Regionpartiet gratulerer Grønland med selvstendighet

Greenland flag

I dag ble Grønland (Kalaallit Nunaat) selvstendig, etter nærmere 300 år under dansk okkupasjon. Det gamle norske øygruppen, som ble kolonisert av Eirik Raude, før inuittene kom til øya fra Canada, er nå tilbake under inuittene sin egen kontroll og det er bra.

I så måte er det rettferdig at Danmark, ikke lengre kan frarøve inuittene kontroll over eget samfunn.

Danmark vil likevel styre forsvar og utenrikspolitikk over Kalaallit Nunaat, men det er trolig at Grønland vil bli helt selvstendig, i løpet av få år. Dette støtter Regionpartiet, og ønsker Grønland velkommen som suveren stat i Arktisk råd, uten Danmarks suverenitets hevdelse over landet. Vi støtter dette, fordi okkupasjon er en utdatert form for mellommenneskelig “samhandlig”, og fører ikke noe godt for seg for fremtiden.

Okkupasjon er en utdatert form for samfunnsutvikling

I lys av dette, er det interessant å se på folkegruppers krav på mer selvstendig styre, hvis et ønske om dette fremsettes, med stor enighet innad i denne befolkningsgruppen. Regionpartiet er den fremste pådriver her hjemme, med krav om å innføre 5 mer eller mindre selvstyrte regioner i Norge, hvor Nord-Norge blir egen delvis selvstyrt region, i likhet med de 4 andre regionene i Norge, slik vi foreslår i vår regionreform.

Det finnes ikke lengre noe bærekraftig argument for imperialistisk politikk, hvor en suveren overlegen imperialist, styrer over et underlegent mindretall (provins). Moderne handelsavtaler sikrer den tidligere “imperialisten” tilgang på råvarer fra “provinsen”, så lenge priser på varer og tjenester ligger på et rimelig nivå og at mennesker kan snakke sammen. At mennesker av en folkegruppe får bestemme over eget samfunn, er en vinn/vinn situasjon både for “imperialisten” og “provinsen”. Ny kreativitet og økt effektivitet vil øke tilgangen til flere og bedre produkter, levert fra provins til tidligere imperialist. Den tidligere situasjonen hvor en gruppe ble undertrykt, resulterte i lav effektivitet og dårligere produkter tilgjengelig for imperialisten.

Derfor er det en stor dag for Kalaallit Nunaat og det skal Danmark være glade for og ikke sure og bitre på.

Gratulerer med dagen i vest:-)

Med hilsen

Per Vidar Johansen

Partileder i Regionpartiet

www.regionpartiet.no

Vist 614 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Høres greit ut, men overført til Norge ikke så enkelt.
Skulle resonnementet følges helt ut, vil det si en selvstyrt provins Sápmi i nord (Finnmark og Nord-Troms i hvert fall), og det er et meget radikalt forslag, må jeg si.

Vårt forslag er nok ikke fullt så radikalt Åge, og likner mye på den måten Frankrike og Tyskland har delt opp landet sitt på. Nord-Norge som landsdel, ønsker vi mere selvstyre for, i likhet med alle de 4 andre regionen i Norge, slik i foreslår i vår regionreform

Dette fordi vi tror dette vil øke verdiskapningen i hele landet, hvis hver region får behold mesteparten av de verdier man skaper, og det vil gjøre demokratiet sterkere og sørge for en rettferdig fordeling av verdier, slik at fraflyttingen fra Nord-Norge stopper opp og går rett vei igjen.

Annonse

Nye bilder