Pressemelding fra Regionpartiet om OL i Oslo 2022

Pressemelding

Regionpartiet gir sin fulle støtte til Troms Idrettskrets og leder Knut Bjørklund, i sin kritikk av Idrettstyret i Norges Idrettsforbund som med sitt vedtak, vil ha Oslo som eneste søkerby til å søke om et eventuelt vinter-OL i 2022.

Regionpartiet støtter Troms Idrettskrets, fordi denne saken handler om langt mer en å arrangere et OL i Oslo i 2022. Det pågår en intens sentralisering ned mot det sentrale østland innenfor de fleste samfunnsområder, og et OL i Oslo i 2022, vil bare føre til ytterligere sentralisering ned mot det sentrale østland. Nord-Norge kommer til å miste flest innbyggere, som følge av en enda hardere sentralisering som følge av et OL i Oslo. På starten av femtitallet utgjorde Nord-Norge 12,5 % av innbyggerne i Norge. I dag utgjør vi 9,8 % av innbyggertallet i Norge og tallet synker enda. Dette må ikke få fortsette.

Regionpartiet ser med bekymring på den manglende statlige investeringen i Nord-Norge. Landsdelen blir neglisjert og nordområde satsningen er fraværende. Et enstemmig Troms Fylkesting vedtok en uttalelse i November 2008 om at Nord-Norge blir neglisjert, og situasjonen har deretter gått fra vondt til verre for landsdelen.

En statsgaranti fra Regjeringen for et OL i Oslo 2022, med påfølgende positivt vedtak i Internasjonal Olympiske Komite (IOC) om å la Oslo arrangere OL arrangementet, vil forverre anleggsituasjonen for idrettsklubbene i Nord-Norge. Mange barn og unge står i kø for å slippe til i idrettshallen, på fotballbanen, på skiskytterarenaene og i svømmehallene. Idrettstyret hos Norges Idrettsforbund er derfor umoralske og falske i sin avgjørelse, om å søke om et OL i Oslo i 2022, siden dette bryter med grunnleggende holdninger om at Idretten i Norge er en folkebevegelse for alle samfunnslag og for mennesker i alle aldre. Et OL vil kun gavne elite-idretten på det sentrale østland, og ikke resten av landet.

Tromsø sin OL søknad for 2018 hadde en stor infrastruktur investering, og ble derfor presentert av Idrettstyret som alt for dyr, og idrettstyret selv, valgte å stoppe søknaden fra Tromsø 2018. Infrastruktur delen i Tromsø sin søknad var det Stortinget som skulle ta stilling til, ikke idrettstyret i NIF. Regionpartiet mener derfor at argumentene for en ny søknad fra Idrettsforbundet, ikke er tilstede, og vi mener derfor at Stortinget allerede må avvise en statsgaranti for et OL i Oslo 2022, så lenge ikke Storting og Regjering ønsker å tilbakebetale til Nord-Norge de midler på infrastruktur som mangler i Nord-Norge, på statsbudsjettet. Å gi Oslo en statsgaranti, vil derfor virke direkte neglisjerende på Nord-Norge og resten av landet utenfor det sentrale østland. Et slikt politisk signal fra Regjeringen, vil ytterligere forsterke nord/sør konflikten, og det er ikke landet som helhet tjent med. Si derfor nei til å gi statsgaranti for et eventuelt OL i Oslo 2022.

Per Vidar Johansen
Partileder i Regionpartiet (konstituert)

Håkon Winther
Nestleder i Regionpartiet (konstituert)

Vist 288 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Tromsø søknaden for 2018 inneholdt anleggsinvesteringer på 3,8 milliarder pluss infrastruktur delen som var beregnet til over 20 milliarder kroner eller mer. Infrastrukturdelen er et politisk spørsmål og det er ingen tvil om at Troms som har den dårligeste infrastrukturen i Norge, i følge Statens Vevgesen sine beregninger, virkelig har krav på såpass mye infrastrukturmidler fra Nasjonal Transportplan. Storting og Regjering har neglisjert fylket på det groveste helt siden krigens slutt.

Oslo 2022 søknaden vil allerede kunne regne med anleggsinvesteringer på 3,8 milliarder kroner for 3 anlegg. Holmenkollen, Valle Hovin (for skøyteløp) og enda en ny skiskytterarena. Tromsø hadde kalkulert med samme beløp for hele 8 haller, hoppbakkene, skiskytterarenaen, skiarenaen, bob og akebakken, og alpine grener. Det var en forsvarlig etterbruk av hallene (som er et skrikende behov for i Troms og Nord-Norge).

Om Tromsø alikevel hadde søkt om OL og kastet seg med i søknadsrunden, basert på de gamle planene som ligger i en skuff på rådhuset, så har det ikke vært noe å si på det. Men da haster det for Tromsø Kommune (3 november har idrettstyret nytt møte), og da må Kulturministeren gi klarsignal om at Tromsø er en reell kandidat og at infrastrukturdelen til Tromsø ikke skal takes med i søknaden, men behandles seperat i Stortinget.

En irritert fustrert og litt forbanna Senjaværing har kontatert at Oslo atter en gang vil tilegne seg ett OL 2022, selv om de nettop har hatt et stort vinter VM som har kostet resten av idrettsnorge store summer.
Selvfølgelig vil ett OL i Oslo ha en større inntjeningsevne i akkurat de dagene det pågår, men hva så med resten av idrettsnorge som må slite med kostnadene og sitte dær med gamle utslitte anlegg uten å få en krone i støtte fra de midlene som gjennom staten er beregnet på å skape trivsel og livsutfoldelse i det langstrakte land?
For å si det i klartekst vi kan aldri regne med å få en infrastruktur som er stor nok til å fantasere om OL-i Nord, så lenge alle midlene blir kanalisert til Østlandsområdet og resten av landet legges mer eller mindre brakk, Dårlige veier, ingen Jernbane, småe flyplasser, liten dekning for Bredbånd, mobilltelefon, radio i distriktene, nødvendige ferger og annen forbindelse, skikkelige innedøørs idrettsanlegg i alle kategorier er også sterkt nedprioritert ikke bare i distriktene men også i byer og større tettsteder.
Begrunnelsen er forlite brukere til alle disse tingene som ikke eksisterer, det blir en argumentasjon lik den jeg fikk på 90 tallet om utbygging av mobilnett på Sør-Senja, ved kontakt med Telenor fikk jeg som svar at de hadde jo bare en mobilabonent i området, ja ta F——på det, en kan ikke regne med å selge noe som ikke eksisterer var mitt svar, de skjønte poenget allerede året etter var nettet adskillig bedre og nå har de fleste som bor der minst to abonnenent. Og i tillegg 50-60 tusen tilreisende turister og andre som også benytter muligheten når den finnes. Slik vil det også bli på andre områder, det er tilbudet som mangler, brukere vil det bli nok av bare når tilbudet er dær.
Derfor er det helt uhørt at Oslo i det hele tatt er på banen etter å ha nedstemt Tromsø som OL-Hovedstat i fremtiden, nok er nok.
Ett nytt OL 2022 må bli i Tromsø og tuftes på en god Nordområde samarbeide for å få på plass den infrastruktur som er nødvendig for hele området i ganske nær framtid for en vidre vekst og optimisme i hele Nordkalotten!
Les og ha en God dag alle Nordområdeboere :)))) Forslag tørk støvet av OL-Søknaden i Tromsø!
Vi få i Nordnorge som skaper de verdier som Oslo kan slå seg på brystet med vil gjerne ha noe igjen.

Bra innlegg Helge Petter!

Annonse

Nye bilder