Viser arkivet for stikkord mai

Er 17 mai egentlig så viktig å feire lengre?

17 mai

I dag feires Grunnlovsdagen til staten Norge, en dag som har vært behøvelig feiret i alle fjorder og byer her hjemme og flere steder i utlandet. Vi kler oss opp i fine klær og pusser bunadsølvet som aldri før, før det bærer av sted til skolen eller et samfunnshus. Først og fremst for å ha en hyggelig dag, gå i tog, spise is og pølser og synge “Ja vi elsker”. Men har denne dagen egenlig så stor betydning lengre, når vi ser på hvorfor vi egentlig feirer denne dagen?

Jeg tør påstå at de fleste voksne i dag, mener at betydningen av denne dagen ikke lengre er det den var. Det er først og fremst en dag for barna, slik at de kan spise is og pølser og at de voksne kan møte kjentfolk og vise frem sine flotte bunader og føle at man tar del en del i et felleskap som er større en seg selv. Mennesket er nå engang skapt slik at vi er sosiale vesener, som holder felleskapet høyere enn seg selv, og det er i og for seg selv, en fin ting.

Les mer…

Ja til lavere skatter og avgifter, og opprettholdt kjøpekraft. En appell til alle fagorganiserte.

Transportarbeidernes fane

1 mai er en viktig dag å feire. Norge er en av de nasjoner som står på for arbeidernes rettigheter, både i Norge og i utlandet og det behøves. Der internasjonale selskaper får “ture frem” ukontrollert på evig jakt etter profitt, uten statlige reguleringer av noen slag som sikrer arbeidernes rettigheter, er resultatet en jord i ubalanse og miljø ødeleggelser i stor skala. Det ser vi typisk i amazonas jungel, på det afrikanske kontinet eller i sør-øst Asia.

Sikrer man arbeidernes rettigheter, så er det svært stor sjanse for at vi også klarer å berge miljøet. En oppegående og velorgaisert arbeiderklasse, er også kvalitetsbevisste forbrukere, som stiller krav til miljøprofil mot et stort internasjonalt selskap, som skal selge produkter til arbeiderklassen, som vi aller fleste av oss identifiserer oss med.

Det motsatte skjer i samfunn der ingen fagforeninger finnes, der tarfiff og lønnsavtale ikke finnes, og der arbeidere er tvunget til å ta det som slenges til dem av underbetalte strøjobber, med ingen rettigheter. Resultatet blir miljø-ødeleggelser med dertil underutviklet samfunn og krig, vold og sivile drap som følge.

Regionpartet anerkjenner at fagforeninger er en av de viktigeste samfunnstrukturer vi har i dagens samfunn, og er for en dialoglinje mellom fagforbund og arbeidsgiverorganisasjon. Med dialog kommer man lengst.

Men fagforeningene må også kunne være med på en videre dugnad, for å få senket kostnadsnivået i Norge. Vi er i ferd med å prise oss ut av den internasjonale konkurransen, på grunn av det høye lønnings og kostnadsnivået i Norge. Reduserte skatter og avgifter, vil føre til at kjøpekraften opprettholdes, hvis lønningene fryses i 10 år fremover. Får man aksept fra LO og YS om at det er nettolønnen (det beløpet man sitter igjen med på konto etter skatt) som er viktigst for lønnsmottakere i dette land, så har vi kommet et langt stykke på vei, med å sikre arbeidsplasser og bedrifter.

Dagens appell fra Regionpartiet til LO og YS og alle fagorganiserte må være: ja til lavere skatter og avgifter, men med opprettholdt kjøpekraft. Et budskap for fremtiden!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Leder av Regionpartiet