Viser arkivet for stikkord arbeiderpartiet

I går tok de Kristin, hvem blir neste?

Kristin Brataas, menneskerettighetsaktivist og medlem av NORM

Dette er historien om det skjulte diktaturet Norge, styrt av Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg, hvor russisk etterretning er de som reellt trekker i trådene bak det marxistiske Arbeiderpartiet. Du forbinder kanskje Norge med ord som demokrati, menneskerettigheter, fredsforhandlinger og Nobels fredspris. Men det du kanskje ikke viste, er at Norge under overflaten er et skjult diktatur, som nå kommer til overflaten som et åpent diktatur. Siden rett før andre verdenskrig, har det marxistiske Arbeiderpartiet i realiteten vært et styrt av sovjetisk/russisk etterretning. KGB og senere FSB har relativt full kontroll på Arbeiderpartiets ledelse, og gir direkte ordrer fra Moskva, til de sentrale AP medlemmene, med Stoltenberg og Gahr Støre i spissen som dagens “marionetter” for russisk etterretning. Jens Christian Hauge som av mange regnes som den sentrale edderkoppen under og etter andre verdenskrig, var den sentrale KGB agenten i Norge, og han satt som forsvarsminister i Norge rett etter andre verdenskrig, og pleide sine forbindelser til sovjetisk/russisk etterretning svært tett. Johan Fredrik Remmen som var nå avdøde Jens Kristian Hauge sin høyre hånd, har overtatt Hauge sin maktdoktrine og er i dag edderkoppen i det marxistiske Arbeiderpartiet og dets styring fra Moskva. Einar Gerhardsen var likeledes en svært viktig agent for sovjetisk etterretning, og slik har det fortsatt med personer som tidligere kringkastingsjef Einar Førde og en rekke fremstående AP funksjonærer i den nyere tid. Jens Stoltenberg har i boken “KGB i vesten” fra den tidligere og nå avdøde KGB sjefarkivaren Mitrokin, blitt nevnt med KGB/FSB kodenavnet “Steklov” og Jonas Gahr Støre med kodenavn “Martin”. Med andre ord russiske agenter. Dokumentasjonen finnes på Mitt Nord-Norge bloggen

Les mer…

Demokrati ja takk! Vi følger opp Stoltenbergs lovnader om demokrati.

Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, så har Statsminister Stoltenberg sagt tydelig ifra om at det nå skal bli mer demokrati i Norge. Dette applauderer Regionpartiet, hvor undertegnede sitter som partileder. Regionpartiet har vært den største demokratiforkjemperen i Norge.

Vår store kampsak; en demokratireform som vil tilbakeføre lokalt og regionalt folkestyre, gjennom å innføre 5 selvstyrte regioner i Norge, hvor hver region styres av et folkevalgt Parlament og den øverste folkevalgte leder i hver region, er en Guvernør. Landet ønsker vi som helhelt styres av en folkevalgt President. Slik styres de aller fleste land i verden, både i Europa, Asia, Afrika og i Amerika. Tyskland for eksempel har delt opp landet sitt i rene delstater, hvor hver delstat styres av en Statsminister og hver deltstat har eget parlament. Tyskland som helhet styres av en Rikskansler (President). De fleste land i verden har tilsvarende styreform.

Les mer…

Gratulerer Nord-Norge, vi har fått en ny sjefsredaktør i avisa Nordlys

Anders Opdahl, ny sjefsredaktør i avisa Nordlys

Dagen i dag er spesiell. Et regimeskifte i Nord-Norges største og viktigeste avis, Nordlys, vil føre til at et kritisk blikk blir satt på sentraliseringsregimet til Stoltenberg, Gahr Støre og Schjøtt Pedersen, for første gang på lenge. Dette sentraliseringsregimet, som verner om og favoriserer det sentrale Østlandet, i disfavør Nord-Norge, vil bli satt under kritisk gransking fra avisa Nordlys, sin nye sjefsredaktør Anders Opdahl .

Den gamle sjefsredaktøren Hans Kristian Amundsen var til tider direkte illojal mot Nord-Norge, siden han bevisst unngikk å ta et oppgjør med sentraliseringsregimet til Stoltenberg. I dag vet vi hvorfor Amundsen bevisst ungikk å kritisere Stoltenberg på dette punkt. En stilling i Stoltenbergs stab, som statsekretær i Fiskeridepartementet lokket mere, enn å gjøre jobben sin i avisa Nordlys.

Vi i Hålogalandspartiet har derfor store forhåpninger til den nye og åpenbart dyktige sjefsredaktøren Anders Opdahl, i avisa Nordlys. En av de viktigeste sakene som Opdahl må ta tak i, er den neglisjeringen som Nord-Norge blir urettferdig rammet av, gjennom neglisjeringen på statsbudsjettet. Nord-Norge er ca 10 % av befolkningen og får tilbakeført i gjennomsnitt ca 4 % av det innenlands statsbudsjettet. Standard tilbakeføring av våre egne penger, skal være 8 % av hele det innenlands statsbudsjettet. De siste 2 % som er våre penger på statsbudsjettet, kan vi godta å betale inn til bruk på det utenlands statsbudsjettet og til hovedstadsfunksjoner. I tillegg er det et økonomisk etterslep på mellom 300-500 milliarder kroner, justert for inflasjon, tapte skatteinntekter for kommunene og de 3 fylkeskommunene og tapte renteinntekter, som Nord-Norge har blitt tappet for på alle statsbudsjetter helt fra krigens dager og fremover. Dette må tilbakeføres som et nordområdefond, administrert og forvaltet av de 3 nordligeste fylkene. I tillegg de rene pengeverdiene, kommer alle ressursene som har blitt tappet ut fra landsdelen, uten at landsdelen har fått vesentlig verdiskapning tilbake fra ressursene. Rundt 500 milliarder kroner eller noe mer, er derfor et ganske rimelig korrekt beløp som staten må tilbakeføre til Nord-Norge gjennom et slikt nordområdefond.

Skal vi godta den såkalte nordområdesatsningen, så skal Stortinget øke tilbakeføringen til mellom 10-12 % av hele Statsbudsjettets samlede kostnadsside (alle penger staten bruker totalt i inn og utland), til bruk for drift og investeringer for Nord-Norge, spesielt på infrastruktur med vei og jernbane, på utdanning, forsvar (for å sikre ressursene) og på forskning spesielt i nord, i tillegg til daglig drift av kommuner og fylkeskommuner.

Oppfordringer er derfor sendt til den nye sjefsredaktør Anders Opdahl, i avisa Nordlys. Vi forventer derfor en serie kritiske artikler i Nordlys, rettet mot sentraliseringsregimet til Stoltenberg og Co, i månedene fremover.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Freelancejournalist, webredaktør, kraftpatriot for Hålogaland (styremedlem i Hålogalandspartiet).

Når ord blir overflødige! Lånt fra den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø. Klikk på bildet for enda større oppløsning.

Status for Regionpartiet. Åpent brev til Bernt Sønvisen, fylkessekretær i AP i Troms.

Bernt 250px bigger

Forrige Lørdag var fylkessekretær i AP,

Bernt Sønvisen ute med en lite hyggelig kommentar i avisa Nordlys, om Regionpartiet som jeg sitter som partileder for. Jeg syns derfor som partileder, at det er på sin plass å reagere skarpt på det innlegget som stod på trykk i avisa Nordlys, sin side med ytringer. I innlegget til Sønvisen, så går han til frontalangrep på nystiftede Regionpartiet og skjeller oss ut etter noter. Blandt annet ramser Sønvisen opp en del meldinger, som står på vårt Twitterkonto (en internett tjeneste med korte meldinger som tillater en personlig stil). Det Bernt Sønvisen her har gjort, er å gå inn på Twitterkontoen vår og hente ut overskrifter fra Twittermeldingene, men han har utelatt de viktige linkene (adressene til internettsider som Twitter-sitatene henviser til).

Når vi skriver på Regionpartiets Twitterkonto, om at Jens Stoltenberg har blitt en diktator, så får Sønvisen det til å virke som om det er vi i Regionpartiet, som har bestemt at Stoltenberg er en diktator. Sønvisen unnlater her å ta med linken til den artikkelen, som twittermeldingen henviser til. Det er faktisk AP sin egen ordfører i Sandøy kommune, som sier at Stoltenberg har blitt en diktator, og vi hensviser derfor til denne artikkelen på nettavisen, som AP ordfører Jens Myklebost utbasunerer denne kraftsalven på. Artikkelen om Stoltenberg som diktator kan leses her

Slik er det med alle Twitter meldingene, som Bernt Sønvisen kritiserer oss for. Derfor virker Sønvisen sin artikkel i Nordlys totalt misvisende og jeg reagerer derfor skarpt på denne måten å henge ut politiske motstander på! Under her følger et åpent brev til Bernt Sønvisen i AP. Min holdning til Sønvisen, er at denne personen burde ikke innha den øverste funksjonær stillingen i AP i Troms. Den som leser det åpne brevet under her, forstår kanskje hvorfor:

Med hilsen Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

-—————-Åpent brev til Bernt Sønvisen, fylkessekretær i AP i Troms————————

Til Bernt Sønvisen, Fylkessekretær i AP i Troms. Tilsvar til innlegg i avisa Nordlys, om Regionpartiet.

Har gått igjennom twitter kontoen din Bernt Sønvisen. Den 6 Januar i år står følgende på trykk på din Twitter konto: “I villnisset av politike mikroorganismer på ytterste høyre fløy, finner man patetiske Regionpartiet. Er det noen der som ikke er straffedømt?” sitat slutt.

Ser at du Bernt Sønvisen har vært inne og slettet kommentaren. Jeg tok heldigvis kopi av hele Twitterkontoen din, før du slettet denne horrible kommentaren, og det vil på neste styremøte i partiet, vurdert om du blir politianmeldt for grov sjikane av politiske motstandere.

Bernt Sønvisen i AP, har store manglende kunnskaper om politiske motstandere

Når du skriver i ditt innlegg i Nordlys og på din blogg på Blogspot, om “hvor blir det av Regionpartiet” og “Etter navneskiftet har det blitt dørgende stille fra den kanten. Det eneste stedet vi kan skimte av livstegn fra Regionpartiet er på Twitter” sitat slutt, så spør jeg meg om hvordan du som fylkessekretær for AP, ikke har klart å få med deg den programbyggingen vi driver med på Origo sonen min, på http://mittnord-norge.origo.no og på http://regionpartiet.origo.no

“Mitt Nord-Norge” sonen på Origo, er en av de mest besøkte politiske sonene på Origo og jeg syns det er rart at du ikke klarer å få med deg denne viktige møteplassen, for Regionpartiets politikk og møte med samfunnet. Er det ikke din jobb som fylkessekretær, å holde deg oppdatert på politiske motstandere sin politikk? I såfall virker det som AP har valgt feil person, til denne viktige stillingen. Når du heller ikke har tatt deg bryet verdt, ved å gå inn på partiet sin nettside www.regionpartiet.no for å se hvor vi står politisk, så virker dette enda merkeligere av deg. Regionpartiet står ideologisk mellom SP og KRF og vi er derfor sentrumskonservative. I noen saker er vi enige med FRP om innvandring, motstand mot moskebygging i Tromsø, betalt av det ultra konservative og rasistiske Wahabi regimet i Saudi Arabia. AP i Troms omfavner et regime som ønsker å bygge en kjempestor moske i Tromsø og gjøre antirasistiske Tromsø til et ikon og mekka, for det brutale og rasehatende menneskesynet som Saudi Arabia fremmer, samt at vi ikke godtar FN sin klimabløff, så betyr det ikke at vi står ideologisk ytterst på høyre fløy sammen med Fædrelandspartiet og ekstreme partier på ytterste høyre fløy, som vi forøvrig tar avstand fra.

På nytt stiller jeg meg undrende til dine manglende kunnskaper, om politiske motstandere. Hvis du ikke fikk med deg at vi gikk ut og anbefalte våre medlemmer og støttespillere, å stemme Senterpartet eller Kystpartiet ved valget i fjor høst (siden vi selv ikke stilte til valg), så kan du umulig være rett person til å inneha stillingen som fylkessekretær i AP. Vi var veldig tydelige på at vi ligger ideologisk mellom SP og Kystpartiet, og det er for meg en gåte, at du karakteriser partiet vårt som en “mikroorganisme på ytterste høyre fløy”. Men den kommentaren din sammenfatter vel bare hva AP har blitt til i dag. Et maktarrogant parti, som ikke er i kontakt med seg selv og samfunnet.

Bernt Sønvisen, misbruker Twitter kontoen til Regionpartiet, for å fremme egen sak

Når det gjelder ditt innlegg om Regionpartiet, som du publiserer på Blogspot, i avisa Nordlys og på Twitter, så kunne du vært så ærlig å henvist til linkene som twittermeldingene, fra vår Twitter konto referer til. Blandt annet refererer du i innlegget her følgende, til en twitter melding fra Regionpartiets konto: "Jens Stoltenberg er en diktator. Fler og fler som skjønner tegningen " Twitter sitat slutt.

Du unnlater her å kommentere at det er AP ordfører Jens Myklebost i Sandøy kommune, som kommer med denne beskrivelsen av sin egen Statsminister. Og det sier jo litt, når så erfarne AP politiker som Myklebost kommer med slike uttalelser om Jens Stoltenberg! Legger ved linken til Twitter meldingen vi la ut på kontoen vår, så alle kan se hva AP sine egne ordførere sier om diktatoren Jens Stoltenberg

Det er forøvrig partiets nestleder, Håkon Winther, som styrer partiets Twitterkonto og Winther skriver i en personlig og ungdommelig stil, som han har full rett til å benytte. Håkon Winther har ingen problemer med å kalle en “spade for en spade” og det har vært allment akseptert dagligtale i Nord-Norge, å benytte direkte tale. Jeg deler Winther sin oppfatning av direkte tale, og har overhodet ingen problemer med å benytte direkte tale. Ingen har ondt av å høre sannheten, når det blir så til de grader arrogant av AP, som det er nå. Når Håkon Winther viser frustrasjon og sinne over den maktarrogansen som AP påfører vårt elskede Nord-Norge, så er det lov å bli skikkelig sint og til og med benytte seg av sterke ord. Twitter er en personlig uttrykksform, hvor man setter sitt personlige preg på de korte meldingen man skriver, og er derfor forståelig at Winther skriver Twitter-meldingen som han gjør.

Ut fra din egen Twitter konto Bernt Sønvisen, så ser jeg at du har valgt tilnærmet samme måte, å profilere dine Twittermeldinger på!

Når Winther skriver om at “damn, noe må gjøres” så viser det bare frustrasjonen han og partiet vårt føler ovenfor den maktarrogansen Jens Stoltenberg og resten av AP ledelsen, påfører landsdelen vår. Begrepet “noe må gjøres” refererer til at vi må få AP til å snu i statsbudsjettets feildisponeringer, som rammer Nord-Norge brutalt og feilaktig, som igjen fører til at folketallet har stagnert og Finnmark er i ferd med å fraflyttes, på grunn av denne maktarrogansen som AP viser oss.

Arbeiderpartiet har fått panikk etter meningsmålinger og forsøker å dreie fokus bort fra egen udugelighet

Når du Bernt Sønvisen skriver i ditt innlegg her i bloggen din: “Den nye partilederen, Per-Vidar Johansen, møtte jeg personlig, da vi begge var publikummere i en TV-debatt. Da hevdet han at partiet hans gjorde krav på å bli tatt på alvor. De kom nemlig til å ta flesteparten av de nordnorske mandatene ved stortingsvalgene i framtiden, vi andre skulle bare passe oss”, sitat slutt, så må jeg spørre deg følgende:

- Med de meningsmålingene som har vært gjort av Regionpartiet, utført av NRK Nordland i fjor høst, hvor Regionpartiet var 3 størst bare slått av AP og FRP, og AP sin elendige meningsmåling nettopp, hvor FRP nå er like store som AP, og de borgerlige partiene større en Regjeringspartiene til sammen tror du at AP vil fortsette å være største parti ved stortingsvalget i 2017 eller 2021?

Regionpartiet er satt opp for å komme i opposisjon ved Stortingsvalget i 2021, så vi ha god tid på oss. Når Arbeiderpartiet ble startet i 1887 og kom til regjeringsmakt først i 1935 (48 år etterpå) så undrer jeg meg over dine sitater om “hvor blir det av Regionpartiet”. Jeg begynner faktisk å tvile på dine evner til å vurdere andre partier, når du ikke engang husker ditt eget parti sin historie. Regionpartiet satser på å komme i oppposisjon 13 år etter (ved Stortingsvalget i 2021).

Jeg kan forstå panikken som nå brer seg i AP og at man behøver en skyteskive, for at man selv begynner å miste grepet om makten. Da syns jeg det er ufint av deg, å ta et nystartet parti og forsøke å dreie fokuset bort fra AP sitt kommende fall fra makten. AP har et alvorlig problem med den maktarrogansen partiet legger for dagen, og fortsetter AP på den destruktive kursen, så skal man ikke se bort fra at Regionpartiet en gang i fremtiden etter 2021, kommer i en maktposisjon. Hvis vi ikke klarer det på mindre en 48 år, så kan du Sønvisen ringe meg (om du fortsatt er tillitsvalgt i AP) og spørre meg om “hvor blir det av Regionpartiet?”

Vi som jobber med Regionpartiet er ikke taburett og prestisje søkende politikere. Vi er vanlige mennesker med en brennende kjærlighet til egen landsdel, og vi forsøker å kjempe mot maktarrogansen til AP

Regionpartiet er i dag under oppstart og vi driver partiet av egen lomme, av ren idealisme og kjærlighet til vår egen landsdel. Denne landsdelen virker det som AP gjør det de kan for å ødelegge, med å beslaglegge halvparten av våre egne penger og verdier, og fører dem ned til østlandet for å bygge ut samfunnet der. Hvis du ikke fikk med deg at dette er partiets hovedkampsak, så er du herved informert. Vi er hverken erfarne ringrever politisk, som streber etter taburetter og prestisje. Vi er en gjeng unge ildsjeler som driver partiet, og vi gjør det av ren kjærlighet og idealisme som en kampsak, for å forsøke å berge vårt elskede Nord-Norge, fra avfolking og for å igjen reise landsdelen som det beste geografiske området i Europa å bo i. Vi ser enorme muligheter i vår egen landsdel, men vi har ikke alle svarene i dag, men vi vet hvor vi skal med partiet og har en langsiktig visjon for mulighetenes landsdel. Vi kommer i allefall ikke til å gi oss. Vi sitter ikke lengre og finner oss i denne maktarrogansen, som ødelegger vårt samfunn her nord. Vi er unge og idealistiske, og vi kommer til å fortsette å hamre løs på Arbeiderpartiet, inntil dere snur. Lytter dere ikke til oss og velgerne her nord mr. Sønvisen, så ser jeg ikke bort fra at AP “skal bare passe dere” for Regionpartiet i fremtiden.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel!”

www.twitter.com/pervidar

Stoltenberg på næringslivseminar i Tromsø, med tafatt satsning i nord

Stoltenberg legger ned grunnstein for Barentsbio senter

Etter å ha overvært næringslivet sitt seminar i dag i Forskningsparken i Tromsø, hvor Statsminister Jens Stoltenberg holdt innledningen, under konferansen kalt for “Hvordan skape vekst i Nord-Norge etter finanskrisen”, sitter jeg igjen med flere spørsmål en svar.

Temaet om hvordan skape vekst i Nord-Norge, var etter det jeg oppfattet Stoltenberg på, beskrevet som om at staten (Regjeringen) skulle være den som la til rette for næringslivet, og ikke som en aktiv pådriver innen å drive butikk, som næringslivets representanter på seminaret snakket om.

Les mer…

Sats på Indre Kystvakt, for å unngå oljekatastrofer.

Indre Kystvakt – Norne klassen

I lys av gårdagens miljøkatastrofe etter at bulkskipet Full City grunnstøtte ved Langesund i Telemark, hvor store mengder tungolje lekket ut, så er det på tide å se på hvordan Indre Kystvakt er organisert.

Forsvaret opererer totalt 11 skip i dag for Indre Kystvakt, med kapasitet til å sikre kysten mot oljesøl katastrofer. 3 nye skip i den større “Barentshav” klassen og 5 båter i den nye “Norne” klassen, og skipene KV Harstad, KV Ålesund, som har slepebåt og oljesølopprydnings kapasitet, skal betjene og sikre hele den langstrakte kysten vår, fra Vardø i Nord-Øst til Indre Oslofjord i Sør-Øst.

Kun 11 skip i Indre Kystvakt, skal sikre hele den langstrakte kysten vår, mot oljekatastrofer

Det sier seg selv at det lar seg simpelthen ikke gjøre, å dekke hele kysten med så få skip. Derfor må Norge doble av antall skip i enten Barentshav eller Norne klassen, for å sikre at kysten ikke opplever slike miljøkatastrofer igjen, som skjedde med Full City. Har Forsvaret kunne operere tilstrekkelig kystvaktskip langs hele kysten, som kan klare slike operasjoner som å hindre at for eksempel bulkskip som Full City å gå på et skjær i dårlig vær, så har vi sluppet å grise til den sårbare kysten vår.

Arbeiderpartiet har sviktet i forsvarspolitikken og fiskeripolitikken, og må ta ansvar for katastrofen

Regjeringen og Helga Pedersen som fiskeriminister og Strøm Eriksen som Forsvarsminister, har sviktet også her på dette området. Dette viser den gjennomgående holdningen fra AP at Forsvaret er kraftig underfinansiert, i forhold til de oppgaver de er satt til å løse. Fiskeriminister Helga Pedersen og Forsvarsminister Anne Grethe Strøm Eriksen (begge fra AP) må derfor kunne lastes, for den miljøkatastrofen som nå skjer i hele Skagerak, desverre.

For å ha tilstrekkelig beredskap så bør det være 25 skip til Indre Kystvakt, i enten Barentshav eller Norne klassen. Les mer om forslaget til oppgradering av Indre Kystvakt, på min sone på Origo kalt for Mitt Nord-Norge

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Webredaktør for Mitt Nord-Norge bloggen

Den vanlig nordmann, er den som betaler mest skatt til velferdsamfunnet

Professor og skatte-ekspert Ole Gjems Onstad

Skatteeksperten Ole Gjems Onstad går nå ut mot Kristin Halvorsen og resten av Regjeringen sine uttalelser, om at de rikeste må betale for velferden i Norge, via skatteseddelen.

Etter at RIMI hagen erklærte seg som skatteflyktning, så kom de rødgrønne på banen umiddelbart med nærmest en latterligjøring av Hagens avgjørelse, om å flytte til Sveits med formuen sin.

Ole Gjems Onstad, sier at det er ikke de rikeste som betaler mest for velferdstaten i Norge, det er den “vanlige mann i gata” som betaler hele gildet. Da kan Regjeringen være ærlig å si at det er vanlige folk, som betaler for velferden og innrømme norske borgere denne honnøren.

Inntil 67 % av bruttolønnen går tilbake til staten i skatt og avgifter, for en vanlig lønnsmottaker med god lønn

Inntil 47% marginalskatt (ordinær skatt, pluss skatt på næringsinntekt), pluss arbeidsgiveravgift på inntil 14,1 % pluss merverdiavgift på 25 %, gir et svimlende skattetrykk som ikke er bra, for de med grei og god lønn i Norge. Med andre ord om en “vanlig” lønnsmottaker, får utbetalt eksempelvis 100.000 kroner i lønn for en periode på 2 måneder, så går 47.000 kroner bort i marginalskatt. Hvis denne personen benytter de resterene 53.000 kronene av lønnen, til å kjøpe varer og produkter for, så betaler han eller hun 14,1 % arbeidsgiveravgift og 25 % MVA i tillegg, som utgjør totalt 20.723 kroner i avgifter til staten. Totalt forsvinner da 47.000 .- i skatt og 20.723.- kroner i avgifter inn til staten. Totalt 67.723 kroner i skatt for en vanlig nordmann med grei god lønn i skatt, av 100.000 kroner i lønn for 2 måneder.

Her beregnet av en samlet årslønn på 712.000 kroner som mange nordmenn faktisk har. I regnestykket er det ikke tatt med 112.000 kroner i bonusutbetaling, etter de 600.000 kroner i fastlønn som ligger i regnestykket. Med andre ord over 67 % av bruttolønnen går tilbake i skatt til staten!

Ja til redusert skattesats i Norge. Vi behøver oppegående næringsliv og stabile arbeidplasser

Regionpartiet mener at dette er alt for høyt skattenivå i Norge. Vi ønsker å redusere dette totale skattetrykket og samtidig senke lønnsnivået i offentlig sektor, slik at kjøpekraften blir øket litt for oss alle, men skatteprosenten blir vesentlig lavere. Lavere skatteprosent gjør at bedriftene går bedre, borgerne kjøper mere varer, og dette fører til at kommunene og staten opprettholder omtrentlig samme skatteinngang. Men det helt avgjørende positive, er at næringslivet blomstrer igjen på grunn av det lavere skattetykket,som igjen gir bedre resultater på bunnlinjen.

For vanlige folk er kanskje 712.000 i årslønn uoppnåelig, så der foreslår vi en generell skattereduksjon for årslønninger mellom 300.000 kroner – 441.000 kroner, og for de som blir berørt av toppskatt i skatteklasse 1 og 2 med årslønner mellom 441.000 kroner -711.000 kroner brutto. For de lavtlønt under 300.000 kroner ønsker vi et større bunnfradrag.

Regionpartiet ønsker lavere skatte og avgiftsnivå i Norge

Alle disse satsene blir fastsatt i det kommende programmet vårt, så det er bare å følge med hva vi i Regionpartiet, mener om skattenivået. At det er for høyt nivå er det ingen tvil om, hvis vi skal få et velfungerende næringsliv, i de nærmeste årene. Vi behøver stabile arbeidsplasser fra et velfungerende næringsliv, som får beholde mer av de verdier de skaper. Jeg tror de fleste velger å få beholde jobben sin, enn at bedriften de jobber i, skal skattes like inntil skifteretten!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

Norgespartiet krever folkeavstemning, om fiskekvotene skal tilbakeføres til folket.

Miljoskisse

I Finnmark er hele den pelagiske kvoten (sild og lodde) på vestlandske hender (10 familie-rederier), så der ligger utspillet hos Regjeringen og Lisbeth Berg Hansen (AP), om å la Nord-Norge igjen få tilbake sine egne fiskeriressurser av sild og lodde. Måten disse 10 vestlands-rederiene bruker den pelagiske kvoten til å bytte til seg torskekvoter, gjør i tillegg til at disse vestlands-rederiene, spiser betydelig av Finnmark fiskeren sitt marked, og dette må det bli en slutt på.

Lønnsnivået i Norge må ned. Logistikk og sluttforedling av konsumentprodukter gir Nord-Norge muligheter

Produksjonskostnadene er nok dyrere i Norge enn i Kina, selv etter at fraktkostnader er tatt med, foreløpig. Det generelle lønnsnivået i Kina er på vei opp og det vil da komme et balansepunkt, om når det lønner seg å produsere i Kina. Øker både frakt og lønnskostnadene ytterligere der, så vil det ikke være så mye å hente på å produsere i Kina. Lønnsnivået i Norge må ned. 10 års lønnsfrys i offentlig sektor er påkrevet, og kan vi senke skattene og avgiftene så kan vi i tillegg redusere lønnsnivået, i hvertfall ned til svensk nivå. Det ville hjulpet betydelig.

Les mer…

Hvor viktig er egentlig Nord-Norge for Arbeiderpartiet?

Hålogaland

Det nærmer seg Stortingsvalg og det kommer til å bli svært gjevnt i følge meningsmålingene, for hvem som skal sitte innenfor regjeringskontorene i 4 nye år.

AP sin nyvalgte partisekretær var i Tromsø i går og proklamerte at nordområdene er strategisk viktig for AP og at Regjeringen kommer til å satse i nord. Hva betyr ordet satse? Det kan i hvertfall ikke bety finansielt på det innenlands statsbudsjettet, for der har den AP ledede Regjeringen nærmest sulteforet nordområdene i alle år, og har forsatt med dette i inneværende stortingsperiode.

Ti prosent av befolkningen og 10 % av det innenlands statsbudsjettet nordover

Vi er 10 % av befolkningen og har et unisont krav om 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til Nord-Norge. AP og resten av de rødgrønne har tilbakeført mellom 4-7 % av det innenlands statsbudsjettet for denne 4 års perioden til Nord-Norge. Før dette så lå det på mellom 2-4 %. Skyldes økningen at Regionpartiet har kjørt en aktiv kampanje mot neglisjeringen, som de rødgrønne har påført vår kjære landsdel? Utvilsomt. For ellers har ikke Trond Giske på festspillene i Harstad uttalt nettopp at “det skal bare mangle at ikke Nord-Norge skal ha 10 % av kulturbudsjettet, siden dere er 10 % av befolkningen”. Dette er Regionpartiet sin hovedparole, og det er faktisk bare Giske som nå tar Nord-Norge delvis på alvor og nå øker kulturbudsjettet til 10 % av det hele kulturbudsjettet for Norge som helhet. Den nevnte nordområdesatsningen, skulle egentlig medført at de ble gitt en ekstra bevilgning på 4-6 % i tillegg til de 10 %, for at det skal kunne kalles en satsning, men alikevel fortjener Giske ros her for å delvis ha kommet oss i Regionpartiet i møte.

I tillegg fortjener utenriksminister Gard Støre ros for det arbeidet som ble gjort med å sikre eierretten til kontinentalsokkelen i “Smutthavet”, “Smutthullet” og Polhavet nettopp, det er godkjent nordområdsatsning på det utenrikspolitiske plan. Men hovedproblemet gjenstår innenriks og skjevfordelingen av budsjettene.

Nordområdesatsningen har vært fraværende for den vanlige mann i gata

For den gjevne mann i gata, så oppleves nordområdesatsningen som bare fine ord, uten handling. Intet har blitt endret innad her oppe, så jeg vil påstå at skal Regjeringen få 4 nye år, så må de lytte til Nord-Norges befolkning, og Regionpartiets systemkritikk. Vi er kanskje et bittelite parti, men oppslutningen og hva vi sier i media og her på forumet, blir nøye lagt merke til. Og vi gir ikke vår støtte til AP med 4 nye år, før vi får en bindende uttalelse fra Stoltenberg om at Nord-Norge skal ytes retteferdighet på budsjettene, og vi skal ha en endring i antall Stortingsrepresentanter som synliggjør den strategiske viktigheten av landsdelen vår, slik Raymond Johansen uttaler til avisa Nordlys.

Regionpartiet krever enda mer innflytelse, og vil være viktig å lytte til

Kommer en slik bindende uttalelse fra Stoltenberg, så kan det godt hende at vår anbefaling og vår innsats er nok, til å la de rødgrønne få 4 nye år. Inntil videre så ligger det an til at vi anbefaler våre velgere og sympatisører å stemme FRP, for å få fart på samferdsel, forsvar, sykehus, skole og så videre i nord.

Valget er enkelt, men likefult så vanskelig. For oss i Regionpartiet, så er vår egen landsdel helt avgjørende strategisk. For Norge så er nordområdene helt kritisk avgjørende, å kunne ha eierrett i. Den som leser vårt forum her på Origo, skjønner hvorfor.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel”