Viser arkivet for stikkord ap

Demokrati ja takk! Vi følger opp Stoltenbergs lovnader om demokrati.

Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya, så har Statsminister Stoltenberg sagt tydelig ifra om at det nå skal bli mer demokrati i Norge. Dette applauderer Regionpartiet, hvor undertegnede sitter som partileder. Regionpartiet har vært den største demokratiforkjemperen i Norge.

Vår store kampsak; en demokratireform som vil tilbakeføre lokalt og regionalt folkestyre, gjennom å innføre 5 selvstyrte regioner i Norge, hvor hver region styres av et folkevalgt Parlament og den øverste folkevalgte leder i hver region, er en Guvernør. Landet ønsker vi som helhelt styres av en folkevalgt President. Slik styres de aller fleste land i verden, både i Europa, Asia, Afrika og i Amerika. Tyskland for eksempel har delt opp landet sitt i rene delstater, hvor hver delstat styres av en Statsminister og hver deltstat har eget parlament. Tyskland som helhet styres av en Rikskansler (President). De fleste land i verden har tilsvarende styreform.

Les mer…

Riddu Riddu festivalen sitt budskap om samhold og respekt, er mer enn noen gang aktuelt etter terrorhandlingen

Riddu Riddu festvalen i Manndalen er over, og jeg sitter med mange tanker i hodet etter den blodige fredagen i Oslo, hvor en terroraksjon berøvet mange unge mennesker sitt liv og mange er skadd eller hardt skadd som følge av drapsmannens bestialske handlinger. Riddu festivalen er det strake motpart, til ondskapen som denne personen stod for i Oslo. Samholdet, kampen for demokrati og menneskerettigheter for alle urfolk, og det mellommenneskelige aspekt, er det som preger den fantastiske festivalen inne i den lille bygda Manndalen i Kåfjord.

Jeg fikk nyhetene om terrorbomben i Oslo, rett før jeg satte meg i bilen på vei til Riddu. På Nordkjosbotn snakket folk om skytingen på Utøya, uten at jeg kunne få brakt på det rene om dette var en del av samme terrorhandlingen. Da jeg ankom Riddu og ble tatt imot på den aller beste måte som menneskene i Manndalen kan gjøre for de som kommer på besøk, fikk jeg den forferdelige nyheten om at over inntil 80 mennesker var drept på Utøya på AUF sine sommerleir der. En slags merkelig stemning preget Riddu sletta. Mange gråt åpenlyst siden flere av Riddu staben har sine barn på AUF sin sommerleir eller man kjenner noen som var der nede i Oslo eller på Utøya. Den festen som Riddu festivalen alltid har vært, var preget av sorg, vantro og regelrett sjokk. Men der og da reiste Riddu sin sjel seg og slo tilbake ondskapen, med å vise samhold, kamp for demokratiet og det frie ord, mellommenneskelig forståelse og respekt, som er Riddu Riddu festivalens sjel. Ingen andre steder har jeg opplevd enn så genuin følelse av disse verdiene, som jeg også kjemper for i det daglige.

Når konsertene startet på fredagskvelden, var alle artistene preget av den sjokkerende handlingen som skjedde tidligere på ettermiddagen i Oslo og på Utøya. Spesielt gripende var vokalisten Natalie Pa’apa’a i det australske bandet Blue King Brown, sin tale til publikum på Riddu sletta. Hennes bønn om grenseløs kjærlighet og samhold, var var svært rørende. Dette satte stemningen før Timbuktu og Lawra Somby avsluttet fredagskvelden, på en så fantastisk måte som gjorde festivalens 20 årige historie til den mest verdige måte, men samtidig med den mest eksplosive mellommenneskelige kraften Riddu sletta kan oppvise, på de beste dagene . La det være helt klart. Timbuktu leverte et forrykende sceneshow med et budskap som man ikke kan ta feil av, da Timbuktu sang “Det ordnär seg det det gjør det alt tid, det løser seg, det gjør det all tid” i den kontekst at vi skal aldri bukke under for terror, vi skal kjempe for å få samfunnet tilbake til slik det var før terrorhandlingen skjedde og at livet må gå videre, spesielt for å minnes de døde og at deres kamp for demokrati, gjennom politisk virke, må videreføres uansett hvilket politisk parti man stemmer på. Ikke siden bandet Hedingarna for 14-15 år siden holdt sin fantastiske konsert på Riddu, har jeg følt så kraft og styrke på Riddu, kanskje med unntak av Mari Boine sine opptredener.

Bildeserie med 20 bilder — bla ved å trykke på pilene

Alle bilder er beskyttet av opphavsrett/Copyright Per Vidar Johansen. Vennligst respekter dette

Lørdagens konserter ble derfor naturlig nok avlyst og en minnekonsert tidligere på kvelden ble satt i stand, for å minnes de døde og støtte deres pårørende, og for de som har sine skadde på sykehus. Festivalens leder Ragnhild Dalheim Eriksen, holdt en gripende tale før minnekonserten startet og samlet Riddu til en verdig avskjed for denne gang, på deres 20 års jubileum. Minnekonserten ble en fin avslutning med de fantastiske artistene som befolker det nordlige deler av Russland, med sine helt nydelige stemmeprakt og flotte fargerike drakter. Jeg fikk lyst å reise østover på den russiske tundraen/taigaen å besøke disse kulturene, for å lære mer om dem. Fra Aotearoa (populært kalt New Zeeland) opptrådte bandet The Tribe ledet av volkalisten Moana, med et sceneshow med så nydelige vokale toner at man fikk gåsehud på armen og fikk mest lyst til å gråte, så vakkert var det. Kombinasjonen med det lyse og vakre vokalene kombinert med aotearisk stammedans (om det begrepet er korrekt), viste frem den stoltheten som stillehavsfolket kan oppvise med fryktinngytende grimaser og kraftfull dans.

Fra Tibet kom Chime Arkhang med helt nydelige vokalprestasjoner med sitt utmerkede band. Da Arkhang avsluttet sin minnekonsert med å be en tibetansk bønn, følte jeg det som om en helt spesiell god åndelig kraft, var iblant oss publikummere på Riddu sletta. Da var Riddu “hjemme”.

Derfor vil jeg i Riddu Riddu sin ånd, få lov til å takke festivalens ledelse for en godt håndtert festval med den respekt situasjonen krevde. Jeg er tilbake neste år, det håper jeg mange andre også er, for å vise at terror skal aldri stoppe kampen for demokrati, menneskerettigheter, samhold, kulturell bevissthet, respekt for ulike måter å tenke på innenfor sin kulturelle bevissthet.

Vil samtidig benytte anledningen til å uttrykke min dypeste medfølelse for de som har mistet sine og for de som er og har vært veldig redde for sine sårede.

Takk Riddu Riddu for at dere finnes

For Mitt Nord-Norge bloggen

Per Vidar Johansen

Webredaktør

Hva betyr festivalkulturen for innbyggerne i nord?

Årets Bukta festival i Tromsø er over for denne gang, og det ble nok en suksess for Robert Dyrnes og hans dyktige stab. En rekke andre festivaler er på gang, spesielt Riddu Riddu festivalen i Manndalen som starter denne uken, er et viktig tiltak for å bygge identitet, tilhørighet og solidaritet mellom de 2 urfolkene som befolker Hålogaland (Nord-Norge), rettere nevnt som kystbefolkningen og samene. Der Bukta festivalen henvender seg et publikum for å underholde med god musikk, fortrinnsvis rock, så er Riddu festivalen rettet inn mot urfolk og bygge etnisk tilhørighet og dialog.

Det koster å bygge opp festivaler som år etter år skal levere sitt produkt til et mer og mer kresent publikum i nord. Hålogaland (Nord-Norge) har fått oppjustert sine budsjetter på kultur fra Statsbudsjettet, og det har vært en lang vei å gå for å få gjennomslag for at landsdelen skal behandles på like fot med andre landsdeler, slik at man her nord får 10 % av det samlede kulturbudsjettet på Statsbudsjettet slik Nord-Norge har krav på. Regionpartiet i nord har vært den som har stått på barrikadene og forlanget at Kulturdepartementet øker budsjettet for Nord-Norge, og Regionpartiet fikk til slutt gjennomslag for dette under festspillene i Harstad i 2009, hvor daværende Kulturminster Trond Giske kom Regionpartiet i møte med sitt krav om “10 % av innbyggerne i Norge og 10% av statsbudsjettet skal benyttes i Nord-Norge”.

Bildeserie med 14 bilder — bla ved å trykke på pilene

Alle bilder er opphavsbeskyttet med copyright Per Vidar Johansen. Vennligst respekter dette.

Selv om Regionpartiet fikk gjennomslag for dette kravet og derav stor økning i statstøtte til festivaler som Bukta og Riddu Riddu, etablering av Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, økt driftsbudsjett for Hålogaland Teater og Nordnorsk kunstmuseeum blandt annet, inkludert mer penger til idretten i nord, så har Regionpartiet fremmet et nytt folkekrav til dagens Kulturminister Anniken Huitfeldt fra AP. Det gjenstår nå et etterslep på kulturbudsjettet for Nord-Norge, på flere milliarder kroner, siden det ble startet å bevilge penger til kultur over Statsbudsjettet, grunnet at daværende Kulturminister Trond Giske faktisk innrømmet at Nord-Norge gikk hadde gått for “lut og kaldt vann” på alle statsbudsjett inntil 2009 . Dette beløpet må staten betale ut til Nord-Norge gjennom et eget nordområde kulturfond, for å ytterlige øke kulturarrangementer, idrettens kår gjennom flere idrettsanlegg, og til kor, korps og andre frivillige lag og foreninger i nord.

Regionpartiet har derfor utfordret Kulturminister Anniken Huitfeldt (AP) med følgende spørsmål: “Vil du gjøre godt igjen mot landsdelen ved å opprette et nordområde-kulturfond, som kompensasjon for de tapte kulturmidlene som Nord-Norge aldri fikk tilbakeført, fra det tidspunkt det ble startet å bevilge midler til kultur over Statsbudsjettet?” Riddu Riddu festivalen er i så måte et meget godt tidspunkt og sted å kunngjøre etableringen av et slikt nordområde-kulturfond. I rettferdighetens og kulturens navn!

For Mitt Nord-Norge bloggen

Per Vidar Johansen

Webredaktør og kulturjournalist

Bygg tunnel gjennom Lavangsdalen på E8

Moderne ettløpstunnel, hvor midterste felt kan benyttes som forbikjøringsfelt styrt av lyssignaler.

Etter gårdagens dypt tragiske trafikkulykke i Lavangsdalen sør for Tromsø, hvor 5 personer mistet livet, så er det viktig å debattere om hva som må gjøres med denne svært trafikkerte dødsveien, som siden år 2000 har krevd 22 menneskeliv fra Nordkjosbotn til Tromsø. Det verste døds-strekket er uten tvil den korte, men værharde Lavangsdalen, hvor 11 mennesker har mistet livet bare fra 2004 og frem til nå. Slik kan det ikke fortsette.

Lavangsdalen har en av de tetteste elgstammene i hele Nord-Norge. Under årets elgjakt ble det observet nærmere 50 talls elg i dalen. Dyrene er relativt stedegne gjennom hele vinteren og dette fører til en rekke elgpåkjørsler gjennom vinteren, som representerer en alvorlig trussel for at menneskeliv skal gå tapt.

Les mer…

Tar Stoltenberg ansvaret om det blir en katastrofe i Nordnesfjellet?

Kings Bay gruveulykken på Svalbard førte til regjeringskrise for AP i 1962, ved at Gerhardsen sin regjering måtte gå av, etter at 21 mennesker døde som følge av en gasseksplosjon i en gruve. Gruvedriften var vanskelig og en slik katastrofe kunne inntreffe, men måleinstrumenter og sikkerhetsteknologi var fremmen-ord i gruvene den gang da.

En mye større katastrofe kan inntreffe i Lyngenfjorden i Troms, hvor Norges farligeste fjell, Nordnesfjellet i Kåfjord kommune, kan rase ut og ta livet av flere hundre eller endatil tusenvis av mennesker, ved et værst tenkelig scenario, fra en flodbølge som kan oppstå om fjellet raser ut. Nå er det slik at dette fjellet er i dag fulgt opp av høyteknologisk måleutstyr, som følges opp av de beste eksperter på dette fagfeltet. Med andre ord regjeringen som øverste ansvarlige skal ha kontroll over utviklingen i Nordnesfjellet.

I dag kom sjokkmeldigen om at Norges Vassdrag og Energiverk (NVE) ikke lengre vil bevilge penger til å fortsette overvåkingen av fjellet. Lokale protester fra politikere (endatil fra AP sin egen ordfører Bjørn Inge Mo) og øvrig lokalbefolkning, ser ut til å være nyttesløst. Olje og Energidepartementet har avslått en anke om å forsette å bevilge penger til fortsatt overvåking. Med andre ord, Regjeringen forsøker å frasi seg ansvaret om det skjer en ulykke, med denne handlingen. Man kan spørre seg, om det faktisk ligger et taktisk spill bak å stoppe overvåkningen av Nordnesfjellet. Er det slik at NVE vet at dette kommer til å gå fryktelig galt og ikke lengre vil være ansvarlig fagetat og at Regjeringen derfor bevisst forsøker å “stikke av med halen mellom beina” mens fjellet enda står der.

Nå krever Regionpartiet som jeg styrer, svar fra Statsminister Stoltenberg, om hvem som har ansvaret om katastrofen inntreffer og hundrevis av mennesker dør i Lyngenfjorden, grunnet at staten ikke lengre vil overvåke fjellet!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Lever vi i et demokrati i Nord-Norge?

Etter dagens avsløringer på NRK om hvordan østlandsmakta posisjonerer seg selv for å styre hele landet, er det betimelig å stille spørsmålet om vi virkelig lever i et demokrati her i Nord-Norge, eller om vi faktisk nærmer oss et diktatur, hvor Nord-Norge mer er å regne som en provins, uten noen form for bestemmelsesrett over eget samfunn.

Grunnlaget for at vi er en av Europas siste “sovjetstater” er følgende:

 • 40% av statsrådene i dagens rødgrønne regjering, skatter til Oslo eller Akershus kommune, mens kun 20% av befolkningen kommer fra dette området.
 • Nord-Norge og de andre distrikt regionene blir neglisjert på statsbudsjettet og mesteparten av natur ressursene (spesielt innen olje, gass og fisk) ser befolkningen i nord, lite igjen av.
 • Nord-Norge har en trend med befolkningsnedgang, hvor de unge vurderer mest å flytte sørover, grunnet manglende statlige investeringer i nord. Dette er svært alvorlig!
 • Samferdselsutbygging og nordområdesatsningen er avslørt som en stor bløff, fra Stoltenberg og Co.

 • Forsvaret er nesten helt radbrukket i Nord-Norge. Den tidligere viktige statlige “hjørnesteinsbedriften” er nesten helt avviklet i nord, og ressursene er benyttet til å bygge ut statsapparatet i Oslo. Til hvilken nytte for oss i nord? Vi kan heller ikke spå trusselsituasjonen i fremtiden i våre naboland, slik at vi kan komme til å angre bittert på at vi nesten har avviklet forsvaret i nord, siden klimakatatrofer med påfølgende matmangel og politiske katastrofer kan endre trusselsituasjonen i løpet av dager og måneder.
 • De fleste mediehusene har sin lokalisering i Oslo, og har derfor ikke den nødvendige kontakten med grasrota, som utgjør størsteparten av dette landet.
 • Den enorme advokat, finans og konsulentbransjen som lever av det offentlige, er en “grå eminense” i det offentlige Norge. Avhengigheten av det Oslostyrte regjerings-apparatet, gjør at det bygges uoffisielle nettverk som virker i det skjulte mellom juss og maktapparat. Dette utgjør en risiko for at disktrikt blir nedprioritert til fordel for Oslo og Akershus interesser, hvor et Oslobasert advokatselskap har motstridende klienter fra sentrum kontra distrikt, innen samme fagfelt.
 • De fleste PR byråer og lobbyister har sitt tilholdsted i Oslo, og er derfor mest tilgjengelig for de som ønsker å fremelske det sentrale østland og som jobber for politiske vedtak som favoriserer Oslo eller Akershus baserte interesser.
 • Partisystemet er skreddersydd for å konservere makt på det sentrale østland, der folkemengden er størst og dermed stemmeberettige velgere er størst. Politiske vedtak fattes via flertallet og de bestemmer hvordan for eksempel Nord-Norge skal håndteres. Med andre ord østlandets maktpolitikere er de som reelt bestemmer hvordan ressurser i nord, skal utnyttes eller forbydes å utnyttes.
 • De tydligeste forskjellene på østlandsmakta er innen kultur og idrett, hvor det er en liten klikk av maktmennesker innenfor Oslogryta, som bestemmer mye av retningslinjene for hvor og hvordan kultur skal utøves.
 • Det enorme statlige byråkratiet som stadig vokser, gjør at enhver interesse som strider mot Oslo og Akershus interesser, blir effektivt motarbeidet. Dette ser vi tydelig på hvor vanskelig det er å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo. Striden mellom Statskraft/Regjeringen på den ene siden og vestlandets politikere og befolkning på den andre, er et annet eksempel på hvordan distrikt forsøkes overkjørt av sentralmakta i Oslo.

Slik kan vi ikke fortsette lengre. Regionpartiet har lansert en enkel, men gjennomtenkt og gjennomførbar reform, for å endre på dette. Del landet opp i 5 selvstyrte regioner som styrer all innenrikspolitikk selv, og hver region styres av en folkevalgt Guvernør. Landet omgjøres til Republikk og en folkevalgt President styrer all utenriks og forsvarspolitikk, samt administerer Norges Bank og domstolene. Oljefondet deles i 7 like store deler og hver region mottar hver sin del av oljefondet som egenkapital, og de 2 siste delene av oljefondet overføres presidentembedet. Hovedstaden flyttes til Trondheim, hvor presidentembedet blir lokalisert. Regioninndeling fungerer for de fleste moderne land i Europa og USA, så hvorfor skulle de ikke også fungere for oss? Det er for store kulturelle og geografiske forskjeller til at vi fortsatt skal bo i Europa mest sentralstyrte stat, også kalt den siste sovjetstat.

Tiden er inne, for å legge ned Stortinget, og erstatte det med regionale parlamenter. Les om vår regionreform her og hvorfor vi skal vedta denne helt avgjørende reformen for hele landets fremtid.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Status for Regionpartiet. Åpent brev til Bernt Sønvisen, fylkessekretær i AP i Troms.

Bernt 250px bigger

Forrige Lørdag var fylkessekretær i AP,

Bernt Sønvisen ute med en lite hyggelig kommentar i avisa Nordlys, om Regionpartiet som jeg sitter som partileder for. Jeg syns derfor som partileder, at det er på sin plass å reagere skarpt på det innlegget som stod på trykk i avisa Nordlys, sin side med ytringer. I innlegget til Sønvisen, så går han til frontalangrep på nystiftede Regionpartiet og skjeller oss ut etter noter. Blandt annet ramser Sønvisen opp en del meldinger, som står på vårt Twitterkonto (en internett tjeneste med korte meldinger som tillater en personlig stil). Det Bernt Sønvisen her har gjort, er å gå inn på Twitterkontoen vår og hente ut overskrifter fra Twittermeldingene, men han har utelatt de viktige linkene (adressene til internettsider som Twitter-sitatene henviser til).

Når vi skriver på Regionpartiets Twitterkonto, om at Jens Stoltenberg har blitt en diktator, så får Sønvisen det til å virke som om det er vi i Regionpartiet, som har bestemt at Stoltenberg er en diktator. Sønvisen unnlater her å ta med linken til den artikkelen, som twittermeldingen henviser til. Det er faktisk AP sin egen ordfører i Sandøy kommune, som sier at Stoltenberg har blitt en diktator, og vi hensviser derfor til denne artikkelen på nettavisen, som AP ordfører Jens Myklebost utbasunerer denne kraftsalven på. Artikkelen om Stoltenberg som diktator kan leses her

Slik er det med alle Twitter meldingene, som Bernt Sønvisen kritiserer oss for. Derfor virker Sønvisen sin artikkel i Nordlys totalt misvisende og jeg reagerer derfor skarpt på denne måten å henge ut politiske motstander på! Under her følger et åpent brev til Bernt Sønvisen i AP. Min holdning til Sønvisen, er at denne personen burde ikke innha den øverste funksjonær stillingen i AP i Troms. Den som leser det åpne brevet under her, forstår kanskje hvorfor:

Med hilsen Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

-—————-Åpent brev til Bernt Sønvisen, fylkessekretær i AP i Troms————————

Til Bernt Sønvisen, Fylkessekretær i AP i Troms. Tilsvar til innlegg i avisa Nordlys, om Regionpartiet.

Har gått igjennom twitter kontoen din Bernt Sønvisen. Den 6 Januar i år står følgende på trykk på din Twitter konto: “I villnisset av politike mikroorganismer på ytterste høyre fløy, finner man patetiske Regionpartiet. Er det noen der som ikke er straffedømt?” sitat slutt.

Ser at du Bernt Sønvisen har vært inne og slettet kommentaren. Jeg tok heldigvis kopi av hele Twitterkontoen din, før du slettet denne horrible kommentaren, og det vil på neste styremøte i partiet, vurdert om du blir politianmeldt for grov sjikane av politiske motstandere.

Bernt Sønvisen i AP, har store manglende kunnskaper om politiske motstandere

Når du skriver i ditt innlegg i Nordlys og på din blogg på Blogspot, om “hvor blir det av Regionpartiet” og “Etter navneskiftet har det blitt dørgende stille fra den kanten. Det eneste stedet vi kan skimte av livstegn fra Regionpartiet er på Twitter” sitat slutt, så spør jeg meg om hvordan du som fylkessekretær for AP, ikke har klart å få med deg den programbyggingen vi driver med på Origo sonen min, på http://mittnord-norge.origo.no og på http://regionpartiet.origo.no

“Mitt Nord-Norge” sonen på Origo, er en av de mest besøkte politiske sonene på Origo og jeg syns det er rart at du ikke klarer å få med deg denne viktige møteplassen, for Regionpartiets politikk og møte med samfunnet. Er det ikke din jobb som fylkessekretær, å holde deg oppdatert på politiske motstandere sin politikk? I såfall virker det som AP har valgt feil person, til denne viktige stillingen. Når du heller ikke har tatt deg bryet verdt, ved å gå inn på partiet sin nettside www.regionpartiet.no for å se hvor vi står politisk, så virker dette enda merkeligere av deg. Regionpartiet står ideologisk mellom SP og KRF og vi er derfor sentrumskonservative. I noen saker er vi enige med FRP om innvandring, motstand mot moskebygging i Tromsø, betalt av det ultra konservative og rasistiske Wahabi regimet i Saudi Arabia. AP i Troms omfavner et regime som ønsker å bygge en kjempestor moske i Tromsø og gjøre antirasistiske Tromsø til et ikon og mekka, for det brutale og rasehatende menneskesynet som Saudi Arabia fremmer, samt at vi ikke godtar FN sin klimabløff, så betyr det ikke at vi står ideologisk ytterst på høyre fløy sammen med Fædrelandspartiet og ekstreme partier på ytterste høyre fløy, som vi forøvrig tar avstand fra.

På nytt stiller jeg meg undrende til dine manglende kunnskaper, om politiske motstandere. Hvis du ikke fikk med deg at vi gikk ut og anbefalte våre medlemmer og støttespillere, å stemme Senterpartet eller Kystpartiet ved valget i fjor høst (siden vi selv ikke stilte til valg), så kan du umulig være rett person til å inneha stillingen som fylkessekretær i AP. Vi var veldig tydelige på at vi ligger ideologisk mellom SP og Kystpartiet, og det er for meg en gåte, at du karakteriser partiet vårt som en “mikroorganisme på ytterste høyre fløy”. Men den kommentaren din sammenfatter vel bare hva AP har blitt til i dag. Et maktarrogant parti, som ikke er i kontakt med seg selv og samfunnet.

Bernt Sønvisen, misbruker Twitter kontoen til Regionpartiet, for å fremme egen sak

Når det gjelder ditt innlegg om Regionpartiet, som du publiserer på Blogspot, i avisa Nordlys og på Twitter, så kunne du vært så ærlig å henvist til linkene som twittermeldingene, fra vår Twitter konto referer til. Blandt annet refererer du i innlegget her følgende, til en twitter melding fra Regionpartiets konto: "Jens Stoltenberg er en diktator. Fler og fler som skjønner tegningen " Twitter sitat slutt.

Du unnlater her å kommentere at det er AP ordfører Jens Myklebost i Sandøy kommune, som kommer med denne beskrivelsen av sin egen Statsminister. Og det sier jo litt, når så erfarne AP politiker som Myklebost kommer med slike uttalelser om Jens Stoltenberg! Legger ved linken til Twitter meldingen vi la ut på kontoen vår, så alle kan se hva AP sine egne ordførere sier om diktatoren Jens Stoltenberg

Det er forøvrig partiets nestleder, Håkon Winther, som styrer partiets Twitterkonto og Winther skriver i en personlig og ungdommelig stil, som han har full rett til å benytte. Håkon Winther har ingen problemer med å kalle en “spade for en spade” og det har vært allment akseptert dagligtale i Nord-Norge, å benytte direkte tale. Jeg deler Winther sin oppfatning av direkte tale, og har overhodet ingen problemer med å benytte direkte tale. Ingen har ondt av å høre sannheten, når det blir så til de grader arrogant av AP, som det er nå. Når Håkon Winther viser frustrasjon og sinne over den maktarrogansen som AP påfører vårt elskede Nord-Norge, så er det lov å bli skikkelig sint og til og med benytte seg av sterke ord. Twitter er en personlig uttrykksform, hvor man setter sitt personlige preg på de korte meldingen man skriver, og er derfor forståelig at Winther skriver Twitter-meldingen som han gjør.

Ut fra din egen Twitter konto Bernt Sønvisen, så ser jeg at du har valgt tilnærmet samme måte, å profilere dine Twittermeldinger på!

Når Winther skriver om at “damn, noe må gjøres” så viser det bare frustrasjonen han og partiet vårt føler ovenfor den maktarrogansen Jens Stoltenberg og resten av AP ledelsen, påfører landsdelen vår. Begrepet “noe må gjøres” refererer til at vi må få AP til å snu i statsbudsjettets feildisponeringer, som rammer Nord-Norge brutalt og feilaktig, som igjen fører til at folketallet har stagnert og Finnmark er i ferd med å fraflyttes, på grunn av denne maktarrogansen som AP viser oss.

Arbeiderpartiet har fått panikk etter meningsmålinger og forsøker å dreie fokus bort fra egen udugelighet

Når du Bernt Sønvisen skriver i ditt innlegg her i bloggen din: “Den nye partilederen, Per-Vidar Johansen, møtte jeg personlig, da vi begge var publikummere i en TV-debatt. Da hevdet han at partiet hans gjorde krav på å bli tatt på alvor. De kom nemlig til å ta flesteparten av de nordnorske mandatene ved stortingsvalgene i framtiden, vi andre skulle bare passe oss”, sitat slutt, så må jeg spørre deg følgende:

- Med de meningsmålingene som har vært gjort av Regionpartiet, utført av NRK Nordland i fjor høst, hvor Regionpartiet var 3 størst bare slått av AP og FRP, og AP sin elendige meningsmåling nettopp, hvor FRP nå er like store som AP, og de borgerlige partiene større en Regjeringspartiene til sammen tror du at AP vil fortsette å være største parti ved stortingsvalget i 2017 eller 2021?

Regionpartiet er satt opp for å komme i opposisjon ved Stortingsvalget i 2021, så vi ha god tid på oss. Når Arbeiderpartiet ble startet i 1887 og kom til regjeringsmakt først i 1935 (48 år etterpå) så undrer jeg meg over dine sitater om “hvor blir det av Regionpartiet”. Jeg begynner faktisk å tvile på dine evner til å vurdere andre partier, når du ikke engang husker ditt eget parti sin historie. Regionpartiet satser på å komme i oppposisjon 13 år etter (ved Stortingsvalget i 2021).

Jeg kan forstå panikken som nå brer seg i AP og at man behøver en skyteskive, for at man selv begynner å miste grepet om makten. Da syns jeg det er ufint av deg, å ta et nystartet parti og forsøke å dreie fokuset bort fra AP sitt kommende fall fra makten. AP har et alvorlig problem med den maktarrogansen partiet legger for dagen, og fortsetter AP på den destruktive kursen, så skal man ikke se bort fra at Regionpartiet en gang i fremtiden etter 2021, kommer i en maktposisjon. Hvis vi ikke klarer det på mindre en 48 år, så kan du Sønvisen ringe meg (om du fortsatt er tillitsvalgt i AP) og spørre meg om “hvor blir det av Regionpartiet?”

Vi som jobber med Regionpartiet er ikke taburett og prestisje søkende politikere. Vi er vanlige mennesker med en brennende kjærlighet til egen landsdel, og vi forsøker å kjempe mot maktarrogansen til AP

Regionpartiet er i dag under oppstart og vi driver partiet av egen lomme, av ren idealisme og kjærlighet til vår egen landsdel. Denne landsdelen virker det som AP gjør det de kan for å ødelegge, med å beslaglegge halvparten av våre egne penger og verdier, og fører dem ned til østlandet for å bygge ut samfunnet der. Hvis du ikke fikk med deg at dette er partiets hovedkampsak, så er du herved informert. Vi er hverken erfarne ringrever politisk, som streber etter taburetter og prestisje. Vi er en gjeng unge ildsjeler som driver partiet, og vi gjør det av ren kjærlighet og idealisme som en kampsak, for å forsøke å berge vårt elskede Nord-Norge, fra avfolking og for å igjen reise landsdelen som det beste geografiske området i Europa å bo i. Vi ser enorme muligheter i vår egen landsdel, men vi har ikke alle svarene i dag, men vi vet hvor vi skal med partiet og har en langsiktig visjon for mulighetenes landsdel. Vi kommer i allefall ikke til å gi oss. Vi sitter ikke lengre og finner oss i denne maktarrogansen, som ødelegger vårt samfunn her nord. Vi er unge og idealistiske, og vi kommer til å fortsette å hamre løs på Arbeiderpartiet, inntil dere snur. Lytter dere ikke til oss og velgerne her nord mr. Sønvisen, så ser jeg ikke bort fra at AP “skal bare passe dere” for Regionpartiet i fremtiden.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

“Nord-Norge, mulighetenes landsdel!”

www.twitter.com/pervidar

Hva vil vi med Afghanistan og fremtidens NATO?

Taliban dreper små barn i en terrorhandling i Pakistan

NATO sin nye generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, har vært på besøk i Norge og bedt om mere soldater fra vår regjering, til innsats i Afghanistan. NATO ønsker å iverksette den nye strategien om å heller trene opp og bygge opp Afghanistan sin nye hær, i stedet for selv å aktivt bekjempe Taliban og andre mafialiknende grupper av narkotika kartell, som forsøker å ta over makten, i dette strategisk viktige sentral-asiatisk landet.

Stoltenberg sier nei, og argumenter med at vi allerede deltar relativt mer enn andre NATO land, i forhold til folketall. Stoltenberg og vår nye forsvarsminister Grethe Faremo, er enige i denne strategien om å heller trene opp den afghanske hæren, slik at de selv kan ta kontroll over eget land. På sikt så må NATO en gang trekke seg ut av dette landet, så NATO sin strategi om å bygge opp en godt fungerende afghansk hær, er viktig for å lykkes i oppbyggingen av dette landet.

Les mer…

Frank Aarebrot mener finnmarkingene er Norges narkomane

Frank Aarebrot

Under forskningsdagene i Alta i dag, kom Frank Aarebrot med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at finnmarkingene er Norges narkomane og at staten er den største “pusheren” i form av overføring av statlige penger. Uttalesen fra Årebrot kan tolkes på flere måter.

Antall ansatte i offentlig sektor i forhold til befolkningtall, tilsier at Finnmark sin befolkning prosentvis ligger i toppen, på antall innbyggere ansatt i det offentlige eller som mottar trygdestønader. Men det er ikke denne prosentvise andelen som er problemet. Ser man på de svært begrensede mulighetene til å få igang større private arbeidsplasser utenom primærernæringene og de mange sesongarbeidsplassene, så er det naturlig at offentlig sektor i Finnmark blir prosentvis større, en andre deler av landet.

Les mer…

Hvor går Stoltenberg. Mot nord?

Den nordlige dimensjon

Etter valget så er det viktig å se hvilken vei, landets Statsminister ønsker å gå fremover. Landet er delt ganske så nøyaktig helt på midten, i 2 politiske blokker med AP på den ene siden og et sterkt konservativt FRP og Høyre på den andre siden.

Flertallet med knappest mulig margin til AP, bør gi et signal om at mer konservativ poltikk er ønsket av velgerne. Det viser valgresultatet. SV har tapt stort og Høyre og FRP gått mye fram. Senterpartiet holder stillingen i sentrum nesten alene. Stoltenberg må derfor ta velgerne på alvor og dreie landet inn i en mer konservativ retning, ellers så er han i utakt med velgermassen.

Det siste sosialdemokratiet i Europa som holder stand, gjør det ikke fordi det føres en sosialistisk politikk, men fordi de enorme olje og gass inntektene, partistøtten fra LO og media sin lydighet mot Stoltenberg, har hjulpet AP til en knappest mulig seier i valgkampen. Uten oljen, LO, “partipressa” og valgkamp-maskineriet til AP, så er min spådom at vi ville hatt en konservativ regjering i dag.

Stoltenberg må lytte til velgermassen og føre en politikk mer i retning av sentrum

Så hvilken vei går da Stoltenberg? Mot sentrum bør han ihvertfall bevege seg og la Senterpartiet få føre en vesentlig større rolle i fortsettelsen av Stoltenberg 2 Regjeringen. Det er åpenbart noe som ligger i kortene. Med et venstre som ligger nede og et nærmest usynlig KRF, bør Stoltenberg gripe sjansen og la Senterpartiet få fritt spillerom til å ta hele sentrum alene. SP sin politikk og program er etter det jeg kan se, en god match for å ta alle sentrumsvelgerne og det er dem er det en god del av, faktisk rundt 15 % om man kan kalle KRF for en sentrumsparti. Ved å gi SP fritt spillerom til å ta disse 15 %, så vil det sikre Stoltenberg 2 Regjeringen, ytterligere 4 nye år ved valget i 2013.

Senterpartiet er derfor nøkkelen til fortsatt rødgrønn politikk og ny periode i statsminsterstolen, for Stoltenberg etter 2013. Men da må SP i den kommende Regjeringen, få de ministerpostene som kan tillegges “konservativ” politikk i Stoltenberg 2, sin fortsatte regjeringsperiode. Dette gjelder Forsvardepartementet, Landbruk og matdepartementet, Justis og politidepartementet, Olje og energidepartementet og Kommunal og regionaldepartementet. I tillegg bør Senterpartiets program om jernbane i nord, om skattetrykket og satsning på fornybar energi, og satsning på gründerne i dette landet, takes inn som et sentralt og bindende vedtak, i en ny Soria Moria plattform.

Viktig å føre bindene og deltajert Soria Moris erklæring, for å fortsette i regjering

Jeg vil på det sterkeste advare Stoltenberg, om å unngå å detaljfeste Soria Moria erklæringen. Å ha som taktikk fra AP om å ikke komme med bindende og detaljerte erklæringer i Soria Moria, vil gi Venstre og KRF fotfeste igjen i sentrum og dermed vil de rødgrønne kunne tape valget i 2013. For SP vil det være avgjørende å få en bindende og detaljfestet politikk i retning sentum, i den kommende Soria Moria forhandlingene. AP forsøker nå å ha en mer åpen plattform, i den nye Soria Moria erklæringen for å øke AP sin politikk og degradere SP og SV enda mer. Men da skyter Stoltenberg seg i foten, ved neste korsvei i 2013.

Den andre helt avgjørende veivalget som Stoltenberg må ta, er å yte Nord-Norge rettferdighet på statsbudsjettet og få flere ministerposter tildelt de nordnorske representantene, i Regjeringen. SP sine representanter fra Nord-Norge, bør faktisk få så mange som mulig av minsterposter i de departementene, jeg har listet opp. Det vil skaffe troverdighet for nordområdesatsningen, som det lenge har vært snakk om, skal komme.

Rett veivalg vil derfor være å dreie Soria Moria mot sentrum og mot nord. Skulle det være på tide for Stoltenberg å gå for en “privat globalisering”, så må han få til en fungerene nordområdepolitikk først og benytte den som springbrett, i sitt kommende politiske liv. Uten å skape resutater i eget hus, så vil ikke den videre politiske karriere i utlandet, være noe å snakke høyt om. Jeg venter spent på om det blir noen resultater i nord, men jeg er i sterk tvil i så måte.

Ha en god helg!