Viser arkivet for september, 2012

Regionpartiet legges ned

Avtroppende partileder i Regionpartiet, Per-Vidar Johansen

Regionpartiet legges ned. Interim-styret som ble etablert 21 oktober 2008 i Tromsø, har vedtatt å legge ned partiet. Grunnlaget for å legge ned partiet, er at Norge under Arbeiderpartiets styre, har utviklet seg inn i en diktatorisk retning, i løpet av 77 år mer eller mindre med makten i Norge. Derfor har det vært svært krevende å etablere et nytt politisk parti fra grunnen av, hvor man hele tiden sloss mot AP sitt regime, som er etablert innenfor media kontroll og pressesensur, innen svertekampanjer mot politiske motstandere av AP og innenfor hele statsforvaltningen, hvor AP har plassert sine folk for å presse igjennom sine direktiver, ofte på tvers av folkets oppfatning av hva et demokrati skal bestå av og fungere som.

Les mer…