Viser arkivet for stikkord hålogaland

Tore Hansen, helt av Hålogaland

Bilde fra Tore Hansens offisielle facebook profil

I serien helter av Hålogaland, som tidligere har hedret Håløyghøvdingen Tore Hund, og musikk og kulturhøvdingen Jack Berntsen, er det nå kommet til 3’dje del av denne serien. De som har vist utpreget patriotisme for Hålogaland, vil bli hedret som helt av Hålogaland, og en av mine barndomshelter var musikeren Tore Hansen, fra Unit Five. Tore Hansen fra Hammerfest døde i dag, 63 år gammel, etter ett års sykdom. Få artister i moderne tid, har preget vår bevissthet så mye i Hålogaland, som Tore Hansen og hans band Unit Five. Tekster som “Æ e nordlenning æ”, “Hvil under stjerna”, “Han Mikkel”, og “Vit at jeg elsker deg”, er alle melodier som vi her nord i Hålogaland har et nært og kjært forhold til. Der Jack Berntsen med sin visemusikk og festival “Tråilltampen” samlet vår foreldregenerasjon, så inspirerte Tore Hansen og Unit Five oss som i dag er i 40-50 årene.

Hit-låten “Æ e nordlenning æ” som handler om å vise at vi er stolt av “landet” vårt i nord, er fremført med en god dose selv-ironi, som tilkjennegir oss her i nord. Vi tar oss selv ikke så alvorlig her nord, og kom gjerne som du er, “Vi gjer oss blanke blaffen i kor du kommer fra”, sang Tore Hansen. Det er noe i det, og det er kanskje faktisk viktig å repetere på en dag som i dag. Tromsø By som eksempel har over 130 nasjonaliteter som innbyggere. Ikke verst til å være en by rett under Nordpolen.

Vi her nord er hjertevarme mennesker, men vi kan si ifra om det vi mener, “selv om vi kan beherske oss”, slik Tore Hansen og Unit Five sang. Tore Hansen i likhet med Jack Berntsen, lærte oss en viktig ting, og det er at vi skal lære oss å være stolte av hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er mer en noen gang viktig for Hålogalands fremtid.

Tore Hansen til minne, en helt av Hålogaland!

“Hvil under stjerna” Tore og takk for den du var.

Med ærbødig hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør og frilansjournalist.

Mitt Nord-Norge bloggen
- En kultur og nyhets-blogg fra nord -

Bakkanalen har laget en ny dokumentar om Republikken Hålogaland

En morsom video til ettertanke, laget med skråblikk og humor av Bak-kanalen:-)

Ny video fra frigjøringen av Hålogaland
(klikk på linken over og videoen åpner seg i Youtube for avspilling på nett)

Sør-Sudan er nå egen stat. Bør vi her oppe følge etter?

Det kristne Sør-Sudan i hjertet av det afrikanske kontinent, har ved folkeavstemning bestemt seg for å løsrive seg fra det øvrige Sudan, og danne egen stat. Regionpartiet er glad for å kunne annerkjenne Sør-Sudan som egen stat. Det at majoriteten av et folk med egen kultur, religion og etnisk tilhørighet, kan danne egen stat, for å utvikle eget samfunn til beste for alle innbyggere, er en menneskerett beskyttet under FN traktater. Sør-Sudan har lenge vært forsøkt utnyttet av det muslimske Nord-Sudan.

En parallell til Sør-Sudan kan trekkes til vårt eget samfunn. Nord-Norge neglisjeres kraftig av Stortingsflertallet på det sentrale østland. Senest i november 2009 så ble det fattet et enstemmig vedtak i Troms Fylkesting om at Nord-Norge neglisjeres av stortingsflertallet, som holder hus på det sentrale østland. Neglisjeringen er nå som omfattende, at Nord-Norge taper befolkningsmessig mot andre folkerike områder, som dermed dominerer maktapparatet. De fleste ressurser som naturlig skal komme befolkningen til gode her nord, jamført FN-terminologien om at “nærhet til ressurser, gir rett til utnytting av ressurser” blir ikke lengre respektert av staten Norge. Mesteparten av fiskeressursene er på hendene til redere utenfor landsdelen. Olje og gass ressursene er det i hovedsak selskaper og kommuner/fylkeskommuner og staten ved stortingsflertallets samfunn sørpå, som nyter godt av overskuddet disse ressursene gir. Nord-Norge har i liten grad noe tilbake for de ressursene som normalt tilhører befolkningen i nord.

Den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø har tegnet dette bildet. Låner dette fra han. Klikk på bildet for større utgave av bildet

Les mer…

Når ord blir overflødige! Lånt fra den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø. Klikk på bildet for enda større oppløsning.

Helter av Hålogaland og Sapmi. Ny serie

Tore Hund, en helt av Hålogaland

Hålogaland og Sapmi sin rike historie, er et glemt kapittel i mange sine øyne. Jeg ønsker derfor å sette søkelys på denne utrolig rike historien, fra den gang Hålogaland var en stormakt på nordkalotten og regjerte sammen med Sapmi, i relativt god forståelse mellom hverandre. En allianse som har bestått frem til i dag.

Jeg ønsker å hente opp disse personene som skapte dette vakre landet, lengst nord i verden. Mitt håp og ønske er derfor at vi som bor her, enten kaller oss for Hålogalendinger (Håløyginger) for de som oppfatter seg som “norske” og at vi konsekvent benytter benevnelsen Sapmi og samer, for de områdene som i dag domineres av den samisktalende befolkning. I tillegg har vi en liten minoritet som kaller seg kvener. Sapmi har nok også vært større enn dagens indre Finnmark er i dag, slik at det er vanskelig å historisk fastsette den nøyaktige grensen mellom de 2 statene, men på 900 tallet gikk grensen nord for Malangen, rett ved Tromsø by. Ordet Nord-Norge har egentlig ingen historisk relevans, da ordet ble funnet opp etter at staten Norge ble stiftet i 1814, hvilket det eldgamle Hålogaland og Sapmi ikke er en juridisk del av, siden disse 2 “landene” ikke signerte grunnloven i 1814, og dermed ikke ble med i staten Norge,

Helt nummer 1; Tore Hund, helt av Hålogaland

Den eldste helten vi kjenner til er Håløygingene Tore Hund og Hårek Fra Tjøtta. Disse 2 høvdingene ledet den mektige og totalt overlegne hæren sin (bondehæren) sørover til Stiklestad i Trønderlag, hvor det berømte slaget stod i 1030. Motstander var Kong Olav den Hellige (Hellig Olav). Slaget er av historikere nevnt som et slag som stod om politisk makt og kontroll over ressurser. Ikke ulikt dagens debatt, om hvem som skal kunne nyte godt av og bestemme over ressursene, som finnes på ulike steder i dagens samfunn. Tore Hund representerte de som stod i fare for å få sine ressurser og innflytelse plyndret av kongen. Derfor samlet de seg i strid (ordet Håløyging betyr; de som er samenige/samarbeider i strid)

Norge led nederlag i slaget på Stiklestad

Kongen led et historisk nederlag og fikk banesåret av de 2 høvdingene Tore Hund og Hårek fra Tjøtta, som ledet slaget. Olav døde senere av såret, men sagnet sier at Olav den Hellige fikk sitt kallenavn, på grunn av at man grov opp graven hans og når man åpnet kisten så hadde håret og skjegget grodd, og kongen var fortsatt rød i kinnene.

Slaget berget Hålogalands selvstendighet den gang, men relikviet og sagnet om Hellig Olav og den tiltagende kristningen av Hålogaland, gjorde at okkupasjonmakten til Norge fikk lettere vilkår for å tilrane seg området, ved at man lot innbyggerne kristne og døpe. Skjønt det var vel mest tvang, som fikk Håløygingene til å gå over til kristendommen. De som ikke lot seg kristne, ble drept på det mest bestialske vis. En innbygger fikk en levende orm tvunget ned igjennom halsen, slik at den åt seg ut gjennom magen og ut av huden. Etter det gikk alle på det stedet, over til kristendommen “frivillig”.

Motstandere av Norge, ble sett på som motstandere av Gud

De som forsatte å kjempe mot okkupasjonmakten Norge, ble derfor sett på som en motstander av Gud og dermed fikk Norge lett spillerom, for å etablere sitt undertrykkende regime nord for sine opprinnelige grenser i Nord-Trønderlag. Den samme taktikken benyttet det danske regimet som overtok som okkupasjonmakt, etter Norge ble slått av danskene på 1300 tallet og spesielt samene i Sapmi ble i slutten av dansketida, brutalt undertrykket via de danske prestene som hadde all makt. En situasjon som vedvarte også etter at danskene trakk seg ut og norske prester overtok som undertrykkere. Dette er meget godt beskrevet i Nils Gaup sitt mesterverk, i filmen om Kautokeino opprøret.

Etter 1814 har det Norske Storting overtatt den rollen som en letter form for okkupasjonmakt og undertrykket spesielt Sapmi sin befolkning, helt frem til i dagens samfunn. Den tradisjonelle joiken er fortsatt ikke regnet som gangbar mynt flere steder i Finnmark. Også Hålogaland undertrykkes etter min mening, i og med at vi blir ikke spurt om hvem som skal ha eierrettene til ressursene våre og landsdelen sultefores på budsjettene til staten Norge.

Del 2 av helter av Hålogaland og Sapmi omhandler patrioten og visesangeren Jack Berntsen som gikk bort nettopp. En kjempe i nord har sovnet inn. Vi hedrer ditt minne Jack

Hålogaland, en del av Norge?

Hålogaland

Nord-Norge er det opprinnelige maktsenteret på Nordkalotten. Landet er nevnt som Hålogaland og strakte seg over store deler av nordkalotten; dagens Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Kolahalvøya.

Det gamle Hålogaland, strakte seg fra Nord-Trønderlag og helt til Vardø, og i en periode frem til året 999 helt til Kola og Kvitsjøen. I dag finner man igjen navnet i moderne institusjoner som Hålogaland Teater, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer. Hålogaland lagmannsrett omfatter av fylkene Nordland, Troms og Finnmark, samt Svalbard og Jan Mayen.

Hålogaland brukes i dag ofte som fellesnavn på regionen som utgjør dagens Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms, men dette er ikke dekkende, siden nordre Nordland og Sør-Troms bare var en liten del av det historiske Hålogaland. Hålogaland er det historiske navnet på hele landsdelen.

Les mer…