Gratulerer Nord-Norge, vi har fått en ny sjefsredaktør i avisa Nordlys

Anders Opdahl, ny sjefsredaktør i avisa Nordlys

Dagen i dag er spesiell. Et regimeskifte i Nord-Norges største og viktigeste avis, Nordlys, vil føre til at et kritisk blikk blir satt på sentraliseringsregimet til Stoltenberg, Gahr Støre og Schjøtt Pedersen, for første gang på lenge. Dette sentraliseringsregimet, som verner om og favoriserer det sentrale Østlandet, i disfavør Nord-Norge, vil bli satt under kritisk gransking fra avisa Nordlys, sin nye sjefsredaktør Anders Opdahl .

Den gamle sjefsredaktøren Hans Kristian Amundsen var til tider direkte illojal mot Nord-Norge, siden han bevisst unngikk å ta et oppgjør med sentraliseringsregimet til Stoltenberg. I dag vet vi hvorfor Amundsen bevisst ungikk å kritisere Stoltenberg på dette punkt. En stilling i Stoltenbergs stab, som statsekretær i Fiskeridepartementet lokket mere, enn å gjøre jobben sin i avisa Nordlys.

Vi i Hålogalandspartiet har derfor store forhåpninger til den nye og åpenbart dyktige sjefsredaktøren Anders Opdahl, i avisa Nordlys. En av de viktigeste sakene som Opdahl må ta tak i, er den neglisjeringen som Nord-Norge blir urettferdig rammet av, gjennom neglisjeringen på statsbudsjettet. Nord-Norge er ca 10 % av befolkningen og får tilbakeført i gjennomsnitt ca 4 % av det innenlands statsbudsjettet. Standard tilbakeføring av våre egne penger, skal være 8 % av hele det innenlands statsbudsjettet. De siste 2 % som er våre penger på statsbudsjettet, kan vi godta å betale inn til bruk på det utenlands statsbudsjettet og til hovedstadsfunksjoner. I tillegg er det et økonomisk etterslep på mellom 300-500 milliarder kroner, justert for inflasjon, tapte skatteinntekter for kommunene og de 3 fylkeskommunene og tapte renteinntekter, som Nord-Norge har blitt tappet for på alle statsbudsjetter helt fra krigens dager og fremover. Dette må tilbakeføres som et nordområdefond, administrert og forvaltet av de 3 nordligeste fylkene. I tillegg de rene pengeverdiene, kommer alle ressursene som har blitt tappet ut fra landsdelen, uten at landsdelen har fått vesentlig verdiskapning tilbake fra ressursene. Rundt 500 milliarder kroner eller noe mer, er derfor et ganske rimelig korrekt beløp som staten må tilbakeføre til Nord-Norge gjennom et slikt nordområdefond.

Skal vi godta den såkalte nordområdesatsningen, så skal Stortinget øke tilbakeføringen til mellom 10-12 % av hele Statsbudsjettets samlede kostnadsside (alle penger staten bruker totalt i inn og utland), til bruk for drift og investeringer for Nord-Norge, spesielt på infrastruktur med vei og jernbane, på utdanning, forsvar (for å sikre ressursene) og på forskning spesielt i nord, i tillegg til daglig drift av kommuner og fylkeskommuner.

Oppfordringer er derfor sendt til den nye sjefsredaktør Anders Opdahl, i avisa Nordlys. Vi forventer derfor en serie kritiske artikler i Nordlys, rettet mot sentraliseringsregimet til Stoltenberg og Co, i månedene fremover.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Freelancejournalist, webredaktør, kraftpatriot for Hålogaland (styremedlem i Hålogalandspartiet).

Vist 1069 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg må bare få takket den nye sjefredaktøren Anders Opdahl, for den redaksjonelle linjen han har lagt avisa på i sin kritikk av manglende samferdselsatsning fra Regjeringen, gjennom det massive mediapresset som Nordlys heldigvis kjører nå. Hans forgjenger Hans Kristian Amundsen var nærmest servil ovenfor å ta i dette temaet da han satt som sjefsredaktør i Nordlys, og Amundsen må derfor tåle å bli kalt for illojal mot egen landsdel, til fordel for egen karriere hos Stoltenberg. Stoltenberg sin maktpolitikk, er selve hovedproblemet til at Nord-Norge henger etter de andre landsdelene. Infrastruktur, mangel på slik eller om den finnes i rikt monn, er helt avgjørende for en landsdels utvikling. Nord-Norge har særlig under Stoltenberg lidd under mangel på statlig investeringer i infrastruktur.

Sender derfor min takk til Opdahl som gjør en utmerket jobb for landsdelen og for avisa Nordlys!

Den forrige redaktøren var da en fin fyr han og.

Hans Kristan Amundsen var en rimelig god redaktør, det er det ikke tvil om, spesielt likte jeg måten han stod opp for OL saken og sa sin mening og forsvarte Tromsø sin OL søknad, men Hans Kristian Amundsen som sjefsredaktør unngikk mer eller mindre bevisst å ta opp de store konfliktsakene i nord.

Det ser vi spesielt hvor sentrale AP ledelsen stod og fortsatt står i bresjen for en neglisjering av landsdelen spesielt på samferdsel og for hvem som skal ha eierrettighetene til fisken vår. Nord-Norge har mistet de fleste fiskekvotene på torsk og pelagisk fisk (lodde/sild) til Austevoll rederne på Vestlandet og til Røkkesystemet (AKER/RGI).

Jeg tror jeg derfor har mine ord i behold ovenfor HKA (Amundsen) om at til tider var illiojal mot egen landsdel. Han har faktisk hindret utvikling av landsdelen siden han bevisst unngikk å kritisere Stoltenberg, for de manglende statlige investeringene i nord, og det faktum at Statsbudsjettet har vært urettferdig lagt opp for Nord-Norge med justering for folketallet.

Annonse

Nye bilder