Regionreform må komme før helse samhandlingsreform

Universitetsykehuset

AP og Bjarne Håkon Hansen, starter i feil ende med å reformere helsevesenet. Samhandlingsreformen slik den foreligger fra Regjeringen, er dårlig politisk handverk.

Alt for små kommuner med forsvinnende lite fagmiljø, fører til at kommunene ikke klarer å rekruttere kvalifiserte leger og sykepleiere. Turnuskandidater fra inn og utland, kan ikke ha ansvar for svært syke mennesker, og skal man drive å flytte disse pasientene i ambulanse eller i verstefall og mest sannsynligvis i taxi, så får vi en helsetjeneste hvor den økonomiske gevinsten ikke er regningsvarende, i tillegg til at pasientene får en dårligere behandling.

En regionreform og samferdsels “reform” må komme først, hvor Stortinget med tvang slår samme kommuner, og benytter disse besparte midlene, til å bygge nye og topp standard lokalsykehus. Gode veier alle steder i landet, med fokus på at Nord-Norge skal opp på samme veistandard som resten av landet, som bringer pasienter inn til lokalsykehuset eller regionsykehus, med maks 50 minutters kjøring.

Lokale helsesentere må erstattes av fullverdige, oppgraderte og renoverte lokalsykehus, sentralt plassert topp standard motorvei eller oppgradet europavei standard.

Regionpartiet har foreslått en regionreform hvor fylkene legges ned og erstattes av en regioner og kommuner slåes sammen, for å gi bedre tjenester for innbyggerne.

Innlegget er også gjengitt på nordlyspuls

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet.

www.regionpartiet.no

Vist 162 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder