Ny grenseavtale mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og Gahr Støre har gitt bort "halve Norge" til Russland!

Den nye delelinjen

I dag på pressekonferansen i Oslo er det enighet om grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet, nærmere bestemt Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansens bassenget på Nordpolen. Avtalen er at vi skal dele Gråsonen, Smutthullet og Vest-Nansen bassenget i 2 like store deler. Med andre ord Norge har fraveket kravet om midtlinje prinsippet (må ikke forveksles med å dele området i 2 like deler), og gitt Russland delvis innrømmelser på sitt krav om å bruke sektorlinjen som delelinje, i og med at man er enig om å dele det omstridte området i 2 like deler. 175.000 kvadratkilometer delt på 2, tilsier at Norge har gitt fra seg 87.500 kvadratkilometer hav områder til Russland, med andre ord en super avtale for Russland, og et elendig forhandlingsresultat for Norge. Midtlinjeprinsippet vil være det rette delingsforholdet, men dette er fraveket slik jeg kan se, slik at sektorlinje kravet som er et horribelt krav fra Russland mot oss, i prinsippet har gitt Russland delvis innrømmelser og en svært god avtale for Russland!

Hva er det egentlig som har foregått i kulissene i dette spillet? Det er et faktum at Stoltenberg og Gahr Støre i delelinjeavtalen her, har gitt bort et av Europas største sannsynlige gassfelt, over til Russland. Hjalmar Johansen høyden, som ligger midt inne i dette omstridte området det er forhandlet over, blir av ledende analytikere sett på som svært lovende. Den sannsynlige gassmengden til Hjalmar Johansen høyden, er mellom 1 til 2 ganger så stort som Sthokman feltet, som ligger mye lengre nord og øst, og dermed er vanskeligere å utvinne. Ormen Lange feltet utenfor nord-vestlandet er bare småtteriet i så måte. Dette er ikke noe som kommer frem i media, at Stoltenberg og Gahr Støre i avtalen gir bort selve gullkalven i norske gassressurser, over til Russland bare for å få til en avtale om en delelinje, som hvis saken hadde vært fremmet for den internasjonale Havrettsdomstolen i Haag, ville ført til at Norge fikk eierretten til dette tidligere omstridte havområdet.

Slik jeg kan se det, så er det ingen tvil om at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, her begår direkte landsvik mot egen nasjon, ved å gi bort enorme ressurser som fremtidige borgere av Norge skal bygge sin fremtid på. Det må betraktes som et landsvik, siden Stortinget aktivt villedes av Stoltenberg og Gahr Støre, til å tro at disse to har fremforhandlet en god avtale for Norge, hvilket det ikke er, den er faktisk horribelt dårlig, og Stortinget fatter derfor beslutningen om å ratifisere avtalen, på feilaktig og sågar falskt grunnlag. Dette sett i forhold til disse opplysningene som Stoltenberg og Gahr Støre holder tilbake, og aktivt villeder Stortinget med. Etter ansvarlighetsloven §§ 8 og 9 kan en statsråd ilegges straff ved brudd på opplysningsplikten til Stortinget. Det er også et klart brudd på Grunnlovens § 1 om at “Norge er et fritt og udelelig rike” og Stoltenberg og Gahr Støre har også her “delt riket” opp ved å gi bort en sentral del av riket (jamnført normal internasjonal rettsoppfatning om delelinjer til havs mellom 2 stater)

Det har i den senere tid kommet frem klare påstander fra sentrale etterretningsfolk i Norge, om at det eksisterer enda flere horrible avtaler, mellom Norge og Russland, som kan relateres til delelinjeavtalen. Bernhard Duncan Lyng, den sentralt plasserte og nå pensjonerte etterretningsoffiseren i norsk etterretning, mener det må foreligge hemmelige avtaler om at ødeleggelsen av Forsvaret i Nord-Norge, som alle i nord kan bevitne skjer, er også en del av den hemmelige avtalen som Stoltenberg og Jesuitten Jonas Gahr Støre enten har gitt Russland tilbud om i delelinjeavtalen, eller regelrett fått direktiver direkte fra Moskva om å bare akseptere, uten videre debatt. Mer om det hemmelige maktspillet og Vatikanets kontroll med Norge, kan leses om her

Ser man på kartet på dette innlegget (klikk på bildet for større utgave), så ser vi at det norske kravet er midtlinje prinsippet, som går mye lengre øst enn det russiske kravet som er sektorlinjen (lengdegraden rett nord mot Nordpolen fra land på norsk side). På dagens pressekonferanse, så sier Stoltenberg at man er enige om å dele de omstridte områdene i 2 like store deler. Det betyr etter det jeg kan se (med forbehold, siden alle detaljer ikke er offentliggjort enda) at Russland har fått en svært god avtale, mens Norge har ikke fått gjennomslag for midtlinjeprinsippet med Russland.

Jeg syns dette er svært mistenkelig og dårlig håndverk fra Stoltenberg og Gahr Støre. De har gitt bort enorme verdier til Russland, og fremtidige inntekter til å bygge velferdsstaten her hjemme. Derfor må denne avtalen underkjennes i Stortinget, siden det stemmer at Russland har fått tilkjent disse enorme havområdene, som vi mener tilhører oss. Stoltenberg og jesuitten Jonas Gahr Støre, må granskes for dette landsforræderiet det står bak. Vi kan ikke la denne nasjonen ødelegges mer en det disse 2 har klart å få til nå. Norge som nasjon er infiltrert av Jesuittene og Tempelridderne til vatijanstaten og dette må det bli en slutt på nå. Les mer om det hemmelige maktspillet i kulissene i Norge her

Per-Vidar Johansen

Freelance journalist og webredaktør

Mitt Nord-Norge bloggen

Vist 9464 ganger. Følges av 14 personer.

Kommentarer

Viser kun siste 30 kommentarer — vis alle 78 kommentarer

“Historisk enighet med historiske muligheter” skriver Jens Stoltenberg i en side 2 artikkel i avisa Nordlys, nå i helgen, med sikte på den kommende grensedragningen i Barentshavet og Polhavet mellom Norge og Russland, og skriver ogsp at avtalen er befestet i folkeretten. Jeg skal være enig med Statsministeren i en ting og det er at det er historiske muligheter til utvikle nordområdene i samarbeid med Russland og de 3 andre arktiske nasjonene (Canada, USA og Grønland). Men da må statsministeren først stikke fingeren i jorda og se hva realitetene er.

For det første så eksisterer det ingen satsning i nord, utover at det nå sannsynligvis blir en enighet om grensedragingen, hvilket vi i Regionpartiet mener var et for dårlig forhandlingsresultat for Norge, men la nå det ligge. Den debatten er sannsynligvis over, med mindre vi fikk rett i at vi gav bort et gassfelt 2-3 ganger større en Stochkman over til Russland, som endatil ligger mye nærmere Vardø en Stochkman feltet.

Man er enige om noen punkter på kultur, utdanning og forskningssamarbeid, atomsikkerhet og overvåkning, Men kan man kalle det en satsning? Gjør vi ikke dette med våre andre naboer også, uten at det blir kalt for en “Sverige satsning” eller en “USA satsning”. Det er påkrevet at Norge samarbeider med andre naboland, uten at man skal lage en mediejippo av det, og kline ordet statsning på det og enda flottere kalle det en nordområde satsning. Folkeretten er heller ikke fulgt, slik Stoltenberg skriver om i dette avtale utkastet mellom Norge og Russland. Dette siden midtlinjeprinsippet som er folkerettens ubestridte måte å dele et havområde mellom 2 nabo-kyststater, er satt på sidelinjen for en kompromisslinje som ikke er vanlig måte å dele et havområde, referert til folkeretten.

Begrepet nordområde-satsning, er virkelig en sannehet med modifikasjoner

Nord-Norge blir ikke engang vist rettferdighet på statsbudsjettet, så man kan ikke benytte ordet satsning, når standard investeringstakt engang er nådd. Man satser djervt og hardt UTOVER en standard investeringstakt. Dette er ikke tilfelle med AP dominerte regjeringen. Det mangler et sted mellom 400 og 500 milliarder kroner i Nord-Norge, som AP i hovedsak har tappet ut av Nord-Norge siden krigens dager, og kjørt inn i samfunnsutbyggeingen på det sentrale østland, Bergen og noe i Stavanger regionen. I 1950 var Nord-Norge 12 % av innbyggerne i landet, nå er vi nede i 9,6 % av innbyggerne i landet. Og dette fordi at pengene og råvarekapitalen til Nord-Norge, har blitt tappet ut av landsdelen og brukt andre steder.

Nordområde fond på 500 milliarder kroner er påkrevet

Men hvis Statsminister Stoltenberg og resten av sosialistene skal få noe som helst kredibilitet for å statse i nord, så må etterslepet betales ut til Nord-Norge i form av at det opprettes et nordområde fond, som styres av de tre fylkeskommunene og staten som en fjerde representant. Fondet må utgjøre 500 miliarder kroner som skal benyttes over en 20 års periode, til å bygge opp Nord-Norge og nordområdene. I tillegg må statsbudsjettet justerers opp til at vi får minimum 10 % av det innenlands statsbudsjettet tilbakeført til nord, der det hører hjemme hvert år. I dag får vi bare tilbakeført omtrent halvparten (5 % av hele det innenlands statsbudsjettet).

Skjer det så skal jeg personlig sende statsministeren en gratulasjon med blomster og konjakk på kjøpet, som takk for godt utført innsats. Eller kanskje til og med russisk vodka direkte fra Kreml, for å virkelig skåle for en satsning som fører mulighetenes region til topps, som verdens beste region å bo i.

Skål på forhånd. Håper det ikke blir Nordområde-gravøl i stedet for.

Med vennlig hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

Ser at Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys, er enig med Regionpartiets kritikk av Stoltenberg, i dagens papirutgave av Nordlys under “ytringer”. Delelinje-avtaleforslaget som Stoltenberg og Medvedev la frem i Oslo nettopp, har sattt internasjonal havrett til side, til fordel for et prestisjeprosjekt fra begge sider av grensa. Og Ivan Kristoffersen gjengir også i sin artikkel, det som Regionpartiet var den første i landet (10 minutter etter pressekonferansen ble avsluttet) til å hevde at Russland fikk med seg et gassfelt 2-3 ganger større en Stochkman, som ligge mye nærmere Vardø i tillegg, enn Stochkman feltet.

Dette kunne gitt garanti for å ha skapt gode arbeidplasser for Vardø, om internasjonal havrettsdomstolen i Haag, har felt dom i saken og tilkjent Norge dette gigantfeltet (Hjalmar Johansen høyden). Men nå har vi ingen slik garanti lengre. Mest sannsynligvis utvinner Russland dette feltet alene med egne arbeidere og da blir det lite igjen til Vardø, som igjen mest sannsynligvis blir sveket av AP på nytt.

Avtalen om fiskerispørsmål under delelinje avtalen, mellom Norge og Russland i Barentshavet, er ingen garanti for at norske fiskere skal ha den samme mulighet i fremtiden, til å fiske i den østre delen av “gråsonen” som nå blir delt mellom Norge og Russland.

Ifølge detaljene i avtaleutkastet mellom Norge og Russland, for den nye grensetrekningen i Barentshavet, så tilsier avtalen om fiskerisamarbeid (Fiskerispørsmål – Vedlegg 1 artikkel 1), at avtalen om å opprettholde dagens regime på fiskerisamarbeid, kun skal gjelde i 15 år fremover fra avtalen signeres av Stortinget og Dumaen i Russland. Etter 15 års perioden er over, vil avtalen om fiskerisamarbeid faktisk kunne sies opp av begge parter på slutten av en påfølgende 6 års periode. Med andre ord norske fiskere kan bli nektet å fiske i Russland i fremtiden om 22 år frem i tid, hvilket er som et øyeblikk å regne i fremtidige generasjoners mulighet, til å hente sikker matforsyning utenfor “studedøra” i Nord-Norge.

Har man holdt seg til folkeretten, hvilket Stoltenberg og Støre IKKE har gjort i dette avtaleutkastet, så har vi med stor sannsynlighet blitt tilkjent av Havrettsdomstolen i Haag, nesten hele “Gråsonen” med påfølgende full kontroll over den arktiske torskebestanden, som beveger seg mye inn i den østre delen av “Gråsonen”. Da kunne også Vardø fått en oppblomstring, siden vi kunne benyttes vår egen gode teknologi til å utvikle det gigantiske kondensat feltet “Hjalmar Johansen høyden”, som Stoltenberg og Støre ga russerne i gave, for å få igjennom en avtale. En avtale som er svært dårlig sett med norske øyne.

Hjalmar Johansen høyden som inneholder et gigantisk kondensat-felt (en mellomting mellom olje og gass) gikk etter det jeg kan se av koordinatene i avtaleutkastet, over til Russland. Norge sitter igjen med svært lite ressurskontroll i denne avtalen. Russland har ikke hatt det travelt med denne avtalen, siden mer en 90 % av alle petroleumsforekomster i Barentshavet ligger på russisk side fra før av. Jeg fastholder derfor at Russland fikk et alt for godt forhandlingsresultat ut av avtalen, mens AP fikk “heder og ære” i den sosialistiske presse her hjemme, som sikkert gir AP er hopp på meningsmålingene.

Det eneste posistive med avtalen er at det normaliserer vårt forhold til Russland, hvilket gjør det lettere for norsk industri og finansnæring å komme inn i Russland, og vi får tilgang til russiske kunnskapsinstitusjoner som holder meget høy kvalitet flere steder.

Men denne ukes hendelser i internasjonalt farvann i Barentshavet, hvor russiske bombefly fløy lavt over den amerikanske fregatten USS Taylor, med åpne bombeluker, endatil under en vennskaps visitt fra amerikanerne, viser hvor politisk ustablit Russland egentlig er, når festtalene er stilnet og vodkaglassene er tømt.

Jeg vil derfor påstå at vi har hatt mere å hente, med å vente med dele “gråsonen” både miljømessig og ressursmessig. Derfor anbefaler jeg at grensetrekkings-avtalen underkjennes i Stortinget!

Stopp delelinje-forslaget i Barentshavet nå!!

De rødgrønne var svært nervøse ovenfor Russland det siste året før delelinjeutkastet kom, nå i April i vinter. Det viser Wikileaks dokumentene som har kommet ut angående hvordan utenriksdepartementet betraktet Russland sin kommende opprustning i nord, og det russiske kravet om å bli dominerende i Arktis.

Russland fikk sannsynligvis derfor et alt for godt forhandlingsresultat, og derfor har Støre og Stoltenberg gitt bort “halve” fastlands Norge til Russland. Delelinjeforslaget må derfor ikke passere i Stortinget.

Avtalen er historisk, god og eksemplarisk. Uansett hva Wikileaks indikerer. Ingen grunn til å lage opprør i dette vannet.

Avtalen er hverken god, historisk eller eksemplarisk!

At avtalen er historisk er vel å ta litt for mye i, all den tid avtalen enda ikke er godkjent. Sterke krefter i Russland jobber for å stoppe avtalen å passere den russiske nasjonalforsamlingen, Dumaen.

Avtalen er ikke god. For hvem er den god? Ikke for miljøet, siden dette mest sannsynligvis åpner for russisk, norsk, olje og gass utvinning i et sårbart område. Har vi ventet med å la FN sin havrettsdomstol avgjøre grensespørsmålet, så har vi mest sannsynligvis fått tilkjent oss Hjalmar Johansen høyden, som kan inneholde 2 til 3 ganger så mye gass, som stochkman feltet.

Vi kunne deretter ha ventet med å utvikle dette feltet når teknologien på gass på Snøhvit feltet har vært utprøvd og videreutviklet en stund, slik at vi kunne stort sett eliminert den risikoen som det innebærer, å utvinne gass i så kaldt og dypt sjøvann. Slik det blir nå om avtalen passerer, så vil russerne som ikke har den dypvannsteknologien på gass i kalde farvann, stresse denne utviklingen, for alt vi vet sette igang produksjon med egen lite utprøvd teknologi, med påfølgende risiko for utslipp.

For fiskerne våre er jeg i tvil om avtalen er god. Miljørisikoen er nevnt, men viktigere er vel at den norsk/russiske arktiske torskebestanden, kan bevege seg lengre øst og inn i østre del av gråsonen, hvor russerne hvis avtalen ratifiseres, juridisk sett, kan stenge ut norske fiskere, siden man da befinner seg i russisk farvann. Nå sier avtalen at man anbefaler at partene skal samarbeide i inntil 21 år på forvaltning av denne felles torskestammen, men etter dette, er det ikke noe som tilsier at norske fiskere skal kunne fiske i Russland (nåværende østre del av gråsonen). Men dette kan bety også at russiske fiskere kan bli utestengt ved Svalbard for å fiske der oppe, så dette kan slå begge veier. Men isolert sett betyr den norsk/russiske arktiske torskestammen, som beveger seg fra Lofoten til østre del av Gråsonen, langt mer en ressursene rundt Svalbard, siden det tradisjonelle Lofotfisket er grunnlaget for mye av kystbefolkningen i Nord-Norge.

Avtalen er heller ikke eksemplarisk, siden folkeretten er satt til side i dette avtaleutkastet. Folkeretten tilsier at man benytter midtlinje prinsippet som delelinje, mellom 2 staters havområder ut til 200 nautiske mil fra land. I denne saken er dette kravet fraveket og en kompromisslinje er benyttet i stedetfor. En linje som Stoltenberg og co har foreslått ovenfor Russland for å få til en rask avtale. Denne linjen koster oss dyrt, siden Norge har gjort knefall for den russiske bjørnen, og gitt bort fremtidige ressurser til Russland som skulle være grunnlag for bosetningene her i Nord-Norge.

Det er tydelig at rakett-episoden, som skjedde for omtrent et år siden, hvor Russland sendte et u-armert atommissil inn over den norske grensen, har gitt Stoltenberg regjeringen lettere panikk ovenfor “Kreml sine murer”, og dette samsvarer ganske bra med Wikileaks dokumentene at Stoltenberg og Støre har etter rakett episoden og møtene i Kreml, fått hastverk med å gi Russland et generøst tilbud, for å få på plass en grenseavtale.

Som fisker vil jeg si at avtalen er god, den har i tillegg gjort at man nå har felles regler for viktige ting i reguleringssammenheng, etter forhandlingsmøtet mellom Russland og Norge i høst.
Vi som fiskere har også “fått tilbake” et område som har vært, og er, et område der det er gode muligheter for hysefiske. Vi som er fiskere, lever ikke bare av torsk, og jeg ser heller ikke noe problem i å få fiske i russisk sone, det har jeg da gjort flere ganger tidligere, nesten helt borte ved Novaja Semlja . Problemet er antagelig større for Regionpartiet enn det er for oss som lever og høster av ressursene i disse områdene !
Og de “sterke krefter” du viser til er et fiskerikonglomerat fra Murmansk som er redd for sine rikdommer .
Avtalen kommer nok til å gå gjennom i Dumaen, fiskeredere i Murmansk-området er ikke så sterk som du tror, uansett hvor mye verdier de sitter på.
Et bevis på at rikdom ikke lenger er så mektig i Russland som enkelte innbiller seg er vel den herremannen som var regnet som en av Russlands mektigste menn, som i dag sitter fengslet for lang tid, det var vel Gazprom selskapet han ledet het ?

Regionpartiet har nok tyngden i sin politikk litt lengre vest tror jeg.

Spillet om Gazprom er det vel ingen som helt riktig vet hva som har skjedd innenfor kremls murer i forhold til dette selskapet, men noe riktig er det vel også siden han ble dømt for skattesvindel, tror jeg det var.

Per Roger jeg har faktisk lest avtaleutkastet, og ordlyden er at det anbefales et fiskerisamarbeid i 21 år, etter dette er det ingen juridisk tekst som sikrer norske fiskere adgang til russisk sone. Det er et faktum at Russland ikke har teknologien på plass, til å utvinne gass i kaldt og dypt farvann, men det kan selvsagt hende at Russland venter med utvinning av Hjalmar Johansen høyden, men det har vi heller ingen garanti for at ikke Russland stresser denne utvinningen, og tar en for stor risiko med for dårlig eller lite utprøvd teknologi, med påfølgende fare for utslipp rett i norsk/russisk arktisk torsk sine oppvekstområder.

Når det gjelder olje er nok Russland mer aggresiv på å få satt i gang leteboring og utvinning i Barentshavet, og selv om frakt av olje fra Russiske nordområder foregår på moderne oljetankere med dobbelt skrog, så har ikke produksjonselskapene den samme standarden til sikkerhet for offshore oljeproduksjon som Norge har, og det vil medføre økt risiko for vår felles stamme av torsk, om det settes igang oljeborring i russisk sektor av Barentshavet, om avtalen passerer Dumaen.

Edgar du kan i allefall være sikker på en ting, og det er at Regionpartiet har sin tyngde utelukkende i nord.

Her er beviset på at opposisjonen på Stortinget er lurt trill rundt av Stoltenberg og Co. Opprinnelig ble det proklamert at den kjempestore sannsynlige gass-strukturen, Hjalmar Johansen høyden, lå midt på den nye delelinjen, og således skulle deles av Norge og Russland. Dette har Stoltenberg og co hele tiden bevisst feilinformert Stortinget om, får å få igjennom en delelinjeavtale som til de grader favoriserer Russland. Hjalmar Johansen høyden (HJ-Høyden) vises på kartet inne i den røde firkanten rett øst for den nye delelinjen. Trykk på bildet for større versjon. Når man ser på størrelsen på Snøhvit feltet utenfor Hammerfest, og sammenligner det med giganten Hjalmar Johansen høyden, så ser man hvilke ressurser Stoltenberg og co har gitt bort til Russland. Ressurser som mest sannsynlig ville tilfalt oss, om delelinjeavtalen med Russland hadde vært fremmet i den Internasjonale Havretts-domstolen til FN i Haag, der saken skulle vært avgjort.

Derfor er denne delelinjeavtalen så dårlig politisk handverk, at det er nærmest ubegripelig at ikke opposisjonen på Stortinget reagerer!

Jeg anbefaler alle å lese denne meget gode kommentaren som stod på trykk i dagens VG, på debattsidene. Kommentaren oppsummerer hvilken gedigen nedtur Nord-Norge opplever, med alle de brutte løftene til Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Saken gjelder den såkalte “nordområdesatsingen” som aldri kom og som er avlyst for godt, med Statoil sin exit fra presitisjeprosjektet Stockhman som skulle være tidenes gassfest for Norge, Nordområdene og Nord-Norge i politisk korrekt rekkefølge.

Klikk på bildet for større versjon av VG utklippet

Stoltenberg & Støre = Knoll & Tott.

Grenseboerbeviset mellom Norge og Russland, er også Putin sitt bestillingsverk. Igjen her har Gahr Støre satt seg selv som den store nordområdefrelseren, og av Putin blitt kjørt frem som den store helten i Norge, for å strategisk støtte opp om sin dyktigste “partner” i Norvegia Oblast (fylke). Grenseboerbeviset som gjør at innbyggere på begge siden av grensen kan bevege seg fritt over grensen, fremstår i dag som et godt tiltak for de dette gjelder, men dette er kun starten på et “Ukrainsk kupp” i Norge. I Ukraina har Russland sakte men sikkert slukt Ukraina bit for bit, ved utstede russisk statsborgerskap til mange ukrainske innbyggere på Krimhalvøya. Via sine “partnere” i den ukrainske nasjonalforsamlingen, har Russland sikret seg full kontroll over dette kjempestore landet som kunne vært et gryende vestvendt demokrati, men som i dag nå inngår i den stadig voksende russiske diktatur-regimet til Putin. I den ukrainske nasjonalforsamlingen har Putin sine “partnere” tatt full kontroll og innført russisk som Ukraina sitt nasjonalspråk, til enorme protester hos den ukrainske opposisjonen.

Ingen må være så blåøyd i Norge, og tro at situasjonen er annerledes i Norge enn i Ukraina. Russiske statsborgere kan nå fritt “flomme inn” i Norge over Storskog grensestasjon, uten noe som helst av papirer, som EU/EØS borgere innad i Schengen samarbeidet må bringe med seg.

Derfor må situasjonen bringes under kontroll og grenseboerbevis avtalen avvikles umiddelbart, inntil Russland blir en demokratisk stat, som styres etter menneskerettigheter og demokrati, i stedet for diktatur og skjult maktovertakelse av nabostater.

Alle burde lese denne artikkelen i Nordlys. Dette var det jeg advarte om, at det lå skulte avtaler og hensikter bak delelinjeavtalen mellom Norge og Russland i Barentshavet. Stoltenberg og co har ikke bare utført landsvik ved å gi fra seg Norges aller største sannsylige gassfelt Hjalmar Johansen Høyden, som ligger øst av Vardø, i “morgengave” til storebror Russland. De har også nå forsterket landsviket, ved å ødelegge Forsvaret i Nord-Norge, på ordre fra Moskva, for at Russland fikk til en kanonbra avtale for Russland??

Jens Stoltenberg som er avslørt som russisk spion (KGB kodenavn Steklov) og Jonas Gahr Støre (KGB kodenavn Martin) må pågripes umiddelbart for landsvik, sammen med dagens etterretningsjef Kjell Grandhagen og den avgåtte etterretningsjefen Torger Hagen, som alle er avslørt som KGB/FSB spioner for Russland, i følge AP sin egen Norulv Øvrebotten, som satt som statsekretær i Forsvarsdepartementet under Forsvarsminister Johan Jørgen Holst.

Norge er ingen rettstat lengre, men en russisk vasallstat/fylke under Russland. Den som benekter dette har regelrett ikke kunnskaper om hva som skjer eller jobber for Russland som politisk agitator!

Pågrip disse for landsvik og forræderi mot Norge og Grunnloven: Jens Stoltenberg, Anne Grete Strøm Eriksen (dagens Forsvarsminister), Espen Barth Eide (som trekker i trådene for Russland som tidligere Forsvarsminister og nå som Utenriksminister), Jonas Gahr Støre som er arkitekt for dette landsviket mot Norge som nasjon, og de 2 etterretningsjefene som er avslørt som spioner for Russland begge to!!

Trodde jeg var krass i kommentarene om A.p, du får gå ned på politistasjonen og levere anmeldelse Per. V. Johansen. De er som kjent pliktig til å ta imot, det kan jo vær de finner noe annet og hjemme hos han Jens.

Den norske rettstaten er korrupt. Omtrent alle dommerne i Norge er ikke dommere i henhold til Grunnloven, da de alle 800 så nært som 8 dommere, har forfalsket sin egen embedsed, som er en forbrytelse mot Grunnlovens §21 og de har forfalsket sin egen dommerforsikring, som de er pliktige til å underskrive i henhold til Domstollovens §60. Uten disse 2 kritisk avgjørende dokumentene, signert korrekt FØR de starter som dommerkarriere, så kan de ikke kalle seg dommer, og ta sete i en norsk domstol og avsi dommer. De er i praksis bare jurister uten gyldig rett til å dømme. Dette er tidenes skandale i Norge. Derfor er det intet poeng å anmelde Stoltenberg og co for noe som helst, for Stoltenberg kontrollerer domstolen (den falske som er den offisielle i Norge). Han ikke bare kontrollerer den, han står i ledtog med statskuppet som Høyesterett utførte i fjor sommer under den velkjente Flexiped saken. Les denne dokumentasjonen så forstår man sammenhengen om at Norge ikke er en rettstat og at Russland vil ha dette på den måten, for å kunne styre i kulissene.

Norge er falt som nasjon, og forræderne sitter der enda i sine gullkantede posisjoner!

Det finnes bare en måte å fjerne disse udugelige på.

Synd at ikke russerene ville ha Finnmark !
Da hadde en sluppet grenseboerbeviset !
Og resten av Norges betalende strømkunder hadde sluppet å sponse momsen og nettleien til finnmarkingene !

Husk at Russland er en av norges største handelspartnere når det gjelder fisk !
Det beste er også at Russland har penger til å betale for fisken , i motsetning til mange andre europeiske land !
Uten denne handelsavtalen ville Norge hadt store problem med å fått solgt fiskeproduktene , og hva da ?.

Her er resultatet av det jeg har skrevet om i denne bloggposten og advart mot. Det sannsynlige gigantiske gassfeltet Hjalmar Johansen høyden, var en del av havområdet som opprinnelig inne i det kravet som Norge hevdet i alle år var norsk territorium. Dette i henhold til internasjonal havrett, basert på en delelinje satt 90 grader ut fra kystlinjen, og dermed et soleklart midtlinje-krav som Norge hevdet. Midtlinje-deling av et omstridt havområde, er det normale måten å dele et omstridt havområde mellom to kyststater, og den internasjonale havrettsdomstolen i Haag, ville normalt derfor tilkjent Norge dette havområdet som Stoltenberg og Gahr Støre på uforklarlig vis gav Russland i “morgengave”.

Det er sagt at Norge strakte seg langt for å få til en delelinje med Russland, og Stoltenberg og Gahr Støre har jammen strukket seg langt ja. De gav bort det ufattelige gigantisk sannsynlige gassfeltet Hjalmar Johansen høyden, over til Russland, og deretter fremstilte de det som en utenrikshistorisk bragd og lot seg hylle av folket, gjennom et velregissert media stunt. Ikke bare nøyde Gahr Støre og Jens Stoltenberg seg med å gi bort gullkalven som Finnmark og resten av landet skulle bygge sin fremtid på, men de inngikk også den vanvittige avtalen om å ødelegge alt forsvar i Nord-Norge, på ordre fra Moskva, bare for å få denne avtalen på plass. Den meget erfarne etterretningsoffiseren Bernhard Duncan Lyng, påpeker også at det måtte vært en avtale å ødelegge forsvaret i Nord-Norge, sett i sammenheng med delelinjeavtalen. Dette er korrekt og like ubegripelig.

Hva var det som foregikk i kulissene her? Et dobbelt landsvik av dimensjoner utført av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, bare for å få til en grense med Russland, som Havrettsdomstolen i Haag, sannsynligvis likevel ville gitt Norge medhold og dermed sikret norsk eierrett til Hjalmar Johansen høyden som inneholder 2-3 ganger mere gass en Sthokman feltet som ligger lengre nord og øst, og vanskeligere å utvinne en HJ-høyden. Russerne har allerede omdøpt Hjalmar Johansen (HJ) høyden til Fedynsky høgda. På bildene under vises her hvor beliggenheten til HJ høyden er sett opp mot den nye delelinjen. Det opprinnelige midtlinje-kravet vises som strek med rund sirkel i, tegnet på med penn av undertegnede for å vise hvor det opprinnelige kravet til Norge var. Den nye delelinjen vises som orange strek til venstre for Fedynsky høgda.

Gahr Støre og Stoltenberg har drevet dobbelt landsvik i denne saken, både avtalen om å ødelegge Forsvaret i nord og det faktum at de gav bort et av verdens største sannsynlige gassfelt over til Russland. Ikke rart Medvedev og Lavrov smiler når delelinjeavtalen (direktivet) som de gav ordre om til “sine folk” Stoltenberg og Gahr Støre, undertegnes.

Disse landsvikerne må pågripes og føres for en domstol av folket nå, før de klarer å ødelegge mer av denne nasjonen!

Klikk på bildene for større versjoner

Dette bildet er hentet ut fra olje og gass avisen som Nordlys gav ut i dag som vedlegg til avisa Nordlys

Her ser man bildet zoomet inn for detaljer og man ser Fedynsky høgda, tidligere HJ høyden ligger akkurat inne i Russland. Den nye grensen er tegnet opp med orange/gul strek

Den nye delelinjen markert i rødt. HJ høyden markert med rød pil i firkant, ligger nå her inn i Russland og er omdøpt til Fedynsky høgda

Vi skal samarbeide med Russland Arne, men vi skal også sikre fremtiden i nord, ved å ikke gi bort våre ressurser og ikke minst det viktige havområdet hvor torsken skal vokse opp i, som nå er tilfalt Russland. Det står skrevet i delelinjeavtalen, at Norge sannsynligvis får kvoter i denne nye delen av Russland (som opprinnelig skulle tilfalt Norge) men den avtalen er tidsbegrenset og den er ikke konkret at dette blir tilfelle. Det er ingen tvil om at det vil bli vanskeligere å fø verden, også i Europa, med alt organisert forgiftning som skjer og klimaendringer.

Mat er det som enhver nasjon vil prioritere å kjøpe inn og sikre sine innbyggere, omtrent uansett økonomisk situasjon i disse landene. Derfor er både vår fisk og vår gass, rent gull bokstavelig talt. Gass er energi som vi kan omgjøre til gasskraftverk og starte med smelteverk industri i Finnmark, for å selge halvfabrikat metaller til verdensmarkedet. Oljen derimot kan bare ligge i sokkelen, den bør vi ikke hente ut. Det er for risikabelt med olje i Barentshavet, Lofoten, Vesterålen og Senja.

En av Norges dyktigste jurister, Herman J. Berge, som har drevet sin juristpraksis ut fra Luxemborg, har konkludert med at Russland “forhandlet” ikke med staten Norge i denne delelinjeavtalen, siden ingen i Regjeringen er lovlige representanter for Norge, siden de har begått grove Grunnlovsbrudd om manglende Embedsed som regjeringsmedlemmer er pliktige å underskrive i korrekt tilstand, før de kan ta embede som statsråd eller Statsminister i Norge. Dette hadde hverken Jens Stoltenberg eller Jonas Gahr Støre gjort, og de er derfor ikke offisielle regjeringsmedlemmer for staten Norge, den dag i dag. Delelinjeavtalen er dermed uygyldig i henhold til Grunnloven og må således oppheves. Jeg har skrevet en artikkel om at Norge er uten gyldig regjering og arikkelen kan leses her.

Herman J. Berge har klart det unike som jurist i Norge, og det er å få Norge dømt for brudd på menneskerettighetslovene, hele 2 ganger, og senest nå i mai i Menneskerettighetsdomstolen i HAAG.. Dette viser hvilke enorme juridiske kvaliteter Herman. J. Berge, som få om noen jurister i Norge, innehar. Berge driver sin egen rettspraksis gjennom hans selskap RettsNorge.com og Herman J. Berge er mest kjent for at han måtte flykte fra Luxembourg og til Stillehavet, fra det Stoltenbergske regimet, som sendte Barnevernet på han for å frata han sine barn, siden Berge avslørte grov korrupsjon fra Arbeiderpartiet i Norge, referrert til Krigseilernes forsvunnede pensjoner og Gro Harlem Brundtland og flere AP toppers handlinger, i denne sak.

Her er Herman J. Berge sin avhandling om at Delelinjeavtalen er ugyldig, grunnet at Russland ikke hadde en gyldig motpart som representant for staten Norge.

Det eksisterer ikke dyktige jurister her.Norge er korrupt,takket være bl.a,AP.Russland er åpent korrupt,Norge er åpenbart verre enn Russland,men lukket ,men Stoltenbergs dager er talte nå.HELDIGVIS.

Det har du helt rett i Bjørn Ove Lygre, for Herman J. Berge, bor ikke i Norge. Han måtte flykte fra Luxembourgh, da Stoltenberg-regimet sendte ett av sine våpen, Barnevernet, på han og hans familie, for å prøve å ta i fra han hans barn, siden Herman J. Berge har avslørt så ekstremt grove kriminelle handlinger fra Stoltenberg regjeringen. Herman med familie, klarte i siste liten å komme seg ut av Luxembourg, før den ble satt i gang en “black ops” operasjon mot han og familien. Herman med familie bor nå på en øy i Stillehavet.

Denne artikkelen anbefaler jeg alle å lese, da den oppsummerer en rekke statlige meget kriminelle overgrep mot befolkningen. Artikkelen er skrevet av Nyhetsspeilets redaktør Hans Kristian Gaarder.

Jeg er vel den eneste som ikke feirer 17 Mai, av den enkle grunn som lovene. Lovene hva til folket, senere har det blitt en beskyttelse til de folkevalgte. Det er jeg ikke i tvil om, at staten kan forfølge folk er helt sant. Men hvor utbrett det er, vet ikke jeg. Men hvorfor har du sånn engasjement i denne delelinjesaken Per Vidar? Og skal du få til noe, så må du sette systemet i sving. Om ting og tang er på feil side av loven, det er kun Kongen som er over loven. Du kan sette han og på saken, ved å sende han et brev.

Delelinjesaken er viktig fordi den rører med selve kjernen i mitt engasjement politisk, og det er hvordan Hålogaland (Nord-Norge) behandles politisk som en råvareprovins, som ingen i Oslogryta er interessert i å utvikle, kun å tappe ressursene våre ut av. Å skrive brev til Kongen er en mulighet, men Kongen sier ikke opp sine statsråder, det har meg bekjent ikke skjedd, og det tror jeg ikke vil skje heller.

Den siste artikkelen fra Norgesavisen om denne grenseavtalen viser at Mitt Nord-Norge bloggen hadde rett i sin artikkel her, om at Gahr Støre og Stoltenberg, var sentral i å gi bort dette gassfeltet over til Russland.

En ny bok om grenseavtalen kommer ut snart, av historikeren Roy Vega. Boken bekrefter hele veien denne artikkelen som jeg skrev samme dag som avtalen ble kjent. Om Roy Vega har brukt min artikkel som referanse vet jeg ikke, men Vega er en meget dyktig historiker. Nettavisens artikkel om den nye boken kan leses her

Annonse

Nye bilder