Viser arkivet for stikkord north

Hålogaland, en del av Norge?

Hålogaland

Nord-Norge er det opprinnelige maktsenteret på Nordkalotten. Landet er nevnt som Hålogaland og strakte seg over store deler av nordkalotten; dagens Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Kolahalvøya.

Det gamle Hålogaland, strakte seg fra Nord-Trønderlag og helt til Vardø, og i en periode frem til året 999 helt til Kola og Kvitsjøen. I dag finner man igjen navnet i moderne institusjoner som Hålogaland Teater, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer. Hålogaland lagmannsrett omfatter av fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard og Jan Mayen.

Hålogaland brukes i dag ofte som fellesnavn på regionen som utgjør dagens Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms, men dette er ikke dekkende, siden nordre Nordland og Sør-Troms bare var en liten del av det historiske Hålogaland. Hålogaland er det historiske navnet på hele landsdelen.

Les mer…

Mer demokrati takk. Innfør demokrati reformen nå!

RegionerNorge

La oss gå inn for å dele Norge opp i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Hver region tar hånd om egne naturressurser og utvinner disse på best mulig måte, for å bygge opp egen region og samfunn. For de 3 regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, så betyr dette at Brutto Nasjonalprodukt (BNP) vil øke betydelig i disse 3 regionene.

For å stoppe sentraliseringen i Norge, som mange mener er skadelig for landet som helhet, så ønsker jeg at vi å deler Norge inn i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Dette vil tilbakeføre makt og økonomi til hele landet og føre til at Norge blir en rettferdig land å bo i og at hele landet kan ta del i den verdiskapningen som disse regionen selv skaper.

Les mer…

North Energy er et visjonært oljeselskap

North Energy tunell

Leste på Avisa Nordland sine nettsider at North Energy vurderer å produsere olje og gass gjennom undersjøiske tuneller. Dette var utrolig interessant.

North Energy er et selskap som er visjonære innenfor ny teknologi, og det står det respekt av. Sjekk deres websider på www.northenergy.no

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør hos Mitt Nord-Norge bloggen