Edward Snowden bekrefter at Mitt Nord-Norge bloggen, fortalte sannheten om rakett episoden på himmelen over Nord-Troms i 2009

Edward Snowden, NSA og PRISM avhopperen som nå er i Moskva, bekrefter nå min avsløring om Bulavamissilet som spant på himmelen på Nord-Troms, i desember 2009. Raketten vakte stor oppsikt over hele verden, da den kom til syne på nord-øst himmelen over Nord-Norge, den 9 desember 2009. Jeg konkluderte rimelig raskt ved analyser og mitt nettverk, at dette var en rakett fra Russland, som var en del av et uhyggelig kald krig operasjon, mellom USA og Russland.

Mange trodde ikke på min versjon, da jeg avslørte historien om amerikanske agenter på hotell i Nord-Troms og Finnmark, og en intens maktkamp mellom stormaktene i vårt eget territorium. Jeg informerte om kapring av raketten i luften, hvor Bulava missilet til slutt ble skutt ned ved hjelp av Bluebeam teknologi, fra HAARP/Eiscat anlegget utenfor Tromsø på Breivikeidet. Raketten eller deler av den havnet i havet nord for Tromsø, hvor en fisker nesten fikk deler av raketten i hodet.

I EU Times rapporten, i nest nederste avsnitt, siterer kilden til denne FSB rapporten, som sirkulerer inne i Kreml i Moskva, hvor Snowden avslører den egentlige årsaken til det svært anstrengte forholdet mellom Putin og Obama. FSB rapporten peker spesifikt på “Norway spiral warning” som er denne rakettepisoden som jeg har avslørt saken på. I rapporten skriver kilden til FSB rapporten at rakettepisoden og USA sitt ansvar for nedskytingen av Bulava missilet, er den direkte årsaken til det svært anspente forholdet supermaktene imellom. FSB kilden siterer også at Russland har ikke enda ikke gjengjeldt krigshandlingen fra USA/Norge (a warning, mind you, that has not been heeded")….

“The GRU addendum to this FSB report, however, cryptically states that for the “truest meaning” of Snowden’s information revealing who the US is really at war with, and the fears of Obama-Bush-Clinton, lies in the 9 December 2009 “Norway Spiral Warning” giving to our Earth on the eve of Obama receiving his 10 December 2009 Nobel Peace Prize…a warning, mind you, that has not been heeded”

EU Times rapporten kan leses her på denne linken. Vær oppmerksom på at artikkelen er sabotert av “de som har noe å tjene på det”, så ikke klikk på linkene inne i rapporten, men det går fint å åpne nettsiden til EU Times og lese artikkelen deres, men som sagt ikke klikk videre på linkene der.

Artikkelen min med avsløringene om hele denne svært alvorlige hendelsen kan leses og deltakes i debatten her

Edward Snowden bekrefter nå min rapport, i et intervju som Snowden gav nettopp, gjengitt detaljer om dette til den europeiske nyhetsmediet EUTimes, at Russland og Putin nå har satt den røde hær i høyeste beredskap, på grunn av denne episoden og på grunn av flere svært alvorlige saker, mellom Russland og USA i det siste. Putin som nå er svært forbannet på USA har fått nok av USA sin terrorisering av Russland, og rakettsaken er hovedårsaken til at Putin har satt Russlands hærstyrker i høyeste beredskap.

Les rapporten EUTimes legger for dagen her

Hvorfor ble ikke norske borgere informert om denne svært alvorlige hendelsen, siden Norge og NATO var på randen av full krig med Russland i desember 2009? Stoltenberg og Faremo var tydelig nervøse på fredsprisuteldingen, med dette svært alvorlige bakteppet dagen før, som utspant seg i nord. Det ufattelige paradoks, er at Obama står på scenen i Oslo Rådhus og mottar fredsprisen, dagen etter at han som øverstkommanderende, står ansvarlig for å kaste Norge inn i full krig med Russland, siden USA på verste provokative måte, provoserer Russland på tidenes farligste kald krig manøver, siden Cuba krisen.

Etter min mening bør Norge snarest si opp NATO medlemskapet, og begynne å fronte et mer postitivt samarbeid med Russland, og Norge bør derfor stå som alliansefritt land, og bruke vår vanvittige oljeformue, til å kjøpe oss suverenitet over egen nasjon, med å bygge opp og gjeninnføre okkupasjonsforsvaret. Kjøp av russisk forsvarsmateriell, jagerfly, ubåter, kamphelikoptre, bør utføres i stedet for å kjøpe Vatikankontrollerte amerikanske jagerfly, som er overpriset og som ikke holder den kvaliteten som Russland kan tilby oss. NATO er avslørt gjennom en rekke handlinger, å ikke være en organisasjon som Norge har fordeler å være medlem av.

NATO er en organisasjon som utelukkende representerer Vatikanet med sine globalisthauker, som starter kriger for personlig profitt for maktmenneskene innad i Vatikanets maktpyramide, som gjør alt for å berike seg selv på bekostning av norske soldaters liv og helse. Vatikanet står bak både opprettelsen av NATO og EU. NATO er faktisk nazistene til Vatikanet sin egen organisasjon. De tapte ikke krigen, de vant den, siden Hitler som var finansiert av Vatikanet før og under andre verdenskrig, blir ideologisk bygget videre på av NATO organisasjonen. Nazistene til Vatikanet, startet NATO etter andre verdenskrig, for å fullføre det tredje riket, med deres nye NWO New World Order fascistregime, som skal underlegge alle land i verden, en fascistisk verdensregjering.

Si nei til NATO og EU som begge er organisasjoner for Vatikanet, og la oss håndheve suverenitet over egen frittstående fredsdyrkende nasjon.

Per-Vidar Johansen

Freelancejournalist og webredaktør

Mitt Nord-Norge bloggen

Vist 3541 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

jeg har lest mye av det du skriver og mye av det er helt rett og jeg er totalt enig at russland er den største faren for norgen og at AP er styrt av Putin dette har du sagt mange ganger .

MENSIER DU noe helt annet nå sier du at vi må slå oss sammen med russland er du helt på tur

!!!!

Jeg sier ikke at vi må slå oss sammen med Russland, vi må samarbeide mer aktivt med Russland, siden jeg har fått et nytt syn på Putin. NATO er ikke det vi tror det er, vi er alle ført bak lyset angående NATO, siden den organisasjonen er eid og kontrollert av det okkulte Vatikanet, med sin diabolske Jesuittorden som styrer halve verden, fra Vatikanet inne i Roma. Jesuittene driver nå og kjører verden inn i 3 verdenskrig, med Syria, for å klare å få til sin våte drøm, det 4 riket, den nye verdensregjeringen NWO New World Order, som skal være en fascistisk sentralmakt som vil drepe alle som ytrer seg negativt, eller som kan tenkes å være en trussel for dette nye nazirikets “henchmen”.

Putin har tatt avstand fra NWO fascist regjeringen til Vatikanets Jesuitter, som styrer USA, NATO, FN, EU, Zionismen, Islam, Kommunismen og ikke minst den internasjonale sosialismen (med Arbeiderpartiet). Jesuittene styrer også de store banksystemene som World Bank, IMF pengefondet, BIS Bank for Internationals Settlement (som er alle sentralbankers mor). Ved å styre zionismen, som har holdt Russland i et jerngrep helt fra 1917 da zionist frimureren Lenin og Trotsky kom til Russland for å gjøre revolusjon og drepe den kristne Tsaren, så har Vatikanet også terrorisert Putins kjære Russland, og det gjør de fortsatt. Det er en intens maktkamp i Moskva mellom Zionistene og Vatikanet på den ene siden, og Putin og den ortodokse kirken på den andre siden. Putin har blitt kristen, og tatt et oppgjør med sin KGB zionist fortid som spion, da han jobbet for KGB. Putin ser seg og Medvedev som etterfølgere av Tsarene, og spesielt Tsar Nikolai II som zionistene drepte i 1917 under Lenin og Trotsky. Peter den store, Tsaren er Putin sitt store forbilde. Alle Tsarene har vært ortodoks kristne.

Putin sitt moderate fremtoning med anti-krigsbudsap om Syria, står i grell kontrast til zionist krigshisserne i Washingthon, London, Jerusalem og i Vatikanet, om Syria, Libya og så videre, der disse krigsprofittørene i vest har kjørt på og fyrt opp under brorskapet og “den muslimske våren” for profitt og kontroll. Putin og Medvedev har i det siste fremstått som moderne statsledere, som tar folket og minoriteter i forsvar mot zionistene sine globalister, som la planer for å likvidere Putin, siden Putin nå kaster zionist globalistene ut av Russland, en etter en (heldigvis). Berezovskij til zionistene planla et attentat mot Putin, for å kaste Russland ut i nytt blodrødt zioniststyrt kaos, med revolusjonen opp igjen i Russland, bare for å fortsette der de slapp under Jeltsin, med å tappe Russlands verdier ut av landet, og legge Russland i grus og totalt kaos. Dette har Putin satt seg i mot, og Berezovskij ble funnet død i sin leilighet i London for kort tid tilbake.

Jeg velger å støtte nyomvendt ortodoks kristen følelsesladet Putin, med medmenneskelige trekk, kontra zionisthaukene til Vatikanet, for vi vet hva som vil skje med Russland om zioistfrimurerne til Vatikanet får igang en ny russisk revolusjon. 66 milloner kristne ble drept av zionistene i forrige revolusjon, etter Lenins inntog. Jeg tror ingen ønsker en ny reprise av dette. Derfor støtter jeg Putin og Medvedev. Ser man på bilder av Medvedev så er han en tro kopi av den folkekjære og elskede av folket, Tsar Nikolai II, som zionstene drepte for profitt og blodshat. Det er nesten merkelig hvor likt Medvedev er Tsar Nikolai II, han som russiske befolkningen tok til sitt bryst, som den store leder i Russland. Aldri hadde den russiske befolkningen det så bra som under Tsar Nikolai II. Mulig er Tsaren tilbake hos sitt eget folk på nytt for å ta opp kampen en gang til mot de blodtørstige frimurer zionistene til Vatikanet…..

Min artikkel om hvordan Vatikanet har klart å ødelegge vår kristne og stolte nasjon Norge, er vel verdt å få med seg og forstå. Den avslører egentlig alt om hvordan Vatikanet jobber for å få innført det 4 riket via sine Nazier som aldri tapte 2 verdenskrig, de bare omorganiserte seg og danne FN, EU og NATO etter krigen, for å få innført det 4 riket etter fascistisk modell

Jeg har også skrevet en artikkel som går direkte på millitærmakten til Vatikanet siden den er enorm. Vatikanet kontrollerer NATO og USA gjennom sin egen Malteserorden/Tempelridderne, og de er nå på plass igjen i Norge, etter at Jesuittorden formelt var utestengt fra Norge inntil 1956, da Arbeiderpartiet slapp dem inn igjen. Jesuittordenen er de militære generalene til Vatikanet, og Malteserorden er den militære “kjøttvekta” som får jobben eller skal vi si krigene iverksatt, for å få til det 4 riket New World Order til nazi jesuittene i Vatikanet

Jeg vil også anbefale alle Juri Lina sine dokumentarer om zionistene (falske jøder) og sitt frimureri, som gjorde revolusjonen i Russland. Både Lenin og Trotsky var zionister og jøder (falske jøder av Askenazi jødisk stamme fra Kaukasus, som ikke er de ekte jødene). De var også begge frimurere, siden zionisten styrer frimurerordenen til Vatikanet. Denne traileren til Under the sign of the Scorpion fra svenske Juri Lina, forklarer det veldig bra til hovedfilmen linket til under her, hvordan zionistene (falske jøder) til Vatikanet tok kontroll over Russland på den mest brutale måte.

I skyggen av Hermes dokumentarfilmen til Juri Lina om selve innledningen til den russiske revolsujonen og omstendighetene under selve revolusjonen, om Lenin og Trotsky sin revolusjon betalt av frimurerne/Illuminati mafiaen til Vatikanet:

Under the Sign of the Scorpion er den nye dokumentarfilmen til Juri Lina, om hvordan zionisten etter revolusjonen og fremover drepte og lemlestet russlands kristne befolkning, og tok kontroll over maktapparatet.

Har du en link til intervjuet hvor Snowden bekrefter dine påstander i forbindelse med rakettepisoden i 2009?

I EU Times rapporten, i nest nederste avsnitt, siterer kilden til denne FSB rapporten, som sirkulerer inne i Kreml i Moskva, hvor Snowden avslører den egentlige årsaken til det svært anstrengte forholdet mellom Putin og Obama. FSB rapporten peker spesifikt på “Norway spiral warning” som er denne rakettepisoden som jeg har avslørt saken på, gjennom min egen artikkel som dere kan lese over her.

“The GRU addendum to this FSB report, however, cryptically states that for the “truest meaning” of Snowden’s information revealing who the US is really at war with, and the fears of Obama-Bush-Clinton, lies in the 9 December 2009 “Norway Spiral Warning” giving to our Earth on the eve of Obama receiving his 10 December 2009 Nobel Peace Prize…a warning, mind you, that has not been heeded”

EU Tmes rapporten kan leses her på denne linken. Vær oppmerksom på at artikkelen er sabotert av “de som har noe å tjene på det”, så ikke klikk på linkene inne i rapporten, men det går fint å åpne nettsiden til EU Times og lese artikkelen deres, men som sagt ikke klikk videre på linkene der.

Snowden er absolutt rett mann på rett plass !
Noen som skjelver i buksene ?

Jeg finner ingenting i dine i artikkelen som tilsier at Snowden har kommet med informasjon som bekrefter din teori. At linkene i artikkelen er porno-spam sier vel litt om seriøsiteten til The EU Times…

Jeg skrev at artikkelen til EU Times er sabotert, tror du kanskje fikk det med deg Dervo? Om du leser artikkelen til EU Times, så skriver de spesifikt at FSB rapporten påpeker at Edward Snowden avslører at rakettsaken er hovedårsaken til det svært anstrengte forholdet mellom Obama og Putin.

Om du bestrider EU Times sin artikkel så er det noe annet, men da må du skrive hvorfor du bestrider opplysningene og hvilken bevisgunnlag du fører for at EU Times sin artikkel ikke stemmer.

Per-Vidar, det jeg etterlyser er henvisning til at Snowden bakker opp din teori om at russernes prøveutskyting av et bulava-missil ble “hi-jacked” av amerikanerne, og altså ikke var en mislykket test fra russernes side.

Slik jeg tolker sitatet ditt fra EU Times hinter de til at russernes rakettprøving dagen før Obama fikk fredsprisen var en reaksjon på nettopp dette. De skriver ingenting om at amerikanerne hadde noe med dette å gjøre.

Du sier Snowden bekrefter din rapport i et intervju. Link?

EU Times skriver at rakettsaken hvor Obama administrasjonen kidnappet og skjøt ned Putin sin store stotlhet, det nye Bulava missilet, er årsaken til at klimaet mellom zionistene i Washington og Putin er så kjølig. I følge FSB rapporten som EU Times refererer til, så kommer FSB med en advarsel til Obama, som ikke har blitt tatt hensyn til “a warning, mind you, that has not been heeded”

Den nye boken fra forfatteren Glenn Greenwald «Ingen utvei. Edward Snowden og USAs overvåkning av verden» som omhandler Snowdens avsløringer, vil også omhandle Norge. Glenn Greeenwald var den som “blåste” historien til Snowden aller første gang, i avisen The Guardian, samme dag som Snowden hoppet av NSA. Boken kommer ut på Cappelen Forlag neste år, og er vel verdt å merke seg. Greenwald hevder at NSA overvåket 33 millioner norske mobilsamtaler, som Forsvarets etterretningssjef benektet i dag på en pressekonferanse. Jeg går ut fra at rakettepisoden også vil bli skrevet om i denne boken. Les VG Nett sin artikkel om den kommende boken her

Glenn Greenwald, journalisten/forfatteren som har skrevet boken om Snowden, uttaler seg her i et intervju med informasjon fra Snowden direkte, at NSA har overvåket 33 millioner telefonsamtaler i Norge. Intervjuet med Greenwald kan leses her

Skal bli MEGET SPENNENDE å høre om desse 33 millioner telefonsamtaler
er fleip eller fakta !
En skal ikke ta alt seriøst når det gjelder journalister og forfattere !
De er i mange tilfeller ute etter å kun å skape "blest " .

Overvåkingsjefen i Norge har innrømmet at disse 33 millioner samtalene er overvåket. Det var det som gårdagens pressekonferanse i Oslo handlet om, men han påstår at det er norsk etterretning som har gjort disse overvåkingningene, ikke NSA. Men det er gjort i Afghanistan primært over en mnd. Dette er selvsagt en løgn fra overvålningsjefen, siden det omtrent ikke finnes 33 millioner mobilsamtaler i Afghanistan i løpet av en mnd, og det er uansett spionasje mot Afghanistan, om norsk etterretning har overvåket et helt land (Afghanistan).

Håper at Per-Vidar Johansen kan dokumentere at overvåkingssjefen lyver i den sammenheng !

Jeg sier det er en løgn for logikken i at Forsvarets Etterretning har overvåket omtrent hele Afghanistan sin mobiltrafikk i en mnd kan ikke medføre riktighet, siden det umulig kan være så mange mobilsamtaler i Afghanistan i løpet av en mnd. Og er det så mange mobilsamtaler i løpet av en mnd, så har Etterretningen drevet spionasje mot Afghanistans befolkning, siden samtlige afghanere med mobil, har vært overvåket av utenlandske etterretningstjenester (vår egen).

Siden Norge ikke hevder å være i krig mot Afghanistan, men er der for å støtte den Kharzai regjeringen mot terror som det heter, så er per definisjon fra norsk hold, Afghanistan et samlet sivilt land med egen myndighet. Og jeg tviler på at samtlige afhganere har gitt Telenor eller annen lokal operatør i Afghanistan, tillatelse til å avlytte deres personlige intime mobilsamtaler, siden terroristene sett med ISAF styrkene sine øyne er Taliban, og andre væpnede grupper og utgjør kanskje bare 5 prosent av befolkningen. Resterende 95 % er fredelige bønder og andre som ønsker å leve i fred, og eventuelt få ha sin dyrekjøpte mobil i fred for ulovlig overvåking.

Det kan faktisk regnes som spionasje mot Afghanistans befolkning fra Norge, for Norge (eller de som styrer den norske forsvaret) har økonomisk interesser i Afghanistan, som ikke samsvarer med den vanlige afghaners rettsoppfatning, at andre nasjoner skal kunne få overta afghanistan sine spesielle ressurser, uten at folket får økonomisk stabilitet og fredelig utvikling som gjenytelser, i stedet for massiv kriminalitet som resultat. Den største eksportvaren ifra Afghanistan er opium/heroin, og denne ressursen er det NATO styrkene under ISAF kommandoen, faktisk nå driver og beskytter, for at de som styrer NATO kan proifittere på heroin eksporten. For den vanlige afghaner, så oppfatter de derfor det slik at de er under angrep av et ondsinnet NATO, og overvåking av mobiltelefon-nettet er derfor spionasje mot Afhganistan fra den okkuperende makten NATO inkludert Norge. Så ja, Norge driver spionasje mot den afghanske befolkningen, og det strider mot alle konvensjoner Norge har undertegnet.

EU Times artikkelen om FSB rapporten som viser hva som rørte seg inne i Kremls murer dagen etter at USA/Norge skjøt ned Bulava missilet til Russland, med skjermkopi av for de som ikke vil klikke på EU Times linken direkte.

Den kalde krigen er rimelig varm nå, og The Hot Spot er uten tvil Syria. La oss analysere lidenskapsløst:

1. USA har levert, og leverer (hovedsaklig via Saudi Arabia) alt IS trenger av våpen.

2. USA har lenge villet bli kvitt Assad-regimet (slik CIA etter hvert vil fjerne alle regimer som helt eller delvis kjøper sine våpen fra Russland).

3. USA bomber IS i symbolsk målestokk, dels for å øke rekrutteringen til til IS, dels for å få en viss rullering av bombelagrene, og dels for å holde ved like treningen i slike luftoperasjoner (det tilkommer stadig nye piloter).

4. Samtidig sørger USA (vha Tyrkia) for å bombe IS farligste motstandere kurderne.

5. Endelig hisser USA seg voldsomt opp over at Russland sender våpen til Syria, idet man tydeligvis forutsetter at syrerne slett ikke skal kunne forsvare seg, men pent skal oppgi landet til IS og la seg frivillig halshugge av IS-terroristene.

6. Denne hyklerske, dobbeltmoralske politikken får jublende støtte i det norske politiske miljøet. Vi skjønner åpenbart ikke at en mulig katastrofe først og fremst vil ramme Europa og Midt-Østen, mens USA vil kunne innkassere profitten – i den grad noen vil kunne det…

En god oppsummering her Aage. De færreste har forstått Syriakrisen, men her har du gode analyser på denne konflikten. I tillegg er Saudi-Arabia og Quatar inne og sponser ISIS og Al-Nusra fronten med våpen og oljedollars, for å få fart på den etniske renskningen av Syria, slik at gassledningen fra Quatar sitt jye gigantiske gassfelt., kan legges via Syria til Europa, og da står Assad og den syriske befolkningen i veien. En etablering av Stor-Israel er også inne i bildet.

Det er litt interessant at det vestlige hykleriet (både støtte og ikke-støtte til IS) er ferd med å rekylere midt i fleisen på oss.

Nå er det plutselig Russland som er den førende Realpolitik-aktør i Verden, idet Putin, som de fleste tenkende mennesker innser at den tross alt sekulære Assad er et mye mindre onde enn IS.

Obama stiller med et ynkelig forsvar om at det var “Assad som skjøt først” – som om det ikke er CIAs minste kunst å provosere fram skyteepisoder av den typen.

PS. Dersom amerikanerne med noen som helst troverdighet skal klandre andre stater for å skyte fredelige borgere, bør de kanskje først slutte med å skyte negre i rullestol uten overbevisende begrunnelse…

Annonse

Nye bilder