Norge en Jesuitt kontrollert stat. Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge.

Tempelridderne til Vatikanstaten, The Knights of Malta

Mange tenker på Norge som nasjonalstaten langt mot nord, med demokrati og rettstat som fundamentet for en fredelig og samstemt kultur, basert på sunne tradisjoner med hardingfele og samisk joik, i skjønn forening. De fleste vet faktisk ikke at Norge for lengst er infiltrert av fremmede makter, som styrer Norge fra kulissene, og at demokratiet i Norge er fallitt siden rettstaten vår er korrupt. I dag styres Norge av en Jesuittisk konspirasjon direkte fra Vatikanet i Roma, som ødelegger denne nasjonen innenfra, dag for dag. Dette er en del av en større plan internasjonalt, hvor Vatikanet har planer om å ta kontroll på hele verdens befolkning, og innføre New World Order – NWO, og innstifte en verdensregjering, hvor alle mennesker skal tvinges til å underkaste seg den katolske kirke og den satanistiske pavemakten. De som ikke underkaster seg, skal fjernes fra denne jord, det er Vatikanets onde plan.

Det er ingen hemmelighet lengre at Jonas Gahr Støre tilhører Vatikanets Jesuitt orden, og denne øverste maktinstitusjonen Jesuitt-ordenen, er Pavens og Kardinalenes øverste generaler i krig mot menneskeheten, på vegne av den katolske kirken, som har som målsetning å utrydde alle som ikke er katolikker. Jesuitt ordenen i Vatikanet står over Vatikanets Malteserordenen i rang. Malteser ordenen eller deres gamle navn Tempelridderordenen, er de som styrer NATO og all etterretning i de vestlige land og i midtøsten. Jesuittene som står over Malteserordenen, har full kontroll på alle de sentrale etterretnings organisasjonene i verden, gjennom Malteserordenen, spesielt gjennom CIA, MI5, MI6, russiske FSB, israelske Mossad og også vår egen etterretningstjeneste (Forsvarets etterretning), som igjen styrer PST, som er politiets etterretning.

Jesuittene opprettet EU, FN og CFR – Counsil of Foreign Relation, som er det nye FN. De har opprettet sionismen (falske jøder) som politisk organisasjon, og de opprettet også Det Muslimske Brorskapet og islam, for å føre krig mot menneskeheten. Det er bare å se hva som skjer i midtøsten, hvor Jesuittene gjennom sin politiske datterorganisasjon sionismen, står hardt mot islam og Det Muslimske Brorskap sine avdelinger Hamas, Fatah og Hezbollah. Alt dette er bare et spill, og kontrolleres fra Jesuittene i Vatikanet. Men spillet med menneskeliv og hele vår sivilisasjon, er så farlig og så brutalt ond, at Vatikanet kalkulerer med at splitt og hersk er beste metode for å kunne overta hele midtøsten og hele verden, med sin demoniske plan om verdensherredømmet for den katolske kirke, gjennom å starte 3 verdenskrig

Jesuittene har også opprettet det hemmelige selskap illuminati, frimurerorganisasjonen og bilderberger organisasjonen, for å ta kontroll på politiske partier og kommersielle selskaper i verden.
I den forbindelse har Jesuittene også fra gammelt av opprettet det moderne pengesystemet som er i bruk i verden i dag, og de kontrollerer Rotchild finanskonglomeratet, som igjen kontrollerer den amerikanske “statsbanken” FED og storbanken BIS – Bank of International Settlement. BIS er “alle sentralbankers mor” og som Norges Bank får sine penger fra som regel, ved innlån av frisk kapital. Med andre ord, Jesuittene og Vatikanet kontrollerer også vår pengebeholdning i Norge. IMF og Verdensbanken er også under Jesuittisk kontroll, og disse “monsterpengemaskinene” brukes av jesuittene til å føre økonomisk krig mot stater, for å underlegge dem Vatikanets kontroll. Libya var under Gadaffi en stat som ikke ville legge seg under kontroll av IMF, og ble sannsynligvis angrepet av EU og NATO, som Jesuittene og Vatikanet kontroller. Libya var Afrika sin mest moderne stat og stod i mot Jesuittenes forsøk på å kontrollere landet. Krigen handlet ikke om menneskerettigheter, men om å drepe Gadaffi, som riktignok var en diktator, men likefullt hadde bygget opp Libya som den mest vellykkede staten i Afrika. NRK sin nylige dokumentar viser tydelig, hva Libya måtte bøte med for denne motstanden

Pave Ratzinger og Malteserordenens høyeste posisjoner

Jesuittene og Vatikanet står bak og de finansierte og kontrollerte Hitler og Nazistene. Før de gjorde dette, så konstruerte de motpolen kommunismen, hvor Lenin som var kontrollert av Jesuittene, stod bak den russiske revolusjon. Revlusjonen førte til at den kristne Tsar familien og inntil 66 millioner kristne og intellektuelle russiske statsborgere ble drept av kommunistene. Dette er meget godt dokumentert gjennom Juri Lina sin dokumentarfilm i skyggen av Hermes , om hvordan illuminati (det Jesuitt kontrollerte hemmelige selskap) stod bak nedslaktingen av Russland sin kristne og intellektuelle befolkning. Når begge motpolene var konstruert, slik Islam og Sionismen også er, så lot Jesuittene disse partene gå til krig mot hverandre, for å skape kaos, og ta kontroll gjennom kaos og ufattelige myrderier i 2 verdenskrig. Den ortodokse kirke i Russland (søsterkirke til Vatikanet) har nå full kontroll i Russland etter at de kristne ble drept. Stalin og Hitler kom begge fra Rotschild blodslinjen, som er den sentrale onde blodslinjen til Vatikanet og Jesuittene. Det er i tillegg 12 onde blodslinjer til Vatikanet som går igjen i verdenshistorien. Det er det familienavn som Bush, Clinton, Rockefeller, Onassis og Kennedy, kjente illuminati familier som jobber som marionetter for Jesuittene på verdensbasis. John F. Kennedy forstod etterhvert hvilken satanistisk organisasjon Vatikanet og Illuminati er, og ble belønnet med flere kuler i kroppen da han ble drept i Dallas, bare få dager etter han avslørte dem gjennom verdens mest berømte tale som han holdt om denne satanistiske verdenskonspirasjonen, som undergraver vår sivilisasjon.

Man ser derfor her hvordan staten Vatikanet, har infiltrert alle nasjoner i verden omtrent, via sin Jesuitt orden og Malteser ordenen, og forsøkt og faktisk lyktes svært ofte med å ødelegge nasjonalstatene de får og fikk innpass hos. Jesuittene hadde ikke adgang til Norge inntil 1956, og det er det faktisk en grunn til. Jesuitten Jonas Gahr Støre og russisk kontrollerte Jens Stoltenberg, er derfor i følge vår kjære Grunnlov og frihetsbrev, høyst legalt å betrakte som spioner og landsforrædere av Norge. Dette fordi stilles klare spørsmål om også Jens Stoltenberg faktisk er russiske agent, som også har infiltrert den norske nasjonalstaten, med det formål å legge Norge under fremmed makt, på vegne av sin oppdragsgiver. Norges kanskje aller dyktigste journalist, Alf R. Jakobsen fra NRK Brennpunkt redaksjonen, i oppslag fra Dagbladet, avslørte Jens Stoltenberg som den russisk/sovjetiske spionen “Steklov” basert på materiale fra den avhoppede KGB arkivaren Mitrokhin, som skrev boken “KGB in the vest – The Mitrokhin Archive” hvor Jens Stoltenberg og flere AP ledere skal være avslørt som russiske/sovjetiske spioner, eller med svært nær tilknytning til russisk etterretning. Alt til syvende og sist, styrt av Jesuittene i Vatikanet, siden disse også kontrollerer russiske FSB etterretningen, til Putin.

En kjent Tempelridder (Malteser ordenen) i Norge, er Janne Haaland Matlary som er aktivt medlem av Malteserordenen, og hun har nå infiltrert partiet Høyre for å fullføre Vatikanets imperialisme også i Norge, med å gjøre Norge til et katolsk land. Haaland Matlary er professor i statsvitenskap og en meget slu person, som jobber hardt for Pavemakten i Norge. Men den mest kjente Tempelridderen er ikke henne, det er faktisk Anders Bering Breivik, som stod bak Utøya og Oslo terrorhandlingene. ABB er også Tempelridder og faktisk langt høyere plassert i Norge i frimurersystemet, en tidligere fremkommet. Frimurersystemet er den hierarkiske graderingen av alle personer som er innenfor Vatikanets maktpyramide, med ordener/organisasjoner og selskap. På tross av sin unge alder, så er ABB en mer sentral Tempelridder, en det media og Stoltenberg regimet vil innrømme han. Men Anders Bering Breivik er ikke alene i verden, som man kanskje skulle tro. Siden Jesuittene og Tempelridderne til Vatikanet kontrollerer all vestlig etterretning, så kontrollerer de også den norske etterretningen (Forsvares Etterretning, som igjen kontrollerer PST til politiet). Anders Bering Breivik sin føreroffiser er ingen ringere enn den tidligere etterretningssjefen i Norge, Torgeir Hagen, som er en av de øverste Tempelridderne i Norge, direkte underlagt Jesuitten Gahr Støre. Dette kommer frem fra Norulv Øvrebotten, som satt som statsekretær i Forsvarsdepartementet under Arbeiderpartiets egen Johan Jørgen Holst. Øvrebotten sin avhandling om Anders Bering Breivik og Torgeir Hagen, kan leses her (det er en serie artikler, så trykk nederst på les mer knappen for alle artiklene). Tempelridderne i Norge er tungt infiltrert i det norske samfunnet

Jonas Gahr Støre et tohodet troll?

Jonas Gahr Støre som medlem av Jesuittordenen, er derfor en meget farlig mann for Norge, og det må settes fokus på hva han, Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, Grethe Faremo, som alle er medlem av Vatikanets onde verdensorganisasjon i ulike ordener, gjør med denne nasjonen Norge. Alle bør lese denne artikkelen som Synnøve Fjellbakk Taftø, den tidligere toppjuristen under EØS delegasjonen som skulle forhandle med EU (Vatikanets organ), skrev om EØS avtalen og Gahr Støre. Hun skrev artikkelen Globalistenes fremste agent om Jonas Gahr Støre, og hvordan Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland lurte Norge inn i EU gjennom den grunnlovstridige EØS avtalen. Få dager etter at hun skrev artikkelen på Nyhetspeilet, ble hun pågrepet i sitt eget hjem av korrupt politi, dratt ut av sin bolig, og tvangsinnlagt på Bodø Mentale Sykehus, neddopet med medisiner og behandlet på den ynkeligste måte som menneske, fordi hun avslørte Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland sine ulovlige og grunnlovstridige handlinger om EØS prosessen. Her forteller Synnøve om sin egen behandling og hvordan Gahr Støre behandlet henne I disse videoene forteller også Taftø Fjellbakk om Gahr Støre som Jesuitt. Denne horrible handlingen med å pågripe Synnøve Fjellbakk Taftø, må sees i lys av hvilken rolle Jonas Gahr Støre har som medlem av Jesuitt ordenen til Vatikanstaten, siden nasjonalstatene etter deres plan skal ødelegges og samles i en stor suppe, hvor alle skal tilbe Vatikanstaten eller falle i unåde og bøte for det, på verst tenkelig måte. Synnøve fikk merke Jesuitten Gahr Støre sin vrede, for at han ble avslørt.

Derfor må disse menneskene må stoppes nå, de er meget farlige mennesker!

Med hilsen Per Vidar Johansen

Freelance Journalist og Webredaktør

Mitt Nord-Norge bloggen

http://mittnord-norge.origo.no

Vist 11318 ganger. Følges av 14 personer.

Kommentarer

Her er et utsnitt av den jesuittiske eden som Jonas Gahr Støre har sverget, og legg merke til to ting, enhver som ikke er katolikk, står på drapslisten deres, og vi defineres som en rase, og på grunnlag av det, kan du undre deg på hva det er Den Katolske Kirken vet om oss, som ikke vi vet selv. Her er Jesuitt eden, og hold dere fast…

“Jeg videre lover og erklærer at jeg vil, når jeg får anledning, lage og føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter og liberale, som jeg er bedt om å gjøre, for å utrydde og utslette dem fra overflaten av jorden, og at jeg vil spare verken alder, kjønn eller tilstand, og at jeg vil henge, kaste, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne, rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase. At når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i all hemmelighet bruke forgiftet beger, lynsje-tau, dolk eller blykuler, uavhengig av æren, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personene, uansett kan være deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid kan bli bedt om å gjøre, som agent for paven eller av leder av brorskapet av den hellige tro av soceity of Jesus (Jesuittene)”

Når vi vet at Gahr Støre har sverget en ed om å drepe alle oss som ikke er katolikker, så kan man virkelig begynne å lure hva denne mannen gjør som helseminister i Norge. Abort er et “virkemidel” for å få oss protestanter bort fra denne overflaten, slik Gahr Støre har sverget i eden her:“rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase

Hvis ikke denne jesuitten blir fjernet fra all norsk politikk og kastet ut av landet (fortrinnsvis tilbake til Vatikanet) så vil det kunne gå Norge veldig ille fremover!

Det samme med Jens Stoltenberg og Thorvald Stoltenberg som er i kompaniskap med doktor død, David Rockefeller, som er vaksinekongen i verden og som også har sverget å drepe flest mulig mennesker, fortrinnsvis ikke katolikker. Jesuitt eden sier; for å tilintetgjøre for alltid deres rase. At når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i all hemmelighet bruke forgiftet beger. Det finnes helt beviste giftstoffer i svine og fugleinfluensa vaksinene, som disse demonene forsøker å drepe oss med.

Stoltenberg familien er sentralt plassert i vaksineindustrien. Jens Stoltenberg bevilger (tar seg den frihet) av våre skattepenger til innkjøp av vaksinene fra doktor død, David Rockefeller, sine selskaper. Søsteren til Jens Stoltenberg, Camilla Stoltenberg, som en av lederne i Folkehelseinstituttet, er de som kjøper inn vaksinene fra doktor død (David Rockefeller) sine kontrollerte selskaper, blant annet GSK – Glaxo Smith Kleine, hvor Thorvald Stoltenberg er storaksjonær. Årlig får Folkehelseinstituttet, som ikke er et statlig etat, men en privat stiftelse, enorme beløp rett inn i kassen til dette private selskapet direkte fra David Rockefeller. Folkehelseinstituttet har enerett på å administrere vår helse. Folkehelseinstituttets regnskaper er unntatt fra offentligheten, og ingen får innsyn hva som skjer der.

Thorvald Stoltenberg og Grethe Faremo, er også medlemmer av Jesuitt kontrollerte Trilaterale Kommisjon, som er en sentral organisasjon under Vatikanets maktpyramide, styrt av David Rockefeller, og benyttes som tenketank for hvordan man skal oppnå målene om “populasjonkontroll” som det heter på fint språk. Masseutryddelse av ikke-katolikker er vel mer korrekt å si, hva Trilaterale Kommisjon legger strategier for.

Jesuittenes general i dag er Adolfo Nicolas. Denne mannen som til daglig er å finne inne i Vatikanet, er regnet som verdens mektigeste mann, og han innehar posisjonen som den sorte paven, som jesuittenes general. Den sorte paven, styrer den hvite paven, som er den nye Pave Francis.

Det er litt av en liste av de største maktinstitusjoner, som den sorte paven og Jesuitt general Adolfo Nicolas styrer. Klikk på bildet for større bilde.

LOL Dette var en av de bedre konspirasjonsteorier, og fullstendig uten kontak med virkeligheten selvfølgelig. Likte spesielt godt avsnittet om at Roma styrer Mossad. Der fikk jeg meg en god latter. PS hvem står over denne “sorte” paven ? Tror selv at det må være Jupiter og Mars befolkningen som sammen konspirerer over å ta over jorden i løpet av de neste 5-6000 årene. Jesus var sikkert fra Mars… LOL

Regner med at du klarte ikke å skrive inn “konspirasjonsteorier” raskere en den lille hjernecellen din klarte å tenke ut det ordet. Mossad er kontrollert av Jesuittene i Vatikanet, og hadde du tatt deg 10 sekunder på Google med søkeordet vatican + Mossad så hadde du kanskje klart å tenke litt selv.

For orden skyld, så må du lære deg hva ordet konspirasjonsteorier betyr. Det begrepet ble oppfunnet av President Nixon, som et begrep for å svartmale de som leter etter sannheten om en konspirasjon. Det er litt rart at President Nixon på samme tid som han oppfant ordet konspirasjonteori, faktisk var involvert i en svært alvorlig konspirasjon han selv (Watergate).

Eric Jon Phelps som avslører Mossad og alle de store etterretningsorganisasjonene under Vatikanet over her i videoen, er forfatteren av bestselgeren Vatican Assassins

Mer om Mossad som forsvarer sin egen oppdragsgiver Vatikanet og Knights of Malta. Mossad defend the Vatican

TABU 29 for norske redaktører og journalister: Det Hvite Hus mottar instrukser fra Jesuittordenen:

«Offisielt er Vatikanet hovedsetet for den katolske kirken. Litt pussig er det jo at president etter president fra USA som ikke bekjenner seg til den katolske tro tar turen til Roma for å kysse pavens hånd, gjerne i sitt første år ved makten.

Som det meste som omhandler Vatikanet dreier dette seg om verdslig makt, og ikke gudstro eller «omtanke for andre».

Som det er redegjort for i artikkelen om Malteserordenen er det jesuittene som regjerer i Vatikanet. Jesuittgeneralen den sorte paven er pavens; «den hvite pavens» overordnede.

Hvordan jesuittene over tid har infiltrert USA og gradvis overtatt mer og mer av makten samtidig som det amerikanske samfunnet har fått økte totalitære og fascistiske trekk, er en kompleks fortelling om listig og langsiktig bruk av skjult makt, se f.eks. VaticanAssassins for historisk informasjon om dette.

En følge av Vatikanets «overhøyhet« over Det Hvite Hus er at en av kommandolinjene som president Obama må forholde seg til ser slik ut:

«Generalnivå»: Vatikanet /Jesuittgeneralen (den sorte paven)
«Oberstnivå»: Jesuitt Joseph A. O’Hare i New York (overser CFR/SMOM-kardinal Dolan)
«Majornivå»: CFR (Council of Foreign Relations) under ledelse av Kardinal/SMOM-kommandant Timothy Dolan
«Kapteinsnivå»: President Obama

Hentet fra: Norske medias samlede TABU-oversikt

Det er imposant hva du legger fram av informasjon , Per-Vidar. Det vitner om nitidig gransking av tilgjengelige data, og det sammenfaller med det lille jeg selv har logget om både tempelriddere og vikinger. Imidlertid finner jeg din plassering av Jesuitt organisasjonen på toppen av “pyramiden” noe kjapp og enkel. Hvor plasserer du t.eks. “The Protocols” i ditt globale makt bilde? Vil du hevde at dagens “gamle lærde” er Jorge Mario Bergoglio og Adolfo Nicolás Pachón? At dagens “guder”, i motsetning til den despotiske guden (mitt syn) i mosebøkene, viser sitt åsyn for folket? Før det endelige målet er nådd?!

Nå må du snart bestemme deg, unge mann. Er det russerne eller jesuittene som styrer Norge?

Om du leser mine artikler Sverre Andersen, omså bare denne gangen (vær så snill), så skriver jeg at (sitat fra min innledning): “Jesuittene og Vatikanet står bak og de finansierte og kontrollerte Hitler og Nazistene. Før de gjorde dette, så konstruerte de motpolen kommunismen, hvor Lenin som var kontrollert av Jesuittene, stod bak den russiske revolusjon”.

Det er i dag fremdeles Jesuittene og Vatikanet som kontrollerer FSB (KGB) og jeg gjentar som sitat fra min innledning over: “Alt til syvende og sist, styrt av Jesuittene i Vatikanet, siden disse også kontrollerer russiske FSB etterretningen, til Putin

Så gamle eller unge Sverre Andersen, du må slutte å være så sta og begynne å lese det jeg skriver. Nå har du holdt på i flere år på denne bloggen, å betvile alt jeg skriver. Hvorfor må du nesten spørre deg selv om, jeg har intet godt svar på det.

Eric Jon Phelps har kommet med bestselgeren “Vatican Assasin” om Jesuittenes maktstruktur og hvordan Erkebiskopen av New York, Jesuitten O’hare, er den som styrer “the Knights of Malta” som igjen styrer NATO, Pentagon, alle etterretninger i de fleste store land, inkludert Russland. Formelt har han en SMOM kommandant mellom seg og Obama, som har den daglige ledelsen av verdens største maktmaskin. Dette er Kardinal/SMOM-kommandant Timothy Dolan. Pavens krigsmaskin ledes fra katedralen St.Patricks katedral som ligger klemt inn på Wall Street mellom alle skyskaperne. Alle krigers mor altså, leder fra en “kirke” i New York, hvor begrepet “børs og katedral” virkelig får sannhet i seg.

Denne videoen bør alle se, spesielt de som er ute etter å vite verdenshistorien om hvordan SMOM – Sovereign Knights Of Malta, har på vegne av Jesuittordenen og Paven, startet omtrent alle kriger i universet omtrent.

Barack Obama er bare en nikkedukke, eller skal vi kalle den småkriminelle fyren med sitt rette navn, Barry Soetoro? En “President” som ikke engang har under ed på den amerikanske konstitusjonen, har sverget sitt navn rett engang. Men så gjør Barry Soetoro bare det som erkebiskopen av New York forteller han skal gjøre, så da så. Tilfeldigvis så sitter denne småkriminelle personen, på den store røde knappen, for å la verden utslettes via et tastetrykk….

Min artikkel her, er nå tatt inn på Nyhetspeilet, den store frie media kanalen i Norge, og 7.800 sannhetssøkere og interesserte i internasjonal maktpolitikk, har lest min artikkel på noen korte dager. Det er vel kanskje noe å tenke på. Her er artikkelen min på Nyhetspeilet

Hadde Jonas Gahr Støre tatt seg bryet med å lese «Mitt Nord-Norge»-bloggen, ville han sett at han faktisk er katolikk, og avstått fra å angripe trosfeller på denne måten: http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2537397.ece

Jeg vet ikke om Gahr Støre leser “Mitt Nord-Norge bloggen” men jeg ville ikke vært forundret over det i så måte, om han gjorde det. Den tidligere Høyre mannen Gahr Støre, fører Høyre politikk innad i AP, det er det ingen tvil om. Det har ikke blitt færre privatklinikker innen helse og ikke mindre egenandeler på legekonsultasjoner i Norge, snarere tvert om. Gahr Støre sitt “angrep” på sin kollega Haaland Matlary, er derfor bare et skinnangrep for i god jesuittisk tradisjon, fortsette falskneriet og bedraget av hans egen rolle i Vatikanets maktpyramide.

Hadde Gahr Støre vært en ærlig helseminister, så hadde han ikke latt sine barn bli behandlet på private helseklinikker. Hadde han vært en ærlig helseminister, så har han sagt opp alle avtaler med det privateide stiftelsen Folkehelseinstituttet, som kontrolleres av hans egen statsminister Jens Stoltenberg med familie (Stoltenberg er ulovlig statsminister sågar etter å ha forfalsket sin egen statsministerattest). Vatikanets kontroll med giftige vaksiner for å sterilisere oss protestanter og ateister i Norge, er drevet av Stoltenbergerne og David Rockefeller, som er et av Vatikanet og den katolske kirke sitt våpen i Norge, for å drepe og sterilisere så mange som mulig av oss nordmenn (protestanter, ateister og så videre). Men Jesuitten Gahr Støre avslutter ikke Folkehelseinstituttet sin kampanje mot oss protestanter og ateister, han bare eskalerer Vatikanets og den katolske kirke sin kontroll med helsevesenet og alle departementer i Norge, og utfører sin demoniske jesuitt ed, til fulle.

og griser kan fly.

God påske, alle sammen !

Hei Per-Vidar,
Mye interessant du skriver om. Hva var det egentlig som fikk deg inn på konspirasjonssporet? Vil dele en video som jeg kom over. http://www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
Handler om vatikanets rolle i NWO, fortell meg gjerne hva du synes.

Jeg begynte å grave i den internasjonale maktkonspirasjonen for 5 år siden, da jeg var med å starte et politisk parti som vi kalte for Hålogalandspartiet, et selvstendighetsparti for Hålogaland (Nord-Norge). Nyhetsspeilet har vært en av flere inspirasjonskilder til å finne frem til sannheten om de skjulte maktnettverkene. Nesten hver dag i de siste 5 år, har jeg jobbet med å grave i konspirasjonen, og har i dag en rimelig god oversikt over hvem som styrer, i allefall ut av de “menneskelige”. Skal se videoen å vurdere litt. Takk for tipset.

Tar med meg en påstand: “Når vi vet at Gahr Støre har sverget en ed om å drepe alle oss som ikke er katolikker”. Og resten synes dermed å være like troverdig. Ja, ja.En kan visst dikte opp hva som helst, og det er alltid noen som går på limpinnen. God bedring!

Jesuitt eden kan ikke debunkes. Den er soleklar. Gahr Støre er ikke fullverdig Jesuitt i Jesuittordenen, siden han har familie, men en agent for Jesuittene. Jeg limer inn Jesuitteden på nytt her, så alle kan lese eden som alle Jesuitter må avlegge før de takes opp som fullverdig Jesuitt:

“Jeg videre lover og erklærer at jeg vil, når jeg får anledning, lage og føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter og liberale, som jeg er bedt om å gjøre, for å utrydde og utslette dem fra overflaten av jorden, og at jeg vil spare verken alder, kjønn eller tilstand, og at jeg vil henge, kaste, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne, rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase. At når det samme ikke kan gjøres åpent, vil jeg i all hemmelighet bruke forgiftet beger, lynsje-tau, dolk eller blykuler, uavhengig av æren, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personene, uansett kan være deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, som jeg til enhver tid kan bli bedt om å gjøre, som agent for paven eller av leder av brorskapet av den hellige tro av soceity of Jesus (Jesuittene)”

Mange konspirasjonsteorier lever i beste velgående til tross for at de bevislig er plukket fra hverandre, men dette overgår det meste, uten at jeg har brukt tid på å lese så mye om dem. Men da ingen beviser er gode nok for opphavsmennene, er det nytteløst å komme med motargumenter. Men du gjør både Gahr Støre og Matlary urett med slike påstander. – Rart de ikke har begynt drepingen for lengst? :)

15.000 ufødte nordmenn blir ikke født på grunn av aborter i Norge hvert år, under Helseminister Gahr Støre. Det er et av punktene i Jesuitteden, om abort som våpen: “rive opp magen og livmor deres kvinner og knuse deres barns hoder mot vegger, for å tilintetgjøre for alltid deres rase” Feministbevegelsen er underlagt Jesuittene, og feministbevegelsen er de som har fått igjennom selvbestemt abort i Norge. Dette er likevel et så vanskelig tema, at jeg ønsker ikke å debatter hva den enkelte kvinne/mann skal gjøre eller ikke gjøre, i en slik situasjon som en selvbestemt abort blir aktuelt.

Jesuittbevegelsen er altså roten til alt ondt her i verden…

Du er inne på noe der Kåre Pettersen, men det finnes jesuitter som nå begynner å ta avstand fra mye av det som Jesuittordenen tradisjonelt har drevet med, av ondskap i verden. Splitt og hersk har Jesuittene vært eksperter på, i tillegg til definisjonsmakten som de har tilegnet seg. Jesuittene har forsøkt å ta kontroll over all kunnskapsformidling i verden, og la deres agenda få gjennomslag fra deres elite-universiteter som de driver for penger som Vatikanet har tilrøvet seg i flere tusen år, fra hele verden.

De politiske Bilderberger aspirantene i Norge og i alle andre land, har ofte bakgrunn fra Jesuittenes universiteter i utlandet, før de blir opptatt som Bilderberg medlemmer. Definisjonsmakten til Jesuittene er å definere hva som skal være den politiske agendaen, hvilke politiske institusjoner som skal etableres, beholdes eller avvikles, også i Norge. Våre “folkevalgte” er bare marionetter for denne Jesuitt-eliten, og vi har derfor intet demokrati i Norge, spesielt ikke etter 1994 da Norge ble medlem av EU, gjennom den fordekte Jesuittplanlagte EØS avtalen, som i realiteten er en nesten fullverdig EU medlemskapsavtale.

Kåre Pettersen – Bevisene for at Jesuitt ordenen er en tvers igjennom ond og skruppeløs organisasjon er overveldende hvis man bare er villig til å undersøke temaet med et åpent men kritisk sinn. Men det spørs om bevisene er gode nok for deg da? Ta en titt på dette dokumentet så finner du nok av kilder og sitater dersom du er interessert. http://pdf.amazingdiscoveries.org/The%20Jesuits.pdf

Kan legge ved et sitat fra en førstehåndskilde som viser at den romersk katolske kirke er i direkte opposisjon til de demokratiske prinsippene som protestantiske nasjoner er bygget på. Jesuit ordenen er deres fremste verktøy for å motarbeide og undergrave alle protestantiske nasjoner og kirkesamfunn i det skjulte.

«Long before I was ordained a priest, I knew that my church was the most implacable enemy of this Republic. My professors of philosophy, history, and theology had been unanimous in telling me that the principles and laws of the Church of Rome were absolutely antagonistic to the laws and principles which are the foundation-stones of the Constitution of the United States.1st. The most sacred principle of the United States Constitution is the equality of every citizen before the law. But the fundamental principle of the Church of Rome is the denial of that equality.2nd. Liberty of conscience is proclaimed by the United States, a most sacred principle which every citizen must uphold, even at the price of his blood. But liberty of conscience is declared by all the Popes and Councils of Rome, a most godless, unholy, and diabolical thing, which every good Catholic must abhor and destroy at any cost.3rd. The American Constitution assures the absolute independence of the civil from the ecclesiastical or church power; but the Church of Rome declares, through all her Pontiffs and Councils, that such independence is an impiety and a revolt against God.4th. The American Constitution leaves every man free to serve God according to the dictates of his conscience; but the Church of Rome declares that no man has ever had such a right, and that the Pope alone can know and say what man must believe and do.5th. The Constitution of the United States denies the right in any body to punish any other for differing from him in religion. But the Church of Rome says that she has a right to punish with the confiscation of their goods, or the penalty of death, those who differ in faith from the Pope.6th. The United States have established schools all over their immense territories, where they invite the people to send their children, that they may cultivate their intelligence and become good and useful citizens. But the Church of Rome has publicly cursed all those schools, and forbidden their children to attend them, under pain of excommunication in this world and damnation in the next.7th. The Constitution of the United States is based on the principle that the people are the primary source of all civil power. But hundreds of times, the Church of Rome has proclaimed that this principle is impious and heretical. She says that "all government must rest upon the foundation of the Catholic faith; with the Pope alone as the legitimate and infallible source and interpreter of the law.» – Charles Chiniquy, Fifty Years in the Church of Rome.

Har aldri hatt noe spesielt til overs for jesuittordenen, og kan hende har de mange svin på skogen? Men det må vel være en grunn til at forbudet mot jesuitter tilgang til riket ble opphevet i sin tid? Men at de har slik altomfattende innflytelse synes uansett som en fantasifull konspirasjonsteori. Og dersom den katolske kirke er så infiltrert, ville nok aldri pave Frans blitt valgt.
Jeg kjenner flere adventister. Hyggelige og gode mennesker, men adventistisk og fundamentalistisk bibeltolkning (som f.eks. at jorden er skapt på 7 bokstavelige dager) deler jeg ikke. Dermed har jeg heller ingen tillit til deres øvrige teorier.
De største problemene på jorda i dag skapes av fundamentalister, og f.t. islamske sådanne.
Anser det nytteløst å debattere videre her, så takk for meg! :)

Jeg kjenner også et par ortodokse ateister og det er hyggelige folk det. Sånn rent bortsett fra når man pirker litt i deres fundamentalistiske tro på at verdensaltet har oppstått av ingenting ;). Trist at du kastet inn håndkleet så tidlig, det ville vært meget interessant å høre din definisjon av en fundamentalist blant annet.

Heldigvis lever vi i et land som verner om individets rett til å utøve sin tro, enten man er troende ateist eller hva det måtte være.

Dersom Vår Herre er allmektig slik bibelen hevder, hvorfor skal man da betvile en 7 dagers skapelse. Skapelsesberetningen slik den er beskrevet ville jo være “child’s play” for en allmektig Skaper. Endel mennesker forsøker å kombinere (makro)evolusjon og kristendom, men dette er praktisk umulig da konseptet faller på sin egen urimelighet. Uten en skapelse og et syndefall så er der heller ikke noe behov for Jesu stedfortredende død og da kan man like godt forkaste resten av boken ettersom nettopp dette er det sentrale temaet i bibelen fra perm til perm.

Takk for debatten!

Jesuittparagrafen ble opphevet fordi at Jesuittene hadde full kontroll over AP i 1956 da paragrafen ble opphevet. Det er årsaken til at Jesuittene fikk slippe inn offisielt. Uoffisielt så har Jesuittene vært i Norge hele tiden. i 1814 på Eidsvolds så var Wergeland Jesuittkontrollert og ville ha en “europeisk vennlig” Grunnlov. I 1884 når parlamentarismen ble innført, så var jesuittene til Vatikanstaten sentral. Parlamentarismen er en jesuittisk konstruksjon for å frarøve de nasjonal monarkene makten, på vegne av Roma og Pavemakten.

I 1905 når Norge ble fri fra Sverige, så hadde Norges første statsminister Michelsen, jesuittrådgivere boende hos seg, for å få utformet en Grunnlov som Roma og Paven kunne “slå seg til ro med”. Michelsen med det spesielle karakteriske ansiktet, og noe “utenlandske” navnet, fikk fra sine ulovlige boende jesuitter, oppgaven (statssviket) i å bygge et konsulatvesen for Norge. I dag ville man kalt dette det internasjonale diplomatiet. Og hvem opprettet diplomatiet ? Dere gjettet det nok, den Khazarjødisk kontrollerte Jesuittordenen.

Khazarjødene fra Kaukasus er de som i Bibelen refereres til “De som kaller seg jøder, men som er det ikke”, med andre ord falske jøder og de styrer Israel i dag under den politiske bevegelsen sionismen. De ekte jødene er vi Israelitene i Nord-Europa (etter Jakob som var Abrahams sitt barnebarn, og som ble kalt for Israel) Israelittene vandret ut av Egypt til Sinai og videre til Kaanans land (Israel) og videre gjennom Kaukasus og deretter vestover til Saxen området i Tyskland, og spredte seg nordover til Skandinavia og vestover til de britiske øyer, samt ned til Frankrike og Baskerland/Catalonia (Barcelona). Derfor kalles vi for “White Caucasian” i passet vårt, og vi kalles for ariske stammer, fra tiden vi var i Saxen området i Tyskland.

Vikingene er derfor Israelitter som måtte ta til våpen mot Khazarene på 800 tallet, da Keiser av Roma, “Carlamagnus” – Karl den Store, angrep Israelittene (ariske stammer) i et felttog styrt av Paven i Rom. Heldigvis klarte Israelitten i Danmark ledet av Dan sin stamme en av de 10 israelittiske stamer og derav navnet Danmark), å stoppe Carlamagnus sitt felttog og Vikingetiden var i gang

Jesus blodslinjer er derfor i vest og Nord-Europa, og Khazarene har sverget en diabolsk ed om å utrydde samtlige Israelitter, inkludert alle nordmenn som ikke vender om til Khazarstyrte katolisismen og deres New World Order fascistiske verdensrike (det 4’de nazi-riket). Jesuittene har sverget en blodsed om å utrydde protestantismen, og de følger den opp den dag i dag med hjelp av deres eget “byrå” NATO med angrepene som skjer mot Nord-Europa via gift sluppet ut fra NATO innleide fly som slipper ut giftig “Chemtrails” over oss, eller via dødelige vaksiner (oppfunnet av Jesuittene som våpen mot israelittene) og via abort, terror og politisk infiltrasjon.

Den nye paven er derimot en ny type pave, som ønsker å rydde opp i den korrupsjonen og voldsregimet som jesuittene har stått for i hundrevis av år, etter Ignatius Loyola opprettert Jesuittordenen i 1541. Selv om Pave Francis er Jesuitt, så har han nå gjort utrolige saker, med å oppheve Vatikanets beskyttelse av korrupte dommere som har vært kontrollert av Vatikanet i alle år under denb romerske Curie (Vatikanets Høyesterett/Regjering og dette inkluderer også opphevelsen av beskyttelsen av alle dommere i Norge. Derfor tør ingen dommere nå søke stillingene i Høyesterett, siden Pave Francis har fjernet Vatikanets beskyttelse av disse korrupte og ulovlige dommerne i Norge, siden de nå er redde for å bli sakssøkt av bedrifter og private, som uettmessig har blitt dømt av disse ulovlige dommerne i Norge. Les gjerne min artikkel om den tapte rettstaten her

I dag kontrollerer Khazarene (Jesuittene) alle de store maktinstitusjonene i verden, slik som NATO, CIA, EU, FN. CFR (Counsil of Foreign Relations – det amerikanske"FN"), alle vestlige etteretninger inkludert Mossad og deler av FSB samt vår egen ettterretning. Disse Khazarjødene kontrollerer alle de store banksystemene slik som BIS – Bank for International Settlement (alle sentralbankers mor), Verdensbanken, IMF fondet og FED på Wall Street. De kontrollerer frimurerordenen, Malteserordenen (styrer NATO) og de kontrollerer media og Hollywood, inkludert de store globalistselskapene (med GMO genmodifisert mat-giganten Monsanto i spissen).

Så ja, Jesuittene og deres allierte i Sionismen (alle Khazarjøder) styrer verden med hard hånd, og det eneste som nytter er at folket reiser seg i samlet flokk mot denne 1 % klubben. Folkemaktet er mye større en folk tror, siden vi er de 99 % andre.

Dokumentasjon på at Jesuittene står bak de dødelige vaksinene Det privateide khazarjødisk kontrollerte Folkehelseinstituttet i Norge som er kontrollert av Stoltenbergfamilien som har khazarjødiske aner i sin slekt, pøser ut dette giftvåpnet vaksiner, mot oss israelitter i Norge for å skade og til og med drepe våre.

Vaksinene som våpen brukes flittig mot Israelittene for å sterilisere oss (HPV vaksinen til unge jenter) eller for å regelrett drepe oss med giftige stoffer som Barium, Strontium, Aluminium, Squelene og så videre.

Chemtrails utslippene inneholder enorme mengder gift som aluminium og så videre. Dokumentasjonen på Chemtrails finnes fra anerkjente History Channel sin dokumentarfilmer What are they sprayiing og Why in the world are they spraying

Dokumenatsjon på at Khazarjødene er bak NWO – New Word Order fascistiske verdensregjeringen underlagt FN, finner på denne linken her

Her er forøvrig en bra link som dokumenterer om det er en sammenheng mellom vaksiner og autisme. How do vaccines cause autism?

The Secret Behind Secret Societies: http://www.youtube.com/watch?v=eDrscByKEUQ

The Jesuits and the Counter Reformation Part I: http://www.youtube.com/watch?v=Qu12z95K_cw

Hei Per-Vidar. Jeg vet ikke om du har fått med deg denne hendelsen. Et tegn i tiden for de som er våkne!
http://www.amazingfacts.org/news-and-features/af-blog/id/1004/does-popes-message-fulfill-prophecy.aspx

Meget spennende tider vi går i møte. Kan sterkt anbefale denne boken som er skrevet for over hundre år siden, og som omtaler det som skjer nettopp nå i disse dager.
http://www.mothistoriensklimaks.no/mhk35.html

Pass på at ikke noen fører dere vill! I det siste har vi sett en del mediestunts fra den nye jesuittpaven (Pave Francis). Fengselsbesøk med påfølgende fotvask av de innsatte, kollektivtransport til jobb istedet for limousin, bor enkelt i stedet for fasjonabelt. Han omtales som en ydmyk mann, en talsmann for de fattige, og en som står for det som er rett. Dersom man ikke visste bedre kunne man nok la seg lure av denne “fromme” livsførselen og det er utvilsomt mange som gjør nettopp det, “…og all verden undret seg over dyret og fulgte det”.

Boken Mot historiens klimaks gir et mer sannferdig portrett av dette “Societas Jesu”:

Jesuitterordenen blir stiftet
Store farer truet protestantismen. Pavens bannbuller tordnet mot Genève, og mektige nasjoner truet med å ødelegge byen. Hvordan kunne denne lille byen stå seg mot det myndige hierarkiet som så ofte hadde tvunget konger og keisere i kne? Hvordan skulle den klare seg mot verdens største militærmakter?
Overalt i kristenheten var protestantismen truet av sterke fiender. Etter reformasjonens første seier hadde romerkirken samlet nye tropper og håpet nå å kunne knuse den. På denne tiden ble jesuitterordenen stiftet, den grusomste, mest hensynsløse og mektigste forsvarer av pavedømmet. Ordensmedlemmene var avskåret fra jordiske forbindelser og menneskelige interesser, de var døde for naturlige følelser, og deres fornuft og samvittighet var brakt til taushet. De kjente ikke andre lover og forpliktelser enn dem som gjaldt deres egen orden, og intet annet ansvar enn det å utvide dens makt.

De som hadde tatt imot Kristi evangelium, hadde fått kraft til å møte farer og lidelser. De tålte kulde, sult, slit og fattigdom, men holdt sannhetens fane opp til tross for fengsel, tortur og bål. For å bekjempe dem ble jesuittene innpodet med en fanatisme som satte dem i stand til å utholde lignende farer og motarbeide sannhetens makt med alle falske våpen. Ingen forbrytelse var for stor til at de kunne begå den, ikke noe bedrag for sjofelt til at de kunne utføre det, ingen rolle for vanskelig til at de kunne gå inn i den. De hadde gitt løfte om evig fattigdom, men deres bevisste mål var å skaffe seg rikdom og makt for å kunne knuse protestantismen og gjenopprette pavens suverenitet.

Som ordensmedlemmer spilte de fromhetens rolle. De besøkte fengsler og hospitaler og hjalp de syke og fattige. De hevdet at de hadde forsaket verden og bar Jesu hellige navn, han som gikk omkring og gjorde vel. Men under dette uklanderlige ytre skjulte det seg ofte kriminelle og morderiske hensikter. Et grunnprinsipp i ordenen var at hensikten helliger midlet. Derfor var løgn, tyveri, mord og mened ikke bare tillatt, men også rosverdig når det tjente kirkens interesser.

Under forskjellige forkledninger fikk jesuittene adgang til statens embeter og oppnådde å bli kongens rådgivere som formet landets politikk. De ble tjenere for å spionere på sine herrer. De opprettet høyskoler for sønnene til fyrster og adelsmenn, og allmueskoler for vanlig folk. Også barn av protestantiske foreldre ble opplært i katolske seremonier. All den pomp og prakt som preget katolsk gudstjeneste, ble utfoldet for å forvirre sinnet og gripe fantasien. Slik forrådte sønnene den frihet som fedrene deres hadde slitt og blødd for. Jesuittene bredte seg raskt ut over hele Europa. Overalt hvor de kom, fikk katolisismen nytt liv.

For at de skulle få større makt, ble det bestemt at inkvisisjonen skulle gjenopprettes. Tross den alminnelige avsky for denne fryktelige domstolen, endog i katolske land, ble den igjen innført av de katolske herskere. Grusomheter som var altfor uhyggelige til å tåle dagens lys, ble begått i hemmelige fengsler. I mange land ble tusenvis av de beste borgere, de fineste og edleste, de mest begavede og skolerte, drept eller tvunget i landflyktighet. Det var fromme og gud hengivne prester, arbeidsomme og patriotiske borgere, fremragende vitenskapsmenn, talentfulle kunstnere og dyktige håndverkere.

http://www.mothistoriensklimaks.no/kapitler.html

Ja det er ingen grunn til å la seg lure av Vatikanets mange ordener. Jesuittordenen, Malteserordenen (tidligere Johanitterordenen), Illuminati (bankmafiaen) eller Frimurerordenen (opprettet av Vatikanet for å kontrollere protestantene) og Islam, er de 5 store Vatikankontrollerte brorskapene, som jobber på oppdrag fra Vatikanets ubestridte “mørke fyrste”, som bor et sted i Vatikanet (og da tenker jeg ikke på hverken den sorte paven Adolfo Nicolas eller den hvite og offisielle Pave Francis).

For de som legger inn linker i debatten her på bloggen, så er det en mulighet å legge linkene inn som klikkbar link.

Først, kopier først adressen til siden (hele den remsen øverst i nettleseren som begynner med http://).

Gå så til innlegget eller kommentaren du skal skrive i Origo.

Sett anførselstegn rundt teksten du vil gjøre om til en lenke, deretter et kolon og så hele adressen. For eksempel slik:
Dette er en lenke til denne siden

Meget inntresann denne, fint med opplysning om hva som skjer i denna verden..

Meget inntresann denne, fint og lese hva som skjer i verden idag..

Veldig bra at noen skriver om dette, men du tar litt feil ang. Tempelridderordnen. Den du lenker til er en avholdsorganisasjon og den tilhører ikke frumureriet. (Men de skulle nok ønske det..)
Den ekte tempelridderordnen heter i Norge St Olavs orden, som altså er Malteserordnens norske ansikt. Det er den 8. grad eller forvirrende IX graden som er Tempelriddergraden i Det svenske systemet som brukes her til lands.

https://clubofnow.wordpress.com/2010/03/17/carl-xiii%C2%B4s-orden-cxiii-thorvald-meyer-rothschild-bernadottene/

Ang. jesuittene her til lands forslår jeg at vi brenner st Olavs kvartal ned til grunnen. I dette energiske maktsentrum med hellige plasser fra gammel tid finner vi maktinstanser som, Den katolske kirke (fler av de faktisk), Hovedpostkontoret, hoveddeichmann, etc. Regjerningen og høyesterett er like om hjørnet. Helsedep og andre destruktive institusjoner ligger i fleng rundt i dette området. Et sikkert tegn på jesuittisk presens er Pilgrimssenteret ved Gamle Aker kirke. Her ligger også Kirkesjefens kontorer. Det er kun jesuitter og muslimer som driver med pilgrimsferd (og bønnekjede). Legg også merke til st sunniva skole, hvor psykopater blir oppfostret, og Vår frues minde mentalsykehus som stolt bærer sin IHS logo i det høyeste.
Alt dette burde brennes til grunnen!

Jesuittene kom til norge via sverige fra Frankrike hvor ordenen oppstod. Det svenske Margartha Kyrkan på Hammersborg like ved regjeringskvartalet kan se ut som å være vepsebolet vi må destruere.

Interessante kommentarer her ja. Uten tvil at Vatikanet med sin Rotschildstyrte Jesuittorden og det konkurrerende/samarbeidende brødreorden: Malteserorden, har kuppet Norge som stat.

Tenk at Maria Magdalena skulle komme så langt, at hele den vestlige verden skulle enes i et eneste ord med en mening, som alle forstår. ANITKRIST.
For “kjettere” måtte drepes, Maria Magdalena skulle ikke på noen omstendigheter få utøke sine kunnskaper og få føre sin tro ut til verden og til menneskene på jorden. Hun var en pest som hele Roma var livende redd. Hun truet den katolske påstand om det som før hadde blitt forkynt.
Mer og mer kan en forstå hvilke krefter, og snedige planer som er i omløp. Selv om ordet er gjort levende rundt all den forvirring som er skapt rundt alt dette. Vil jeg aldri tvile på selve ORDET. Men Paulus beskriver noe av dette slik : Til slutt mine brødre, bli sterke i Herren og Hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå i mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere skal stå i mot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.
Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta fremfor alt troens skjold, med det er dere i stand til og slokke alle de brennende pilene fra den onde. Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds ord. Efes. 6.10-17. Nye testamentet.

Annonse

Nye bilder