Viser arkivet for stikkord energy

Mer demokrati takk. Innfør demokrati reformen nå!

RegionerNorge

La oss gå inn for å dele Norge opp i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Hver region tar hånd om egne naturressurser og utvinner disse på best mulig måte, for å bygge opp egen region og samfunn. For de 3 regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, så betyr dette at Brutto Nasjonalprodukt (BNP) vil øke betydelig i disse 3 regionene.

For å stoppe sentraliseringen i Norge, som mange mener er skadelig for landet som helhet, så ønsker jeg at vi å deler Norge inn i 5 mer eller mindre selvstyrte regioner. Dette vil tilbakeføre makt og økonomi til hele landet og føre til at Norge blir en rettferdig land å bo i og at hele landet kan ta del i den verdiskapningen som disse regionen selv skaper.

Les mer…

North Energy er et visjonært oljeselskap

North Energy tunell

Leste på Avisa Nordland sine nettsider at North Energy vurderer å produsere olje og gass gjennom undersjøiske tuneller. Dette var utrolig interessant.

North Energy er et selskap som er visjonære innenfor ny teknologi, og det står det respekt av. Sjekk deres websider på www.northenergy.no

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør hos Mitt Nord-Norge bloggen