Sør-Sudan er nå egen stat. Bør vi her oppe følge etter?

Det kristne Sør-Sudan i hjertet av det afrikanske kontinent, har ved folkeavstemning bestemt seg for å løsrive seg fra det øvrige Sudan, og danne egen stat. Regionpartiet er glad for å kunne annerkjenne Sør-Sudan som egen stat. Det at majoriteten av et folk med egen kultur, religion og etnisk tilhørighet, kan danne egen stat, for å utvikle eget samfunn til beste for alle innbyggere, er en menneskerett beskyttet under FN traktater. Sør-Sudan har lenge vært forsøkt utnyttet av det muslimske Nord-Sudan.

En parallell til Sør-Sudan kan trekkes til vårt eget samfunn. Nord-Norge neglisjeres kraftig av Stortingsflertallet på det sentrale østland. Senest i november 2009 så ble det fattet et enstemmig vedtak i Troms Fylkesting om at Nord-Norge neglisjeres av stortingsflertallet, som holder hus på det sentrale østland. Neglisjeringen er nå som omfattende, at Nord-Norge taper befolkningsmessig mot andre folkerike områder, som dermed dominerer maktapparatet. De fleste ressurser som naturlig skal komme befolkningen til gode her nord, jamført FN-terminologien om at “nærhet til ressurser, gir rett til utnytting av ressurser” blir ikke lengre respektert av staten Norge. Mesteparten av fiskeressursene er på hendene til redere utenfor landsdelen. Olje og gass ressursene er det i hovedsak selskaper og kommuner/fylkeskommuner og staten ved stortingsflertallets samfunn sørpå, som nyter godt av overskuddet disse ressursene gir. Nord-Norge har i liten grad noe tilbake for de ressursene som normalt tilhører befolkningen i nord.

Den geniale avistegneren Odd Klaudiussen i avisa Tromsø har tegnet dette bildet. Låner dette fra han. Klikk på bildet for større utgave av bildet

Juridisk sett så er faktisk ikke Nord-Norge en del av staten Norge. Begrepet Nord-Norge er ikke historisk befestet. Det området som benevnes som Nord-Norge er i realiteten allerede en egen stat om befolkningen bestemmer seg for det, siden det ved Grunnlovsutformingen i 1814 aldri ble undertegnet av noen av de som representerte det eldgamle Hålogaland (Nord-Norge). Det eldgamle Hålogaland, som er vårt felles gamle land i nord, befolket av både samer og kystbefolkning ble invitert ned til Eidsvold i 1814, til å undertegne Grunnloven og bli en del av staten Norge, men representantene rakk aldri fram til Eidsvold. Hålogaland har derfor i realiten aldri sluttet å eksistere, det har kun vært okkupert av ulike regimer fra danskene til nordmennene representert ved etterkommere av Olav den Hellige.

Derfor er det betimelig å stille spørsmålet om Hålogaland også skal følge i de nye statene sitt fotspor og hevde suverenitet som egen nasjon. Vi har faktisk fått 2 nye stater som naboer de siste årene. Kallalit Nunnat (Grønland) ble selvstendig fra Danmark og gikk fra dansk enevelde til selvstendighet. Nunavuut fikk sin selvstendighet fra Canada og resulterte i at inuittene fikk sitt eget land. Landet styres av den kvinnelige statsministeren Eva Ariak og er på god vei i sin utvikling.
Bør også Hålogaland gjøre det samme? Vi har i allefall ressursene, menneskene og mulighetene til å gjøre det. Vi vil i såfall være et av verdens rikeste land, målt i statlige inntekter per innbygger.

Det er rimelig å forlange at staten Norge da også betaler ut et “sluttoppgjør” på mellom 400-500 milliarder kroner til Hålogaland, siden det er dette beløpet staten Norge har tappet ut av landsdelen siden krigens dager og lenge før det igjen. Statsmakten Norge har selvsagt alt å tjene på å betale ut dette sluttoppgjøret, siden mye av olje og gassressursene og mesteparten av alle marine ressurser befinner seg i nord. 40 % av alle energiressursene befinner seg i nord, samt mesteparten av alt metall som kan utvinnes, finnes også i nord. Ressurser som det vil være avgjørende for staten Norge å kunne være med å utvinne og høste av. Finnmark vil som et eksempel doble Brutto Nasjonalinntekt- BNP, per innbygger ved å kunne få direkte tilgang til overskuddet fra olje og gassproduksjonen i Finnmark.

Det historiske bevis for at Hålogaland er en selvstendig stat allerede, kan leses videre om her

Bør vi i nord derfor følge våre naboer i vest og danne egen stat, eller finnes det andre muligheter for at Hålogaland (Nord-Norge) skal kunne hevde seg i fremtiden? Kan man satse på en regionreform som deler landet opp i 5 selvstyrte regioner innenfor den samme staten Norge, det er også en mulighet fremover Ordet er fritt.

Med patriotisk hilsen fra nord

Per-Vidar Johansen

Hålogaland i våre hjerter

Vist 1714 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Mykje av dette kan seiast om vestlandet og. Ein eigen vestlandsregion hadde nok ført til den velstanden innan t.d infrastruktur som me fortener. Eit anna alternativ er å flytte svenskegrensa eit stykke vestover(Drammen e.l), då hadde distriktsnoreg sine utgifter falle dramatisk.

Et godt innlegg Per Vidar. Jo det du skriver om vårt land, Hålogaland, kan ikke betviles. Landet var innen det ble okkupert av Olav Tryggveson og hans leiesoldater, betalt av den romersk katolske kirke, et selvstendig land som strakte seg langt inn i det som i dag heter Russland. Landet har vært under okkupasjon helt fra både krigsforbryteren Tryggevesons tid, og siden besatt av både østnorske makthavere, som danske og svenske. Her kan man helt snakke om et kolonivelde, hvor man med både militær og politimessig kontroll har utsugd landsdelen for dens ressurser. I Hansatiden bygget man bla. Bergen og områdene rundt opp, med fiskeresurssene som kom nordfra til eksport til kontinentet, det ble man rik på, mens folket i Hålogaland kun fikk smulene fra de rikes bord, så selv med de store naturrikdommer, forble folket i nord holdt nede i fattigdom.
Denne kolonipolitikken har fortsatt i århundreder, og lever videre i beste velgående. Da jeg gikk i folkeskole skulle vi lære allt om koloniherrenes historie, alle deres konger opp i gjennom tidene, men vi lærte aldri noe som helst om Hålogalands historie, den eksisterte simpelthen ikke.
Vi lærte at det eneste riktige språk var den norske avart av dansk, det de kalder bokmålsk, og at norsk kultur var 17. Mai og Holmenkollen, og at den danske kongen i Oslo var vår konge. Men tidene har forandret seg, heldigvis, kolonitiden er omme, og kommer aldri igjen. Danmark okkuperte Island, men de løsrev seg, de okkuperte også Færøyene, som også krevde selvstyre, noe som var tett på og ende med en militær intervensjon fra Danmark. Siden forlangte også Grønland selvstyre, og rett til sine resursser. Resultatet er blitt, at Færøyene har fått selvstyre og eget parlament, det samme har Grønland fått. Danmark kan ikke mere fritt utplyndre de her lands naturresursser, som de før har kunne gjøre.
I Hålogaland kjører det videre, kapitalistiske fiskerederier med kong Røkke i spissen kan fritt utplyndre fiskeresurssene som de har fått monopol på og bedrive rovfiske på, vannkraften blir stjålet og eksportert til østnorge og EU, mens folket i Hålogaland blir nødt til og betale mafiapriser for den her rikdom, og industrien bukker under av mangel på kraft. Okkupantene i Oslo selger ut av det Hålogalandske folkets eiendom på billigsalg til deres venner i Brüssel, og befolkningen i nord må flykte vekk da arbeidsplassene forsvinner.
Hålogaland skal ha sin selvråderett tilbake, folket skal ha retten til sine egne naturrikdommer tilbake, og skal ha de rikdommer som er stjålet i retur. Eller i hvert fall mange hundre milliarder som kolonimakten har utplynderet landet for. Hva var Oslo uten det rov de har begått i nord, intet ! Den eneste resurssrs de har der er Aker brygge og børsen.
Vi skal ha de samme vilkår som Færøyene og Grønland, autonomt styre, men gjerne med en tilknyttning til den sydlige del av landet, som feks. forsvarssamarbeide, fiskerioppsyn, felles valuta o.l. Statsmakten i Oslo har mot folkets vilje innmeldt deres land, men også Hålogaland i EU, det såkaldte Schengen. Her skal Hålogaland kobbles av, akkurat som Færøyene og Grønland er det i dag i forhold til det danske riksfellesskap. Vårt land er ikke et EU land, og skal heller aldri bli det. Vi vil ha selvstyre, så vårt lands resursser kommer vårt eget folk til gode, og ikke andre.
Det er heller ingen naturlighet i at et land som strekker seg fra København til syditalia skulle være et land, hertil er de kulturelle forskjellene for store, på tross av en intensiv øst fornorskningspolitik i gjennom århundreder.
Jeg ønsker Regionspartiet velkommen, et godt initiativ. Vi vil ikke lengere være en koloni under Aker brygge, men styre vårt land selv. Vi vil ha selvstyre i Hålogaland. Vi skal selvfølgelig snart lage vårt eget flagg, uten det katolske kristenkors. En utfordring til kunstnere fra landet, selv ser jeg foran meg et motiv med feks. nordlyset som motiv, men det finnes nok mange gode ideer til det.

Bra info her Magne. Det er på tide at Hålogalands historie kommer opp i lyset, og at folk her oppe faktisk forstår at vi juridisk sett lever i en egen stat, men er juridisk sett under okkupasjon av den norske stat sitt Storting. Det med autonom region er heller ikke så dumt forslag, men muligens er regionreformen vår, den aller beste veien å gå. Vestlendingene er enda mer forbannet på det sentrale østlandets maktkultur og maktmisbruk, og det gjelder også Trønderlag. Sørlendingen er konservative i sin tenking, og liker heller ikke at østlendingene skal bestemme over dem. Med andre ord, å dele landet inn i 5 selvstyrte regioner kan la seg gjøre i løpet av 2 stortingsperioder med mer en 2/3 dels flertall , slik at Grunnloven kan endres/reforhandles.

Vi har faktisk fått inn en del forslag på flagg, så det er bare å ta pennen fatt og sende inn forslag på flagg.

Regjeringen til den norske stat vurderer å anerkjenne Palestina som egen stat. Hålogaland er en minst like gammel stat som Palestina. Om denne staten Palestina skulle bli realisert og bli medlem av FN med fulle rettigheter, så har Hålogaland like mye rett til å søke medlemskap i FN og få fulle rettigheter som egen stat om Håløygingene (kystbefolkningen) og samene ønsker denne felles staten for oss alle i nord. Hålogland som egen stat vil føre til økt livskvalitet for innbyggerne her, med bedre veier, nye skoler og barnehagebygg, skikkelig satsing på turisme, tilbakeføring til Hålogaland av alle fiskekvotene som er stjålet fra Hålogaland, mer satsning på kommunene, på helse og omsorg, på industri og jernbaneutbygging, og my mye mer.

Slik som okkupasjonmakten Norge behandler Hålogaland i dag, så er det en politikk som langsomt tar kvelertak på Hålogaland og fører til enda mer reduserte muligheter. Rett etter krigen var Hålogaland 12,5% av innbyggerne i Norge, i dag er vi på 9,8 % av innbyggertallet og det synker faretruende hvert år.

Hålogaland som selvstendig nasjon er muligheten vi har for vekst i nord!

Skottland går inn for en folkeavtemning om løsrivelse fra rest-Storbrittania Det skotske Nasjonalpartiet (SNP) har stor støtte i befolkningen i Skottland, siden England (primært) tapper olje og gass ressursene utenfor Skottland til bruk for å bygge opp England. Ikke ulikt hva vi opplever her oppe i Hålogaland (populært kalt Nord-Norge).

Det er ikke tvil om at hvis Hålogaland skulle ta opp igjen de eldgamle grensene og erklære selvstendighet, så vil vi oppleve en vesentlig bedre levestandard i her oppe, siden den “nye” staten i nord vil være vesentlig rikere, enn dagens provins-politikk som føres mot Hålogaland og som suger ut våre ressurser.

Kjære alle Hålogalendinger. (Háleygirer)
Skottland er i ferd med å gjøre det, Sør Sudan har gjort det, Grønland har gjort det, Færøyene har gjort det, Island har gjort det.
Alle ble neglisjert og terrorisert av sine respektive regjeringer og har løsrevet seg og dannet egne selvstyrer.
Er det på tide at Republikken Hålogaland oppstår?

Hvorfor er det sånn at vi skal godta at de som skal styre landet vårt kan hente alt vi har av naturressurer og deretter ignorere oss. Av de stakkarslige 1,3% av statsbudsjettet vi får tilbake er de så frekk og kaller det for subsidier. Hadde vi fått de 11-12% vi har krav på hvert år så kunne de ha kalt det hva de vil, men fakta er at vi har ALDRI fått det vi har krav på. Derfor er også Nord Norge en landsdel i forfall.

Fiskerien langs kysten er død, oljen som pumpes opp i Nord ser vi ingenting til, Vi har tomme bassenger, vi har manko på sykehjemplasser, vi har et sykehus som sliter, vi har boligmangel, vi har et elendig veinett, staten nekter oss jernbane, staten ønsker ikke at andre enn hovedstaden skal arrangere store internasjonale idrettsarrangement, vi har manko på idrettshaller. De har lagt ned bortimot all militær aktivitet i Nord Norge.
Er de klar på å overgi oss uten motstand om/hvis/dersom noe skulle skje.

Hvor lenge skal vi godta dette? Er det ikke på tide at vi skiller oss fra dette og gjør krav på våres egne ressurser og oppretter vårt eget selvstyre, Republikken Hålogaland?

Oppfordrer alle sammen til å ignorere valgflesk og falske løfter som har vært gitt Nord Norge de siste 50 år og at vi som landsdel begynner å tenke selv og tar vare på hverandre

La oss trekke lasset sammen !

Annonse

Nye bilder