frastjelt 10 talls milliarder av samferdselskroner på NTP

Artic gate

De rødgrønne fortsetter med sine enorme provokasjoner, mot hele den nordnorske befolkningen. Kari Anne Opsal, fylkesråd for samferdsel i Troms og medlem av AP, innrømmer nå “det store togrøveriet” som de rødgrønne har foretatt på høylys dag, rett foran øyne til den nordnorske befolkningen. Opsal bekrefter nå at Nord-Norge blir frastjelt nærmere 3,5 milliarder kroner av Nasjonal transportplan, som hører hjemme i Troms i perioden 2010-2019, eller prosentvis 30 % av hele potta av NTP som tilhører hjemme i Troms.

Kun 8 milliarder kroner av totalt 320 milliarder kroner på NTP for perioden 2010-2019, vil de rødgrønne betale tilbake til Troms Fylke. De øvrige 3,5 milliarder kronene på NTP 2010-2019 for Troms, er regelrett beslaglagt av de rødgrønne og gitt i “gave” til det sentrale Østland for utbygging av Oslopakke 3.

Les mer…

Den store Nasjonal Transportplan bløffen!

Fylkesråd for samferdsel Kari anne Opsal fra AP, Pia Svensgård i AP Tromsø og Regjeringens folk på Youngstorget, må få nye batterier til kalkulatorene sine.

Pia Svensgård i AP, sier at nå får Nord-Norge 14 % av samferdselsmidlene, på Nasjonal Transportplan. Hvis det skulle stemme, så får Nord-Norge da cirka 45 milliarder av hele NTP. For å sette dette litt i perspektiv, så koster hele E6 utbyggingen vest for Alta rundt 1 milliard kroner, og er en formidabel utbygging over 10 år, om den blir fullført. Hvis vi skal svelge AP sin NTP bløff, så betyr det at vi kan bygge 45 gigantiske E6 Alta utbygginger, på 10 år i Nord-Norge?? Dette er selvsagt en bløff fra AP. Trekk et komma inn i tallet og si mikroskopiske 1,4 % til en hel landsdel, i stedet for 14 %, så stemmer det sånn omtrent.

Les mer…