Viser arkivet for mars, 2012

Boikott OL i Oslo 2022 sonen på Origo, er nå opprettet

Mitt Nord-Norge bloggen er stolte over å kunne presentere den nye kampanje-websiden Boikott OL i Oslo 2022. Denne nettsiden er en kampanjeside for organisasjonen Boikott OL i Oslo 2022, som jobber for å få innført en forbrukerboikott, rettet mot bedrifter som stiller seg som sponsor av Norges Idrettsforbund/Norges Olympiske Komite sin søknad til IOC, om å få avholde vinter OL 2022 med Oslo som søkerby.

Boikott OL i Oslo organisasjonen anser at en boikott av bedrifter som støtter NIF/NOK sin søknad i IOC om å arrangere vinter OL i 2022, med Oslo som søkerby, å være viktig å gjennomføre. Dette fordi breddeidretten kommer skadelidende ut av et eventuelt OL i Oslo 2022 siden mesteparten av idrettsanlegg og all infrastruktur utenfor Oslo, må vente på sårt tiltrengte midler i 6 år, på grunn av et eventuelt OL i Oslo 2022. Et slikt arrangement vil ytterligere forsterke sentraliseringen inn mot Oslo, og skade landet som helhet. Spesielt vil den allerede meget betente Vest/Sør-Øst og Nord/Sør konfliktene bli ytterligere forsterket, med et vinter OL i Oslo i 2022.

Boikott OL i Oslo organisasjonen jobber med ulike strategier for å lykkes i kampanjens mål, som er å få Kulturdepartementet å avslå en statsgaranti for OL i Oslo 2022, samt at ekstraordinært Idrettsting, stopper den videre saksbehandlingen av søknaden til Idrettstyret. Et OL i Oslo 2022, vil sannsynligvis koste over 50 milliarder kroner. Mest sannsynligvis opp mot 70 milliarder kroner. OL i Tromsø 2018 var stipulert til å koste 28 milliarder kroner, og Idrettstinget stoppet denne søknaden fordi en flertall av Idrettstinget etter sterk påvirkning fra dagen idrettstyre, mente et OL i Norge i 2018 ville bli for dyrt samfunnsmessig. 4 år etterpå, i 2022, så skal et OL i Oslo koste inntil 70 milliarder kroner.

Bli derfor med i denne viktige kampanjen og støtt opp under kampen for et likeverdig idretts-Norge hvor breddeidretten med barn og ungdoms behov og muligheter, prioriteres foran en 14 dagers fest, hvor regningen for denne idrettsfesten kan bli opp mot 70 milliarder kroner.

Besøk websidene til Boikott OL i Oslo 2022 her

Med idrettshilsen

Per-Vidar Johansen

Kampanjeleder i “Boikott OL i Oslo 2022”

Min bestefar Johannes Valdemar Olsen, en glemt krigshelt, som deltok som spesialsoldat ved Narvikfronten under 2 verdenskrig og opplevde forferdelige scener, da hele hans lag ble drept av tysk granat-ild og kun han overlevde. Takk for at du kjempet, Bestefar!