Tar Stoltenberg ansvaret om det blir en katastrofe i Nordnesfjellet?

Kings Bay gruveulykken på Svalbard førte til regjeringskrise for AP i 1962, ved at Gerhardsen sin regjering måtte gå av, etter at 21 mennesker døde som følge av en gasseksplosjon i en gruve. Gruvedriften var vanskelig og en slik katastrofe kunne inntreffe, men måleinstrumenter og sikkerhetsteknologi var fremmen-ord i gruvene den gang da.

En mye større katastrofe kan inntreffe i Lyngenfjorden i Troms, hvor Norges farligeste fjell, Nordnesfjellet i Kåfjord kommune, kan rase ut og ta livet av flere hundre eller endatil tusenvis av mennesker, ved et værst tenkelig scenario, fra en flodbølge som kan oppstå om fjellet raser ut. Nå er det slik at dette fjellet er i dag fulgt opp av høyteknologisk måleutstyr, som følges opp av de beste eksperter på dette fagfeltet. Med andre ord regjeringen som øverste ansvarlige skal ha kontroll over utviklingen i Nordnesfjellet.

I dag kom sjokkmeldigen om at Norges Vassdrag og Energiverk (NVE) ikke lengre vil bevilge penger til å fortsette overvåkingen av fjellet. Lokale protester fra politikere (endatil fra AP sin egen ordfører Bjørn Inge Mo) og øvrig lokalbefolkning, ser ut til å være nyttesløst. Olje og Energidepartementet har avslått en anke om å forsette å bevilge penger til fortsatt overvåking. Med andre ord, Regjeringen forsøker å frasi seg ansvaret om det skjer en ulykke, med denne handlingen. Man kan spørre seg, om det faktisk ligger et taktisk spill bak å stoppe overvåkningen av Nordnesfjellet. Er det slik at NVE vet at dette kommer til å gå fryktelig galt og ikke lengre vil være ansvarlig fagetat og at Regjeringen derfor bevisst forsøker å “stikke av med halen mellom beina” mens fjellet enda står der.

Nå krever Regionpartiet som jeg styrer, svar fra Statsminister Stoltenberg, om hvem som har ansvaret om katastrofen inntreffer og hundrevis av mennesker dør i Lyngenfjorden, grunnet at staten ikke lengre vil overvåke fjellet!

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Vist 378 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Per-Vidar jeg er meget tolerang, men alle dine spøkelsesorgier kan jeg bare ikke akseptere. Du er sikkert dyktig men å overprøve folk med kunnskap i geologi gjør deg bare dum. Det er ikke idioter som har sagt stopp, men folk med kunnskap. Tar du ikke en slik besluttning til deg, så er du ikke noe evne til å lede et folk!
Vi må lytte til kunnskapen som vi selv ikke har.

Vi burde vise mer respekt til befolkningen i Lyngen, som lever med dette “spøkelset” av et fjell hver dag, som terroriserer befolkningen slik at mange i Lyngen har problemer med nattesøvnen. Fagfolk som bestemmer at fjellet ikke utgjør en trussel, har jeg ingen respekt for. Berggrunnen i Lyngen er ustabil, det så vi med leirraset som gikk ved Lyngseidet.

AP sin egen ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo, er den som aktivt kritiserer sin egen regjering på at Nordnesfjellet ikke skal overvåkes lengre. Jeg vil tro at Kåfjord ordføreren har langt mer kunnskap enn både deg og meg om hva som er tilfellet med dette fjellet, som er kategorisert som Norges farligeste fjell, med tanke på risikoen dette utgjør.

At staten ikke lengre vil overvåke fjellet, er intet annet enn en skandale!

At Lyngenfjorden er svært farlig for ukontrollerte bevegelser i fjell og havgrunn, ser vi tydelig ved ulykken ved Lyngseidet, ved Solhov Folkehøgskole med leirraset som gikk der. Ingen behøver vel derfor å tvile på, at her har Regjeringen bommet totalt på prioriteringene.

Ser at Nordlys redaktør Hans Kristian Amundsen på lederplass i dagens Nordlys, også stiller samme spørsmål som meg, om Stoltenberg tar ansvaret om Nordnesfjellet raser ut. Godt gjort av HKA å ta opp denne saken og være med å legge press på Regjeringen, til å snu i saken og bevilge penger til fortsatt rasovervåking. Tommelen opp her.

Per- Vidar etter å ha sett hva som gjelder så begynner jeg å holde med deg, men slike fjell og bergrabber som " kan" styrte i havet vilken dag som helst burde Fylke ta ansvar for å gi dem en ny plass å bo med hjelp av Staten. De som bor slik kan ikke bare si ( her skal vi bo), da får de ta ansvar selv. Slik som andre nordfra har gjort, når ingen jobb fans fikk vi flytte enten vi ville eller ikke. Det som du heller burde ta tak i er Mesta og kommunikasjonsdep. De dreper mere folk pr.år enn noen annen. Hadde de vedlikeholdt “sine” våre veier, så hadde ingen motorsykkelist blitt drept av å få hjulet i en sprekk i asfalten.
Kommunikasjonsdep. er i mine øyner det værste av alle værste innen norsk politikk.
Du husker vel når de fortsatt ville ha veisjefen som var gått av og det viste seg at alt han var sjef for Veier, tunneller m.m. raste Det startet med Oslofjordtunnellen som ble billigere og fort ferdig, men så har den vært stengt av ras i mange omganger. det samme med veien og tunneller mellom Drammen og Holmestrand, først skryt om hvor billig og fort den ble ferdig før dde må stenges. Jeg tror ingen i den ledelsen har vitenskap om hva det er vi bruker mest i året og at veier slites.

Nasjonal Transportplan og de manglende bevilgningene som Nord-Norge er offer for, er vårt hovedfokus nå for dagen. Helt enig at vei og andre kommunikasjonsårer (flyplassene) og manglendne togforbindelse, er avgjørende for hvordan fremtiden blir i nord, så der jobber vi aktivt med å påvirke regjeringen. Vi ser noe bevegelse hos AP når det gjelder NTP, men langt nær den tilbakeføringen av penger som vi har krav på.

Etterslepet på ca 130 milliarder kroner (justert for inflasjon) siden krigens slutt på samferdelsutbygging i nord, krever vi tilbakebetalt. Om vi får dette til, vet vi ikke enda, men bare det å synliggjøre dette så har vi i allefall startet prosessen med å informere befolkningen her nord, for hva staten skylder Nord-Norge bare på samferdsel.

Veiene på Hurum er verre en veiene i nord. Det er bare veien som kommer ut av Oslofjordtunnellen som er skapelig. Vi har skilt som sier farlig rekkverk som henger over en elv og slik har den stått i 2 år. Det er i Røyken. Det er ingen som gjør noe i hele Norge så lenge det er Blåruss og andre akademikere som styrer alle partier. Det må snart komme arbeidere på plass som vet hvordan jobb skal gjøres. Det går ikke at en leder skal beregne eller lede noe som de ikke har peiling på. Det er ikke for ingen ting at de to siste regjeringer har hadt kvinner som forsvarsminister som heller ikke har vært i militæret.
Som tidligere leder for mange mann vet jeg at du skal barte lede, men jeg har ikke hadt ondt av at jeg kunne mitt fag. Stakkars Norge om det ikke blir en forandring snart og da mener jeg ikke de som sitter i dag i samme supperåd.

Tommelen opp for at det alikevel blir overvåkning av Nordnesfjellet:-)

Annonse

Nye bilder