Viser arkivet for stikkord giske

Hva betyr festivalkulturen for innbyggerne i nord?

Årets Bukta festival i Tromsø er over for denne gang, og det ble nok en suksess for Robert Dyrnes og hans dyktige stab. En rekke andre festivaler er på gang, spesielt Riddu Riddu festivalen i Manndalen som starter denne uken, er et viktig tiltak for å bygge identitet, tilhørighet og solidaritet mellom de 2 urfolkene som befolker Hålogaland (Nord-Norge), rettere nevnt som kystbefolkningen og samene. Der Bukta festivalen henvender seg et publikum for å underholde med god musikk, fortrinnsvis rock, så er Riddu festivalen rettet inn mot urfolk og bygge etnisk tilhørighet og dialog.

Det koster å bygge opp festivaler som år etter år skal levere sitt produkt til et mer og mer kresent publikum i nord. Hålogaland (Nord-Norge) har fått oppjustert sine budsjetter på kultur fra Statsbudsjettet, og det har vært en lang vei å gå for å få gjennomslag for at landsdelen skal behandles på like fot med andre landsdeler, slik at man her nord får 10 % av det samlede kulturbudsjettet på Statsbudsjettet slik Nord-Norge har krav på. Regionpartiet i nord har vært den som har stått på barrikadene og forlanget at Kulturdepartementet øker budsjettet for Nord-Norge, og Regionpartiet fikk til slutt gjennomslag for dette under festspillene i Harstad i 2009, hvor daværende Kulturminster Trond Giske kom Regionpartiet i møte med sitt krav om “10 % av innbyggerne i Norge og 10% av statsbudsjettet skal benyttes i Nord-Norge”.

Bildeserie med 14 bilder — bla ved å trykke på pilene

Alle bilder er opphavsbeskyttet med copyright Per Vidar Johansen. Vennligst respekter dette.

Selv om Regionpartiet fikk gjennomslag for dette kravet og derav stor økning i statstøtte til festivaler som Bukta og Riddu Riddu, etablering av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, økt driftsbudsjett for Hålogaland Teater og Nordnorsk kunstmuseeum blandt annet, inkludert mer penger til idretten i nord, så har Regionpartiet fremmet et nytt folkekrav til dagens Kulturminister Anniken Huitfeldt fra AP. Det gjenstår nå et etterslep på kulturbudsjettet for Nord-Norge, på flere milliarder kroner, siden det ble startet å bevilge penger til kultur over Statsbudsjettet, grunnet at daværende Kulturminister Trond Giske faktisk innrømmet at Nord-Norge gikk hadde gått for “lut og kaldt vann” på alle statsbudsjett inntil 2009 . Dette beløpet må staten betale ut til Nord-Norge gjennom et eget nordområde kulturfond, for å ytterlige øke kulturarrangementer, idrettens kår gjennom flere idrettsanlegg, og til kor, korps og andre frivillige lag og foreninger i nord.

Regionpartiet har derfor utfordret Kulturminister Anniken Huitfeldt (AP) med følgende spørsmål: “Vil du gjøre godt igjen mot landsdelen ved å opprette et nordområde-kulturfond, som kompensasjon for de tapte kulturmidlene som Nord-Norge aldri fikk tilbakeført, fra det tidspunkt det ble startet å bevilge midler til kultur over Statsbudsjettet?” Riddu Riddu festivalen er i så måte et meget godt tidspunkt og sted å kunngjøre etableringen av et slikt nordområde-kulturfond. I rettferdighetens og kulturens navn!

For Mitt Nord-Norge bloggen

Per Vidar Johansen

Webredaktør og kulturjournalist

Hvor viktig er egentlig Nord-Norge for Arbeiderpartiet?

Hålogaland

Det nærmer seg Stortingsvalg og det kommer til å bli svært gjevnt i følge meningsmålingene, for hvem som skal sitte innenfor regjeringskontorene i 4 nye år.

AP sin nyvalgte partisekretær var i Tromsø i går og proklamerte at nordområdene er strategisk viktig for AP og at Regjeringen kommer til å satse i nord. Hva betyr ordet satse? Det kan i hvertfall ikke bety finansielt på det innenlands statsbudsjettet, for der har den AP ledede Regjeringen nærmest sulteforet nordområdene i alle år, og har forsatt med dette i inneværende stortingsperiode.

Ti prosent av befolkningen og 10 % av det innenlands statsbudsjettet nordover

Vi er 10 % av befolkningen og har et unisont krav om 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til Nord-Norge. AP og resten av de rødgrønne har tilbakeført mellom 4-7 % av det innenlands statsbudsjettet for denne 4 års perioden til Nord-Norge. Før dette så lå det på mellom 2-4 %. Skyldes økningen at Regionpartiet har kjørt en aktiv kampanje mot neglisjeringen, som de rødgrønne har påført vår kjære landsdel? Utvilsomt. For ellers har ikke Trond Giske på festspillene i Harstad uttalt nettopp at “det skal bare mangle at ikke Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden dere er 10 % av befolkningen”. Dette er Regionpartiet sin hovedparole, og det er faktisk bare Giske som nå tar Nord-Norge delvis på alvor og nå øker kulturbudsjettet til 10 % av det hele kulturbudsjettet for Norge som helhet. Den nevnte nordområdesatsningen, skulle egentlig medført at de ble gitt en ekstra bevilgning på 4-6 % i tillegg til de 10 %, for at det skal kunne kalles en satsning, men alikevel fortjener Giske ros her for å delvis ha kommet oss i Regionpartiet i møte.

I tillegg fortjener utenriksminister Gard Støre ros for det arbeidet som ble gjort med å sikre eierretten til kontinentalsokkelen i “Smutthavet”, “Smutthullet” og Polhavet nettopp, det er godkjent nordområdsatsning på det utenrikspolitiske plan. Men hovedproblemet gjenstår innenriks og skjevfordelingen av budsjettene.

Nordområdesatsningen har vært fraværende for den vanlige mann i gata

For den gjevne mann i gata, så oppleves nordområdesatsningen som bare fine ord, uten handling. Intet har blitt endret innad her oppe, så jeg vil påstå at skal Regjeringen få 4 nye år, så må de lytte til Nord-Norges befolkning, og Regionpartiets systemkritikk. Vi er kanskje et bittelite parti, men oppslutningen og hva vi sier i media og her på forumet, blir nøye lagt merke til. Og vi gir ikke vår støtte til AP med 4 nye år, før vi får en bindende uttalelse fra Stoltenberg om at Nord-Norge skal ytes retteferdighet på budsjettene, og vi skal ha en endring i antall Stortingsrepresentanter som synliggjør den strategiske viktigheten av landsdelen vår, slik Raymond Johansen uttaler til avisa Nordlys.

Regionpartiet krever enda mer innflytelse, og vil være viktig å lytte til

Kommer en slik bindende uttalelse fra Stoltenberg, så kan det godt hende at vår anbefaling og vår innsats er nok, til å la de rødgrønne få 4 nye år. Inntil videre så ligger det an til at vi anbefaler våre velgere og sympatisører å stemme FRP, for å få fart på samferdsel, forsvar, sykehus, skole og så videre i nord.

Valget er enkelt, men likefult så vanskelig. For oss i Regionpartiet, så er vår egen landsdel helt avgjørende strategisk. For Norge så er nordområdene helt kritisk avgjørende, å kunne ha eierrett i. Den som leser vårt forum her på Origo, skjønner hvorfor.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel”

Regionpartiet får gjennomslag for politikken sin

Artic gate

Kulturminister Giske gikk nettopp ut og gav Regionpartiet (nå nedlagt) rett i at Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden vi er 10 % av befolkningen. Dette betyr at kulturoperatører i Nord-Norge går lysere tider i møte, takket være Regionpartiets harde systemkritikk av måten statsbubsjettet fordeles på, og den neglisjeringen som har blit vist Nord-Norge opp gjennom alle tider. Nå skal ikke bare Oslo bli et sted hvor kultur arbeidsplasser er en selvfølge, og der skal Giske faktisk ha honnør for at han som en av få statsråder, tar Nord-Norge på alvor.

NTP så har vi i samarbeid med FRP, presset de rødgrønne til å øke Nord-Norge sin andel, av dette viktige budsjettet. Når vi avslørte i deltalj hvor skrekkelig lite de rødgrønne opprinnelig hadde tenkt å tilbakeføre til Nord-Norge, så fikk “pipa en annen låt” i revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig lå det inne at det kun skulle tilbakeføres mellom 2-4 % av NTP, nordover alt etter om man tar med trafikksikringstiltak eller ikke i regnestykket. Etter at vi påpekte denne neglisjeringen, så kom AP på banen og økte til rundt 7% av NTP nordover. Dette betyr at de blir penger til mere vedlikehold og asfalt i nord, selv om det betyr at tog og ny E-6 ikke blir realisert i Nord-Norge, denne gang heller.

Ti prosent av befolkningen og 10 prosent av statsbudsjettet nordover

Vi har et soleklart krav om 10 % av hele NTP nordover siden vi er 10 % av befolkningen, og skal det være en nordområdesatsning, så betyr det 14-16 % av NTP nordover og IKKE 7 %, som er en skandale. Og slik har det være i alle år etter krigen på alle budsjett, med andre ord et etterslep på samferdsel, på ufattelige 200 milliarder kroner siden krigen, bare på dette budsjettet.

Vi kommer til å jobbe hardt for å få rettferdighet på plass for Nord-Norge. Vi ønsker at Kulturbudsjettet skal økes ytterligere i nord, for å ta igjen etterslepet.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Avtroppet partileder i nå nedagte Regionpartiet

www.regionpartiet.no