Mitt Nord-Norge bloggens topp 10 artikler

Per-Vidar Johansen, freelance journalist og webredaktør

Jeg opprettet Mitt Nord-Norge bloggen i mars 2009, som freelancejournalist, for å skrive om politikk i Nord-Norge og beskrive realitene som omgir Nord-Norge som region. Lite ante jeg den gang, om at min lille blogg ble sentrum for avsløringer av flere store saker i verdenspolitikkens mørke maktspill-korridorer. Jeg har listet opp de 10 viktigste artiklene som jeg har skrevet om på nyhetsbloggen min, og artiklene har spennvidde fra avsløringer om kald krig mellom supermaktene, med den amerikanske nedskyting av det nye supervåpenet til Russland, Bulava interkontinentale atomraketten. Nyhetsbloggen har videre artikkler med avsløringer om hvordan Vatikanet styrer verdens maktinstitusjoner bak vår rygg, artikkel om hvordan domstolene har blitt korrumpert og hvor omtrent samtlige dommere i Norge driver uten gyldig autorisasjon, og til hvordan Norge ble tvangsinnmeldt direkte inn i EU av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre i 1994. På topp 10 listen har jeg også funnet plass til en artikkel jeg skrev om 22 juli terroren, satt i skarp kontrast til den fredelige sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riddu i Manndalen i Kåfjord.

Jeg har forsøkt å rangere de artiklene jeg er mest stolt av som samfunnskribent, men det er vanskelig å trekke frem en absolutt favoritt blant mine mange og varierte artikler, på min etterhvert så poplulære samfunnskritiske nyhetsblogg. Men om jeg skulle trekke frem en absolutt favoritt, så får det bli rakettsaken, hvor USA sine etterretningstjenester i et koordinert angrep, tok over Russland sin nye stolthet, Bulava missilet, ved å hacke seg inn i hoveddatamaskinen til missilet under oppskytingen i Kvitsjøen, via spionsatelitter og HAARP teknologi, tok over styringssystemene og dirigerte raketten inn over norsk territorium, hvor USA skjøt ned den russiske Bulava atomraketten, inne på norsk territorium i Nord-Troms, via HAARP anlegget på Ramfjordmoen utenfor Tromsø. Norge var timer unna full krig med Russland i desember 2009, etter at Stoltenberg regimet godtok denne enorme amerikanske provokasjonen mot Russland, utført inne på norsk territorium. Ironien i saken er at Obama dagen etter at han gav ordre til denne enorme provokasjonen mot Russland, stod på podiumet i Oslo Rådhus og mottok fredsprisen, ledsaget av en samlet norsk regjering i salen. Det er litt av et paradoks. Informasjonen og avsløringen som jeg stod bak, er senere bekreftet av Edvard Snowden, CIA og PRISM avhopperen, som nå er i Moskva under Putins beskyttelse.

Her er mine 10 beste artikler rangert etter min egen oppfatning av artiklenes betydning:

1. Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

2. Norge er ingen rettstat lengre. Anarkiet kommer!

3. Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår norske stat og vår kristne kulturarv

4. Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge

5. Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre

6. Hva skjer med det norske oljefondet?

7. Anne Grethe Strøm Eriksen (AP) forfalsket en rapport om nedleggingen av Olavsvern marinebase i Tromsø

8. Riddu Riddu festivalen sitt budskap om samhold og respekt, er mer enn noen gang aktuelt etter terrorhandlingen

9. Ny grenseavtale mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og Gahr Støre har gitt bort “halve Norge” til Russland!

10. Hålogaland som egen stat

Det er også verdt å nevne min artikkel på Nyhetsspeilet om Tempelridderne

Vist 1607 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Barnevernet i Norge
barnevernet i Norge har tagit barn mot sin vilja mot barneverna loven og mot mennskligarettigheter,
barne vernet tar inte hensyn til att det er ut länska med borgare eller norska medborgare deta finnomen er ut strett över hela Norge , det för syner sig med falska lögner förtal kränginar , falska vittne med på hittade
lögner sak skyndiga som får läse jorunalen innan de vet vem personen er de har ingen egen bild på vem på personen er utsett er barnen för psykisk misshandel , luv uar barn som inte behöver det , river förälder i bitar post tramasisk liderlser för barn og föräldrar , utsetter barn i foster hjem og instuitioner för övergrep drogar barnen , för de ska bli narkonaner allt för de ska ha flr med psykiska lidelser , eg er svensk min dotter og son er i barneverners klor iopplands fylke 3 andra barn som er syskon er også svenska sitter på olika håll för det inte ska ha kontakt med varandre, sitter også i barnevernets klor ,på osakliga grunder fylkes nenmdener kjöpt det har fallit dom , i denna oskynska barne handel ´som barne venet driver med . jag og dena mamma er ute i svenska media , jag er bosatt i Norge , kjempar för jeves mitt norska myndigheter i ett öde lan d med över grep brydd på tysnads pikt med hot kräningar , från bv , min dotter vill bara hjem det er hennes ord med deter inte bv ord det er att hon har det bar jag stider för mina barn ska hade bra inte dåligt , min son er ut satt ad foster familjen med psykiska på hpp han vil også der i från det er djevligare enn då skulle tenka sig jag för vemtar mig att mina barn ska komma hjem men, jag vet og så att bv samlar in barn för det ska tjena pengar på det det er mennskiohandel og de ska stoppa olviga barn til att konnatil Norge ( så kallat mennskiohandel) dubbel morall , nor de tar barn för oskyldiga föräldrar 12. 000 personer jobber imot bv för en gransking avbv og ein resning til ny og gamla barneverns barn före dete barneverns barn för ein summa pengar som motsvarar 2år 6mån jobb för ett för stört liv ut satta för sexuella övergrep totyr innan för lås dörrar jag vet jag vet mer en jornalister mer en stortnget mer en kongen om dessa som lider av pysika lidersre , jag er
vad som förser går , jag vil att noen tar tag i detta jag reser inte i från min dotter , min engel jag kjempar også för att andras barn ska få komma hjem , stortinget er redda jag vet att jornalister venter utan för för att få tag i detta , jag er inte redd för att ta opp det jag har yttings frihet barnen har det bedre hjema enn på foster hjem eller instutioner, de går på före detta instotionsbarn også som har barn og tar barnen , för de tror att de er drogar , för de har drogat den en gång , det finns ein det som klarar sig utan droger i dag , fast de har psykiska liderser , det er inte deras fel det er bv fel det er mot mennskliga rettigheter , det er inte rett att tvinga ett barn til droger som det inte behöver det er inte rett att krenka eller utsatt noen för vold i olika former, det er personliga övergep bv håller på med , det er många lov brudd, ibv , men de vill inte se det
jag vill att det ska komma ut hur bv gör med vi barn som de tar til en menniskohandel, som er olovigt att göre
Og de kan inte stå för att det löger eller att de gör fel ,allt er kjöpt advokater sakydiga, vittne stötte familjer stötte kontatker,fylkerett m,m snilla det finns mer ifo om du vill ta opp der

Jeg skal skrive en ny artikkel om Barnevernet snart og da kommer jeg til å ta opp alle aspekter vedrørende Barnevernet, og den ondsinnede strategien det norske regimet har, på vegne av sine internasjonale oppdragsgivere (illuminati sentralbank mafiaen)

Det er en bevisst strategi for illuminati mafiaen (sentralbankmafiaen som er styrt av de falske jødene), å ødelegge Norge innenfra. Barnevernet, giftige vaksiner, GMO-genmodifisert mat, gift sluppet ut i naturen, krig, terror, “Big Pharma” pilletriller-firmaene og en rekke andre våpen benyttes av den internasjonale illuminati mafiaen underlagt Vatikanet og Frimurerordenen, til å slavebinde et hvert menneske i deres fascistiske nye verdensorden NWO-New World Order.

Annonse

Nye bilder