Viser arkivet for stikkord 2022

Boikott-kampanje er startet mot OL i Oslo 2022. Bli med du også!

Vi har startet en svært viktig boikott-aksjon for å stoppe Idrettstyret sin søknad om et vinter OL i 2022, med Oslo som søkerby. Vi benytter Facebook som plattform for kampanjen.

Denne boikott aksjonen er svært viktig å delta i, uansett hvor du kommer fra i landet, utenom det sentrale østland. Dette fordi om Oslo får OL mesterskapet, så må staten ta av midlene til Nasjonal Transportplan til å gi Oslo enda mer infrastruktur de ikke behøver, og idretten over hele landet blir skadelidende, siden anleggsmidlene skal takes over tippemidlene til enda mer topp moderne idrettsanlegg, som de helle ikke behøver. Derimot behøves det en storstilt satsning på infrastruktur og idrettsanlegg, i hele landet utenom Oslogryta. Uansett om det gjelder fotball, handball, skiskyting, eller hva det måtte være.

Bli med og støtt opp om kampanjen med å melde dere inn i aksjonsgruppa og legge til venner fra Facebook lista di, som du tror støtter denne boikott kampanjen. Du kan bli med ved å trykke på denne linken Boikott OL i Oslo 2022

Med hilsen kampanjeleder

Per Vidar Johansen

Pressemelding fra Regionpartiet om boikott av OL i Oslo 2022

Pressemelding fra Regionpartiet om boikott av OL i Oslo 2022

Regionpartiet sender i denne pressemelding ut et varsel om oppstart av en boikott kampanje, rettet mot eventuelle bedrifter som vil sponse et eventuelt vinter OL i Oslo i 2022. Regionpartiet anser et nytt OL i Oslo i 2022, vil medføre en ytterligere sentralisering inn mot det sentrale Østland, på bekostning av Nord-Norge og andre regioner utenfor det sentrale Østland.

Ideen til boikott kampanjen, er det Senja mannen Even Eilert Andersen som har. Han kom til Regionpartiets ledelse og ønsket drahjelp til å få igang en boikott kampanje, mot eventuelle sponsorer for et vinter OL i Oslo 2022. Regionpartiet har samme syn som Even Eilert Andersen, om neglisjeringen som skjer mot Nord-Norge på alle plan. Vi stiller oss derfor i spissen for en boikott kampanje, mot et eventuelt OL i Oslo 2022.

Boikott kampanjen vil bli forsøkt spredd over hele landet, gjennom media og gjennom idrettskretsene utenom det sentrale Østland, slik at det blir en grasrotbevegelse mot et eventuelt OL i Oslo 2022.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Mobil 948 72 705
E-post per.vidar.johansen@regionpartiet.no
Web www.regionpartiet.no

Pressemelding fra Regionpartiet om OL i Oslo 2022

Pressemelding

Regionpartiet gir sin fulle støtte til Troms Idrettskrets og leder Knut Bjørklund, i sin kritikk av Idrettstyret i Norges Idrettsforbund som med sitt vedtak, vil ha Oslo som eneste søkerby til å søke om et eventuelt vinter-OL i 2022.

Regionpartiet støtter Troms Idrettskrets, fordi denne saken handler om langt mer en å arrangere et OL i Oslo i 2022. Det pågår en intens sentralisering ned mot det sentrale østland innenfor de fleste samfunnsområder, og et OL i Oslo i 2022, vil bare føre til ytterligere sentralisering ned mot det sentrale østland. Nord-Norge kommer til å miste flest innbyggere, som følge av en enda hardere sentralisering som følge av et OL i Oslo. På starten av femtitallet utgjorde Nord-Norge 12,5 % av innbyggerne i Norge. I dag utgjør vi 9,8 % av innbyggertallet i Norge og tallet synker enda. Dette må ikke få fortsette.

Les mer…