Anne Grethe Strøm Eriksen (AP) forfalsket en rapport om nedleggingen av Olavsvern marinebase i Tromsø

I kveld på TV2 nyhetene kom det frem sjokkerende opplysninger om at sentrale marineoffiserer gav uriktige opplysninger om investeringsbehovet, for å holde NATO sin eneste fremskutte base i Arktis operativ. Pensjonert kommandørkaptein Hans-Christian Kjelstrup, hevder sjefen for Sjøforsvaret drev desinformasjon i prosessen som førte til at Olavsvern Orlogsstasjon i Tromsø, ble lagt ned i 2008.

En studie om videreføring av basen, ble skrinlagt av daværende generalinspektør og sjef for Sjøforsvaret, Jan Erik Finseth, med begrunnelse av at Regjeringen måtte investere mellom 1 og 1,5 milliarder kroner for å videreføre basen, hvilket var uriktige opplysninger i følge den sentrale pensjonerte kommandørkapteinen Hans Kristian Kjelstrup. Flere sentrale pensjonerte offiserer, bekrefter hendelsene at det ikke var grunnlag for nedleggelsen.

Daværende Forsvarsminister Anne Grete Strøm Eriksen (AP) fra Bergen, der Olavsvern basen ble ytterligere oppbygget, var den som tok den endelige avgjørelsen om å nedlegge NATO sin viktigeste ubåtbase i nordområdene, muligens på bekostning av en utbygging i Bergen, under bergenseren Anne Grethe Strøm Eriksen sin ledelse.

Regionpartiet krever en offentlig gransking av nedleggelsesprossessen og at basen blir gjenåpnet de neste månedene, med stasjonerte ubåter som skal patruljere i nordområdene utelukkende.

Dokumentasjonen finnes på TV2 sin nyhetssendinger på internett her på denne linken

Per Vidar Johansen

Journalist og webredaktør

Mitt Nord-Norge bloggen

Vist 3587 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Hvis dette er en gjennomgående holdning i Forsvarets øverste ledelse, at man kan gi så totalt uriktige opplysninger angående basevalg, med referanse til TV2 avsløringen, så er det betimelig å spørre om valg av jagerflybase er rammet av samme mentalitet og lemping med fakta, for å få igjennom en rasering av forsvaret i nord, så kan man virkelig begynne å lure hva som skjer innenfor maktapparatet.

En uavhengig offentlig granskning er på sin plass i denne sak.

NATO har vurdert å opprettholde Olavsvernbasen, på tross av Arbeiderpartiets krav om at basen må nedlegges. Vi får håpe at NATO klarer å gjennomskue de skitne spillet om basen, som har foregått i kulissene. Det grenser til korrupsjon at den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet har vist om at rapporten til Finseth måtte være forfalsket, men likevel brukt rapporten som bevis for å legge ned NATO sin eneste ubåtbase i Arktis, som endatil var nedbetalt og svært lønnsom å videreføre. Det er straffbart for en statstjenestemann/kvinne å påføre staten et økonomisk tap, som Viseadmiral Finseth og sine ledere der over igjen, har påført staten i denne sak. Vi får håpe at AP ser hva som er i ferd med å skje i kulissene, og gjenåpner Olavsvern marinebase.

Olavsvern basen må gjenopptas som marinebase og utvides betydelig med fregattdokk og utvidet sikringsområde, for å hindre terrorisme og innsyn av fiendtlig etterretning. Det må anlegges et overvåket sikrings-gjerde fra Leirbakken kirkegård, hvor basen får sitt østligste punkt og med bemannet port og inngang for biltrafikk inn til basen. Likeledes på sørsiden av Ramfjorden, tvers over fjorden, må veien til Andersdalen sperres av fast sikrings-gjerde helt fra Hanslarsa-nes til Andersdalen hvor gjerdet går over høyeste punkt på fjellet for å hindre innsyn og som mot-tiltak mot terrorisme og fiendtlig etterretning. Alle de 70-80 boligene og hyttene innenfor basen sitt nye sikringsområde, eksproprieres til en god pris og boligene benyttes som forsvars-boliger for de ansatte på basen.

Veien fra Andersdalen mot Sørbotn, legges om i tunnel under Ramfjorden og kommer opp i dagen ved Eirikjord, mot Tromsø. E8 legges i tunnel fra Sørbotn til Fagernes på østsiden av Ramfjorden, og videre i dagen over Ramfjordmoen og i Tindtunnel mot Tromsø. Det opprettes bemannede innganger til basen på Eirikjord på E-8 som legges i en sløyfe ned til sjøen og kobles til fylkesvegen nede ved sjøen og denne parsellen av E-8 omgjøres til fylkesveg, hvor det kan åpnes for boligbygging langs tidligere E-8.

Hvis man har lest boken Rottereiret på Akershus festning et forsvar med brukket rygg av Kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen, så kommer vel ikke dette akkurat som en bombe http://www.kolofon.com/index.aspx?docid=79&pid=2211

Jeg hater når jeg får rett, fordi det betyr vanskeligere tider for Norge. Jeg advarte om denne grenseavtalen, samme dag og i dagene etter avtalen ble presentert. Jeg har skrevet utallige spaltemetere om dette på sosiale media’er, om at grenseavtalen er avtalt spill, hvor Russland dikterer landsvikerne/forræderne Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide, Anne Grethe Strøm Eriksen, som har ødelagt forsvaret i Nord-Norge på ordre fra Moskva. Dette i tillegg hvor Stoltenberg og Gahr Støre gav bort enorme ressurser og havområdene våre over til Russland, for å få til en avtale om at Forsvaret i Nord-Norge skal ødelegges?

Jens Stoltenberg (KGB kodenavn Steklov) og Jonas Gahr Støre (KGB kodenavn Martin) er avslørt som russiske spioner av Mitrokin, den nå avdøde sjefsarkivaren til KGB som hoppet av til vesten. Disse landsvikerne må nå pågripes og dømmes for svik mot Norge og Grunnloven vår, sammen med Anne-Grethe Strøm Eriksen og Espen Barth Eide som reellt har styrt Anne Grethe Strøm Eriksen, for forfalskningen av rapporten om nedleggingen av Olavsvern Marinebase.

Forsvarets etterretningsjef Kjell Grandhagen og den forhenværende etterretningsjefen Torgeir Hagen, er også avslørt som landsvikere og russiske agenter, opplært innenfor russisk etterretning fra de var ganske unge. Dette er info som kommer fra AP sin egen forhenværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Norulv Øvrebotten, som var AP sin “wonderboy”, og jobbet som statsekretær Johan Jørgen Holst (død under mystiske omstendigheter). Se artikkelen på Mitt Nord-Norge bloggen over her for dokumentasjon.

Norge er ingen rettstat lengre, vi er en vasallstat/fylke under Russland. Om rettstaten Norge, hevder at den eksisterer så er det på tide å vise det NÅ!

Jeg skrev om at nedleggingen av basen er meget merkelig og kriminell, og når man leser denne artikkelen i Newsweek om at kjöpergruppen av Olavsvern basen, leier ut basen til Russland, så er parodien komplett. Jeg har intet mot samarbeid med Russland, tvert imot,, men å la russisk “marine” leie den mest strategiske ubåtbasen vår i Hålogaland, er et svik av dimensjoner av den tidligere AP regjeringen som er representanter for det norske okkupasjonsregimet.

Hålogaland må befri seg fra okkupantene og bli herre i eget hus som egen nasjon, nå!

Denne saken må gjøres viden kjent i Norge.

Aftenposten har i denne artikkelen satt fokus på det omstridte Olavsvernsalget. I artikkelen har Frilancejournalisten Einar Kr. Holtet stilt Forsvarsdepartementet og Olje og Energidepartementet en rekke kritiske spørsmål, som enten avfeies av departementene eller nektes besvart.

Spesielt setter han fokus på de store mannskapene som de 3 russiske “forskningsfartøyene” har, selv om de ligger i vinteropplag ved Olavsvernbasen. Er dette fordekte russiske krigskip med russiske marinegaster og offiserer ombord, som har tatt basen i bruk, i påvente av en storkrig som sannsynligvis kommer? Da er Nord-Norge i realiteten allerede okkupert av Russland i samarbeid med Jens Stoltenberg, Anne-Grethe Strøm Eriksen, Espen Barth Eide og Gahr Støre, som alle hadde fremtredende roller da basen på ulovlig og korrupt vis ble nedlagt.

Regjeringen Solberg må ta affære umiddelbart og ta kontroll på basen og bortvise disse 3 skipene ut av norsk territorialfarvann, om dette er tilfelle, og marinen må gjeonoppra basen med full og utvidet tyngde, slik jeg foreslår i tidligere innlegg i denne debatten.

Annonse

Nye bilder