Viser arkivet for stikkord eu

Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.

Ja det er faktisk sant, Norge er allerede EU medlem. Gro Harlem Brundtland og Bjørn Tore Godal, underskrev Norges EU medlemskapet den 24 juni 1994, på Korfu i Hellas, sammen med flere andre nasjoner som ville bli EU medlemmer. I november samme år, ble det avholdt en folkeavstemning i Norge om EU medlemskapet. Folket gav sitt klare nei til EU under folkeavstemningen, slik de også gjorde i 1972. Men da hadde allerede Gro Harlem Brundtland underskrevet EU medlemskapet for Norge, den 24 juni 1994 på Korfu, sammen med Sverige, Finland og Østerrike.

Bilde tatt fra selve underskrivelses-seremonien av EU medlemskapet, der Gro Harlem Brundtland, sammen med Jan Tore Godal, Grethe Knudsen og Eivinn Berg, grunnlovsstridig melder Norge inn i EU, uten Stortingets og folkets samtykke. Videoen viser hvor Gro Harlem Brundtland uten faktisk mandat fra Grunnloven, på grovt kriminelt vis, signerer EU medlemskapsavtalen og melder Norge inn i EU bakveien. Brundtland regjeringen hadde bare et høyst tvilsomt mandat fra Stortinget til å forhandle med EU om et mulig medlemskap, IKKE å signere EU medlemskapet, siden det Grunnloven forbyder en slik handling. Skulle Brundtland-delegasjonen hatt en slik rett, så skulle det vært ventet til et utfall av folkeavstemmingen og deretter som minimum endring av Grunnlovens § 93 med 3/4 dels flertall over 2 stortingsperioder, før en undertegnelse av medlemskapet kunne ha funnet sted på lovlig vis. Fra 1:25 ut i filmen vises bevises på hennes kriminelle og landsforæderiske handling, da hun ulovlig signerer EU medlemskapet.

Les mer…

Russland, en fiende eller en mulig partner?

Russland

Russland er ansett som den tradisjonelle fienden, noe Russland selv må ta mye ansvar for, grunnet mye krigsretorikk, strategisk bombeflyging utenfor Norge, samt noe tvilsom rettspraksis ovenfor utenlandske investorer. Men det tradisjonelle fiendebildet behøver nødvendigvis ikke være enerådende fremover. Russland er den nabo som vi i Norge, har all grunn til å samarbeide tett med fremover.

Vi og Russland er de eneste naboene som aldri har vært i krig. Selv svenskene og danskene, har en verre historie ovenfor Norge. Russland har et ønske om å leve i fred med Norge, og dette ønsket er gjensidig, selv om det inntil bare for noen år siden, var en annen retorikk fra Russland. De 2 siste årene har Russland tatt en mer positiv vending mot vesten, og det er bra.

Les mer…