Pressemelding fra Regionpartiet om boikott av OL i Oslo 2022

Pressemelding fra Regionpartiet om boikott av OL i Oslo 2022

Regionpartiet sender i denne pressemelding ut et varsel om oppstart av en boikott kampanje, rettet mot eventuelle bedrifter som vil sponse et eventuelt vinter OL i Oslo i 2022. Regionpartiet anser et nytt OL i Oslo i 2022, vil medføre en ytterligere sentralisering inn mot det sentrale Østland, på bekostning av Nord-Norge og andre regioner utenfor det sentrale Østland.

Ideen til boikott kampanjen, er det Senja mannen Even Eilert Andersen som har. Han kom til Regionpartiets ledelse og ønsket drahjelp til å få igang en boikott kampanje, mot eventuelle sponsorer for et vinter OL i Oslo 2022. Regionpartiet har samme syn som Even Eilert Andersen, om neglisjeringen som skjer mot Nord-Norge på alle plan. Vi stiller oss derfor i spissen for en boikott kampanje, mot et eventuelt OL i Oslo 2022.

Boikott kampanjen vil bli forsøkt spredd over hele landet, gjennom media og gjennom idrettskretsene utenom det sentrale Østland, slik at det blir en grasrotbevegelse mot et eventuelt OL i Oslo 2022.

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Mobil 948 72 705
E-post per.vidar.johansen@regionpartiet.no
Web www.regionpartiet.no

Vist 392 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

-Her er jeg helt enig Per-Vidar. I Norge sultefores distriktene i mangel på infrastruktur og arbeidsplasser, så skal altså nok engang milliardene rulle ut i Oslo-regionen i et kynisk spill for galleriet.
Så kommer de der tøvete utsagnene om at det kommer hele landet tilgode, det er de værste ordene jeg hører. Hvem pokker har rå og vil bruke 10-20 tusen fra finnmark for og se på folk som springer og hopper rundt på kunstsnø i Oslo.

Her får vi bare håpe at politikerne tar til vettet.

Vi har startet en boikott kampanje rettet mot bedrifter som vil sponse et eventuelt OL i Oslo 2022. Vi ønsker at flest mulig av dere kraftpatrioter blir med i facebook gruppa og legger inn medlemmer i gruppa, som dere tror støtter en slik boikott.

Vi ønsker å gå rett på lommeboka til bedrifter som er med å sponser en ytterligere sentralisering inn mot Oslogryta, siden et OL i Oslo 2022, vil ytterligere forverre Nord-Norge sin situasjon både innenfor idretten og innenfor enda mer venting på å få ordentlig infrastruktur her oppe. Dette siden både tippemidlene blir brukt til å bygge opp Oslo sine svært gode idrettsanlegg enda mer, og Nasjonal Transportplan blir ytterligere tappet for midler til å dekke enda mer infrastruktur utbygging i Oslo. Som vanlig vil Nord-Norge bli mest tappet av dette.

Meld dere inn og bli med i denne svært viktige kampanjen for Nord-Norges fremtid på Facebook gruppa Boikott OL i Oslo 2022

Med hilsen kampanjeleder

Per Vidar Johansen

Annonse

Nye bilder