Viser arkivet for august, 2013

Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

Edward Snowden, NSA og PRISM avhopperen som nå er i Moskva, bekrefter nå min avsløring om Bulavamissilet som spant på himmelen på Nord-Troms, i desember 2009. Raketten vakte stor oppsikt over hele verden, da den kom til syne på nord-øst himmelen over Nord-Norge, den 9 desember 2009. Jeg konkluderte rimelig raskt ved analyser og mitt nettverk, at dette var en rakett fra Russland, som var en del av et uhyggelig kald krig operasjon, mellom USA og Russland.

Mange trodde ikke på min versjon, da jeg avslørte historien om amerikanske agenter på hotell i Nord-Troms og Finnmark, og en intens maktkamp mellom stormaktene i vårt eget territorium. Jeg informerte om kapring av raketten i luften, hvor Bulava missilet til slutt ble skutt ned ved hjelp av Bluebeam teknologi, fra HAARP/Eiscat anlegget utenfor Tromsø på Breivikeidet. Raketten eller deler av den havnet i havet nord for Tromsø, hvor en fisker nesten fikk deler av raketten i hodet.

I EU Times rapporten, i nest nederste avsnitt, siterer kilden til denne FSB rapporten, som sirkulerer inne i Kreml i Moskva, hvor Snowden avslører den egentlige årsaken til det svært anstrengte forholdet mellom Putin og Obama. FSB rapporten peker spesifikt på “Norway spiral warning” som er denne rakettepisoden som jeg har avslørt saken på. I rapporten skriver kilden til FSB rapporten at rakettepisoden og USA sitt ansvar for nedskytingen av Bulava missilet, er den direkte årsaken til det svært anspente forholdet supermaktene imellom. FSB kilden siterer også at Russland har ikke enda ikke gjengjeldt krigshandlingen fra USA/Norge (a warning, mind you, that has not been heeded")….

“The GRU addendum to this FSB report, however, cryptically states that for the “truest meaning” of Snowden’s information revealing who the US is really at war with, and the fears of Obama-Bush-Clinton, lies in the 9 December 2009 “Norway Spiral Warning” giving to our Earth on the eve of Obama receiving his 10 December 2009 Nobel Peace Prize…a warning, mind you, that has not been heeded”

EU Times rapporten kan leses her på denne linken. Vær oppmerksom på at artikkelen er sabotert av “de som har noe å tjene på det”, så ikke klikk på linkene inne i rapporten, men det går fint å åpne nettsiden til EU Times og lese artikkelen deres, men som sagt ikke klikk videre på linkene der.

Artikkelen min med avsløringene om hele denne svært alvorlige hendelsen kan leses og deltakes i debatten her

Les mer…