Viser arkivet for juli, 2013

Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår norske stat og vår kristne kulturarv.

Det okkulte Vatikanet, som historisk kommer fra de blodtørstige Khazarene fra Kaukasus regionen, med sine “hellige” ordener slik som Jesuittordenen, Malteserordenen, Frimurerordenen, og svikefulle norske stortings og regjeringspolitikere, har gjennom de 21 målsetningene til Vatikanets sin egen avdeling “Comittee of 300” og illuminati, den nazistiske verdensmafiaen til Vatikanet, klart å ødelegge vår engang så stolte og frie nasjon. De har også klart å ødelegge vår kjære kristne lutherske protestantiske statskirke, ved å legge henne under Vatikanets nye verdenskirke, uten at den norske befolkning har blitt informert om dette. Gjennom å bruke den internasjonale sosialismen som verktøy (Nazisme, Fascisme, Kommunisme eller Islam), så har Vatikanets nazier, som aldri tapte andre verdenskrig, bare omorganiserte seg og dannet sine egne organisasjoner NATO, FN og EU/EØS og amerikanske CFR – Comittee of Foreign Relations.

Naziene til Vatikanet kontrollerer også verdens finanser, gjennom det tette samarbeidet med den politiske zionismen som Vatikanets Jesuitter startet rundt år 1900 gjennom Theodore Herzl, en jødisk ateist. Zionismen er spredt i ulike retninger med “Big Bankers” som den mest fremtredene politiske zionist ideologien, formelt styrt av den okkulte og hemmelige dødskulten illuminati, som utgjør kjernen i Zionismens innerste krets. Disse kontrollerer i samarbeid med Vatikanets jesuitter de store pengeinstitusjonen; IMF pengefondet, Verdensbanken, BIS-Bank of International Settlement (alle statsbankers mor) og amerikanske FED banken. I tillegg har de etablert den sentrale komiteen “Comittee of 300” som et samordningsverktøy for å få etablere det 3’dje riket, under navnet NWO – New World Order verdensregjeringen i FN bygningen i New York. De har også infiltrert Norge og har i dag sine landsvikere innefor både Kongehus, Regjering og Storting. Sentralt i dette verdensbedraget er Vatikanets ordener, alt fra Jesuittordenen, Malteserordenen og Frimurerordenen. Malteserkorset er lett å kjenne igjen, det brukes som “hedersymbol” på de fleste av lederne i denne internasjonale mafiaen. De 21 punktene til Vatikanets nazistiske mafia, er oppsummert i boken “Committee of 300” av forfatteren Jon Coleman

Les mer…