Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.

Ja det er faktisk sant, Norge er allerede EU medlem. Gro Harlem Brundtland og Bjørn Tore Godal, underskrev Norges EU medlemskapet den 24 juni 1994, på Korfu i Hellas, sammen med flere andre nasjoner som ville bli EU medlemmer. I november samme år, ble det avholdt en folkeavstemning i Norge om EU medlemskapet. Folket gav sitt klare nei til EU under folkeavstemningen, slik de også gjorde i 1972. Men da hadde allerede Gro Harlem Brundtland underskrevet EU medlemskapet for Norge, den 24 juni 1994 på Korfu, sammen med Sverige, Finland og Østerrike.

Bilde tatt fra selve underskrivelses-seremonien av EU medlemskapet, der Gro Harlem Brundtland, sammen med Jan Tore Godal, Grethe Knudsen og Eivinn Berg, grunnlovsstridig melder Norge inn i EU, uten Stortingets og folkets samtykke. Videoen viser hvor Gro Harlem Brundtland uten faktisk mandat fra Grunnloven, på grovt kriminelt vis, signerer EU medlemskapsavtalen og melder Norge inn i EU bakveien. Brundtland regjeringen hadde bare et høyst tvilsomt mandat fra Stortinget til å forhandle med EU om et mulig medlemskap, IKKE å signere EU medlemskapet, siden det Grunnloven forbyder en slik handling. Skulle Brundtland-delegasjonen hatt en slik rett, så skulle det vært ventet til et utfall av folkeavstemmingen og deretter som minimum endring av Grunnlovens § 93 med 3/4 dels flertall over 2 stortingsperioder, før en undertegnelse av medlemskapet kunne ha funnet sted på lovlig vis. Fra 1:25 ut i filmen vises bevises på hennes kriminelle og landsforæderiske handling, da hun ulovlig signerer EU medlemskapet.

Jonas Gahr Støre var Gro Harlem Brundtland sin “fotsoldat” og han var sentral i forhandlingene med EU, og overkjørte blant annet Jan Henry T. Olsen (“No fish” Olsen), i forhandlingene med EU om fiskerispørsmålene, i følge den legendariske avisredaktøren Ivan Kristoffersen i en artikkel i avisa Nordlys 7 september 2013. Thorvald Stoltenberg overtok fra dag 1 etter 24 juni 1994 som Norges kommisær for fiskerispørsmål til EU. Gahr Støre var den sentrale arkitekten i dette organiserte landssviket fra Arbeiderpartiet, da dette Grunnlovsbruddet ble foretatt, uten at noen av de impliserte ble straffet, og de er fortsatt ustraffet for sin svært kriminelle gjerning. De blir sågar hyllet i AP den dag i dag, og er de sentrale “spillerne” i systemet. Gro Harlem Brundtland er i dag nestleder i Verdens Internasjonale Sosialister, og Jonas Gahr Støre som var sentral i forhandlingene, er i dag minister med klippekort på statsrådpost i Jens Stoltenbergs regjeringer. Det er ingen tvil om at det var et fullverdig EU medlemskap, som den norske delegasjonen jobbet for å få innført, i henhold til den fullmakten delegasjonen jobbet etter, en fullmakt som uten tvil er Grunnlovstridig. Fullmakten som den norske forhandlingsdelegasjonen hadde med seg, er ikke gyldig, siden det krevdes Stortingsvedtak med 3/4 dels flertall over 2 Stortingsperioder etter grunnlovens § 93 (endringsregelen). Fullmakten kan lastes ned her I følge Grunnloven er det ulovlig å legge Norge inn under fremmed makt, og selve prosessen med forhandlingene, var derfor Grunnlovstridig.

Dette landsviket av episke dimensjoner, ble avslørt av Synnøve Fjellbakk Taftø, og gjort kjent gjennom hennes artikkel Globalistenes fremste agent som omhandler hvordan Jonas Gahr Støre, klarte å lure det norske folk til å avstå hele sin suverenitet som fri nasjon, over til EU, med dette skjulte EU medlemskapet. Synnøve jobbet på forhandlingstidspunktet som jurist under Utenriksdepartementet. Synnøve Fjellbakk Taftø er en av de skarpeste hjerner Norge noensinne har fostret, på internasjonal rett og rettsoppfatning. Synnøve Fjellbakk Taftø, jobbet i Utenriksdepartementet i diplomatiet i Geneve og ble løpende orientert om forhandlingsprosessen.

Synnøve Fjellbakk Taftø, Norges mest kjente politiske fange ble like etter artikkelen hennes ble publisert på Nyhetsspeilet, pågrepet i sitt eget hjem av lokalt politi, dratt ut i politibilen og kjørt til Nordland Psykiatriske Sykehus, dopet ned og innesperret uten mulighet til å slippe fri. Hun er gjentatte ganger blitt tvangsinnlagt og trakassert, på grunn av sine avsløringer om den indre kjernen i AP, og hun er fortsatt under trakassering av regimet. Her er artikkelen som bekrefter tvangsinnleggelsen av Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø skrev sin avslørende artikkel sammen med sin nærmeste medarbeider, dissidenten “Singoalla”. De to bar på denne informasjonen i en del år, før de lyktes i å få informasjonen ut til folket. Før denne artikkelen ble publisert gjorde de to tidligere forsøk på å få informasjonen ut, de ble da stoppet av massiv sabotasje, som gikk på veldig mange fronter, bl a ble Synnøve tvangsinnlagt. Singoalla ble utsatt for stigmatisering og svertekampanjer på nettet, for å diskreditere og bringe henne til taushet, samt massiv trakassering rundt hennes hjem, blant annet av en motorskykkelbande og 2 drapsforsøk. De to har ofte snakket om at det er et under at de fremdeles lever. Så vår Herre har nok et godt hjerte for dem. Det er også laget en støttegruppe på Facebook for Synnøve med over 3000 medlemmer,

Denne saken med Fjellbakk Taftø vekket stor internasjonal oppsikt, og den kjente senatoren og presidentkandidaten i USA, Ron Paul, som kjemper for menneskerettigheter i USA, tok saken opp på sitt eget nettsted her

Sitat fra Synnøve Fjellbakk Taftø i sin artikkel om Gahr Støre og EØS forhandlingene

Sitat Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere. Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.
Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.
Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt
Sitat slutt.

Kneblingen av norsk fiskeripolitikk i forhandlingene, og Jan Henry T. Olsen sin skjebne i AP

Jan Henry T. Olsen, AP sin fiskeriminister i 1994 under forhandlingene, satte seg opprinnelig til motverge mot Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland sitt hardkjør, mot våre fiskeripolitikk og vern om våre kvoter. Jan Henry T. Olsen frontet “No fish” politikken og ville ikke gi fra seg en eneste fisk til EU i disse “forhandlingene” i 1994, men Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre gav han beskjed om å vike front og godkjenne EU avtalen. Utad ble det kjørt en liten “no fish” kampanje for Jan Henry T. Olsen, om at Norge ikke hadde gitt etter for EU i “EØS” forhandlingene, med “no fish” (ingen kvoter avgitt for Norge) som budskap til EU, men i realiteten var avtalen klar at spanske og britiske fiskeriselskaper, fikk tilgang til våre fiskekvoter, siden Norge nå var blitt EU medlem. I 1996 er ikke Jan. Henry T. Olsen lengre med i den indre kjerne av AP, og skjøvet ut i kulden, som så mange andre dyktige norske politikere fra distrikt, som har stått imot globalistene i Arbeiderpartiet.

artikkel fra Nordlys 8 september 2013

Norge under kontroll av utenlandske klandestinske nettverk

Det er derfor et faktum at Norge er siden 1994 medlem av EU, og vi er alle ført bak lyset av Arbeiderpartiets globalister, som til syvende og sist styres av Jesuittene til Vatikanet og de politiske zionistene, som utgjør den internasjonale maktkabalen (politiske mafiaen). Disse politiske zionistene står bak opprettelsen av EU, NATO, FN og amerikanske CFR – Counsil of Foreign Relations, som ligger over FN i maktkabalen. Og disse politiske zionistene står bak ideologier som kommunismen, sosialismen, nazismen, fascismen. Denne politiske maktkabalen, går mer kjent under navnet illuminati, som betyr “de opplyste” og er en demonisk sekt bestående av de 13 mektigste familiene i verden, med det khazarjødiske Rotschild finansdynastiet familien i spissen. Frimurerordenen til Vatikanet, er selve makthierarkiet som denne internasjonale 1 prosent klubben har organisert seg etter. De sentrale medlemmene i kabalen, utgjør frimurertoppene i verden med 33 eller 34 grad. Illuminati finansierte blant annet den politiske zionistene Lenin og Trotsky sin revolusjon i Russland, for å drepe den kristne Tsaren og hans familie, samt stjele Russland gullbeholdning og drepe de kristne i Russland. Zionistene hater de kristne, og de har som målsetning å utrydde alle kristne i hele verden. Zionistene i illuminati sitt massemord i Russland, er godt dokumentert i dokumentarfilmskaperen Juri Lina sin film I skyggen av Hermes. Den filmen er vel anbefalt, men vær obs på sterke scener i filmen. Og det er svært anbefalt også å se Juri Lina sin nyeste dokumentarfilm Under the sign of the scorpion Filmen handler om zionistenes grep om makten, etter den russiske revolusjonen. De politiske zionistene som kontrollerer Vatikanet, stod også bak en annen sosialist, Adolf Hitler og det tyske arbeiderpartiet. Det samme med Stalin, han var også av samme blodslinjer som Adolf Hitler, siden begge kom fra Rotschild familien, som er øverst i Zionist-maktkabalen. Dagens Israel lider under disse politiske zionistene som ødelegger verden og Israel, og alle palestinske samfunn. Formelt er disse zionistene medlemmer av B’nai B’rith frimurerlosjen i New York og Jerusalem (utelukkende losje bare for jøder), og Mossad og AIPAC (den jødiske verdenskongressen) er deres viktigste våpen, sammen med kontroll på de store pengeinstitusjonene og NATO/EU organisasjonene, for å klare å opprette NWO New World Order verdensregjeringen, basert på internasjonal fascisme og terror.

Den politiske zionismen er opprettet av Jesuittene til Vatikanet, rundt år 1900, under den jødiske ateisten Theodore Herzl. Vatikanet opprettet også Islam, som et verktøy for å ødelegge den kristne kirken. Islamistene styrer Det Muslimske Brorskap, Hamaz, Hezbollah, Fatah. Zionistene baserer deres eget maktsystem de store pengeinstitusjonene i verden, som er viktig for deres verdens kontroll, siden de kontrollerer IMF pengefondet, Verdensbanken, FED banken på Wall Street og BIS – Bank of International Settlement (alle sentralbankers mor). Dermed har disse politiske zionistene også kontroll med de aller fleste bankene i verden, siden de kontrollerer disse nasjonale og internasjonale bankene sin pengestrøm. Disse politiske zionistene styrer USA sin regjering, Storbritannia sin regjering, Det Israelske Knesset (nasjonalforsamlingen) og Mossad etterretningen som er en avdeling under CIA, som igjen er underlagt den zionistkontrollerte Obama administrasjonen. Vår egen etterretning er sannsynligvis også under kontroll av den samme zionistkontrollerte maktkabalen, og tjener som et verktøy for å holde folket i Norge nede og kneblet, for å ikke få imot denne 1 prosent klubben av globalister. De ser på oss borgere, som deres slaver, og som brikker i deres kommende nye verdensorden NWO – New World Order verdensregjeringen, de allerede har etablert under FN i New York. Zionismen baserer seg på Zions vise protokoller, og en oppsumering av hovedstrategiene til zionistene kan leses om her, i en sammenfatning av Zion vise protokollene

Norges som stat grunnlagt av Jesuittene i 1905, og fortsatt under kontroll av zionismen

Norges første statsminister, Michelsen, med et karismatisk utseende

Da Christian Michelsen (Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen) ble Norges første statsminister i 1905, hadde Michelsen jesuitter (Vatikanets agenter) boende hos seg som rådgivere. Disse jesuittene var sentrale i utformingen av vår nasjon, og det er grunn til å tro at Norge, er en ren jesuittisk konstruksjon. Stortinget er også kontrollert av den samme zionistklanen, og opptrer som lydige pudler for disse zionistene. Ingen riksrettssak er reist fra Stortingets Kontroll og Konstitusjons komitee, mot Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Morten Vetland eller Bjørn Tore Godal for landsviket i 94 med EU medlemskapet. Stortinget har heller ikke reist noen riksrettssak mot Jens Stoltenberg, Gahr Støre og Grethe Faremo for deres “private” folkemord-krig i Libya, og Stortinget har ikke engang løftet en finger for å stille Jens Stoltenberg, Faremo, og Gahr Støre til ansvar for statskuppet Arbeiderpartiet gjorde i dommerforsikringskandalen, avslørt av juristen Herman J. Berge i fjor, da Høyesterett regelrett oppnevnte seg selv til den lovgivende forsamling og tok makten fra Stortinget helt og holdent, ved å sette Grunnloven ut av funksjon. Herman J. Berge er den kjente menneskerettighets-advokaten, med tidligere base i Luxembourg, som har fått Stoltenberg regjeringen dømt i Strasbourg for brudd på menneskerettighetsbrudd i Norge, en rekke ganger. Herman J. Berge måtte rømme Luxembourg og emigrere til en Stillehavsøy, av redsel for alvorlige angrep mot han og hans familie, for sine avsløringer av zionistregimet i Norge. Herman J. Berge driver fortsatt sin juristpraksis, med å avdekke og forsvare menneskerettighetsbrudd, gjennom sitt eget nettsted RettsNorge.com.

Slik er historien om hvordan AP regimet, som politiske stråmenn for den internasjonale zionismen under kontroll av Vatikanets Jesuitter, og hvordan disse behandler politiske opposisjonelle i Norge. AP sin politiske zionist Håkon Lie sa det rett ut: «Vi skulle bygge det nye Jerusalem», med den nye verdensorden underlagt Khazarjødisk dominans, politisk organisert av zionistene.

Hvilke utfordringer står Norge som nasjon over fremover, for å hindre zionismens videre destruksjon av vår nasjonalstat

Man kan så undre seg, er det mulig å ta tilbake vår nasjon og Grunnlov, og bygge en nasjon basert på fred, demokrati og respekt for universelle menneskerettigheter. Jeg tror dette er fullt mulig, om man bare forstår at disse menneskene utgjør bare 1 % av verdens befolkning, og vi er de 99 % andre på denne blå og grønne kloden. Man må derfor begynne en rettsprosess i Norge, med å få på plass en ny Høyesterett i Norge, som er av folket, og som ikke er et redskap for de politiske zionistene/frimurerne, slik det er i dag. En Folkets Domstol må gives rett av folket i Norge og Grunnloven, til å kjøre saker for denne domstolen, slik at vi får på plass en rettstat i Norge, for den finnes ikke i dag. Når rettstaten er på plass igjen, så kan demokratiet gjeninnføres som et direktedemokrati hvor store saker bestemmes gjennom bindende folkeavstemninger og det må opprettes frie valg på et nytt Folketing, satt sammen av enkeltstående representanter valgt direkte av folket, med representanter uten partitilknytning.

Partisystemet må faktisk opphøre, for partisystemet er zionistene sitt påfunn for å ødelegge nasjonalstatene i verden, og for å frata våre tidligere nasjonale monarker retten til å styre nasjonalstatene. Den siste viktigste nasjonalstaten som falt for zionistene, var nettopp Russland, med Lenin sin revolusjon, styrt og betalt av zionistene. Nasjonalstatene er den største hindring for zionistene sin fascistiske drøm, om å få innført NWO – New World Order verdensregjeringen, formelt underlagt deres eget FN. Derfor må Norge ut av zionistenes NATO, EU og FN, og heller bruke vår store oljeformue til å kjøpe oss tilbake suverenitet over egen nasjon, ved å kjøpe russiske våpensystemer og samarbeide politisk med Putin administrasjonen i Russland, siden Putin nå går aktivt i mot disse internasjonale zionistene, selv innad i eget land, hvor disse mørke kreftene har forsøkt å ødelegge Russland helt fra 1917, med å opprette KGB og kommunismen i Russland som deres verktøy.

Jeg har skrevet en avhandling om Zionistene/Vatikanet sin dominans av Norge, og hvordan vi kan ta tilbake vårt tapte rettstat og demokrati, i denne artikkelen Hvordan Vatikanet med 21 punkter har klart å ødelegge vår nasjon. Den er vel verdt å lese og forstå.

Jeg får benytte anledningen til å be borgerne av dette land tenke på denne artikkelen, når dere går til valgurnene 9 september, for å levere sin stemmeseddel. Det norske Stortingsvalget er faktisk i strid med Valglovens § 13-1 i følge Jurist Herman J. Berge Vi har intet demokrati eller rettstat i Norge, men vi kan som folk, reise oss mot zionistene og ta tilbake vårt fantastiske land og nasjon fra disse globalistene, med å opprette en ny rettstat og et nytt Folketing, av og for folket, og si opp internasjonale avtaler som lar zionistene kontrollere vår nasjon og våre barn.

Artikkelen er skrevet av Elin Tønjum og Per-Vidar Johansen

Per-Vidar Johansen er Freelancejournalist, Webredaktør og Grunnlovsaktivist

Mitt Nord-Norge bloggen – en nyhetsblogg om de skjulte maktsystemer, menneskerettigheter og lov og rett generelt.

Vist 115662 ganger. Følges av 23 personer.

Kommentarer

Norge kom inn i EØS ved en avstemming i Stortinget.
Der var det flertall – eller TVANG som du kaller det.

Norge er ikke representert i de avstemminer i EU. Vi er ikke representert ved utforming av lover og regler. Vi må bare ta imot og stemme over selv om vi vil ha det som kommer eller ikke.

Bjarne Håkon Hanssen var landbruksminister ved utbrudd av dyesykdom i … var det England eller Frankrike. Han dro til Brussel for å være med å se hva som skjedde. Han møtte alle og pratet og da møtet startet måtte han sitte på gangen.

FORDI NORGE IKKE ER MED I EU!

Det som nå blir spennende vil vere å se hvor lang tid den nye Regjering bruker på å etterleve sine
valgløfter , og hvor mange elefanter den nye Regjering må svelge !
Den nye Regjering vil bli fulgt med “argusøyne” av velgerene , da velgerene har opplevd 8 år med
lystløgner og lovnader !
Så får en håpe og tro at den nye Regjering har rygg til å reforhandle norges EØS avtale .
Den er gått ut på dato for lenge siden , samt si opp Schengenavtalen !
De kriminelle kan holde seg i sine hjemland !

Haakon B. jeg skal i påfølgende innlegg, gjengi til fulle en artikkel Erlend Grimstad og Kjersti Toppe skrev for noen dager siden i avisen Idag. Begge er sentrale Senterpartipolitikere i Norge. De skriver i sin artikkel om den forbrytelsen det ikke-legitime og Grunnlovstridige fullmakten, Gro Harlem Brundtland hadde med seg til EØS (Les EU) for handlingene på Korfu i 1994.

I kontekst sier artikkelen fra avisen Idag, at Grunnloven ble i realiteten forkastet av Stortinget i 1992 (høyforræderi av Stortinget), da EØS mandatet ble avgitt fra Stortingsflertallet (AP + H) over til Regjeringen Brundtland. Mandatet ble avgitt etter Grunnlovens § 26, men saksforslaget om et EØS mandat (til å forhandle med EU) skulle vært prøvd etter Grunnlovens § 93 (Grunnlovens endringsregel) som er mye strengere og krever 2/3 dels flertall over 2 Stortingsperioder. Derfor var mandatet/fullmakten som Gro Harlem Brundtland hadde med seg til EØS forhandlingene i Korfu Grunnlovstridig og dermed en meget kriminell handling om å legge Norge under fremmed makt (EU).

For det var det som faktisk skjedde. Gro Harlem Brundtland signerte avtalen, FØR folkeavstemmingen om EU medlemskap kom på høsten i 1994, og folkeavstemmingen var heldigvis negativ til EU medlemskap. Gro Harlem Brundtland og EU/Jesuitt arkitekten Jonas Gahr Støre, fikk panikk da deres statskupp ikke fikk medhold i folkeavstemmingen om EU senere samme år i 1994. De satt da med en underskrevet avtale som i realiteten var et EU medlemskap, men folket sa nei til EU. Det som Gro Harlem Bruntland og Jonas Gahr Støre gjorde i etterkant av folkeavstemmingen, er hva som gjør at Norge faktisk er fult ut ratifisert som EU medlem, selv om vi ikke deltar fysisk i EU sitt parlament.

Når Sverige og flere av EFTA landene gikk for et EU medlemskap, så var i realiten bare Norge og Island igjen av EFTA landene, og da laget Jonas Gahr Støre og sine Jesuittvenner i EU, en avtale mellom Norge og Island, som i innledningen til denne “rest EFTA” medlemskapsavtalen, likevel ratifiserer det fulle EU medlemskapet for Norge, men uten stemmeretten i EU parlamentet. Og igjen uten at Stortinget er med på avtalen.

Disse dokumentene ligger trygt forvart i Utenriksdepartementets safe i Oslo, uten innsyn for folket. Og det er dette dokumentet globalistene i Regjeringskvartalet, vokter som en hauk, for dette dokumentet avslører hele EU svindelen. Noen få mennesker høyt oppe i “systemet” har sett dette dokumentet og holdt det i sine hender, men disse svært få menneskene, har regimet i Norge handtert svært brutalt, for at disse ikke skal snakke om hva de har sett av beviser, for at Gro Harlem Bruntland med sin “Rasputin” Jonas Gahr Støre, gjorde av statskupp mot folket i 1994. Jeg snakker spesielt om Synnøve Fjellbakk Taftø, som nevnes i artikkelen over her. Under her følger Senterpartitoppenes avhandling om EØS mandtatet som var Grunnlovstridig og dermed en kriminell handling å melde Norge direkte inn i EU, bakveien.

Av Erlend Grimstad, Kjersti Toppe, Sp

EØS-avtalen og norsk avmakt

(Debatt): Mister våre nasjonale politikere makt og styringsevne i et unionspreget Europa og i en globalisert verden? Som et eksempel kan vi bruke det nylig vedtatte Datalagringsdirektivet i EU.

Direktivet, som alle andre EU-direktiv etter 1992, ble vedtatt med alminnelig flertall i Stortinget etter Grunnlovens § 26. Førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, skriver i en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift i mai 2013: «Det som skjer ved avtaler om suverenitetsoverføring, er at en kompetanse som etter Grunnloven er lagt til et norsk statsorgan, fra nå av er utøvd av et organ som hører til en internasjonal organisasjon. Med det ser vi at en suverenitetsoverføring egentlig er en grunnlovsendring, men da en endring som ikke setter spor etter seg i grunnlovsteksten. Når politikerne banker gjennom en svekkelse av norsk selvråderett, påberoper de seg gjerne at det er på et «saklig avgrenset område». Summen av alle disse vedtakene blir betydelig mer enn som så. Men viktigst er det at grunnlovsparagrafen Stortinget bruker for en slik behandling, § 26, slett ikke har noen åpning for å avgi suverenitet på et «saklig begrenset område». Det er det den adskillig strengere § 93 som har».

Justisdepartementet møtte anklagene fra Holmøyvik med å vise til at Stortinget begynte å fravike Grunnlovens § 93. Da Stortinget hadde gjort det til en vane å fravike Grunnloven, mente departementet at det har oppstått en sedvane som berettiger å fortsette å droppe Grunnlovens bestemmelse. I sannhet en meget underlig logikk!

§ 93 er et fremmedelement i den norske Grunnloven, fordi paragrafen gir Stortinget mulighet til å avstå suverenitet, med 3/4 flertall, uten å spørre om folkets mandat fra et stortingsvalg. Paragrafens innhold strider derfor imot Grunnlovens ånd og prinsipper. Stortingsvedtaket i 1992 om norsk medlemsskap i EØS er et grovt eksempel på hvordan paragrafen har blitt misbrukt. Før stortingsvalget i 1989 sa EU-tilhengerne, med Gro Harlem Brundtland i spissen, at EU-saken ikke hadde noe i stortingsvalgkampen å gjøre, fordi det ikke ville skje endringer i forhold til EU i den kommende stortingsperioden, valget i 1993 skulle være EU-valget. Da EØS-saken ble reist, ble det fra EØS-motstandernes side argumentert med at Stortinget ikke hadde noe mandat fra folket til å vedta EØS-avtalen, fordi saken ikke var forelagt folket i valg. Dette ble avvist av EØS-tilhengerne.

Dagen før det omfattende vedtaket, 16.10.1992, viste en meningsmåling at 38,1% sa nei til EØS og 35,7% sa ja. Det som gav Stortinget lovhjemmel til å gjennomføre dette rå, hensynsløse EØS-kuppet, var Grunnlovens § 93. Det var ingenting i situasjonen som tilsa et slikt hastverk at § 93 måtte benyttes, utover Høyres og Arbeiderpartiets frykt for å ta folket med på råd. Stortingsflertallet definerte hele EØS-avtalen som «lite inngripende», så den gikk greit igjennom. Forstå det den som kan!

Når man ser hvilken omfattende suverenitetsavståelse som skjedde ved EØS-vedtaket i 1992, var det utvilsomt Grunnlovens § 112 som burde vært brukt. Denne paragrafen er Grunnlovens endringsregel og gir instruks om hvordan Stortinget kan endre, fjerne eller tilføye noe til grunnloven. Forslag om endring må framsettes i en stortingsperiode og vedtas i neste stortingsperiode. 2/3 av Stortinget må stemme for endring. «Dog må en sådan forandring aldri motsi denne Grunnlovs prinsipper, men alene angå modifikasjoner i enkelte bestemmelser, som ikke forandrer denne Konstitusjons ånd». Man kan jo spørre seg om avståelse av suverenitet til et EU med en sentralisering av makt i EU-kommisjonen og EU-rådet på bekostning av det folkevalgte EU-parlamentet, ikke er en betydelig endring og en forandring av «Konstitusjonens ånd», i forhold til vårt parlamentariske system med en lovgivende og bevilgende, en utøvende og en dømmende makt?

Det er jo også et tankekors, at ved stortingsvalget i 1993 hadde nei-siden så mange representanter inne, at de hadde greid å blokkere EØS-avtalen om vedtaket hadde vært utsatt til neste stortingsperiode. Som sagt, sannsynligvis ble EØS-kuppet foretatt mot et flertall av det norske folks vilje.

EU-tilhengerne på Stortinget gir seg ikke. I februar 2012 behandlet Stortinget forslag til endring av Grunnlovens § 93. Forslaget innebar at en ønsket å gjøre det lettere å melde Norge inn i EU. Det er mindretallsvernet på 3/4 flertall som Høyre og Arbeiderpartiet nå ønsket å redusere til 2/3 flertall. Forslaget ble avvist, som det ble i 2004 og 2008, men forslaget forventes å bli fremmet på nytt av de samme to partier i kommende stortingsperiode. En EU-søknad og en EU-avstemning i neste stortingsperiode, med en borgerlig regjering og Arbeiderpartiet som støttespiller, er derfor ikke usannsynlig, så hold engasjementet mot innlemmelse i «Europas forente stater» varmt!

Erlend Grimstad
1. kandidat Akershus Senterparti
Kjersti Toppe
1. kandidat Hordaland Senterparti

Av Erlend Grimstad, Kjersti Toppe, Sp
05.09.2013 13:02

Ja det er helt rett Otto Lund som du skriver at EU toppene er alle Jesuitter underlagt nasjonalstaten Vatikanet. Anbefaler Otto Lund sine linker her i debatten. De er meget klargjørende for hva Norge som nasjon er underlagt av internasjonalt klandestinsk nettverk, bak folkets rygg og viten.

Per-Vidar Johansen
Hvorfor er vi ikke med i EU parlamentet om det er slik at vi er medlemmer?

Fordi Norges befolkning sa nei til EU hele 2 ganger, og det ville “passe seg dårlig” for globalistene på Stortinget og i Regjering, å offisielt gå i mot folkemakta. Norge er ikke lengre en selvstendig nasjon, vi er gjort til en Koorperasjon, er AS Norge eid av Vatikanets bankmafia. Og det er faktisk slik at nasjonen har fått eget organisasjonsnummer av Vatikanet, og det er også vi borgerne av dette land, vi er solgt som slaver til Vatikanet, via fødselsattesten vår (hver person sitt organisasjonsnummer).

Per-Vidar Johansen
Ja, men da er vi ikke med i EU.
Ser du ikke forskjellen på EØS og EU?

Forskjellen er : Vi handler alle matvarer fritt uten mat.
Hadde vi vært med i EU ville vi kunne tatt inn mat uten de høye tollavgiftene?
Men – har vi tollavgifter? Ja
Er vi da med i EU? Nei.

Vi er med i EU, siden Norge er det EU landet som har flest EU direktiver satt i drift. 95 % av alle EU direktiv tror jeg det var. Så ja vi er med i EU, selv om vi mangler de siste 5 % av direktivene (Tolldirektivet blant annet) satt i drift. Mange andre EU land har ikke tatt i bruk så mange EU direktiv som Norge.

Da er det dumt at vi ikke kan stemme og være med å lage reglene, er det ikke?

Norges Grunnlov forbyr å legge Norge under fremmed makt. Punktum!

Denne bloggposten til bloggeren Odd Inge, på hans blogg “Ubesvarte Spørsmål” på Wordpress er viktig, derfor limer jeg inn hele hans innlegg her i debatten. Han har skrevet brev til Utenriksdepartementet for å få tak i selve EU traktaten som Gro Harlem Brundtland signerte på Korfu i 94, og som var ulovlig i henhold til Grunnloven, og dermed var dette et statskupp fra AP regjeringen Brundtland, siden Stortinget var den som skulle ha ratifisert avtalen etter eventuell og lite sannsynlig Grunnlovsendring om å gi tillatelse til å legge Norge under fremmed makt, FØR en eventuell underskrevet EU medlemskapsavtale ble inngått. Gro Harlem Brundtland signerte likegodt EU medlemskapsavtalen på Korfu i 1994, uten mandat for Stortinget til dette. Her er bloggeren Odd Inge sin artikkel på hans egen blogg som kan besøkes her. Hans artikkel består av innledningen til artikkelen sin, selve EU traktaten i 2 deler som Gro H. Brundtland signerte (som han fikk tilsendt til slutt fra Utenriksdepartementet), pluss E-post korrespondanse med Utenriksdepartementet til slutt:


Bloggeren Odd Inge sin artikkel:

Korfuavtalen i 1994

Norge-EU

Norge signerte medlemskap til EU i 1994, da Gro H. Brundtland, Grete Knudsen, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg skrev under medlemsskapsavtalen på Korfu.

Sammen med de offisielle søkerlandene Finland, Sverige og Østerrike innførte den norske regjeringen EU-institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Norge underskrev medlemsskapsavtalen på Korfu 24. juni 1994 sammen med de andre tre søkerlandene. Denne avtalen er ikke behandlet i samsvar med norsk statsrett idet den ikke er avlevert til Traktatarkivet i Utenriksdepartementet.

I denne videoen [ca 1 min og 25 sek] kan du se landsforræderen Gro. H. Brundtland signere avtalen.

En folkeavstemning om Norges tilslutning til Den europeiske union fant sted den 28. november 1994, 5 måneder etter at medlemsskapsavtalen var signert.

Lurer du på hvorfor du ikke fikk med deg dette sommeren 1994? Norge spilte i VM. Og sport er som kjent mye viktigere enn noe som faktisk har betydning for mitt, ditt og våres barns liv.

Etter at jeg sendte en epost til Utenriksdepartementet fikk jeg til slutt traktaten og sluttakten.


Traktaten: Vedlegg 1

Accession Treaty 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities TREATY between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union. HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK, (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY (…) UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded, DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid, CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union, CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union, CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States, HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries: (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND Prime Minister Mr Bjørn TORE GODAL Minister for Foreign Affairs Mrs Grete KNUDSEN Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping Mr Eivinn BERG Head of the Delegation entrusted with the negotiations (…) WHO, having exchanged their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented. (…) TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat. For Hans Majestet Konget av Norge (side 10) (signatur) - Gro H. Brundtland - Grete Knudsen - Bjørn Tore Godal - Eivinn Berg

Sluttakten: Vedlegg 2

Accession Treaty – Final Act 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities The Plenipotentiaries of: HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, HIS MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS, HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, THE FEDERAL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND, HIS MAJESTY THE KING OF SWEDEN, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, Assembled at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four on the occasion of the signature of the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union, Have placed on record the fact that the following texts have been drawn up and adopted within the Conferance between the Members States of the European Union and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden: I. the Treaty concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, and the Kingdom of Sweden to the European Union, II. the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties, III. the texts listed below which are annexed to the Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties: (…) B. Protocol No 4 on the petroleum sector in Norway (…) Furthermore, the Plenipotentiaries have adopted the Declarations listed below, annexed to this Final Act. 1. Joint Declaration on Common Foreign and Security Policy 2. Joint Declaration on Article 157 (4) of the Act of Accessin 3. Joint Declaration on the Court of Justice of the European Communities 4. Joint Declaration on application of the Euratom Treaty 5. Joint Declaration on secondary residences 6. Joint Declaration on standars for the protection of the environment, health and product safety 7. Joint Declaration on Articles 32, 69, 84, and 112 of the Act of Accession 8. Joint Declaration on on the institutional procedures of the Accession Treaty 9. Joint Declaration on Article 172 of the Act of Accession Utferdighet på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire. For Hans Majestet Konget av Norge (signatur) - Gro H. Brundtland - Grete Knudsen - Bjørn Tore Godal - Eivinn Berg

Svar fra Utenriksdepartementet

Den 19. mai 2010 sendte jeg en epost til Utenriksdepartementet, der jeg ba om å få tilsendt Korfuavtalen. Det tok over 4 måneder før jeg fikk svar.

fraEØS/EFTA-seksjonen dato23. september 2010 10:26 Det vises til anmodning om å få tilsendt “Korfuavtalen” av 24. juni 1994 om norsk tiltredelse til EU. Vedlagt følger traktaten og sluttakten, med underskrifter, slik den ble publisert i OJ C241 29. august 1994. Denne utgaven av Official Journal ble også samme dag utgitt som særutgave i norsk versjon. Vi beklager lang saksbehandlingstid. Til orientering ble tiltredelsesavtalen datert 24. juni 1994 justert ved Rådsbeslutning av 1. januar 1995, blant annet som følge av at avtalen ikke ble ratifisert av Norge, se lenke. Mvh Knut Hermansen Underdirektør Utenriksdepartementet Avdeling for Europa og handel EØS/EFTA-seksjonen 2 vedlegg - Accession Treaty 1994.pdf, 8276 K - Accession Treaty – Final Act 1994.pdf, 1153 K —–Original Message—– From: post@mfa.no [mailto:post@mfa.no] Sent: Wednesday, May 19, 2010 10:23 PM To: Post UD Subject: Kontaktskjema Tema: Korfuavtalen Avsende_navn: Odd Inge ** Melding: Jeg ber med dette om å få tilsendt: “Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU” (uten vedlegg) samt “Final Act” og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning. Mvh. Odd Inge

Du kan bestille korfuavtalen av 24. juni 1994 via kontaktskjemaet på Utenriksdepartementet.
Om EU / EØS problematikken

Selv om Norge har sagt nei til EU ved folkeavstemning to ganger, så presses direktiver fra EU inn i norsk lov gjennom vedtak i EØS-komiteen. 99,6 % av direktivene “blir implementert innen de fristene som er satt, viser rapporten fra EFTAs overvåkingsorgan ESA“.

99,8 % av 1777 EU-direktiver er innført. Kun to direktiver er ennå ikke innført i Norge. Dermed fungerer Stortinget som mellommenn mellom EU og Norges befolkning.

Norge burde gjort som Sveits og også holdt seg uttenfor EØS. Vi burde helt klart ha en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Bloggpost fra Odd Inge slutt

Straffelovens § 83 sier slik: “Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.”

Straffelovens § 83 kan lastes ned her

Vi er pr dags dato ikke medlem av EU. Det gir fordeler og ulemper. Vi klarer oss godt utenfor så hvorfor da bli medlem? Risikosport.

Synes det her høres ut som en god gammel konspirasjonsteori i spedd div gammelt oppgulp om sionister og Vatikanet, ja selv Hitler og Stalin blir trukket inn huff…

Konspirasjonsteorier er altid morsomme og lese, men må innrømme at denne tok litt vel mye av etterhvert. Forfatteren bruker Zion vises protokoller som en kilde til sannhet. Har ikke forfatteren fått med seg at disse protokollene er et godt og grundg avslørt som falske http://no.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoller

Professor Johan Galtung, som kanskje er den beste politiske analytiker jeg vet om, sier at det er uviktig om hvem som skrev protokollene, og om de var et “falskverk” eller ikke. Galtung sier det som er viktig med Zions protokoller er at de brukes og følges i dag, spesielt innenfor kontroll på media. Galtung er intervjuet om protkollene her

Når det gjelder Synnøve Fjellbakk Taftø, Norges politiske fange, så er det smakløst å gjøre narr av hennes helsetilstand, ved å nevne det hun sier om Siv Jensen og så videre. Norsk psykriatri har herjet med henne i årevis, etter at hun bidro sammen med Elin Tønjum, til den avslørende artikkelen “Globalistenes fremste agent” som det er linket til her i artikkelen.

Hvem ansees som jesuitter ?

Jesuittene er den øverste militære orden til Vatikanet. Jesuittorden består av de militære generalene til Vatikanet, som har sin oppgave å legge hele verden under seg, i den nye nazi-verdensorden New World Order – NWO, som skal være det 4 riket – et fascistisk diktatur, formelt organisert under FN. Jesuittene opprettet nazismen og stod bak Hitler og 1 og 2 verdenskrig. Les World Truth sin artikkel her

Det heter ikke om de var et falskverk eller ikke. Det heter at det er et falskverk. Johan Galtung har jo de senere år leflet med antisemmitisme så at han referer til Sion vises protokoller er jo ikke overaskende. Når man ser på de siste foredragene hans og hvor han henter kildene sine ifra så er det jo heller ikke å undres over hvor han henter retorikken fra.

http://www.dagbladet.no/2011/10/05/kultur/debatt/kronikk/johan_galtung/antisemittisme/18456942/

http://www.dagbladet.no/2012/04/27/kultur/debatt/kronikk/antisemittisme/johan_galtung/21334415/

http://www.nrk.no/norge/_-en-trist-sorti-for-galtung-1.8098250

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10050109

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8814

Hva med litt kritisk kildekritikk Per Vidar Johansen. Herman J Berge er vel ikke noe bra sannhetsvitne. Her kan man jo lese hva Amalie Riis mener om han. http://www.ameliariis.no/. I de fleste miljø utenom de som tror på konspirasjonsteorier blir han kaldt en bedrager og snylter uten skrupler. Trenger du linker til det så skal du få det.

Jeg har sett igjennom Amalie Riis sin anklage mot Herman J. Berge, men jeg tror Herman J. Berge har svart ganske bra på dette

Vi er medlem i EU!
Før “JaglandPrisen” ble tildelt EU, så var det en av delegatene fra EU som uttalte, “Norge var mer medlem i EU gjennom EØS-avtalen enn mange av direkte medlemsland”.
Dette viser at vi gjennom sosialist-demokratiet er snik innført som medlemmer til tross for folkets NEI! Hundre prosent demokrati i et sosialist-styrt land er ikke mulig.
Høyre er et medlemsparti, men Erna Solberg har sagt at EU ikke er et aktuelt spørsmål, folket har sagt NEI.
Margaret Hilda Thatcher, baronesse Thatcher, sa en gang «Å kurere Storbritannia fra sosialisme var som å behandle leukemi med blodigler.»
Heldigvis, håper jeg, at Norge er kurert gjennom valget 2012, og forhåpentligvis i mange år fremover! Mange politikere har tatt til orde for reforhandlinger om EØS-Schengen-avtalene.

Hvorfor reforhandlinger og ikke en folkeavstemning i et demokrati?

Helt rett Jack, vi er medlem av EU. Husk Gro Harlem Brundtland signerte jo EU medlemskapet som dokumenteres i videoen som ligger i artikkelens innledning. Når folkeavstemmingen viste NEI til EU, senere på høsten, så fikk Gro H. Brundtland og co litt panikk, og de lagde da en jesuittstyrt bilateral avtale med Island (som var igjen utenfor EU på tidspunktet etter Korfumøtet), som opphever 2 andre bilaterale avtaler mellom Norge og EU landene (EFTA avtalen med flere), slik at Norge ble værende som medlem i unionen, uten at man er representert offisielt i EU parlamentet. Norge er en av de tyngst implementerte EU landet, det er stort sett tolldirektivet som ikke er innført av de store EU direktivene.

Du må lære deg skille mellom snørr og barter. Avtalen som ble signert den 24 Juni 1994 var EFTA landenes tiltredelseserklæring. Norge er ikke, og har aldri vært medlem av EU. Vi har adgang til EUs indre marked gjennom EØS avtalen. Som du sier over så er vi representert i EU som observatører, men vi har ikke noen som taler vår stemme i EU parlamentet. At vi ikke har brukt vetoretten vår sterkere får vi skylde på våre svake politikere som vi som stemmekveg går å velger inn hvert fjerde år. Her har du en link som tar for seg hvordan EØS avtalen ble til. Bildet du har brukt i artikkelen er forøvrig fra da tiltredelseserklæringen ble signert sammen med de øvrige EFTA landene. Har lest gjennom flere av artiklene du har skrevet og ser at du linker ofte til artikler fra Nyhetspeilet, det er vel ikke akkurat med på å øke din troverdighet.

Signering av tiltredelseserklæring

Nyhetsspeilet Klikk dere inn på denne siden og døm selv.

Som jeg skrev Tim Patrick: ""Før “JaglandPrisen” ble tildelt EU, så var det en av delegatene fra EU som uttalte, “Norge var mer medlem i EU gjennom EØS-avtalen enn mange av direkte medlemsland”".

Uansett hvordan du eller andre oppfatter vårt “medlemskap” og hva du finner i artikler og avtaler rundt omkring på nett at “Norge er ikke, og har aldri vært medlem av EU”, så vil jeg hevede at dette er naivt og ikke tro det motsatte.
Skriftlig er vi ikke medlemmer, men oppfattelsen i EU-dynastiet, så er vi medlemmer.

Og hvor har jeg dette fra? Det er ikke bare under utdelingen av “Jagland-prisen”, som jeg velger å kalle tildelingen til EU, at det er blitt sagt om Norges EØS-avtale. I Intervjuer og rosende omtaler har det kommet frem om Norges medlemskap i EU.

Det viktigste med denne “utredningen” på Utenriksdepartementet sin side, er bildet som ligger på artikkel som viser Jonas Gahr Støre i høyre i bildet. Sverige som også var med i forhandlingene med EU på Korfu og som også underskrev avtalen i 1994, gikk inn som fullverdig medlem i EU fra 1 januar 1995. Med andre ord, Korfu-avtalen var EU medlemskapsavtalen som de EFTA landene som underskrev med EU, intet mindre. Utenriksdepartementet gjorde det som Gro Harlem Brundtland fortalte at de skulle gjøre, å legge ut teksten slik Brundtland forlangte.

Om man leser selve traktatens vedlegg 1, som ligger i artikkel over her, så går det helt klart frem at det er en fullverdig medlemskapsavtale med EU det ble forhandlet om på Korfu. Jeg limer for orden skyld inn traktatsvedlegget på nytt her:

Traktaten: Vedlegg 1
Accession Treaty 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities TREATY between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union. HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK, (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY (…) UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded, DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid, CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union, CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union, CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States, HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries: (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND Prime Minister Mr Bjørn TORE GODAL Minister for Foreign Affairs Mrs Grete KNUDSEN Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping Mr Eivinn BERG Head of the Delegation entrusted with the negotiations (…) WHO, having exchanged their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented. (…) TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat. For Hans Majestet Konget av Norge (side 10) (signatur) – Gro H. Brundtland – Grete Knudsen – Bjørn Tore Godal – Eivinn Berg

Legg merke til følgende setning i EU traktatens (Korfu-avtalen) vedlegg 1 til EU medlemskapet som ble undertegnet, og jeg gjengir på nytt overstående vedlegg 1 til EU medlemskapet til Norge med flere:

HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND Prime Minister Mr Bjørn TORE GODAL Minister for Foreign Affairs Mrs Grete KNUDSEN Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping Mr Eivinn BERG Head of the Delegation entrusted with the negotiations (…) WHO, having exchanged their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented. (…) TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat. For Hans Majestet Konget av Norge (side 10) (signatur) – Gro H. Brundtland – Grete Knudsen – Bjørn Tore Godal – Eivinn Berg”

Ca 1:25 minutter ute i videoen som ble tatt opp under Korfu avtalens underskrivelsesseremoni, så undertegner Gro Harlem Brundtland delegasjonen selve EU medlemskapet. Videoen kan sees her

Den som nå er i tvil om Norges medlemskap i EU, er ikke bare sta men også kranglevoren!

Hvis vi er med i EU. Hvorfor har vi da ingen representanter i parlamenter? At EØS avtalen er en husmanns avtale kan jeg gå med på, men fullverdige medlemmer er vi ikke.

Ingen medlemsland er 100 % medlemmer av EU, siden ingen av medlemslandene har undertegnet 100 % av alle EU direktiv. Norge er det landet som er tyngst inne i EU, med omtrent 98-99 % av alle EU direktiv underskrevet, kun tolldirektivet pluss en del mindre viktige direktiv er ikke undertegnet av Norge. At vi ikke sitter formelt i EU parlamentet, er en ordning som sannsynligvis ble gjort for etterkomme Brundtland og Gahr Støre sin “brøler”, da folkeavstemmingen gikk motsatt vei av det som Brundtland og Gahr Støre hadde regnet med.

Norge har ingen inne, men de har noen på gangen :-) og Norge har kontakt med nærliggende lands medlemmer og samarbeider med dem om viktige saker som vedrører Norge.

Knut Hermansen, Underdirektør i Utenriksdepartementet, avdeling for Europa og handel EØS/EFTA-seksjonen, bekrefter med sin mail vedlagt link til her, at Norge er medlemmer av EU, etter Korfu avtalen ble underskrevet sommeren 1994. Dokumentasjonen finnes på denne artikkelen her

Det gleder meg å se at så mange har lest og delt vår artikkel og at så mange følger opp i debatt ang temaet også. Mye interessant lesning her :-)

Grunnen til at vi ikke har noen representanter i Eu-parlamentet er åpenbar, det er fordi vi offisielt ikke er medlem, men istedet ble lurt inn bakveien.

Folket ble lurt og deres nei ble ikke respektert! At folkets nei ikke ble respektert, kommer også klart frem av det faktum at EU-spørsmålet kommer opp gang på gang, samt alt det lurendreieri man finner på, for at Norge likevel skal følge alle mulige Eu-direktiver selv om vi offisielt ikke er medlem. Praksis viser at vi er medlem.

Ang EØS-avtalen så mener jurist Synnøve Fjellbak Taftø, som har førstehånds kjennskap til dette, at det aldri var noen EØS-avtale. I følge henne er dette en bløff vi har blitt servert i media. EØS ble aldri ratifisert pga for få medlemsland osv. Se artikkelen. Hva som har skjedd her, viser til fulle at folket slett ikke blir informert om de faktiske forhold. Og det gjelder nok ikke bare ang dene saken.

Har nå lest igjennom alle kommentarene og også mottatt 4 meldinger i innboksen her. Forstår veldig godt at artikkelen for de som er vant til å følge med i main-stream media, kan fremstå som ekstrem.

Det er bare å beklage om den for noen av dere som leser, kan virke fremmedartet, men vil oppfordre dere som føler det slik, til å granske videre med et åpent sinn, for å finne ut av de forskjellige elementene som er fremmede for dere, søk kunnskap om de tingene, deretter vil antagelig kartet stemme bedre med terrenget.

Sannheten er ikke alltid vakker snarere er den grotesk, til tider.. Det kan gjøre vondt å innse hvor ekstrem virkeligheten er blitt. Mange foretrekker å lukke øynene, ved å f eks bruke den effektive hersketeknikken «konspirasjonsteori» – for avfeie ubehagelige ting, slippe å forholde seg til fakta og stigmatisere den/de som sier noe som man ikke vil ta inn over seg, fordi man i så fall må revurdere andre ting. Mer behagelig for mange å leve videre i sin komfort-sone.

Det har alltid vært slik at de som har søkt sannheten og våget å snakke om det de finner, har blitt stemplet som gale. Historiens eksempler er mange og her er man i godt selskap! Så kan man spørre, hvem er de gale, er det de som søker sannhet og legger denne frem, eller de som ikke evner å se hva som er sant og hva som faktisk står svart på hvitt fordi det ikke passer med den virkelighet man har levd i til nå? De som har behov for å stigmatisere og kalle de sannhetssøkende for syke og gale? Eller de som gjennom historien har hatt behov for å henrette, lynsje eller stenge noen inn fordi de ser virkeligheten annerledes? Hvem er da egentlig de gale? De som ser ting annerledes og har funnet ut at de ble lurt eller de som stenger andre inn og bringer andre til taushet på et eller annet vis fordi de ikke tåler høre hva de sier.

Per-Vidar Johansen er faktisk en av ganske få som våger å snakke om zionisme her i landet og ære være ham for det. Er vel bra NOEN her i landet snakker om zionisme? Eller skal dette være helt forbudt og tabu å nevne noe om? I så fall hvorfor?

Alle som fatter litt av hva det er, og hvor viktig rolle det spiller i Norge og verden bør verdsette det. De som reagerer på dette, gjør det enten for at de er uvitende om zionismen og dens rolle, eller fordi de med hensikt vil bringe til taushet alle som våger å snakke om det. Det er faktisk ganske farlig å kalle en spade for en spade.

Det heter seg at de som kritiserer zionismen som regel dør av det, og det er mange triste eksempler på dette. Per-Vidar har gått ganske dypt inn i denne uhyggelige materien og er modig som tør å si rett ut og understreke hva som faktisk feiler vårt land og styre.. For de av leserne som er troende så kan man gjerne be om beskyttelse for ham og andre de sjeler som tør å gå inn i dette og varsle til folket om hva dette er. De som ikke finner relevans i dette mangler rett og slett brikker for å se sammenhenger og bør søke å skaffe seg disse. Vær glad for at noen våger bringe disse brikkene, det er slett ikke uten risiko!

Beviser svart på hvitt har blitt lagt frem her, både i artikkelen, via linker og i kommentarfeltet, flere ganger, kopiert fra offentlige dokumenter. Det skal faktisk litt til å ikke se hva som står der!

Det viser hvor stor virkning det har, hva man har blitt fortalt igjen og igjen om hvordan ting for holder seg, at man til slutt ikke kan se hva som står svart på hvitt, selv om man gidder se etter og faktisk får det servert.

Vil igjen oppfordre alle til å LESE TEKSTEN NØYE. Det er viktig å lese det som faktisk står i en kontrakt, om enn med liten skrift, dette er en avtale på vegne av et helt land og folk.

Per-Vidar sa følgende: «At vi ikke sitter formelt i EU parlamentet, er en ordning som sannsynligvis ble gjort for etterkomme Brundtland og Gahr Støre sin “brøler”, da folkeavstemmingen gikk motsatt vei av det som Brundtland og Gahr Støre hadde regnet med.»

MULIG at det var slik, men også mulig at Synnøves tanker om dette også kan være korrekt. Da jeg tok opp dette med henne for mange år siden, og hvorfor de ikke heller manipulerte resultatet av folke-avstemmingen – også det ville vært mulig!

Hun svarte da lurt, at dette sannsynligvis var planlagt slik, at dette var den eneste måten de kunne få oss inn i EU på! FORDI MOTSTANDEN VARSTOR! Det visste folk, dersom det hadde blitt ja på folkeavstemmingen likevel, ville ikke bare folk ha lurt på om resultatet var korrekt, de ville også MOBILISERT EN VOLDSOM MOTSTAND, folket var imot ville kjempet innbitt for å komme ut igjen! Borgerkrig hadde kanskje vært unngått men det ville blitt noe lignende! Folk var veldig engasjerte. Derfor var de smarte og gjorde det på denne skjulte måten, mente Synnøve.. De lot folket TRO vi ikke var med..

Fantastisk, og nå skal J.G.Støre overta AP, pisken kommer tydelig fram. Husk alle skaaal med.

Vi er ikke tvangsinnmeldt i EU. Vi er medlem av EØS og det er noe annet.

Arthur Knutzen, vi ER tvangsinnmeldt i EU gjennom EØS-avtalen! Brundtland, Støre, Stoltenberg og fler til klarte det som Norges befolkning sa NEI til.

Da EU fikk fredsprisen i 2012(totalt idiotisk) av Jagland(AP) så var det en av delegatene fra EU som uttalte følgende i et intervju: " Norge er mer medlem gjennom EØS-avtalen enn mange av direkte EU-land". Og det sier mye om hva mafiaklubben i Oslo benekter!
Og det sier mye om Norges tafatte sofasittende folk er RØDE, og ikke kaster sosialismen i et opprør pga av bedraget i 1994!

http://indrepuls.no/-/bulletin/show/844928_ogsaa-kalt-den-norske-mafian-sannhet-eller-konspirasjons

Jeg glemte en sak….Arthur, jeg er medlem i FrP, men jeg liker ikke denne EU og EØS-rytteriet til mitt eget parti og det mini sosialistiske partiet Høyre! Så..der er det skrevet!

demokrati, dette er landsforæderi,

Vi har desverre mye å takke Gro Harlem Bruntland for. Å i forkant av folkeavstemming undertegne en avtale om EU medlemskap er bare et eksempel på en politiker som ikke skyr noen ting for å fremme sin sak. Heldigvis ble ikke avtalen ratifisert etter avstemmingen og dermed ble vi ikke medlem av EU. EØS avtalen har gode sider ved seg, nemlig gir en tilknytting som sikrer EU som marked og handelspartner. Om denne tilknyttingen krever implementering av alle EUs direktiver er nok en annen sak. For å kommentere det videre må jeg nok studere EØS avtalen nærmere. Men altså, Norge ble ikke medlem av EU, og takk for det.

Det er uansett en forskjell på å være medlem av EU og det å stå utenfor, ref headingen i denne debatt. Å ikke kunne skjelne mellom medlemskap eller ei er pussig, uavhengig om man er for eller imot medlemskap i EU og/eller EØS.

Det er ingen tvil om at Norge ble medlem av EU, referert til bevisføringen i artikkelen.

Den 59 år gamle politiske aktivisten fra Gjøvik, Ingar Oddleif Grøndahl, har politianmeldt den norske regjeringen for brudd på grunnlovens paragraf § 1 mv, for å ha gått mot folkeavstemningen mot EU med sin tilpassningspolitikk.

Grøndahl sier på telefon med Standpunktet at han mener at EØS / TTIP / TISA er handelsavtaler som strider mot Norges Grunnlov og at han derfor har gått til politianmeldelse av den norske regjeringen.

Les artikkelen her

Når avtalen er Grunnlovsstridig kan den umulig være gyldig.Hele EØS avtalen burde prøves for Høyesterett dersom de underkjenner avtalen og erklærer den som Grunnlovsstridig er samtlige EU direktiv ugyldig.
Hva Gro og AP globalistene har gjort er Statskupp til fordel for EU.Taftø sier at det ligger ett element i det at Norges befolkning stemte Nei.og eøs kan reverseres.En av de verste AP globalistene er Morten Wetland nå i First House i følge Taftø.Hun beskriver tidligere Departementsråd i UD Bjarne Lindstrøm i lite flaterende ordlag.

At Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Morten Vetland, Tore Godal med flere, lurte Norge inn i EU bakveien, blir bekreftet her av den britiske Nei til EU generalen, Nigel Farage, i denne artikkelen Norges befolkning ble bedratt

Annonse

Nye bilder